Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Události

Hodnotný dárek z MEDINU mladým hasičům

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Události.

Pondělí 11. června byl den radosti pro mladé hasiče z Rozsoch. V odpoledních hodinách je totiž čekal výlet do Nového Města na Moravě, kde si měli osobně převzít krásný dárek od akciové společnosti MEDIN, a.s., v podobě hasičského zásahového vozidla Avia a dalšího užitečného vybavení, které jim zlepší podmínky pro jejich užitečnou, zájmovou činnost.

(Pokračování textu…)

Rozsochy letos opět soutěží o titul Vesnice roku.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Události.

Ve středu 6. června jsme v naší obci přivítali vzácnou návštěvu, kterou byla desetičlenná hodnotící komise krajského kola soutěže o titul Vesnice roku 2012.

O podání přihlášky do této soutěže rozhodla v dubnu letošního roku rada obce. Ne, že by trpěla samolibostí nebo přehnanou sebedůvěrou, ale proč nedat občanům této obce signál, že vše kladné co dělají ve prospěch příjemného, aktivního a kvalitního života v naší obci je vidět, je to ceněno a je to hodno úspěšného srovnání s ostatními obcemi?

Soutěž o titul Vesnice roku probíhá již od roku 1995. Jejím vyhlašovatelem je Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství ČR, a to v rámci Programu obnovy venkova. V letošním roce se této soutěže účastní celkem 278 obcí z celé ČR, z čehož je 33 obcí z kraje Vysočina. V rámci soutěže jsou hodnoceny koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

            Vyhodnocení krajského kola by mělo proběhnout koncem června tohoto roku, tak držme Rozsochám palce.

Přivítání dětí do života v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Kultura, Obecní úřad, Události.

Májové nedělní odpoledne dne 6. května se stalo zvláště svátečním časem pro rodiče dětí, narozených v naší obci v roce 2011, stejně tak, jako pro zástupce obce, sboru pro občanské záležitosti, učitele a děti ze základní školy, kteří přišli přivítat malé občánky do života v obci.

(Pokračování textu…)

Listopadový turnaj v mariáši

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 12. 2011. Události.

V pátek 18.11. se uskutečnil v klubovně fotbalového oddílu TJ Rozsochy již 7. ročník turnaje mariáše ve čtyřech. Přestože byl turnaj organizován na poslední chvíli z důvodu hledání volného termínu, aby nekolidoval s besedou s důchodci nebo kácení máje, podařilo se bez propagace zajistit účast 16-ti hráčů z řad domácích i přespolních. Těm, kteří o turnaji nevěděli a měli by zájem se zúčastnit se omlouváme a slibujeme, že příští ročník budeme s předstihem propagovat, aby se všichni zájemci mohli zúčastnit.

(Pokračování textu…)

Kundratická drakiáda

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 11. 2011. Události.

Až druhý termín, kterým se stala neděle 23. října, poskytl ty správné podmínky pro kundratické pouštění draků, které se, jako už tradičně, i letos, uskutečnilo za hojné účasti domácích i přespolních milovníků dračího létání.

 

(Pokračování textu…)

Diplom za udržování tradic

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 8. 2011. Události.

V letošním roce se naše obec po pěti letech opět zúčastnila soutěže „Vesnice roku.“ O podání přihlášky do soutěže rozhodla rada obce, která chtěla zařazením obce Rozsochy do této soutěže, vyjádřit uznání všem jejím občanům, kteří se zde podílejí na vytváření co nejpříjemnějšího prostředí.

Dne 21. května naši obec navštívila desetičlenná komise, složená ze zástupců regionálního rozvoje Kraje Vysočina, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z odborníků na kulturu, na ochranu památek a životního prostředí, ale také starostů obcí, které v minulých ročnících soutěže uspěly. Komisi se dostalo srdečného přivítání v prostorách obecního úřadu a v zasedací místnosti mohli všichni její členové shlédnout připravenou prezentaci o životě v naší obci. Poté se naši hodnotící návštěvníci vydali na prohlídku obce, a ta se jim, dle jejich slov, velmi líbila. Nejvíce je však zaujaly naše hodové kroje, vlastnoručně ušité místními ženami, kterým při práci vypomáhaly i zručné kamarádky z okolí.  

