Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Události

Prosluněné dětské odpoledne

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Události.

„Kdo si počká, ten se dočká.“ Tak toto pořekadlo platilo jako ulité na dětské odpoledne, které se konalo na druhý pokus, tentokrát v neděli 14. června. A čeho, že jsme se měli dočkat? No přece krásného slunečného počasí, které je základním předpokladem pro zdravé dovádění. A kdy jindy zdravě dovádět, než na dětském odpoledni v Rozsochách!

(Pokračování textu…)

Vítání občánků

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Slavnosti, Události.

V neděli 24. května byly prostory mateřské školy poctěny vzácnou návštěvou. Pozvání sem přijali rodiče dětí, narozených v Rozsochách v roce 2008, kteří se i se svými ratolestmi zúčastnili přivítání občánků do života v obci. V roce 2008 se sice v obci narodilo pouze sedm dětí, ale o to bylo svému okolí každé z nich vzácnější. Setkání se, jak už je v Rozsochách zvykem, neslo ve slavnostním, ale neformálním duchu. Stejně tak jako v minulých letech svým malým kamarádům zahrály a zazpívaly děti základní školy, pod vedením učitelky Lenky Kudrnové. Cennou památkou na slavnostní okamžik přivítání dětí do života je velmi pěkně ilustrovaná pamětní kniha, kam se po léta podepisují jejich rodiče. Nechyběly ani tradiční dárky v podobě hraček. V duchu tradice obdržela jako památku na uvítání do života všechna děvčátka krásnou panenku a hoši robustní náklaďák. Všem dětem i jejich rodičům přejeme co nejvíce času, stráveného společně ve svých rodinách ve zdraví a ve štěstí.

Turnaj jednotlivců ve stolním tenise „O putovní pohár starosty obce“

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 1. 2009. Sport, Události.

V sobotu 27. prosince si dali v rozsošské sokolovně dostaveníčko vyznavači stolního tenisu z širokého okolí, aby změřili své síly ve druhém ročníku turnaje O putovní pohár starosty obce. Dobrá úroveň sportovního klání svědčila o tom, že účastníci turnaje, kterých se sešlo úctyhodných 28, to myslí se stolním tenisem vážně. O vyrovnané úrovni hráčů svědčí to, že se nenašel ani jediný účastník tohoto turnaje, který by v jeho průběhu nepotkal svého přemožitele. Dobrou zprávou pro hráčskou základnu byla skutečnost, že na většině z účastníků turnaje byl znát výrazný posun v hráčských dovednostech. Pohár starosty obce si nakonec odvezl do Nového Města na Moravě Jiří Pustina, na druhém místě skončil Rostislav Kopecký z Bystřice nad Pernštejnem a Třetí příčku obsadil Martin Hošek z Dolních Louček. Všem úspěšným borcům srdečně gratulujeme a při stejné příležitosti se těšíme na shledanou i v příštím roce.

Šťastný vítěz turnaje, Jiří Pustina z Nového Města na Moravě

Tříkrálová sbírka 2009

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 1. 2009. Charita, Události.

Konec roku je vždy časem pro zastavení se, zamyšlení, hodnocení. V lidech ještě doznívají prožité Vánoce a dávají si různá předsevzetí. Je to ten správný čas na konání dobrých skutků. Jedním ze způsobů, jak v tuto dobu udělat něco ušlechtilého, je pomoci potřebným, prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

(Pokračování textu…)

Opět jsme se radovali z Groše

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 1. 2009. Charita, Slavnosti, Události.

V pondělí 29. prosince jsme měli v Rozsochách to potěšení dodržet slib, který jsme si dali ve stejné datum roku 2007 při příležitosti vystoupení folklorního souboru Groš z Dolní Rožínky v kostele sv. Bartoloměje. Tehdy jsme si slíbili, že si radostný zážitek z koled v podání Groše určitě po roce opět zopakujeme.

Na obrázku jsou členové folklorního souboru „Groš“ při koledování v kostele sv. Bartoloměje

(Pokračování textu…)

Setkání seniorů 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 12. 2008. Slavnosti, Události.

I v letošním roce přivítala rozsošská orlovna účastníky seniorského setkání, které zde bývá pravidelně pořádáno Sborem pro občanské záležitosti obce Rozsochy. Přesto, že tentokrát byl termín konání této akce oproti předchozím setkáním posunut až na čtrnáctý listopad, nenaplnily se obavy ze sněhových závějí, či zledovatělých chodníků a v sále se sešla asi stovka sousedů ze všech místních částí obce, kteří projevili zájem popovídat si se svými vrstevníky, vyslechnout si pěknou muziku a společně si zazpívat.

na letošním setkání se sešlo okolo stovky seniorů

dechovka z Lidové školy umění Bystřice nad Pernštejnam udělala důchodcům radost

jako už tradičně přišly se svým programem seniory potěšit děti ze základní školy

(Pokračování textu…)

Po více než třiceti letech byly hody zase NAŠE.

