Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Archiv úřední desky

Zde se nacházejí již neaktuální informace z úřední desky.

Název dokumentu vyvěšeno sňato náhled, stažení
Nařízení Bystřice n.P. č.2/06 3.1.2007 11.1.2007
1/Veřejnoprávní sml. o plnění přenesené působnosti dle zák. č.200/1990 Sb. 21.12.2006 20.2.2007
2/Veřejnoprávní sml. o plnění přenesené působnosti dle zák. č.200/1990 Sb. 21.12.2006 20.2.2007
Návrh rozpočtových příjmů na r. 2007 29.1.2007 20.2.2007
Návrh rozpočtových výdajů na r. 2007 29.1.2007 20.2.2007
Záměr odprodeje pozemku 22.2.2007 9.3.2007 dokument ke stažení
Závěrečný účet SVK Žďársko za r.2006 27.2.2007 14.3.2007 dokument ke stažení
Návrh rozpočtu SVK Žďársko na r.2007 27.2.2007 14.3.2007 dokument ke stažení
Zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č.2/2007 19.3.2007 3.4.2007 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Bystřici nad Pernštejnem 26.3.2007 10.4.2007 dokument ke stažení
Zahájení stavebního řízení na stavbu rodinného domu v k.ú. Rozsochy 29.3.2007 23.4.2007 dokument ke stažení
Vyhlášení doby a místa pro převzetí lesních hospodářských osnov 4.4.2007 23.4.2007 dokument ke stažení
Mimořádná rostlinnolékařská opatření proti bázlivci kukuřičnému 5.4.2007 23.4.2007 dokument ke stažení
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pování k veřejnému ústnímu jednání – stavební úpravy hasičské zbrojnice v Rozsochách 23.4.2007 8.5.2007 dokument ke stažení
Stavební povolení na novostavbu rodinného domu v k.ú. Rozsochy 27.4.2007 12.5.2007 dokument ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2006 3.5.2007 18.5.2007 dokument ke stažení
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2006 3.5.2007 18.5.2007 dokument ke stažení
Závěrečný účet svazku obcí mikroregion Bystřicko za rok 2006 7.5.2007 22.5.2007 dokument ke stažení
Stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Rozsochy“ 23.5.2007 7.6.2007 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška FÚ Bystřice n.P. pro BIOS BPK 7.6.2007 22.6.2007 dokument ke stažení
Obecně závazná vyhláška obce Rozsochy o kterou se stanovuje úhrada vodného dvousložkovou formou 25.6.2007 10.7.2007 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Bystřici nad Pernštejnem pro Kateřinu Kašovou 26.6.2007 11.7.2007 dokument ke stažení
Vyúčtování vodného z vodovodu Albrechtice 3.7.2007 18.7.2007 dokument ke stažení
Vyúčtování vodného a stočného Vodárenskou a.s. Žďár n.S. 3.7.2007 18.7.2007 dokument ke stažení
Vyhláška Finančního úřadu pro AVE-TRUCK spol.s r.o. 29.8.2007 13.9.2007 dokument ke stažení
Vyhláška Finančního úřadu pro TONEX spol.s r.o. 29.8.2007 13.9.2007 dokument ke stažení
Obecně závazná vyhláška obce Rozsochy č. 2/2007 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rozsochy 11.10.2007 26.10.2007 dokument ke stažení
Příloha Obecně závazné vyhlášky obce Rozsochy č. 2/2007 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rozsochy 11.10.2007 26.10.2007 dokument ke stažení
Obecně závazná vyhláška obce Rozsochy č. 3/2007 omístních poplatcích 11.10.2007 26.10.2007 dokument ke stažení
Příloha Obecně závazné vyhlášky obce Rozsochy č. 3/2007 omístních poplatcích 11.10.2007 26.10.2007 dokument ke stažení
Zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti 27.3.2007 1.11.2007 dokument ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č.6/2007 26.10.2007 6.11.2007 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Bystřici n.P. adresovaná L. Bauerovi 17.10.2007 1.11.2007 dokument ke stažení
Vyhláška Finančního úřadu Bystřice n.P. adresovaná L. Bauerovi 11.1.2008 26.1.2008 dokument ke stažení
Vyhláška – zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Rozsochy a k.p. Kunddratice u Rozsoch 17.1.2008 1.2.2008 dokument ke stažení
Návrh rozpočtu obce na rok 2008 17.1.2008 1.2.2008 dokument ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina 4.2.2008 12.2.2008 dokument ke stažení
Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřicko na rok 2008 4.2008 19.2.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – návrh výroku územního rozhodnutí o umístění hospodářského objektu v místní části Albrechtice 14.2.2008 29.2.2008 dokument ke stažení
Oznámení o záměru pronajmout rybník v k.ú. Kundratice u Rozsoch 25.2.2008 11.3.2008 dokument ke stažení
Obecně závazná vyhláška obce Rozsochy č. 1/08, požární řád obce 25.2.2008 11.3.2008 dokument ke stažení
Oznámení záměru obce odprodat pozemky v k.ú. Rozsochy 26.2.2008 12.3.2008 dokument ke stažení
Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2007 27.2.2008 13.3.2008 dokument ke stažení
Návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2008 27.2.2008 13.3.2008 dokument ke stažení
Audit hospodaření SVK Žďársko za rok 2007 27.2.2008 13.3.2008 dokument ke stažení
Závěrečný účet obce Rozsochy za rok 2007 20.5.2008 4.6.2008 dokument ke stažení
Závěrečný účet mikroregionu Bystřicko za rok 2007 22.5.2008 6.6.2008 dokument ke stažení
Nařízení č.2 Krajské veterinární správy kraje Vsočina 22.5.2008 6.6.2008 dokument ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat části pozemků v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 2.6.2008 17.6.2008 dokument ke stažení
Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o změně využití území – lesní cesta Šťourky 9.6.2008 24.6.2008 dokument ke stažení
Informace předávané Vodárenskou akciovou společností, a.s. Obecnímu úřadu Rozsochy v souvislosti s provozováním vodovodu a kanalizace 23.6.2008 8.7.2008 dokument ke stažení
Výpočet ceny vodného a stočného Vodárenskou akciovou společností pro rok 2007 2.7.2008 16.7.2008 dokument ke stažení
Vyhláška Finančního úřadu Bystřice n.P. pro Vladimíra Jaroše o vyzvednutí daňové písemnosti 2.7.2008 16.7.2008 dokument ke stažení
Výpočet ceny vodného pro albrechtický vodovod pro rok 2007 2.7.2008 16.7.2008 dokument ke stažení
Zahájení řízení o vydání zásad územního rozvoje kraje Vysočina 2.7.2008 20.7.2008 dokument ke stažení
Územní rozhodnutí o změně využití území pro stavbu lesní cesty Šťourky 18.7.2008 2.8.2008 dokument ke stažení
Zahájení územního řízení o umístění stavby „Parkové a stavební úpravy veřjných ploch pro zlepšení funkčnosti návsi v obci Rozsochy“ 7.8.2008 22.8.2008 dokument ke stažení
Oznámení o záměru odprodat ideální polovinu administrativní budovy č.p.145 v Rozsochách“ 20.8.2008 5.9.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – rozhodnutí o změně využití území pro zalesnění pozemků v k.ú. Vojetín u Rozsoch“ 22.8.2008 6.9.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí „Parkové a stavební úpravy veřejných ploch“ 24.9.2008 9.10.2008 dokument ke stažení
Oznámení o době a místě konání voleb“ 2.10.2008 17.10.2008 dokument ke stažení
Nařízení Krajské veterinární správy č.10/2008″ 9.10.2008 24.10.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje kraje Vysočina“ 14.10.2008 30.10.2008 dokument ke stažení
Oznámení o obnově katastráního operátu přepracovním souboru geodetických informací do digitální podoby“ 22.10.2008 6.11.2008 dokument ke stažení
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí“ 22.10.2008 6.11.2008 dokument ke stažení
Oznámení o veřejnoprávní smlouvě 20.2.2007 31.12.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Bystřice nad Pernštejnem adresovaná společnosti AVE TRUCK, s.r.o 7.11.2008 22.11.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Bystřice nad Pernštejnem adresovaná společnosti BIOS BPK, s.r.o 7.11.2008 22.11.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Bystřice nad Pernštejnem adresovaná společnosti TONEX, s.r.o 7.11.2008 22.11.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – zahájení územního řízená na zalesnění pozemků v k.ú. Kundratice u Rozsoch 14.11.2008 29.11.2008 dokument ke stažení
Oznámení o záměru odprodeje pozemku v k.ú. Rozsochy 14.11.2008 29.11.2008 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – rozhodnutí o změně využití území pro účel zalesnění zemědělských pozemků v k.ú. Kundratice u Rozsoch 22.12.2008 6.1.2009 dokument ke stažení
Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků v k.ú. Vojetín u Rozsoch 25.11.2008 25.2.2009 dokument ke stažení
Záměr darování pozemku p.č. 282/12 v k.ú. Blažejovice u Rozsoch kraji Vysočina 30.1.2009 14.2.2009 dokument ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2009 3.2.2009 18.2.2009 dokument ke stažení
Oznámení o záměru odprodeje pozemku p.č. 825/1 v k.ú. Rozsochy 5.2.2009 20.2.2009 dokument ke stažení
Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřicko na rok 2009 26.2.2009 12.3.2009 dokument ke stažení
Zahájení stavebního řízení „Parkové a stavební úpravy veřejných ploch pro zlepšení funkčnosti návsti v obci Rozsochy 3.3.2009 18.3.2009 dokument ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko, závěrečný účet, návrh rozpočtu a zpráva z auditu SVK Žďársko 3.3.2009 18.3.2009 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – stavební povolení na stavbu „Parkové a stavební úpravy veřejných ploch pro slepšení funkčnosti návsi v obci Rozsochy“ 8.4.2009 23.4.209 dokument ke stažení
Nařízení KVS č. 7/2009 o ukončení veterinárních opatření k zamezení katarální horečky ovcí 14.4.2009 29.4.209 dokument ke stažení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009 21.4.2009 15.5.209 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Bystřice n.P. o vyměření daně z nemovitosti na rok 2009 27.4.2009 28.5.2009 dokument ke stažení
Záměr směny části pozemku p.č. 825/1 v k.ú. Rozsochy 7.5.2009 22.5.2009 dokument ke stažení
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 19.5.2009 6.6.2009 dokument ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina 6.6.2009 21.6.2009 dokument ke stažení
Oznámení o vypnutí elektrického proudu v místní části Vojetín 9.6.2009 1.7.2009 dokument ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2008 15.6.2009 30.6.2009 dokument ke stažení
Závěrečný účet mikroregionu Bystřicko za rok 2008 15.6.2009 30.6.2009 dokument ke stažení
Záměr odprodeje pozemku p.č. 819/6 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 15.6.2009 30.6.2009 dokument ke stažení
Vyúčtování vodného z vodovodu Albrechtice za rok 2008 23.6.2009 8.7.2009 dokument ke stažení
Vyyhláška – zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – zalesnění zemědělského pozemku p.č.750/2 v k.ú. Kundratice u Rozsoch 26.6.2009 11.7.2009 dokument ke stažení
Vyúčtování vodného za rok 2008 – Vodárenská akciová společnost, a.s. 26.6.2009 11.7.2009 dokument ke stažení
Usnesení o nařízení dražebního jednání – dražební vyhláška 3.8.2009 18.8.2009 dokument ke stažení
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v době konání Bartolomějské pouti v Rozsochách 18.8.2009 30.8.2009 dokument ke stažení
Vvyhláška FÚ ohledně daňové písemnosti pro BIOS BPK 18.9.2009 3.10.2009 dokument ke stažení
Vvyhláška FÚ ohledně daňové písemnosti pro AVE TRACKS 18.9.2009 3.10.2009 dokument ke stažení
Vvyhláška FÚ ohledně daňové písemnosti pro TONEX spol. s r.o. 18.9.2009 3.10.2009 dokument ke stažení
Oznámení Pozemkového fondu ČR – seznam pozemků dle §15zák. 95/1999 21.7.2009 21.10.2009 dokument ke stažení
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému projednání – Komunikace pro nemotorovou dopravu Domanínek – Domanínský rybník 3.9.2009 16.9.2009 dokument ke stažení
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Rozsochy 3.9.2009 20.10.2009 dokument ke stažení
Text návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Rozsochy 3.9.2009 20.10.2009 dokument ke stažení
Výkres návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Rozsochy 3.9.2009 20.10.2009 dokument ke stažení
Územní rozhodnutí na stavbu cyklotrasy v k.ú. Rozsochy 5.10.2009 20.10.2009 dokument ke stažení
Oznámení o vložení soupisu nároků vlastních pozemků v rámci JPÚ Kundratice a Rozsochy 27.10.2009 11.11.2009 dokument ke stažení
Oznámení o zahájení stavebního řízení „Komunikace pro nemotoroovou dopravu-Domanínský rybník 11.11.2009 26.11.2009 dokument ke stažení
