Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Daň z nemovitých věcí – prodloužení provozu informačních telefonních linek – do 1.4.2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 19. 2. 2021. Aktuality.

Více informací zde:

https://www.rozsochy.cz/wp-content/uploads/2021/02/20210218082827880-1.pdf

Oznámení o konání sčítání domů, lidu a bytů v roce 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 19. 2. 2021. Aktuality.

Více informací ke sčítání domů, lidu a bytů:

https://www.rozsochy.cz/wp-content/uploads/2021/02/oznameni_obce_00294136.pdf

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy – 22. února 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 16. 2. 2021. Aktuality.

Schůze se uskuteční od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Rozsochy, v přízemí budovy č.p. 146.

 

Program schůze:

 • Schválení programu zasedání, schválení ověřovatelů zápisu
 • Zprávy z jednání Rady
 • Schválení rozpočtu obce Rozsochy na rok 2021
 • Schválení návrhu vyřazovacích protokolů
 • Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2020, včetně návrhu na jeho rozdělení
 • Pověření Rady obce Rozsochy k provádění rozpočtových opatření
 • Žádosti neziskových organizací
 • Schválení ceny vodného Albrechtického vodovodu 2021
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2020
 • Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti, provedené MV u obce Rozsochy včetně návrhu na přijatá opatření
 • Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli
 • Prodej části pozemku p.č. 494/2 trvalý travní porost v k.ú. Rozsochy
 • Informace a organizační záležitosti
 • Diskuse
 • Závěr                                                                                                       Josef Smolka,  starosta obce

 

Platby poplatků za rok 2020, 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 3. 2. 2021. Aktuality.

Od února 2021 je na poště v Rozsochách vybírán poplatek za odvoz domovního odpadu v roce 2020 a 2021, dále i poplatek za psy na rok 2021 a vydávána samolepka na popelnici na rok 2021. 

 • Poplatek za odvoz odpadů za rok 2020 je vyúčtován se zaplacenou zálohou 500,- Kč, podle skutečného počtu vyvezených popelnic  v období 12/2019 – 12/2020, v ceně 90,- Kč za vyvezenou popelnici.  
 • Poplatek za psa na rok 2021 – ve výši dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019 je stanoven na 100,- Kč/za psa nebo 50,- Kč/za psa pro majitele nad 65 let věku. Více k poplatku naleznete zde:
 • https://www.rozsochy.cz/wp-content/uploads/2020/01/ozv-c-1-2019.pdf
 • Poplatek za odvoz odpadů na rok 2021 – nový systém – dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 je vybírán poplatek ve výši 440,- Kč/za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Rozsochy. Tento poplatek ve výši 440,- Kč/za objekt  platí i fyzická osoba, která má v obci v osobním vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
 • Poplatek je třeba uhradit do 30.6.2021
 • Více k poplatku naleznete zde:
 • https://www.rozsochy.cz/wp-content/uploads/2021/01/20210111130714701.pdf
 • Nevyužívání vyvážení popelnice nezbavuje občana povinnosti zaplatit poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou.

Z výše uvedeného vyplývá, že od ledna budou vyváženy všechny popelnice, které budou u komunikace před nemovitostmi, s tím,  že na nich nebude muset být visačka a do února i bez samolepky s označením roku 2021. Od 1. března 2021 je třeba popelnici označit samolepkou na rok 2021 (výdej na poště v Rozsochách).

Provozní doba pošty:

 • Pondělí 7: 00 – 9:30 a  13:00 – 17:00 hodin
 • Úterý 13:00 – 15:00 hodin
 • Středa 7:00 – 9:30 a   13:00 – 17:00 hodin
 • Čtvrtek 7:00 – 9 :30 a  13:00 – 15:00 hodin
 • Pátek 7:00 – 9:30 a  13:00 – 15:00 hodin

Na poštu prosím vstupujte jednotlivě a dodržujte hygienická opatření (rouška, na chodbě OÚ – dezinfekce rukou)

 

Tříkrálová sbírka

Autor Alena Jarošová, publikováno 10. 1. 2021. Aktuality.

Vzhledem ke zhoršení pandemické nákazy a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že koledníci letos nevyjdou.

Sbírka zrušena není. Pokladničky jsou umístěny na obecním úřadě, obchodě COOP a v kostele.

Dárci mohou do nich vložit svůj příspěvek do 24. ledna.

 

Další možností je zaslat dar na účet 66008822/0800  variabilní symbol: 7776800

Albrechtický vodovod – platby za spotřebovanou vodu ve II. pol. 2020

Autor Alena Jarošová, publikováno 6. 1. 2021. Aktuality.

budou vybírány v průběhu ledna 2021 na poště v Rozsochách.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina informuje:

Autor Alena Jarošová, publikováno 6. 1. 2021. Aktuality.

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

Finanční úřad zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích.

ÚP Bystřice n. P. , Masaryk.  náměstí 15, Bystřice nad Pernštejnem –  tel. 566 652 360,  566 652 373

ÚP Žďár n. S., Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou  – tel. 566 652 360, 566 652 373

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka.

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, od 4. ledna do 5. února 2021, vždy minimálně v době 

Po, St 8:00 – 16:30, Út, Čt 8:00 – 14:30, Pá 8:00 – 13:30.

Ing. Hana Krejčová v.r., ředitelka finančního úřadu

Nový systém poplatků za odpady

Autor Alena Jarošová, publikováno 4. 1. 2021. Aktuality.

Od 1. ledna 2021 je  v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Rozsochy č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Podle této vyhlášky platí poplatek každá fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Výše poplatku je 440,- Kč / osobu.

Z výše uvedeného vyplývá, že od ledna budou vyváženy všechny popelnice, které budou u komunikace před nemovitostmi, s tím že na nich nebude muset být visačka a do února i bez samolepky s označením roku 2021. Od 1. února při vybírání poplatků budou vydávány samolepky.

Nevyužívání vyvážení popelnice nezbavuje občana povinnosti zaplatit poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou.

 

Schůze ZO Rozsochy

Autor Alena Jarošová, publikováno 15. 12. 2020. Aktuality.

se koná 16. prosince 2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Rozsochy.

20201211071712105

Jídelna při MŠ Rozsochy

Autor Alena Jarošová, publikováno 12. 12. 2020. Aktuality.

bude do konce roku 2020 mimo provoz.