Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Základní škola

Webové stránky školy:
http://www.skola-rozsochy.cz/
 
 
Kontakt

Adresa:

Základní škola Rozsochy, 
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace

592 57 Rozsochy 64

IČO 708 81 308

 

 
 
HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY:

„Když v roce 1763 založena byla fara, byla zakladatelem této zřízena i škola a za tím účelem pro školu koupena chalupa číslo popisné nyní 15.    
Nově zřízena byla  v roce 1792.“

„Následkem výnosu c.k. okresní školní rady 10.9.1883 dáno povolení ku stavbě s podmínkami:

1.   že hřbitov odtud přeložen bude
2.   schody širší a kamenné se zřídí
3.   podlaha se zvýší
4.   okna se zřídí větší
Ventilace se má provést.
Ze silnice se má zříditi příchod ke škole.
Dále zříditi se má poblíž studně.“

V říjnu 1884 byla zahájena výuka v nově vystavěné škole. Řídícím učitelem byl Josef Pohanka („učil hochy muzice a založil hudební sbor, také zavedl vyučování hospodářského kursu“).
Ve školním roce 1885-1886 navštěvovalo školu 217 dětí (109 z Rozsoch, 11 z Blažejovic, 18 z Vojetína, 40 z Albrechtic a 39 z Kundratic) ve dvou třídách.
Ve školním roce 1909-1910 byla zřízena III. třída, která byla v následujícím školním roce díky velkému počtu dětí rozdělena na dvě oddělení (III.a  a III.b). Kronika udává, že o tři roky později navštěvovalo školu 199 žáků:

I. třída ve dvou odděleních            61 dětí
II. třída ve dvou odděleních           49 dětí
III.a třída                                     49 dětí
III.b třída                                    40 dětí

V době I.světové války se škola potýkala s nedostatkem učitelů, a proto byly II. a III. třídy spojeny.

15.srpna 1920 byl novým řídícím učitelem jmenován Karel Kaplička, který se o rok později stal též obecním kronikářem.

I když škola netrpěla nedostatkem žáků, jejich docházka nebyla valná. Zlepšení nastalo až ve školním roce 1923-1924, kdy však z celkového počtu 187 navštěvovala školu 1/5 sirotků.

V červnu 1926 byla prováděna elektrifikace obce. Školní rada však rozhodla, že do školy nebude elektřina zavedena. Stalo se tak až o jeden a půl roku později na popud školního dozorce při inspekci. Ten upozornil předsedu místní školní rady na „tuto ostudu„.
Počty žáků i nadále zůstávají chvályhodné. V září roku 1929 nastoupilo do školy 162 dětí. Byly otevřeny dvě I. třídy, jedna II. a jedna III. . Škola je však zanedbávána. Je málo pomůcek, lavice jsou v ubohém stavu. Nové lavice dostala I. třída po dvouleté urgenci v následujícím školním roce.
Škola však i nadále nepociťuje nedostatek žáků. Ve školním roce 1931-1932 nastoupilo 31 prvňáčků.

Roky před II. světovou válkou byly těžké. Silné mrazy střídaly teplé zimy, propukaly nakažlivé nemoci, vyučování muselo být kráceno.
Ve školním roce 1936-1937 přispěly škole nemalým množstvím peněz obce Rozsochy, Albrechtice a Kundratice a řídící učitelkou byla ustanovena Otýlie Hlávková.
Po roce nastupuje na její místo definitivní řídící učitel František Peringer.

informace ze školní kroniky uložené v Okresním archívu
ve Žďáru nad Sázavou

Posledních 40 let vedli školu v Rozsochách manželé Bohumil a Jarmila Dvořákovi.
Podoba školy se od II. světové války takřka nezměnila.

Nynější vzhled Základní školy Rozsochy: