Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Obecní úřad

Schůze Zastupitelstva obce

Autor Josef Smolka, publikováno 10. 12. 2014. Obecní úřad.

P o z v á n k a

Na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, která se koná v úterý 16. prosince 2014 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146.

(Pokračování textu…)

Informace pro uživatele TKR v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 9. 1. 2014. Obecní úřad.

Od 16. ledna bude na TKR spuštěn do zkušebního provozu digitální signál:

(Pokračování textu…)

Přivítání dětí do života v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Kultura, Obecní úřad, Události.

Májové nedělní odpoledne dne 6. května se stalo zvláště svátečním časem pro rodiče dětí, narozených v naší obci v roce 2011, stejně tak, jako pro zástupce obce, sboru pro občanské záležitosti, učitele a děti ze základní školy, kteří přišli přivítat malé občánky do života v obci.

(Pokračování textu…)

Nový územní plán obce

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Obecní úřad.

Územní plán je jedním ze základních dlouhodobých plánovacích dokumentů obce. Jeho prostřednictvím je dáno, k jakému účelu bude, či nebude moci být v budoucnu ta, či ona část území využita. Velkému dopadu územního plánu na budoucnost území obce odpovídá i způsob, jakým je pořizován a schvalován a odpovídající pozornost, která je jeho tvorbě a schvalování věnována ze strany obce a dotčených orgánů státní správy. Procesu tvorby a schvalování územního plánu by se však měli účastnit i vlastníci pozemků, občané a podnikatelské subjekty na daném území.

            Proč vlastně pořizovat nový územní plán, když už jej máme jednou pořízený? Tak tahle logická otázka by měla ihned napadnout každého čtenáře tohoto článku. Vzhledem k tomu, že stejně, jako každý rozvojový dokument, je i územní plán obce „živým“ dokumentem, který by měl reagovat na změny v potřebách rozvoje daného území, tak je nezbytné jej pravidelně aktualizovat. Standardně se však nepořizuje celý nový územní plán, ale provádí se pouze změny jeho částí, které bylo nutné aktualizovat. K pořízení nového územního plánu celého území obce nás nutí zákon  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Ten stanovuje všem obcím, které si pořídily územní plán před rokem 2006 povinnost, pořídit jej do roku 2015 nový, v technickém provedení odpovídajícím novým předpisům.

(Pokračování textu…)

Za odpadky až tisícovka na hlavu

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Obecní úřad.

V květnu schválili poslanci zvýšení horního limitu poplatku za odvoz odpadů na 1000,. Kč na osobu za rok. Současná horní hranice je 500,- Kč na osobu. Platnost nové hranice mohou obce a města využívat od ledna 2013.

Naše obec jde dlouhodobě jinou cestou. Máme systém, který podporuje třídění odpadů. Platíme skutečně vyvezené množství, které je dáno počtem vyvezených popelnic. Proto náklady pro občany za odvoz jsou proti současným cenám, které platí obyvatelé měst, kde využívají stávající maximální poplatek (500,- Kč/osoba) několikanásobně nižší a spravedlivější.

Pro porovnání několik čísel:

V minulém roce bylo vyvezeno 68 tun odpadů v 1 865 popelnicích.

Průměrná cena vysypané popelnice…………………………………..132,- Kč

Snížená cena o třídění plastů a skla………………………………………93,- Kč

Cena popelnice pro občana po dotaci obcí…………………………..70,- Kč

Počet průměrně vysypaných popelnic na jednu domácnost za rok je 12 ks, což činí 840,- Kč za rok. Počet vysypaných popelnic na domácnost se liší podle počtu osob v domácnosti a je od extrémů –  nula vyvezených popelnic až po 33 popelnic za rok.

Z těchto čísel si každý může spočítat kolik by ho stálo vyvážení odpadů letos nebo příští rok při využití maximální hranice poplatku. Obec chce tento systém zachovat i do budoucna , aby nezatěžovala občany dalším nárůstem  nákladů jejich domácích rozpočtů.

