Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Archiv úřední desky od května roku 2020

Zde najdete dokumenty zveřejněné na úřední desce od května roku 2020

Archiv  úřední desky obce Rozsochy od roku 2020
Název dokumentu vyvěšeno od vyvěšeno do dokument ke stažení

 

Nedostatečně určitě identifikovní vlastníci nemovitostí – ÚZSVM Žďár nad Sázavou 31.7,2014 31.12.2023 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 4.4.2019 31.12.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – schválený závěrečný účet hospodaření za rok 2018 7.5.2019 30.4.2020 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018 21.5.2019 30.5.2020 Soubor ke stažení
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 21.5.2019 30.5.2020 Soubor ke stažení
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 24.6.2019 30.6.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 76/10 v k.ú. Vojetín 22.8.2019 10.9.2019 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2021 a 2022 22.11.2019 10.12.2019 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy pro období 2021 a 2022 11.12.2019 31.12.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové provizorium roku 2020 11.12.2019 20.2.2020 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška , opatření obecné povahy 13.12.2019 31.12.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 1/2020 21.1.2020 30.1.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 497/3 v k.ú. Rozsochy 31.1.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Rozsochy 31.1.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 3.2.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 2/2020 11.2.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Rozpočet obce na rok 2020 20.2.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové provizorium na rok 2020 19.3.2020 30.6.2020 Soubor ke stažení
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2020 31.3.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška 15.4.2020 31.12.2022 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška Kraj Vysočina 15.4.2020 4.5.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o schválených rozpočtových opatření v roce 2020 20.4.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2020 20.4.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 – obec Rozsochy 21.4.2020 30.4.2020 soubor ke stažení
VAS Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 27.4.2020 29.5.2020 Soubor ke stažení
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 28.4.2020 19.5.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce zatížit pozemky věcným břemenem 30.4.2020 2.6.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 30.4.2020 19.5.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 3/2020 7.5.2020 19.5.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na VALNOU HROMADU SVK Žďársko 25.5.2020 12.6.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 2/2020 25.5.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 25.5.2020 18.5.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 3/2020 4.6.2020 28.2.2021 Soubor ke stažen
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko za rok 2019 4.6.2020 24.6.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 1/2020 7.7.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. st.85/1 a část pozemku p.č. 334/2 9.7.2020 19.8.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 495/4 a část pozemku p.č. 67/1 9.7.2020 19.8.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 165_78 9.7.2020 19.8.2020 Soubor ke stažení

