Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Charita

Rozsošské amatérské divadlo opět pomáhalo.

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 5. 2016. Charita, Kultura.

Příkladem toho, že při dobré vůli lze spojit velmi účelně příjemné s užitečným, bylo letošní benefiční vystoupení rozsošských divadelních ochotníků v kulturním domě v Novém Městě na Moravě, které proběhlo v neděli 1. května, ve prospěch společnosti PORTIMO, o.p.s..

(Pokračování textu…)

Letošní Tříkrálová sbírka ukázala, že v Rozsochách jsou lidé solidární s potřebnými

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 12. 2013. Charita.

 

Stejně jako v loňském roce se i letos na svátek Tří králů vydali do ulic malí koledníci s dospělým dozorem, s cílem získat pro ty, kteří neměli příliš štěstí na přízeň osudu, finanční prostředky za účelem pomoci jim ulehčit život.

Letošní Tříkrálová sbírka v naší obci vynesla celkem 20 015,-Kč a všem štědrým dárcům i těm, kdo se o tuto prospěšnou charitativní akci zasloužili náleží díky.

 

SBÍREJTE S NÁMI PRO MATĚJE !!!!

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Charita.

Pětiletý Matěj Ptáček ze Žďáru nad Sázavou trpí  následky dětské  mozkové  obrny. Jeho pohyb je  bohužel silně omezen, prakticky je možný  jen plazením.

Pro zlepšení stavu je potřeba pravidelného dlouhodobého cvičení a péče odborných pracovišť, jako je například  specializované rehabilitační centrum Adeli Medical Center v Piešťanech. Léčba je finančně nákladná, a proto  je organizována hromadná sbírka uzávěrů od  PET lahví.

Pokud jich nasbíráme 15 tun, může se za prodej sbírky Matěj svěřit  do rukou zmiňovaného rehabilitačního  centra, které  je připraveno po zdravotní stránce  významně pomoci.

Lidské  osudy jsou jak klubíčka plná  křížení a uzlíčků problémů nebo životních  zkoušek. Nemá smysl je  podrobovat předběžným analýzám a pokoušet se je rozmotávat. Nevíme co nás čeká následující den, natož příští jaro. Každou minutu zaujímáme svá stanoviska a vytváříme určitý  životní postoj, gesta. Bylo by krásné, kdyby všechna naše gesta a stanoviska obsahovala jen pocity kamarádství, lásky či přátelství, dobroty a štědrosti.

Realita vypadá ve skutečnosti jinak. Stačí  skrz media přijmout informace o politickém dění a kriminalitě, představit si budoucnost  mnohých starých a nemocných. Nepropadejte skepsi  a depresivitě, uprostřed  zdánlivé tmy je třeba rozsvěcet světla i kdyby to byla jen světla svíček. Pojďme  zapálit naše pochodně  vzájemnosti, zájmu o problémy druhých, sbírejme uzávěry PET lahví pro malého Matěje. Naší sbírkou  Matýsek nebude skákat přes kaluže, jeho  osudové klubíčko je  labyrintem, ze kterého  nenalezneme snadno cestu. Ale  bude to naše ušlechtilé gesto, symbol solidarity a touhy pomoci  druhým, naše světlo v průvodu lidskosti, oprášení  hodnot jejichž krása se v dnešním světě pomalu  ztrácí. Pojďme pomoci Matějovi !!

Svoje nasbírané  uzávěry pet lahví odevzdejte prosím  na sběrném místě, kterým je budova Mateřské školy Rozsochy, případně se obraťte na paní ředitelku Věru Suchou, telefon 566576212. Děkujeme  předem za  vaši podporu.

                                  

                                                                                                                   napsala   Věra Suchá

  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 1. 2013. Charita.