Za třídění odpadů je odpovědný každý z nás, ale stále se objevují nešvary, které s tříděním nemají nic společného. U kontejnerů na sklo je opakovně odkládáno tabulové sklo, které jeho majitel nerozbil na kusy, které se do kontejneru dají vhodit. Podobně jsou odkládány igelitové tašky se směsí skla a je očekáváno, že to někdo uklidí. Ještě horší případ nastane, když je v prostorách kontejnerů odložena zářivka, která patří do nebezpečného odpadu.

 

Co nepatří do tříděných odpadů.

Do skla nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla. Do plastů nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodur, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev. Do kontejneru na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité pleny.

Pokud se k třídění odpadů budeme chovat odpovědně projeví se to v našich peněženkách i ve vztahu k životnímu prostředí.

                                                                                 

Josef  Smolka

Dopravní soutěž pro děti

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2011. Obecní úřad.

Ve středu 12 října bylo v Rozsochách před budovou obecního úřadu nezvykle rušno. Probíhala zde akce Policie České republiky a BESIP, určená pro děti předškolního věku a školáky prvního stupně základní školy, směřovaná k větší bezpečnosti dětí v silničním provozu.

  

(Pokračování textu…)

Beseda s policií

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2011. Obecní úřad.

Říká se, že štěstí přeje připraveným a z tohoto důvodu využil Obecní úřad Rozsochy nabídku Policie ČR na uspořádání besedy s názvem  „Trestné činy a podvody páchané na seniorech.“

(Pokračování textu…)

Povodeň

Autor Josef Smolka, publikováno 13. 8. 2010. Obecní úřad.

Když obec Rozsochy zasáhla 15. července 2009 takzvaná blesková povodeň, která zatopila několik sklepů v Kundraticích, Albrechticích, Rozsochách a ve Vojetíně, na čas uzavřela tři komunikace a způsobila škody na obecní infrastruktuře, tak si většina obyvatel jmenovaných místních částí řekla: „Doufejme, že bude zase pár let pokoj.“ Pokoj od povodně však vydržel přesně jeden rok a dva dny

(Pokračování textu…)

ZMĚNA SÍDLA OBCE ROZSOCHY

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 11. 2009. Obecní úřad.

OZNAMUJEME, ŽE DOŠLO KE ZMĚNĚ SÍDLA OBCE ROZSOCHY A OBECNÍHO ÚŘADU ROZSOCHY.

PŮVODNÍ ADRESA:

ROZSOCHY č.p. 145

BYLA ZMĚNĚNA NA NOVOU:

ROZSOCHY č.p. 146

Velká voda v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 7. 2009. Obecní úřad.

Ve středu 15. července se, vedle jiných obcí na Bystřicku, ani Rozsochám nevyhnula silná bouřka, která byla doprovázena velmi intenzivním deštěm. Déšť a vítr přišel v odpoledních hodinách a zasáhl území obce ve dvou nezvykle silných vlnách. V důsledku přívalu vody se na několika místech vylila z koryta řeka Nedvědička i Rzsošský potok. Vodou která se valila od lesa Tománek se brzy zaplnil albrechtický rybník a voda začala ve velkém sloupci přepadávat přes hráz. Příval vody od albrechtického rybníka způsobil sesunutí meze, která zavalila příjezdovou komunikaci k požární nádrži v Rozsochách. Velká povodňová vlna, která se přivalila do Albrechtic směrem od Branišova se přehnala přes požární nádrž na horním konci obce a vytrhla tři betonové panely, kterými je nádrž vyložena. Dočasně byly z důvodu zaplavení neprůjezdné komunikace v místní části Vojetín a část místní komunikace Hajská. Obyvatelé dolního konce v Rozsochách si s úlevou oddechli, když voda Nedvědičky začala klesat, poté, co se zastavila pouhých 10 cm pod horní hranou mostu silnice III/3853. V případě, že by průtok pod mostem nestačil příval vody propouštět, znamenalo by to s největší pravděpodobností zaplavení nejníže položených rodinných domů v této části obce.