Oznámení o vydání stavebního povolení „Komunikace pro nemotorovou dopravu-Domanínský rybník 4.1.2010 18.1.2010 dokument ke stažení
Oznámení o konání zasedání Zstupitelstva kraje Vysočina 25.1.2010 2.2.2010 dokument ke stažení
Rozpočet obce Rozsochy na rok 2010 – návrh 4.2.2010 19.2.2010 dokument ke stažení
Oznámení PFČR o zamýšleném převodu pozemku 24.11.2009 24.2.2010 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – oznámení o spojení územního a stavebního řízení na stavbu „rekonstrukce a přístavba objektu rodinného domu Rozsochy 88“ 22.2.2010 9.3.2010 dokument ke stažení
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí mikroregion Bystřicko na r. 2010 2.3.2010 17.3.2010 dokument ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko, návrh rozpočtu, závěrečný účet, audit 2.3.2010 17.3.2010 dokument ke stažení
Oznámení o výberovém řízení na zakazku malého rozsahu 16.3.2010 30.3.2010 dokument ke stažení
Rozhodnutí o umístění stavby „rekonstrukce a přístavba objektu rodinného domu Rozsochy 88“ 30.3.2010 15.4.2010 dokument ke stažení
Sdělení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSČR 13.4.2010 28.4.2010 dokument ke stažení
Dražební vyhláška 16.4.2010 19.5.2010 dokument ke stažení
Oznámení o době a místě konání voleb do PSČR 13.5.2010 28.5.2010 dokument ke stažení
Oznámení o záměru obce darovat pozemky pod ČOV Rozsochy 3.6.2010 18.6.2010 dokument ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemků na návsi v Rozsochách 3.6.2010 18.6.2010 dokument ke stažení
Závěrečný účet obce Rozsochy za rok 2009 3.6.2010 18.6.2010 dokument ke stažení
Zpráva o kontrole hospodaření obce Rozsochy za rok 2009 3.6.2010 18.6.2010 dokument ke stažení
Oznámení o záměru vypůjčit část návsi v Rozsochách a převést investorství stavby úprav návsi 3.6.2010 18.6.2010 dokument ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy č. 3/2010 7.6.2010 18.6.2010 dokument ke stažení
Závěrečný účet mikroregionu Bystřicko za rok 2010 9.6.2010 24.6.2010 dokument ke stažení
Vyúčtování vodného albrechtický vodovod za období 2009 24.6.2009 10.7.2010 dokument ke stažení
Vyúčtování vodného VAS, a.s. za období 2009 24.6.2009 10.7.2010 dokument ke stažení
Vyúčtování vodného albrechtický vodovod za období 2009 24.6.2009 10.7.2010 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – oznámení o spojení územního a stavebního řízení na stavbu „nvostavba hospodářské účelové budovy a skladu nářadí“ v k.ú. Blažejovice u Rozsoch. 7.7.2009 22.7.2010 dokument ke stažení
Nařízení č. 13/2010 Krajské veterinírníé správy pro kraj Vysočina o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nákazy – varroázy včel. 7.7.2009 22.7.2010 dokument ke stažení
Rozhodnutí Správy CHKO o povolení výjimky pro vozidla ČEZ DS, s.r.o. 4.8.2010 19.8.2010 dokument ke stažení
Výzva k podání žádosti o pronájem vodního díla 6.8.2010 26.8.2010 dokument ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 27.8.2010 3.9.2010 dokument ke stažení
Pozvánka na zasedání valné hromady SVK Žďársko 31.8.2010 16.9.2010 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – zahájení územního řízení na stavbu Rozšíření kanalizace Rozsochy 15.9.2010 30.9.2010 dokument ke stažení
Dražební vyhláška na pozemky a budovu č.p.51 v Rozsochách 31.8.2010 5.10.2010 dokument ke stažení
Oznámení záměru odprodeje části pozezemků v k.ú. Rozsochy 4.3.2011 21.3.2011 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 4.3.2011 21.3.2011 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – oznámení o sloučení územního a stavebního žízení na stavbu „Rekonstrukce stájí pro chov skotu, farma Rozsochy.“ 24.3.2011 9.4.2011 dokument ke stažení
Veřejná vyhláška – oznámení o sloučení územního a stavebního žízení na stavbu „přístavba a nástavba RD č.p. 85 Rozsochy“ 27.4.2011 15.5.2011 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 3.5.2011 18.5.2011 soubor ke stažení
veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby a stevební povolení na stavbu „rekonstrukce stájí pro chov skotu, farma Rozosochy“ 9.5.2011 24.5.2011 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 18.5.2011 26.5.2011 soubor ke stažení
Oznámení o záměru odprodeje nemovitosti v k.ú. Kundratice u Rozsoch 31.5.2011 30.7.2011 soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2010 13.6.2011 28.6.2011 soubor ke stažení
Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2010 13.6.2011 28.6.2011 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina 13.6.2011 28.6.2011 dokument ke stažení
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Rozsochy 20.6.2011 28.6.2011 soubor ke stažení
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné – VAS, a.s. 23.6.2011 8.7.2011 soubor ke stažení
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Albrechtický vodovod 23.6.2011 8.7.2011 soubor ke stažení
Rozhodnutí o umístění stavby: přístavba a nástavba RD č.p. 85 – Rozsochy 23.6.2011 8.7.2011 soubor ke stažení
Dražební vyhláška – prodej nemovitostí 23.6.2011 24.8.2011 soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce zatížit pozemek věcným břemenem 5.9.2011 19.9.2011 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání ZO 12.9.2011 19.9.2011 soubor ke stažení
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku v k.ú. Rozsochy 7.7.2011 12.10.2011 soubor ke stažení
Dražební vyhláška – prodej nemovitosti 7.9.2011 14.10.2011 soubor ke stažení
Oznámení o záměru odprodeje pozemků v k.ú. Rozsochy 21.9.2011 22.11.2011 soubor ke stažení
Oznámení o záměru odprodeje pozemk v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 5.10.2011 22.11.2011 soubor ke stažení
Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav 25.10.2011 9.1.2012 soubor ke stažení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vystavení k nahlédnutí 27.10.2011 9.1.2012 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 24.11.2011 2.11.2011 soubor ke stažení
Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina – posouzení vlivu na životní prostředí 25.11.2011 11.12.2011 soubor ke stažení
Rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ 19.12.2011 4.1.2012 soubor ke stažení
Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav 25.10.2011 9.1.2012 soubor ke stažení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vystavení k nahlédnutí 27.10.2011 9.1.2012 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 24.11.2011 2.11.2011 soubor ke stažení
Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina – posouzení vlivu na životní prostředí 25.11.2011 11.12.2011 soubor ke stažení
Rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ 19.12.2011 4.1.2012 soubor ke stažení
Vyhlášení platnosti změny katastrálního operátu k.ú. Kundratice u Rozsoch 2.1.2012 2.2.2012 soubor ke stažení
Rozpočet obce na r. 2012 PŘÍJMY 3.2.2012 19.2.2012 soubor ke stažení
Rozpočet obce na r. 2012 VÝDAJE 3.2.2012 19.2.2012 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřicko na rok 2012 9.2.2012 25.2.2012 soubor ke stažení
Záměr obce – směna a odprodej pozemků 9.2.2012 24.2.212 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 17.2.2012 24.2.2012 soubor ke stažení
Rozhodnutí o Jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Rozsochy a Kundratice u Rozsoch 13.2.2012 29.2.2012 soubor ke stažení
Vyhláška – zahájení územního řízení na změnu ÚR Rozšíření kanalizace Rozsochy 20.2.2012 6.3.2012 soubor ke stažení
Výzva k podání nabídky na zhotovení projektové dokumentace „Protipovodňová opatření Rozsochy“ 5.3.2012 12.3.2012 soubor ke stažení
Pozvnánka na valhou hromadu SVK Žďársko, návrh rozpočtu, závěrečný účet, zpráva z auditu, zpráva o hospodaření SVK Žďársko 28.2.2012 14.3.2012 soubor ke stažení
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Rozsochy a Kundratice u Rozsoch 28.2.2012 30.3.2012 soubor ke stažení
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu – bourací práce Albrechtice POZOR! BYLO AKTUALIZOVÁNO! 13.3.2012 27.3.2012 SOUBORY KE STAŽENÍ