Při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže dne 18. července převzal za obec Rozsochy její starosta z rukou radního Kraje Vysočina pro regionální rozvoj, Ing. Martina Hyského diplom za udržování folklorních tradic, který je navíc spojen s finančním darem od Kraje Vysočina. Vesnicí Vysočiny roku 2011 se stala obec Domamil, z Moravskobudějovicka, které přejeme hodně úspěchů v celostátním kole této soutěže.

            Všem lidem, kteří se podílejí na vytváření co nejpříjemnějšího prostředí pro život na našem venkově patří srdečné poděkování a přání zdraví, elánu, co nejlepších podmínek a co nejvíce radosti z kladných výsledků jejich snažení.

Starosta obce přebírá od radního Kraje Vysočina Ing. Hyského diplom za udržování tradic

Mezinárodní setkání obcí ve slovenském Sačurově

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 7. 2011. Sport, Události.

Krásným, letním, slunečným počasím přivítala slovenská obec Sačurov zástupce ze svých partnerských obcí, polských Pisarowců a českých Rozsoch. O víkendu 9. a 10. července zde proběhlo již čtvrté mezinárodní setkání, na kterém nechyběla dobrá zábava, dobrý sport, ale také vážné diskuse o životě a problémech ve všech jmenovaných státech a obcích.

 

(Pokračování textu…)

Dětská hasičská liga tentokrát v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2011. Sport, Události.

V sobotu 4. června přivítalo krásné slunečné počasí 18 družstev mladých hasičů, kteří přijeli spolu se svými staršími kolegy do rozsošského sportovního areálu, aby se zde utkali o vavříny v závodě v požárním útoku a také o body soutěže Dětská hasičská liga.

nástup všech hasičských družstev, která se závodu zúčastnila

(Pokračování textu…)

Děti dostaly k svátku „Putování za pohádkou“

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2011. Kultura, Události.

Jako dárek připravili v Rozsochách dospěláci dětem k jejich svátku druhý ročník akce s názvem „Putování za pohádkou.“ Poté, co letos z důvodu nepříznivého počasí první termín pohádkového putování nevyšel, se na nás v neděli pátého června přestalo nebe mračit a všech sedm pohádkových stanovišť mohlo být konečně obsazeno různými pohádkovými bytostmi, aby procházející děti pobavily, a taky je malinko „potrápily“ různými úkoly.

Na obrázku je rybaření s Ali Pašou

(Pokračování textu…)

100 let od založení pošty v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 5. 2011. Události.

„Jede, jede, poštovský panáček…“ Tak tuhle písničku už asi každý z nás slyšel nebo si ji dokonce i sám zanotoval, aniž by si uvědomil, že v devatenáctém století to byla standardní znělka poštovního dostavníku, který k nám do Rozsoch, ale i do okolních obcí, vozil už od roku 1836 poštovní zásilky z Nového Města na Moravě a z Tišnova.

Od roku 1841, kdy byla zřízena pošta v Bystřici nad Pernštejnem, se služby poštovního úřadu přiblížily k obci Rozsochy už jen na pouhých pět kilometrů a vzhledem k postupnému vzestupu jejich využívání požádali místní zastupitelé v roce 1908 vídeňské úřady o zřízení rozsošské pošty. Po intervenci JUDr. Vladimíra Cahy, který byl tehdy úředníkem ve službách ministerstva obchodu ve Vídni, bylo výnosem tohoto ministerstva ze dne 14. července 1910 zřízení pošty v Rozsochách povoleno a na začátku roku 1911 byl zahájen její provoz.

Současná budova pošty v Rozsochách

(Pokračování textu…)