Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Události

Masopust v Rozsochách opět v duchu tradic

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 1. 2007. Památky, Slavnosti, Události.

I v tomto roce dodrží pořadatelé masopustních ostatků v Rozsochách starou tradici a uspořádají tuto nevšední kulturní akci v jejím původním termínu, tedy v úterý před Popeleční středou. V letošním kalendáři tento den připadá na 20. únor a dveře místní orlovny budou pro všechny účastníky masopustních ostatků otevřeny od půl osmé večer.

(Pokračování textu…)

Tříkrálová sbírka 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 1. 2007. Kostel, Obecní úřad, Události.

I v letošním roce ukázaly výsledky již tradiční Tříkrálové sbírky, že na vesnici jsou lidé ochotni pomoci bližnímu v nouzi. V Rozsochách vybrali tři králové, v průběhu svého putování s koledami, do pokladniček Charity téměř sedmnáct tisíc korun.

Pana Miroslava Svobodu, který každoročně tuto akci v naší obci zaštiťoval, a kterému tuto aktivitu letos znemožnily zdravotní problémy, zastoupila paní Jana Prášilová s paní Marií Smolkovou a tak měli tři mladí koledníci k sobě i letos zodpovědné asistenty. Všem letošním účastníkům Tříkrálové sbírky patří náš dík, protože tato záslužná akce lze pořádat pouze za předpokladu, že se v obci najde někdo, kdo je ochoten se do ní aktivně zapojit a díky těmto lidem lze pomáhat těm, kteří to nutně potřebují. Je dobře, že jsme ochotni pomáhat druhým. Ostatně, nikdo z nás neví, kdy bude právě on tím potřebným.

Radost z Groše

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 1. 2007. Kostel, Slavnosti, Události.

K radosti publika, čítajícího více než stovku lidí se ve čtvrtek 28. prosince uskutečnilo v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách velmi zdařilé vystoupení folklórního souboru Groš z Dolní Rožínky.

(Pokračování textu…)

Setkání seniorů 2006

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Slavnosti, Události.

V orlovně v Rozsochách se v pátek 10. listopadu uskutečnilo každoroční setkání seniorů. To letošní setkání bylo jubilejní, neboť bylo již páté v pořadí a zúčastnilo se ho více než sto našich spoluobčanů v důchodovém věku.

I v letošním roce potěšilo všechny přítomné vystoupení žáků základní školy

(Pokračování textu…)

Fotbalový mariáš

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Sport, Události.

I v letošním listopadu proběhlo v klubovně oddílu kopané Tělovýchovné jednoty Rozsochy klání ve „fotbalovém mariáši.“ Pátek 10. listopadu byl významným dnem pro všechny milovníky „mariáše ve čtyřech,“ neboť osmnáctá hodina odstartovala místní klání v této oblíbené karetní hře. Akce si díky svým organizátorům vysloužila název „fotbalový mariáš,“ pořadatelem totiž nebyl nikdo jiný, než místní oddíl kopané.

(Pokračování textu…)

Ustanovující zasedání zastupitelstva obce

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad, Události.

Ve středu 1. listopadu proběhlo ustanovující zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy. Tohoto zasedání se zúčastnilo všech jeho patnáct nově zvolených členů a jejich hlavním úkolem bylo schválit nový jednací řád, zvolit ze svého středu starostu, místostarostu, radu obce a členy finančního a kontrolního výboru.

(Pokračování textu…)

Neděle "na draka"

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Události.

Druhá říjnová neděle proběhla v Rozsochách ve znamení pouštění papírových draků. V odpoledních hodinách se sešli děti i dospělí na Střešňákově kopci, kam byli všichni pozváni organizátorem akce, Sborem dobrovolných hasičů Rozsochy. Zde se mohli v průběhu druhého ročníku rozsošské drakiády na vlastní oči přesvědčit, zdali právě ten jejich papírový favorit vyletí nejvýše ze všech, či naopak zůstane potupně na trávníku

Drakiáda se neobejde bez servisu dospěláků

(Pokračování textu…)

Výstava fotografií

Autor spravce, publikováno 25. 8. 2006. Události, Výstavy.

U příležitosti slavnosti svěcení zvonu a žehnání symbolům obce a SDH Rozsochy, byla v Orlovně v Rozsochách otevřena výstava historických i současných fotografií ze života obce a farnosti Rozsochy.

V hlavním sále Orlovny si mohli lidé prohlédnout více než tisícovku fotografií, dokumentujících dění v obci a farnosti. Fotografie zachytily kapličky, kostel sv. Bartoloměje v době větších oprav, malby v interiéru, korouhvičky, kněžská a ministrantská roucha, figurky betlémů, dokonce i „živý“ betlém, barokní sochy před kostelem, záběry ze slavností Božího těla, portréty varhaníků, kněží, zpěváků pašijí, fotografie slavné místní dechovky, záběry z mnoha divadelních představení místních ochotníků, několik ročníků rekrutů, vítání občánků, setkání rodáků a mnoho dalších zajímavých témat.

(Pokračování textu…)

Obec Rozsochy má od 7. dubna 2006 udělen znak a prapor

Autor spravce, publikováno 8. 4. 2006. Obecní úřad, Události.

V pátek 7. dubna byl slavnostně předán v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR starostovi obce předsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem dekret o udělení znaku a vlajky obci Rozsochy. Znak představuje ve zlato modře polceném štítě vpravo polovina černé zubří hlavy, vycházející z dělící čáry, se zlatou houžví v nozdrách s červeným jazykem, vlevo procesní kříž, vyrůstající ze srdce a provázený po stranách liliemi, vše zlaté.

List praporu tvoří dvě pole, žerďové žluté a vlající modré. V žerďovém poli z dělící čáry polovina černé zubří hlavy se žlutou houžví v nozdrách a červeným jazykem, ve vlajícím poli procesní kříž, vyrůstající ze srdce a provázený po stranách dvěma liliemi, vše žluté. Poměr šířky a k délce je 2:3.

Rozsochy jsou poprvé písemně zmiňovány v souvislosti s farním kostelem v roce 1285, kdy patřily k bystřickému panství, jež náleželo Pernštejnům rodu černé zubří hlavy. Ve století šestnáctém náležely k Doubravníku. Tato minulost je v navrženém znaku vyjádřena jednak poloviční zubří hlavou a také procesním křížem, který je částí znaku Doubravníka.

(Pokračování textu…)