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Strategie krjaje Vysočina 26.3.2012 25.4.2012 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – zahájení územního řízení o umístění stavby „vrtaná studna“ v k.ú. Vojetín 2.4.2012 17.4.2012 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – zaájení územního říhení na zalesnění v k.ú. Rozsochy 5.4.2012 20.4.2012 söubor ke stažení
Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – kanalizace Rozsochy 5.4.2012 20.4.2012 soubor ke stažení
Strategie Kraje Vysočina – závěr zjišťovacího řízení 30.4.2012 15.5.2012 soubor ke stažení
Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny 4.5.2012 19.5.2012 soubor ke stažení
Výzva k vyzvednutí písemností ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu a usnesení o ustanovení opatrovníka 7.5.2012 22.5.2012 soubor ke stažení
Zveřejnění záměru obce odprodat nemovitosti 7.5.2012 22.5.2012 soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 14.5.2012 21.5.2012 soubor ke stažení
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání 4.5.2012 31.5.2012 soubor ke stažení
Zahájení územního řízení na stavbu „vrtaná studna a vodovodní přípojka“ Vojetín 18.5.2012 2.6.2012 soubor ke stažení
veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – zrušení trvalého pobytu 21.5.2012 6.6.2012 soubor ke stažení
závěrečný účet obce Rosochy za rok 2011 8.6.2012 23.6.2012 soubor ke stažení
zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rozsochy za rok 2011 8.6.2012 23.6.2012 soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce 8.6.2012 25.6.2012 soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy 18.6.2012 25.6.2012 soubor ke stažení
Celkové vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2011 VAS, a.s. 3.7.2012 18.7.2012 soubor ke stažení
Celkové vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2011 obec Rozsochy 3.7.2012 18.7.2012 soubor ke stažení
Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Rozsochy (k.ú.Albrechtice, Blažejovice, Kundratice, Rozsochy,Vojetín) 12.7.2012 28.8.2012

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu ÚP Rozsochy

Návrh zadání územního plánu2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Bystřice nad Pernštejnem 31.7.2012 10.9.2012 Oznámení o veřejném projednání návrhu č. 1 ÚP Bystřice nad Pernštejnem
Nařízení Státní veterinární správy z adůvodu výstkytu a k azamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel 20.8.2012 4.9.2012 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy č.4/2012 13.9.2012 20.9.2012 soubor ke stažení
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 28.8.2012 13.10.2012 soubor ke stažení
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 19.9.2012 4.10.2012 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška:“Oplocení pozemku a umístění studny“ 26.9.2012 11.10.12012 soubor ke stažení
Oznámení o místě a době konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina 27.9.2012 12.10.2012 soubor ke stažení
Výběrové řízení ČR na zajištění zájemce o koupi nemovitosí v k.ú. Vojetín u Rozsoch 1.10.2012 24.10.2012 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 11.10.2012 26.10.2012 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška: oznámení a uvědomění o zahájení vodoprávního řízení Rozsochy – kanalizace a ČOV 11.10.2012 26.10.2012 soubor ke stažení
Oznámení záměru odprodat pozemky v k.ú. Rozsochy 26.10.2012 12.11.2012 soubor ke stažení
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ EX 1155-0874/07-32 30.10.2012 15.11.2012 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby na p.č. 186/2 a 199 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 2.11.2012 17.11.2012 soubor ke stažení
Výjimka ze zákazu rušení rorýse obecného 7.11.2012 22.11.2012 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.11.2012 19.11.2012 soubor ke stažení
Záměr ZO Rozsochy odprodat pozemky v k.ú. Vojetín u Rozsoch a Rozsochy 3.12,2012 17.12.2012 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – STAVEBNÍ POVOLENÍ – Rozsochy – kanalizace a ČOV 5.12.2012 20.12.2012 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 10.12.2012 17.12.2012 soubor ke stažení
Zahájení územního řízení pro stavbu „Komunikace pro nemotorovou dopravu podél I/19“ 13.12.2012 28.12.2012 soubor ke stažení
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 27.12.2012 11.1.2013 soubor ke stažení
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 18.1.2013 4.2.2013 soubor ke stažení
Územní rozhodnutí o umístění stavby -Komunikace pro nemotorovou dopravu podél I/19 11.2.2013 26.2.2013 soubor ke stažení
Rozpočet DSO mikroregion Bystřicko na rok 2013 – návrh k projednání 22.2.2013 11.3.2012 soubor ke stažení
Náverh rozpočtu obce Rozsochy na r. 2013 24.2.2013 11.3.2013 soubor ke stažení
Opatření obecné povahy- Rorýs obecný 25.2.2013 12.3.2013 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 4.3.2013 11.3.2013 soubor ke stažení
Oznámení o konání valné hromady honebního společnstva 4.3.2013 20.3.2013 soubor ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďádrsko 13.3.2013 28.3.2013 soubor ke stažení
Závěrečný účet SVK Žďársko a zpráva z kontroly hospodaření 13.3.2013 28.3.2013 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2013 a rozpočtový výhled 13.3.2013 28.3.2013 soubor ke stažení
Návrh změny stanov SVK Žďársko 13.3.2013 28.3.2013 soubor ke stažení
Záměr zatížit pozemky v k.ú. Vojetín u Rozsochy věcným břemenem 29.3.2013 15.4.2013 soubor ke stažení
Záměr směny pozemků v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 14.4.2013 29.4.2013 soubor ke stažení
Dražební vyhláška EX 3596/12-72 15.4.2013 30.4.2013 soubor ke stažení
Dražební vyhláška  EX 3596/12-73 15.4.2013 30.4.2013 soubor ke stažení
Oznámení o konání schůze Zastupitelstva obce Rozsochy 22.4.2013 29.4.2013 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška FÚ pro Vysičinu – daň z nemovitosti za rok 2012 24.4.2013 27.5.2013 soubor ke stažení
rušení ochranného pásma vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky 9.5.2013 24.5.2013 soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2012 28.5.2013 12.6.2013 soubor ke stažení
Zpráva o kontrole hospodaření na rok 2012 28.5.2013 12.6.2013 soubor ke stažení
Sklad slámy a zásobník krmných směsí Kundratice u Rozsoch – změna účastníků řízení 6.6.2013 21.6.2013 soubor ke stažení
Mimořádná veterinární opatření – chov včel 6.6.2013 21.6.2013 soubor ke stažení
Záměr odprodeje pozemku v k.ú. Vojetín u Rozsoch 6.6.2013 21.6.20013 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 10.6.2013 24.6.2013 soubor ke stažení
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Kundratice u Rozsoch 11.6.2013 26.6.2013 soubor ke stažení
Vyučtování cen vodného a stočného za rok 2012 – Vodárenská akciová společnost, a.s. 27.6.2013 12.7.2013 soubor ke stažení
Vyučtování cen vodného a stočného za rok 2012 – vodovod Albrechtice a kanalizace Kundratice 27.6.2013 12.7.2013 soubor ke stažení
veřejnoprávní smlouva na výstavbu rodinného domu v k.ú. Rozsochy 9.7.2013 24.7.2013 soubor ke stažení
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v místní části Kundratice 22.7.2013 5.8.2013 soubor ke stažení
Oznámení o záměru zatížit pozemek ve vlastnictví obce věcným břemenem 25.7.2013 9.8.2013 soubor ke stažení
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy – Zemědělská stavba Albrechtice 25.7.2013 9.8.2013 soubor ke stažení
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.8.2013 15.8.2013 soubor ke stažení
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zámýšleném převodu pozemku v k.ú. Vojetín u Rozsoch 28.5.2013 28.8.2013 soubor ke stažení
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.8.2013 15.8.2013 soubor ke stažení
Rozhodnutí o umístění stavby – sklad slámy a zásobník krmných směsí v k.ú. Kundratice u Rozsoch 9.8.2013 24.8.2013 soubor ke stažení
Nabídky pozemků v k.ú. Blažejovice u Rozsochy – SPF ČR 9.8.2013 9.9.2013 soubor ke stažení
