Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Hospodaření

Uzavírka silnice – informace

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 8. 2016. Hospodaření.

•Upozorňujeme občany, že od čtvrtka 1. září proběhne plošná oprava silnice III/3853 v úseku od Blažejovic po křižovatku Horní Rožínka-Dolní Rožínka-Rodkov.

•V průběhu prací bude uvedená část silnice zcela uzavřena a autobusová doprava bude jezdit podle upraveného jízdního řádu, objížďkou pro silnici 1/19.

•V uvedenou dobu nebudou zajíždět autobusy do Blažejovic a je třeba, aby od čtvrtečního odpoledne cestující nastupovali na zastávce v Rozsochách na horním konci.

Ve čtvrtek ráno by měl jet, dle sdělení dopravce, autobus ještě v původní trase.

•Jízdní řád platný v době uzavírky je vyvěšen ve všech vývěskách v obci a můžete si je stáhnout zde: soubor ke stažení

Odpady můžou být i radost

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Hospodaření, Škola.

O tom, že odpady můžou znamenat i radost se už po několik let mají možnost na vlastní kůži přesvědčit žáci Základní školy Rozsochy, kteří se každoročně zapojují do školou pořádaného  sběru starého papíru.

Děti po celý rok shromažďují starý papír, který ve stanovený den přinesou do školy, kde jej předají oprávněné osobě, která jej nejen ekologicky zpracuje, ale navíc dětem zaplatí předem dohodnutou cenu. Utržené peníze jsou potom vítaným příspěvkem na školní výlet. Je velmi dobře, že rozsošská základní škola nejen vštěpuje dětem základní návyky, pokud jde o třídění odpadu, ale navíc jim prakticky ukazuje, že třídění odpadu se prostě vyplácí.

V letošním roce bylo takto předáno k ekologickému zpracování 5 660 kg starého papíru a škola za něj děkuje nejen dětem, ale i všem, kdo s jeho sběrem dětem pomáhali.

Škole zaslouží díky za svoji prospěšnou aktivitu, dětem přejeme vydařený výlet a těšíme se, že si v některém z příštích čísel Novinek přečteme jejich reportáž a dozvíme se, co zajímavého na svém výletě zažili.

 

Investiční plány obce

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 3. 2013. Hospodaření.

Jistě mi dáte za pravdu, že bez plánování se neobejde snad žádná lidská bytost. Dokonce i ten, kdo už rezignoval na veškeré aktivity si naplánuje alespoň to, že se po obědě natáhne nebo si večer zajde na pivo. Plánování zkrátka provází lidstvo od jeho počátku a těžko se mu kdy někdo z lidí vyhne. Pro obce je dokonce plánování povinné. Je to naprosto přirozené a nezbytné. Každá obec by měla vědět kam a jakým způsobem se chce ve svém rozvoji a vývoji dostat.

(Pokračování textu…)

Dokončení digitalizace katastrálního operátu v naší obci znamená nové nájemní smlouvy i nová přiznání k dani z nemovitosti

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 12. 2011. Hospodaření.

Jak už bylo vlastníkům půdy sděleno prostřednictvím úřední desky, kabelové televize, místního rozhlasu a České pošty, došlo v naší obci v katastrálním území Rozsochy a Kundratice u Rozsoch k takzvané digitalizaci katastrálního operátu.

Zjednodušeně by se dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných v takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK, byly nově zapsány jako parcely KN. Dále došlo ke zpřesnění katastrálního operátu a k velkému zjednodušení v označení a identifikaci pozemků. Dříve se mohlo stát, že byl jeden pozemek katastru nemovitostí součástí jednoho nebo více pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci a nebo obráceně, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, byl součástí jednoho či více pozemků katastru nemovitostí a toto dělení na části bylo velmi složité. V novém katastrálním operátu už žádný takovou komplikovanou „část“ nenaleznete.

(Pokračování textu…)

Dobudování kanalizace v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 1. 2011. Hospodaření.

Na konci listopadu loňského roku bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Rozšíření kanalizace Rozsochy.“ Jedná se o připojení místních částí, vyjma Vojetína, na čističku odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1991 a její plánovaná kapacita počítá s více než tisíci ekvivalentními obyvateli

(Pokračování textu…)

Digitalizace katastrálního operátu v naší obci znamená pro většinu vlastníků půdy nové přiznání k dani z nemovitosti.

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 1. 2011. Hospodaření.

Jak už bylo vlastníkům půdy sděleno prostřednictvím úřední desky, kabelové televize, místního rozhlasu a České pošty, došlo v naší obci v katastrálním území Albrechtice u Rozsoch, Blažejovice u Rozsoch a Vojetín u Rozsoch dnem 31.10.2011 k takzvané digitalizaci katastrálního operátu.

Tímto procesem byla doplněna doposud platná katastrální mapa uvedených katastrálních území zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, přičemž tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě. Zjednodušeně by se dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných v takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK, byly nově zapsány jako samostatné parcely KN. Ptáte se, proč katastrální úřad sám sobě i vlastníkům půdy komplikuje život a co nám to všechno vlastně přineslo? Především došlo ke zpřesnění katastrálního operátu a k velkému zjednodušení v označení a identifikaci pozemků. Dříve se mohlo stát, že byl jeden pozemek katastru nemovitostí součástí jednoho nebo více pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci a nebo obráceně, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, byl součástí jednoho či více pozemků katastru nemovitostí a toto dělení na části bylo velmi složité. V novém katastrálním operátu už žádný takový komplikovaný „díl“ nenaleznete.