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2008. Kostel, Slavnosti, Události.

„Čí jsou hody? Naše!“ Znělo v neděli 12. října halasně po všech návsích, v Rozsochách i všech místních částích. Po třiceti třech letech se k nám zase vrátily tradiční hody a to se vším, co k nim patří.

Krojovaná mládež přinesla do kostela sv. Bartoloměje dary země, jako poděkování za letošní úrodu

K máji byli pozváni všichni, chalupa od chalupy

Slavnostní průvod k máji

Ctihodný soudní tribunál se k máji vezl na bryčce

Kati vedou obžalovaného berana

Čtení ortelu pod májí

K hodům patří roztančená náves

Jodnou z hlavních postav hodů je generál s „pardonem“ na koních

Taneční zábava v orlovně byla zahájena předtančením krojované mládeže

(Pokračování textu…)

Svatováclavská pouť v Kundraticích 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2008. Kostel, Slavnosti, Události.

Zásah v pravou chvíli

Poklidnou atmosféru svátečního odpoledne na malebné kundratické návsi náhle přerušuje kovový zvuk zvonu, linoucí se z věže kapličky sv. Václava. Po chvíli se rozletí dveře jednoho z domů, jimiž je prostorná náves lemována a z nich vyráží muž v bílé hasičské uniformě s červenými límečky, na hlavě lesknoucí se kovovou přílbu s umělou chocholkou, jednou rukou si spěšně dopíná knoflíky blůzy a druhou tiskne ke rtům starodávnou kovovou trumpetku zlaté barvy. Zvuk zvonu z věže kapličky náhle doplňuje známá kvarta tónů, linoucí se z hasičské trumpety. „Hoří,“ napadne hned každého. A další sled událostí na sebe nenechá dlouho čekat. Z domů okolo návsi vybíhají další muži v bílých uniformách, v běhu ještě zapínají opasky a knoflíky, aby neztráceli drahocenné vteřiny. Všichni běží k historické, vzorně udržované, dřevěné ruční stříkačce s loukoťovými koly, naskakují na ni a spěšně vyráží k požáru. Z kozlíku uhánějící stříkačky zní stále zvuky hasičské trumpety, za ní běží hlouček výskajících dětí, z chodníku přihlíží ostatní sousedé.

Hasiči předvedli zásah historickou stříkačkou

Tuto scénku, jako vystřiženou z historického filmu, si připravili členové kundratického sboru dobrovolných hasičů pro zpestření Svatováclavské pouťové slavnosti v Kundraticích. Slavnost začala v dopoledních hodinách sváteční bohoslužbou, slouženou v pěkně udržované a opravené kapličce na návsi, při které byla posvěcena nová soška patrona kapličky, sv. Václava. V odpoledních hodinách se na návsi objevily židle a stoly s občerstvením, samozřejmě nechyběli ani harmonikáři, každý mohl využít skvělé nabídky místních specialit nebo si z plna hrdla zazpívat za doprovodu heligonky, či akordeonu. Příležitosti Svatováclavské pouti využili místní hasiči, kromě představování historické techniky i k slavnostnímu nástupu svých členů a vyznamenání těch nejlepších ze svého středu. Díky aktivitám členů SDH se na ty šťastnější návštěvníky pouti dostala nově vydaná brožurka o dějinách Kundratic i místním dobrovolném hasičském spolku. Ti ostatní se spokojili alespoň s perníkovým srdcem s nápisem: „z kundratické pouti.“ Všem organizátorům letošní Svatováclavské pouti v Kundraticích patří srdečný dík za skvělé, pohodové odpoledne, strávené v srdečné atmosféře, takové, jaká na malou obec patří.

II. benefiční hudební setkání v kostele sv. Bartoloměje

Autor Josef Smolka, publikováno 3. 10. 2008. Slavnosti, Události.

V sobotu 13. září zaplnily prostory kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách téměř dvě stovky místních i přespolních příznivců vážné hudby. Smyslem jejich návštěvy v prostorách tohoto barokního chrámu z poloviny 18. století, bylo vychutnat si hudbu starých mistrů v podání celkem třiceti šesti účinkujících, a v neposlední řadě také přispět na dobrou věc, takzvanou adopci na dálku, na kterou byl, stejně tak jako v loni, určen výtěžek této akce.

(Pokračování textu…)

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ OPĚT NEZKLAMALA

Autor Josef Smolka, publikováno 3. 10. 2008. Slavnosti, Události.

V letošním roce se Bartolomějská pouť v Rozsochách odehrála přesně v den svátku patrona místního kostela, sv. Bartoloměje, který se letos objevil v kalendáři přesně v neděli 24. srpna. Počasí sice z počátku tak trochu zahrozilo deštěm, ale nakonec se umoudřilo a celé pouťové veselení mohlo nerušeně probíhat.

(Pokračování textu…)