Veřejná vyhláška – Oznámení

o vystavení návrhu změny č.1  ÚP

9.7.2020 24.8.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 4/2020 27.7.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 4/2020 7.8.2020 18.8.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 5/2020 18.8.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Informace o počtu volebních okrsků 18.8.2020 12.10.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 2 31.8.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 7.9.2020 14.9.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR 17.9.2020 12.10.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 6/2020 21.9.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 3 29.9.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin OÚ Rozsochy 12.10.2020 26.10.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 76/1 19.10.2020 10.11.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 76/8 19.10.2020 10.11.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 985/1 21.10.2020 10.11.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2020 22.10.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 27.10.2020 13.11.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 4 30.10.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 5/2020 30.10.2020 10.11.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin Obecního úřadu Rozsochy 4.11.2020 25.11.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 8/2020 11.11.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Mikroregion Bystřicko Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2023 23.11.2020 15.12.2020 Soubor ke stažení
Oznámení záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/54 23.11.2020 15.12.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/48 23.11.2020 15.12.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin Obecního úřadu Rozsochy 23.11.2020 14.12.2020 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rozsochy pro období 2022 a 2023 30.11.2020 17.12.2020 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Rozsochy pro období 2022 a 2023 30.11.2020 17.12.2020 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Rozsochy pro období 2022 a 2023 30.11.2020 17.12.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 5 1.12.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy 2.12.2020 18.12.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2020 3.12.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Aukční vyhláška 7.12.2020 30.12.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce 9.12.2020 17.12.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin Obecního úřadu 14.12.2020 28.12.2020 Soubor ke stažení
Hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2021 16.12.2020 31.12.2021 Soubor ke stažení
OZV č. 1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy. třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2020 2.1.2021 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy pro období 2022 a 2023 17.12.2020 31.12.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové provizorium roku 2021 17.12.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2020 21.12.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 11/2020 7.1.2021 28.2.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 12.1.2021 27.1.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 6 a 7 22.1.2021 31.3.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové provizorium na rok 2021 22.1.2021 31.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin OÚ 25.1.2021 13.2.2021 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2021 1.2.2021 22.2.2021 Soubor ke stažení
Aukční vyhláška 1.2.2021 25.2.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 494/2 3.2.2021 21.2.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 1/2021 13.2.2021 23.2.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko rozpočtové opatření č.7 16.2.2021 31.3.2021 Soubor ke stažení
Rozpočet obce Rozsochy na rok 2021 23.2.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Přijatá opatření k odstranění shledaných nedostatků kontrolou samostatné působnosti obce Rozsochy 23.2.2021 12.3.2021 Soubor ke stažení
Návrh – Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2021 23.2.2021 24.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o schválené ceně vodného Albrechtického vodovodu na rok 2021 23.2.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce pronajmout část pozemku p.č. 163/3 4.3.2021 22.3.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – pozvánka na valnou hromadu 9.3.2021 25.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2021 23.3.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2021 23.3.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Aukční vyhláška 29.3.2021 22.4.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočet na rok 2021 30.3.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
SVK  Žďársko – Rozpočtové opatření č. 1/2021 30.3.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2025 30.3.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Závěrečný účet za rok 2020 30.3.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2021 6.4.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Rozsochy a vystavení návrhu změny č.1 ÚP Rozsochy k veřejnému nahlédnutí 19.4.2021 31.5.2021 Soubor ke stažení
Řád veřejného pohřebiště obce Rozsochy 21.4.2021 7.5.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 2/2021 21.4.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Finanční úřad – Veřejná vyhláška 22.4.2021 27.5.2021 Soubor ke stažení
VAS -Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 22.4.2021 24.5.2021 Soubor ke stažení
Obec Rozsochy – Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 22.4.2021 24.5.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/52 27.4.2021 14.5.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/56 27.4.2021 14.5.2021 Soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 27.4.2021 17.5.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 2/2021 3.5.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 2/2021 7.5.2021 18.5.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 3/2021 18.5.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 19.5.2021 6.6.2022 Soubor ke stažení
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko 24.5.2021 17.6.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 3/2021 25.5.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
MZ oznámení o návrzích opatření obecné povahy 1.6.2021 18.6.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 4/2021 2.6.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce uzavřít dodatek č.2 k pachtovní smlouvě 2.6.2021 18.6.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/53 8.6.2021 24.6.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/57 8.6.2021 24.6.2021 Soubor ke stažení
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2020 21.6.2021 27.6.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 466/13 1.7.2021 17.7.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/58 1.7.2021 17.7.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/59 1.7.2021 17.7.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 5/2021 2.7.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 4/2021 2.7.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 3/2021 9.7.2021 19.7.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška o vydání změny č.1 Územního plánu Rozsochy 20.7.2021 5.8.2021 Soubor ke stažení
OZV č. 1/2021  Požární řád 20.7.2021 5.8.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 6/2021 26.7.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy 3.8.2021 19.8.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2021 5.8.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/47, p.č. 253/49, p.č. 253/50 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 9.8.2021 31.8.2021 Soubor ke stažení
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 17.8.2021 31.8.2021 Soubor ke stažení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků o volbách do Parlamentu ČR 23.8.2021 11.10.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 5/2021 30.8.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 8/2021 2.9.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 7.9.2021 23.9.2021 Soubor ke stažení
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 10.9.2021 20.9.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí 17.9.2021 30.9.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška MZ opatření obecné povahy 17.9.2021 31.12.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 4/2021 17.9.2021 29.9.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2021 29.9.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 6/2021 4.10.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2021 14.10.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity 27.10.2021 12.11.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 7/2021 1.11.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Mikroregion Bystřicko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2024 15.11.2021 17.12.2021 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2022 29.11.2021 16.12.2021 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rozsochy pro období 2023 a 2024 29.11.2021 16.12.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 8/2021 30.11.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č.  11/2021 30.11.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko 1.12.2021 17.12.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Návrh rozpočtu na rok 2022 1.12.2021 17.12.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 5/2021 7.12.2021 16.12.2021 Soubor ke stažení
Obecně závazná vyhláška obce Rozsochy č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 12/2021 16.12.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Rozpočet obce na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy pro období 2023  a 2024 16.12.2021 31.12.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 9/2021 20.12.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o schválené ceně vodného Albrechtického vodovodu na rok 2022 20.12.2021 31.12.2022 Soubor ke stažení
Hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2022 20.12.2021 31.12.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočet na rok 2022 22.12.2021 31.3.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 13/2021 29.12.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
MZE Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy 31.1.2022 16.2.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 10/2021 3.2.2022 28.2.2022 Soubor ke stažení
Dotační tituly pro vlastníky lesa v roce 2022 17.2.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2022 17.2.2022 22.3.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2022 24.2.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2022 24.2.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 253/51 v k.ú. Albrechtice 24.2.2022 13.3.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 165/33 v k.ú. Rozsochy 24.2.2022 13.3.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 1/2022 4.3.2022 15.3.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 2/2022 15.3.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 3/2022 29.3.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 1 4.4.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2022 5.4.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Návrh závěrečného účtu za rok 2021 11.4.2022 28.4.2022 Soubor ke stažení
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu 14.4.2022 30.4.2022 Soubor ke stažení
Finanční úřad – Veřejná vyhláška 25.4.2022 27.5.2022 Soubor ke stažení
VAS Žďár n.S. – Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 28.4.2022 31.5.2022 Soubor ke stažení
Rozsochy – Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 28.4.2022 31.5.2022 Soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 28.4.2022 7.6.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č . 2 28.4.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2021 28.4.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č.  4/2022 10.5.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 151, p.č. 141/38 a část p.č. 141/39 v k.ú. Albrechtice 18.5.2022 5.6.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 3 20.5.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 2/2022 27.5.2022 6.6.2022 Soubor ke stažení
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko za rok 2021 6.6.2022 21.6.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 5/2022 7.6.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 až 2026 7.6.2022 26.9.2022 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 7.6.2022 30.6.2023 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 3/2022 17.6.2022 28.6.2022 Soubor ke stažení
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2021 27.6.2022 30.6.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 4 27.6.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 6/2022 28.6.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2022 28.6.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Stanovení počtu členů okrskových komisí 25.7.2022 26.9.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 8/2022 26.7.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/55 a p.č. 253/57 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 1.8.2022 19.8.2022 Soubor ke stažení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.8.2022 26.9.2022 Soubor ke stažení
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 11.8.2022 29.8.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2022 23.8.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 165/22 v k.ú. Rozsochy 24.8.2022 11.9.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 68/3 v k.ú. Rozsochy 24.8.2022 11.9.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 807/51 v k.ú. Rozsochy 24.8.2022 11.9.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 5 29.8.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 4/2022 2.9.2022 13.9.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Rozsochy 7.9.2022 25.9.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č.6 23.9.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2022 29.9.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 11.10.2022 20.10.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 11/2022 11.10.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Mikroregion Bystřicko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2025 7.11.2022 22.11.2022 Soubor ke stažení
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 9.11.2022 31.12.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 12/2022 10.11.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 6/2022 11.11.2022 22.11.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 7 21.11.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2023 22.11.2022 31.12.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 13/2022 22.11.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volba prezidenta 28.11.2023 29.1.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 8 30.11.2022 31.3.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 14/2022 1.12.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Rozsochy pro období 2024 – 2025 1.12.2022 20.12.2022 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2023 1.12.2022 20.12.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 7/2022 8.12.2022 20.12.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Pozvánka na valnou hromadu 14.12.2022 5.1.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2027 14.12.2022 5.1.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Návrh rozpočtu na rok 2023 14.12.2022 5.1.2023 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy pro období 2024 – 2025 20.12.2022 31.12.2023 Soubor ke stažení