Zpřesněním katastrálního operátu došlo pochopitelně v mnoha případech ke změně zaevidované výměry, ať už do plusu nebo do mínusu. Hranice pozemků pochopitelně nikdo neměnil, pouze došlo ke zpřesnění skutečné výměry pozemků, za pomoci nových technologií. Vzhledem k tomu, že mnoha vlastníkům pozemků v katastrálních územích, na kterých došlo k digitalizaci, se změnily evidované výměry nebo označení parcel, vztahuje se na ně povinnost podat nové daňové přiznání k dani z nemovitosti. Obecní úřad vytiskne každému, kdo si o to požádá, takzvané srovnávací sestavení parcel, ze kterého lze vyčíst, k jakým změnám na jeho listu vlastnictví došlo. Vlastníci půdy, kteří své pozemky pronajímali, dobře vědí, že za pozemky, vedené jako PK, odváděl daň z nemovitosti nájemce a za pozemky vedené jako KN platil daň z nemovitosti pronajímatel (vlastník). Vzhledem  k tomu, že veškeré pozemky  PK byly v digitalizovaných katastrech převedeny do evidence KN, tak bude třeba, aby vlastnici k těmto bývalým PK pozemkům podali přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání je pochopitelně třeba podat i v případě změny evidované výměry pozemků.

Dle sdělení finančního úřadu je třeba podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna 2011. Zpoždění delší než 5 dní bude pokutováno ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně. Minimální výše pokuty však činí 500,-Kč.

Pokud poplatník využije k úhradě daně složenku, nově uhradí České poště částku za převod peněz. Dříve byla tato částka hrazena státem.

III. benefiční večer s vážnou hudbou.

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 11. 2009. Hospodaření.

Do třetice všeho dobrého. Takto by se dal stručně komentovat v pořadí již třetí benefiční večer s vážnou hudbou, který proběhl v sobotu 17. října v kostele svatého Bartoloměje v Rozsochách. O tom, že se jednalo i letos o skutečně vydařenou a prospěšnou akci svědčí fakt, že kromě skvělého hudebního zážitku, který si s sebou odnášeli domů diváci, bylo jejím dalším výstupem devět tisíc korun, které darovali účastníci hudebního setkání za účelem úhrady dalšího roku studia malé holčičky jménem Lory Sylla z africké Guiney. Malou Lory jsme společně na dálku adoptovali při prvním ročníku této akce s tím, že každoroční benefiční setkání s hudbou umožní další roky jejího studia.

Na obrázku je Symfonický orchestr Něhoslava Kyjovského, který nám přijel zahrát pod vedením Lenky Macháčkové

(Pokračování textu…)

Mladí hasiči nás reprezentovali na Šiklově mlýně.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Hospodaření.

Krásné slunečné počasí provázelo soutěžní klání prvního kola ligy mladých hasičů, které proběhlo v neděli 10. května v dopoledních hodinách v atraktivním prostředí Šiklova mlýna. Celkem dvanáct soutěžních družstev se zde utkalo v základní disciplíně „klasickém požárním útoku.“ Pro rozsošskou hasičskou mládež, která už měla možnost poměřit si své dovednosti se svými kolegy z okolních sborů při loňském zápolení „O pohár starosty obce Rozsochy“ to byla velká výzva a příležitost k odvetě, takže věnovali přípravě náležitou péči. K přepravě na závodiště posloužilo nově opravené cisternové auto CAS 25 Liaz, které vezlo také veškeré potřebné vybavení a výstroj. Oproti loňsku se však naši mladí hasiči museli obejít bez sedmi členů, kteří právě v čase konání závodů reprezentovali rodnou vísku ve fotbale. Znamenalo to sice značné oslabení, dokonce bylo nutno oproti loňsku postavit pouze jedno družstvo, ale zdaleka to nebyl důvod pro „házení flinty do žita.“ Naši mladí si byli vědomi toho, že kromě reprezentace rodné obce jsou na turnaji jediní zástupci Bystřického hasičského okrsku a tak se snažili podat co nejlepší výkon. Bohužel nám však v samém závěru požárního útoku přestalo přát štěstí a jediné uklouznutí s proudnicí nás stálo rozhodující sekundy. I přes tuto smůlu však tentokrát Rozsochy obsadily desáté místo, což v těžké konkurenci dvanácti soutěžících znamenalo čestné umístění.

(Pokračování textu…)

Jak to bude příští rok s odpady?

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 12. 2008. Hospodaření, Obecní úřad.

Přesto, že obec Rozsochy byla nucena letos přistoupit na jiný způsob platby Technickým službám města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem, rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že bude s malou změnou zachován stávající systém likvidace odpadů, který už v obci léta úspěšně funguje.

(Pokračování textu…)

Sběr starého papíru v Základní škole

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Hospodaření, Škola.

Základní škola Rozsochy i v letošním roce navázala na dobrou tradici ve sběru druhotných surovin a opět zorganizovala sběr starého papíru, v rámci kterého bylo v dubnu odevzdáno úctyhodných 8 370 kg této odpadové komodity.

děti základní školy před jednou z fůr starého papíru

(Pokračování textu…)