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu „Novostavba rodinného domu“ v k.ú. Rozsochy 14.8.2013 29.8.2013 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 23.9.2013 30.9.2013 soubor ke stažení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rozsochy 25.9.2013 25.10.2013 soubor ke stažení
Oznámení o záměru zatízit pozemky věcným břemenem 20.11.2013 6.12.2013 soubor ke stažení
Dražební vyhláška D75/2013 4.12.2013 23.1.2013 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 4.12.2013 16.12.2013 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu územního plánu obce Rozsochy k veřejnému nahlédnutí 13.1.2014 27.1.2014 soubor ke stažení
ukončení veteriárního opatření – varroáze včel 20.1.2014 4.2.2014 soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce zatížit pozemek věcným břemenem 5.2.2014 3.3.2014 soubor ke stažení
Rozpočet DSO Mikroregion Bystřicko 10.2.2014 25.2.2014 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2014 12.2.2014 27.2.2014 soubor ke stažení
vyhláška – exekuce 12.2.2014 27.3.2014 soubor ke stažení
Konkurs na místo ředitele Základní školy Rozsochy 18.2.2014 10.3.2014 soubor ke stažení
Záměr odprodeje pozemku v k.ú. Rozsochy 18.2.2014 5.3.2014 soubor ke stažení
Oznámení záměru pronajmout nemovitost 19.2.2014 6.3.2014 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 3.3.2014 10.3.2014 soubor ke stažení
vyhláška – exekuce 12.2.2014 27.3.2014 soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce zatížit pozemek věcným břemenem 7.3.2014 22.3.2014 soubor ke stažení
Oznámení záměru obce pronajmout rybník v k.ú. Kundratice u Rozsoch 10.3.2014 25.3.2014 soubor ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďáírsko 12.3.2014 26.3.2014 soubor ke stažení
Návrh na rozpočet SVK Žďársko na rok 2014 12.3.2014 26.3.2014 soubor ke stažení
Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2013 12.3.2014 26.3.2014 soubor ke stažení
Investice SVK Žďársko v r. 2013 12.3.2014 26.3.2014 soubor ke stažení
Změna stanov SVK Žďársko 12.3.2014 26.3.2014 soubor ke stažení
Přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za rok 2013 12.3.2014 26.3.2014 soubor ke stažení
Záměr odprodeje pozemků v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem 13.3.2014 28.3.2014 soubor ke stažení
Výzva k podání nabídky na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Rozsochy“ včetně kompletní dokumentace 7.5.2014 13.5.2014 SOUBORY KE STAŽENÍ
Sdělení počtu a sídel okrskových volebních komisí k volbám do Evropského parlamentu 7.4.2014 23.5.2014 soubor ke stažení
Vyhláška-hromadný předpisný seznam jímž se stanovuje daň z nemovitých věcí na ok 2014 28.4.2014 31.5.2014 soubor ke stažení
Záměr obce odprodat pozemku v k.ú. Vojetín u Rozsoch 30.4.2014 15.5.2014 soubor ke stažení
Záměr obce směnit pozemku v k.ú. Rozsochy 7.5.2014 22.5.2014 soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2013 6.5.2014 22.5.2014 soubor ke stažení
Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2013 6.5.2014 22.5.2014 soubor ke stažení
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 8.5.2014 23.5.2014 soubor ke stažení
Oznámení o zrušení výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Rozsochy 13.5.2014 28.5.2014 soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy 19.5.2014 26.5.2014 soubor ke stažení
vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2013 – vodovod Albrechtice a kanalizace Kundratice 21.5.2014 5.6.2014 soubor ke stažení
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko a zpráva o kontrole hospodaření 2.6.2014 17.6.2014

soubor ke stažení

soubor ke stažení

Veřejná vyhláška – oznámení o veřeném projednání návrhu Územního plánu obce Rozsochy 9.7.2014 11.8.2014 soubor ke stažení
Zahájení zjišťovacího řízení ke Koncepci rozvoje Kraje Vysočina 9.7.2014 25.7.2014 soubor ke sta
Nedostatečně určitě identifikovní vlastníci nemovitostí – ÚZSVM Žďár nad Sázavou 31.7,2014 31.12.2023 soubor ke stažení