I v naší obci se stalo již tradicí, že v období svátku Tří králů naše domácnosti obchází malí koledníci, převlečeni za bájné mudrce z východu, známé jako Tři králové, kteří s sebou nesou namísto zlata, kadidla a myrhy plastové, zapečetěné pokladničky se znakem České katolické charity a jejichž cílem tentokrát není město Betlém, ale naše domácnosti. Tři králové k nám tentokrát přichází, aby se stali prostředníky projevu naší solidarity a dobré vůle a za to nám dveře našich domovů označili zkratkou C+M+B, tedy Christus mansionem benedicat (Kristus ať žehná tento příbytek).

V letošním roce jsme v naší obci darovali do Tříkrálové sbírky 18 894,-Kč. Jménem všech potřebných, kterým tyto dary pomůžou v nouzi, děkujeme všem vám, kteří jste přispěli i všem vám, kteří jste se podíleli na tom, aby v naší obci i letos Tříkrálová sbírka proběhla

  

Tříkrálová sbírka v naší obci

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 1. 2012. Charita.

V letošním roce vynesla v naší obci Tříkrálová sbírka 19 490,-Kč, což je asi o tisíc korun více než v loni a všem dárcům i koledníkům patří naše velké díky. Koledníkům a organizátorům akce je třeba poděkovat za to, že pomáhají žít dobré, nekomerční myšlence a všem dárcům je třeba poděkovat nejen za všechny finanční příspěvky, ale i za to, že otevřením dveří svých příbytků dávají navíc koledníkům najevo svoje sympatie k jejich počínání.

(Pokračování textu…)

Místní knihovna Rozsochy je partnerem projektu „Čtení pomáhá“

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 8. 2011. Charita, Kultura.

 

I když knihy a četba jsou staré jako lidstvo samo, ve světě knih se stále děje něco nového a zajímavého. A právě tak zajímavý a netradiční je i nový projekt s názvem „Čtení pomáhá“, díky kterému teď mohou děti doslova a do písmene spojit příjemné s užitečným:

 

Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byli osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu.

(Pokračování textu…)

Lidé v Rozsochách letos přispěli Třem králům více než v loňském roce.

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 1. 2011. Charita.

Už jsme si zvykli na to, že s nástupem nového roku obchází naše domovy Tři králové, aby vykoledovali, dům od domu, pro potřebné občany finanční dary. Organizátor této dobročinné akce, Charita, Česká republika, navázala na tradice, kdy děti ve svátek Tří králů obcházely v přestrojení vesnici, aby si vykoledovaly něco na přilepšenou. Všem štědrým dárcům za odměnu napsaly na zárubeň vchodových dveří symbol C+M+B, což bylo vykládáno, jako počáteční písmena jmen Tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku  latinského textu: „Christus mansionem benedicat“ –  Kristus ať obydlí žehná.

Starší koledníci absolvovali svoji trasu samostatně

(Pokračování textu…)

Malí koledníci z Groše

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2010. Charita, Kostel, Kultura.

Už se u nás stalo téměř tradicí, že nám sváteční čas Vánoc obohacuje svým vystoupením folklórní dětský soubor Groš. Letošní setkání, plné koledování, zpěvu a muziky proběhlo v duchu tradice v kostele sv. Bartoloměje, tentokrát 27. prosince, pod názvem „My jsme malí koledníci.“

(Pokračování textu…)

Letošní Tříkrálová sbírka nás opět oslovila.

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2010. Charita.

Ani letošní skutečně tvrdé zimní počasí neodradilo rozsošské koledníky, přestrojené v duchu tradice za Tři krále, od toho, aby obešli celou vesnici, včetně všech místních částí, a dům od domu koledovali o pomoc potřebným.

(Pokračování textu…)

Tříkrálová sbírka 2009

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 1. 2009. Charita, Události.

Konec roku je vždy časem pro zastavení se, zamyšlení, hodnocení. V lidech ještě doznívají prožité Vánoce a dávají si různá předsevzetí. Je to ten správný čas na konání dobrých skutků. Jedním ze způsobů, jak v tuto dobu udělat něco ušlechtilého, je pomoci potřebným, prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

(Pokračování textu…)