Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Události

Vesnice roku 2013

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 5. 2013. Události.

I v letošním roce se obec Rozsochy přihlásila do soutěže Vesnice roku. Přihláška, obsahující kromě základních informací i přehled o přidělených dotacích a poměrně obsáhlou charakteristiku obce, byla řádně zaevidována a bylo nám sděleno, že komise, která má na místě obec posoudit, se k nám dostaví ve čtvrtek 30. května.

Účast v soutěži není a ani nemůže být ze strany zastupitelstva výrazem samolibých ambicí, neboť obec není pouze zastupitelstvo, ale jsou to především její občané. Přihláška do soutěže by měla být poděkováním a motivací pro všechny sousedy, kteří v naší obci žijí aktivně, chtějí žít v přátelské atmosféře a záleží jim na svém živém i neživém okolí. Prvotním cílem veškerého počínání v naší obci jistě není honba za získáním ocenění, ale co nejlepší kvalita života a spokojenost lidí. Určitě si nebudeme 30. května půjčovat nové lavičky nebo najímat kompars. Pokud by však naše obec dosáhla na základě skutečného stavu věci na nějaké ocenění, tak by to třeba většinu z vás potěšilo.

Nositel tradic Bystřicka.

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 3. 2013. Události.

V úterý 12. března proběhlo vyhodnocení soutěže o udělení regionálního titulu „Nositel tradic Bystřicka.“ Na prvním místě se umístil dětský folklorní soubor GROŠ z Dolní Rožínky, který velmi dobře známe z jeho vystoupení v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách. Druhé místo obsadila TJ Rozsochy za dlouhodobé pořádání tradičních rozsošských Masopustních ostatků.

Všem srdečně gratulujeme a velmi děkujeme za vytrvalou činnost spojenou s udržováním našich tradic.

Oslava 100. výročí založení jednoty Orla Rozsochy se vydařila

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 3. 2013. Události.

V neděli 24. února jsme důstojně oslavili výročí 100 let od vzniku naší orelské jednoty.

Slavnost jsme zahájili v kostele sv. Bartoloměje mší svatou, která byla sloužena za všechny živé i zemřelé členy jednoty Orla. Na čestném místě zde vedle sebe stáli praporečníci s  prapory orelských jednot z Bystřice nad Pernštejnem, Srážku a Rozsoch. Po mši jsme se setkali v naší rozsošské orlovně, kde jsme přivítali zástupce orelských jednot z Bystřice nad Pernštejnem, Strážku, Rožné, Rovného, Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Velkou radost jsme měli z toho, že se mezi námi objevil i starosta Orla ČR Ing. Stanislav Juránek, který nám k tomuto významnému výročí osobně pogratuloval.

Po uvítání si naši hosté měli možnost prohlédnout fotografie z dob vzniku jednoty, až po současnost. V odpoledních hodinách nás pak potěšila Bystřická kapela, která nám zahrála nejen spoustu lidových písní, ale i orelský pochod.

Věříme, že žádný z účastníků své přítomnosti na našich oslavách nelitoval. Chtěl bych poděkovat každému, kdo se nějakým způsobem na organizaci oslav 100. výročí založení naší orelské jednoty podílel.

 

                                               Pavel Juračka

 

Rozsošský „pirátský karneval se llíbil“

Autor Josef Smolka, publikováno 15. 2. 2013. Kultura, Události.

I přes chřipkové období se v sobotu 9. února zaplnila rozsošské orlovna malými plavčíky, plavčicemi, lodníky, kapitány, princeznami a podobnými malými bytostmi, které si sem v doprovodu svých rodičů přišly užít karnevalové, „pirátské“ veselí.

Pořadatel karnevalu, Ochotnický divadelní spolek při obci Rozsochy, se postaral nejen o pravou karnevalovou výzdobu sálu, ale také o to, aby děti, ani jejich dospělý doprovod, neměly sebemenší čas na nic nedělání. V sále i na jevišti se neustále něco dělo a celé odpoledne bylo protkáno tou správnou zábavou, prostřednictvím které k sobě, mimo jiné, nacházeli malí i velcí cestu.

Za všechny místní i přespolní účastníky karnevalu děkuji všem organizátorům této velmi vydařené akce a přeji ještě hodně podobných, velmi dobrých setkání.

 

100 let od založení Jednoty Orla Rozsochy

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 1. 2013. Události.

U zrodu rozsošského Orla byl místní farář, Páter Josef Šťastný, který viděl potřebu podchytit aktivity mládeže i dospělých a dát jim společný směr a základní pravidla. Jako naplnění těchto cílů vznikla již v roce 1913 Jednota Orla Rozsochy, tehdy jako jediná na celém Horácku

 

na obrázku je orelský divadelní spolek, po hře Moravská svatba – dole uprostřed P. Prokop

(Pokračování textu…)

Kundratická náves v záři lampionů

Autor Josef Smolka, publikováno 12. 12. 2012. Kultura, Události.

Ani skutečnost, že si letošní vrtkavé počasí vynutilo posunutí termínu tradičního kundratického lampiónového průvodu na náhradní termín, neměla vliv na jeho obvyklé veselí a současně tajuplnou atmosféru.

V sobotu 3. listopadu si především děti naplno užily večerní průvod, ozářený spoustou různobarevných lampiónů, nad kterými se ještě vznášely lampiony štěstí. Poté, co zářící dav prošel stanovenou trasou a jeho barevná světélka rozveselila střed návsi, nastal ten správný čas pro dospěláky. Na návsi vzplál oheň a k němu organizátoři průvodu dopravili velmi příjemné množství toho nejlepšího materiálu na opékání a nezapomněli ani na něco dobrého na „spláchnutí“ i pro zahřátí. Zkrátka, náves se proměnila na to nejlepší místo pro sousedské pobesedování.

 

Svatováclavská pouť v Kundraticích se opět vydařila

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 10. 2012. Slavnosti, Události.

Krásné, slunečné  počasí přivítalo účastníky Svatováclavské pouti v Kundraticích. Slavnost byla zahájena ráno, po deváté hodině, bohoslužbou v místní kapličce, která byla postavena již v roce 1879 podle plánů mistra Cejnka ze Zvole.

            V odpoledních hodinách se na návsi sešli místní sousedé i přespolní, aby jako za starých časů pobesedovali u dobré muziky a pouťových dobrot a koupili si tradiční srdce z pouti. Největší zájem všech přítomných poutníků byl nepochybně o divadelní představení pod širým nebem, s názvem Anděl Páně, které zahráli, se zápalem sobě vlastním, místní divadelní ochotníci. Pohádková komedie o popleteném andělovi se všem jejím divákům, kterých se na místní poměry sešel opravdu rekordní počet, velmi líbila a upřímný, amatérský herecký výkon ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Potom už se pouze sousedsky besedovalo, až do večerních hodin.

   

          Z pouti si všichni její návštěvníci, kromě perníkových srdcí, odnášeli velmi dobrý pocit z příjemně prožitého dne, naplněného upřímnou tradiční atmosférou akce, pořádané v duchu původních hodnot a sousedské pospolitosti. Všem jejím organizátorům náleží srdečné poděkování, za úsilí, díky kterému se Svatováclavská pouť v Kundraticích mohla odehrát v podobě, na kterou můžou být místní právem hrdi.

  

Premiéra „Zavírání studánek ve Zvoláku“

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 9. 2012. Slavnosti, Události.

V letošním roce nabídli kundratičtí dobrovolní hasiči svým spoluobčanům novou, velmi pěknou přírodně-společenskou akci s názvem Zavírání studánek ve Zvoláku. A přestože putování za studánkami se z důvodu nepřízně počasí nakonec uskutečnilo až na druhý pokus, setkalo se s velkým zájmem, jak u dospělých, tak i u dětí.

Cesta za lesními studánkami začínala v sobotu 8. září v 9 hodin u kundratické kapličky, kde už měli organizátoři nachystáno pro každého jejího účastníka s sebou na cestu něco dobrého k snědku na průběžné občerstvení, aby jim na 12 km dlouhém putování nedošly síly. Přestože pouť za lesními studánkami vedla spíše „necestou,“ než cestou,  včetně jednoho brodu, nikdo z poutníků svého rozhodnutí, zúčastnit se tohoto netradičního výletu nelitoval, neboť veškerá námaha byla vyvážena krásnou přírodou, pěkným počasím, a hlavně průzračnými vodními prameny, z nichž některé byly velmi pěkně a nápaditě upraveny. Poté, co naši poutníci našli a symbolicky zavřeli celkem pět lesních studánek, zamířili zpět na kundratickou náves. Je pravda, že v samém závěru putování si začali ti úplně nejmladší z účastníků stěžovat na únavu nohou. Nakonec se však, poněkud v rozporu s tímto stěžováním, jali ihned po návratu bravurně využívat trampolínu, umístěnou uprostřed návsi, zatímco jejich starší kolegové příjemný sobotní výlet ještě završili jedním gastronomickým požitkem v podobě špekáčku na ohni.

Organizátorům této pěkné akce, Sboru dobrovolných hasičů Kundratice, je třeba poděkovat za skvělý nápad a jeho výborně zajištěnou realizaci a na jaře příštího roku se budeme těšit na to, že zavřené studánky opět otevřeme.

Návštěva zástupců našeho mikroregionu ve Vranovském regionu.

Autor Josef Smolka, publikováno 13. 7. 2012. Kultura, Události.

Mikroregion Bystřicko má již od roku 2007 navázán partnerský vztah s Vranovským regionem na východním Slovensku.  V rámci spolupráce obou regionů se uskutečňují vzájemné návštěvy, v průběhu kterých se setkávají jejich lidé, aby se vzájemně poznali a obohatili se o svoje dovednosti v oblasti kultury, školství, sportu a dalších lidských činností.

V duchu této spolupráce proběhla i červnová návštěva Vranovska představitely některých obcí našeho mikroregionu.

 

           

(Pokračování textu…)

Den hasičské mládeže v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 13. 7. 2012. Události.

Velká část našich čtenářů se jistě už setkala s pojmem „Dětská hasičská liga.“  Jedná se o velmi užitečnou a oblíbenou soutěž mladých hasičů, při které se naše hasičská mládež natolik zdokonalila v požárním útoku, že by mohla směle soupeřit se svými o hodně staršími kolegy.  Jednotlivá kola soutěže probíhají v různých obcích našeho regionu a v letošním roce se jí účastní rekordních 24 družstev. 

V sobotu 23. června proběhlo jedno velmi netradiční setkání účastníků Dětské hasičské ligy v Rozsochách. Toto setkání si totiž nekladlo za cíl změřit mladé hasičské dovednosti a rozdělit cenné body soutěže. Hlavním významem  tohoto setkání bylo to, aby si k sobě našla všechna soutěžící družstva cestu a soutěžní rivalitu vystřídalo kamarádství, zábava a legrace. S potěšením lze napsat, že tento cíl byl velmi dobře naplněn.

zábava strhla velké i malé hasiče…

 

 Dětská hasičská liga – termíny soutěží pro ročník 2012:

 5. kolo – 1.9.2012 Vír

 6. kolo – 8.9.2012 Branišov

(Pokračování textu…)