Rozpočet obce Rozsochy na rok 2023 20.12.2022 31.12.2023 Soubor ke stažení
Oznámení o schválené ceně vodného Albrechtického vodovodu na rok 2023 20.12.2022 31.12.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 9 a č.10 20.12.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 28.12.2022 16.1.2023 Soubor ke stažení
Informace pro voliče v karanténě nebo izolaci 29.12.2022 30.1.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č.15/2022 30.12.2022 31.12.2022 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  10.1.2023 27.1.2023 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO  1/2023 10.1.2023 19.1.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočet na rok 2023 13.1.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027 13.1.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo 17.1.2023 30.1.2023 Soubor ke stažení
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2023 17.1.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2023 17.1.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy (Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) 1.2.2023 15.8.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 10 31.1.2023 31.3.2023 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení (zrušení železničního přejezdu) 20.2.2023 6.3.2023 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2023 24.2.2023 16.3.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Pozvánka na valnou hromadu 28.2.2023 15.3.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Návrh závěrečného účtu a hospodaření za rok 2022 28.2.2023 15.3.2023 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Domanín 1.3.2023 18.3.2023 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Rodkov 6.3.2023 24.3.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 2/2023 7.3.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 7.3.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu 10.3.2023 27.3.2023 Soubor ke stažení
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2023 22.3.2023 31.3.2024 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Závěrečný účet a hospodaření za rok 2022 28.3.2023 31.3.2024 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 3/2023 29.3.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu obce Rozsochy za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 30.3.2023 18.4.2023 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 2/2023 6.4.2023 18.4.2023 Soubor ke stažení
Finanční úřad – Veřejná vyhláška 13.4.2023 16.5.2023 Soubor ke stažení
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 17.4.2023 30.4.2024 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce Rozsochy za rok 2022 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 18.4.2023 30.6.2024 Soubor ke stažení
Finanční úřad – Veřejná vyhláška 24.4.2023 26.5.2023 Soubor ke stažení
VAS – Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 28.4.2023 31.5.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č.1 3.5.2023 31.1.2024 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 4/2023 11.5.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Záměr prodeje nepotřebného stavebního materiálu 15.5.2023 31.5.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 2 25.5.2023 31.1.2024 Soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko 2.6.2023 20.6.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 5/2023 8.6.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat  pozemek p.č. 253/38 v k.ú. Albrechtice 9.6.2023 27.6.2023 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 3/2023 16.6.2023 27.6.2023 Soubor ke stažení
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2022 21.6.2023 30.6.2024 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 6/2023 27.6.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 3 18.7.2023 31.1.2024 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2023 3.8.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 9.8.2023 25.8.2023 Soubor ke stažení
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 23.8.2023 1.1.2024 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 165/84 v k.ú. Rozsochy 24.8.2023 15.9.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č.4 4.9.2023 31.1.2024 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce propachtovat pozemek p.č. 303/1 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch a p.č. 834/4 v k.ú. Rozsochy 5.9.2023 24.9.2023 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO  4/2023 15.9.2023 26.9.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 8/2023 19.9.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Nařízení Státní veterinární správy 19.9.2023 6.10.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2023 26.9.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu 29.9.2023 15.10.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 5 2.10.2023 31.1.2024 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 6 31.10.2023 31.1.2024 Soubor ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko 1.11.2023 21.11.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Návrh rozpočtu na rok 2024 1.11.2023 21.11.2023 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2023 2.11.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2024 10.11.2023 28.11.2023 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Bystřicko 13.11.2023 28.11.2023 Soubor ke stažení
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – Rozsochy rekonstrukce vodovodu v místní části Albrechtice 21.11.2023 6.12.2023 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2024 28.11.2023 14.12.2023 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rozsochy pro období 2025 – 2026 28.11.2023 14.12.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočet na rok 2024 29.11.2023 31.12.2024 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2028 29.11.2023 31.12.2024 Soubor ke stažení
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2024 29.11.2023 31.12.2024 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 11/2023 29.11.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 7 6.11.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 5/2023 6.11.2023 14.11.2023 Soubor ke stažení
Rozpočet obce Rozsochy na rok 2024 15.12.2023 31.12.2024 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy do roku 2026 15.12.2023 31.12.2024 Soubor ke stažení
Oznámení o schválené ceně vodného Albrechtického vodovodu na rok 2024 15.12.2023 31.12.2024 Soubor ke stažení
Rozhodnutí o zamítnutí zrušení železničního přejezdu P7044 20.12.2023 5.1.2024 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 12/2023 29.12.2023 31.12.2023 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 2.1.2024 31.1.2024 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Rozsochy rekonstrukce vodovodu v místní části Albrechtice 2.1.2024 18.1.2024 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č.9 30.1.2024 30.3.2024 Soubor ke stažení

Pokud hledáte starší dokumenty, naleznete je v archivu úřední desky.

Pokud hledáte starší dokumenty, od roku 2015, naleznete je v archivu úřední desky od r. 2015

Územní rozhodnutí – sklad nářadí v Blažejovicích u Rozsoch 22.11.2010 8.11.2010 dokument ke stažení