Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Úřední deska

Aktuální veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcí Rozsochy naleznete ZDE

Soubor ke stažení

Aktuální úřední deska obce Rozsochy.
Název dokumentu vyvěšeno od vyvěšeno do dokument ke stažení
Nedostatečně určitě identifikovní vlastníci nemovitostí – ÚZSVM Žďár nad Sázavou 31.7,2014 31.12.2023 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 4.4.2019 31.12.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – schválený závěrečný účet hospodaření za rok 2018 7.5.2019 30.4.2020 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018 21.5.2019 30.5.2020 Soubor ke stažení
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 21.5.2019 30.5.2020 Soubor ke stažení
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 24.6.2019 30.6.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 76/10 v k.ú. Vojetín 22.8.2019 10.9.2019 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2021 a 2022 22.11.2019 10.12.2019 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy pro období 2021 a 2022 11.12.2019 31.12.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové provizorium roku 2020 11.12.2019 20.2.2020 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška , opatření obecné povahy 13.12.2019 31.12.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 1/2020 21.1.2020 30.1.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 497/3 v k.ú. Rozsochy 31.1.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Rozsochy 31.1.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 3.2.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 2/2020 11.2.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Rozpočet obce na rok 2020 20.2.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové provizorium na rok 2020 19.3.2020 30.6.2020 Soubor ke stažení
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2020 31.3.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška 15.4.2020 31.12.2022 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška Kraj Vysočina 15.4.2020 4.5.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o schválených rozpočtových opatření v roce 2020 20.4.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2020 20.4.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 – obec Rozsochy 21.4.2020 30.4.2020 soubor ke stažení
VAS Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 27.4.2020 29.5.2020 Soubor ke stažení
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 28.4.2020 19.5.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce zatížit pozemky věcným břemenem 30.4.2020 2.6.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 30.4.2020 19.5.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 3/2020 7.5.2020 19.5.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na VALNOU HROMADU SVK Žďársko 25.5.2020 12.6.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 2/2020 25.5.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 25.5.2020 18.5.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 3/2020 4.6.2020 28.2.2021 Soubor ke stažen
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko za rok 2019 4.6.2020 24.6.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – rozpočtové opatření č. 1/2020 7.7.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. st.85/1 a část pozemku p.č. 334/2 9.7.2020 19.8.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 495/4 a část pozemku p.č. 67/1 9.7.2020 19.8.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 165_78 9.7.2020 19.8.2020 Soubor ke stažení

Veřejná vyhláška – Oznámení

o vystavení návrhu změny č.1  ÚP

9.7.2020 24.8.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 4/2020 27.7.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 4/2020 7.8.2020 18.8.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 5/2020 18.8.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Informace o počtu volebních okrsků 18.8.2020 12.10.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 2 31.8.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 7.9.2020 14.9.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR 17.9.2020 12.10.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 6/2020 21.9.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 3 29.9.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin OÚ Rozsochy 12.10.2020 26.10.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 76/1 19.10.2020 10.11.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 76/8 19.10.2020 10.11.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 985/1 21.10.2020 10.11.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2020 22.10.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 27.10.2020 13.11.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 4 30.10.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 5/2020 30.10.2020 10.11.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin Obecního úřadu Rozsochy 4.11.2020 25.11.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 8/2020 11.11.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Mikroregion Bystřicko Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2023 23.11.2020 15.12.2020 Soubor ke stažení
Oznámení záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/54 23.11.2020 15.12.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/48 23.11.2020 15.12.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin Obecního úřadu Rozsochy 23.11.2020 14.12.2020 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rozsochy pro období 2022 a 2023 30.11.2020 17.12.2020 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Rozsochy pro období 2022 a 2023 30.11.2020 17.12.2020 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Rozsochy pro období 2022 a 2023 30.11.2020 17.12.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 5 1.12.2020 31.3.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy 2.12.2020 18.12.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2020 3.12.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Aukční vyhláška 7.12.2020 30.12.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce 9.12.2020 17.12.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin Obecního úřadu 14.12.2020 28.12.2020 Soubor ke stažení
Hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2021 16.12.2020 31.12.2021 Soubor ke stažení
OZV č. 1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy. třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2020 2.1.2021 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy pro období 2022 a 2023 17.12.2020 31.12.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové provizorium roku 2021 17.12.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2020 21.12.2020 28.2.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 11/2020 7.1.2021 28.2.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 12.1.2021 27.1.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 6 a 7 22.1.2021 31.3.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové provizorium na rok 2021 22.1.2021 31.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o omezení úředních hodin OÚ 25.1.2021 13.2.2021 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2021 1.2.2021 22.2.2021 Soubor ke stažení
Aukční vyhláška 1.2.2021 25.2.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 494/2 3.2.2021 21.2.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 1/2021 13.2.2021 23.2.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko rozpočtové opatření č.7 16.2.2021 31.3.2021 Soubor ke stažení
Rozpočet obce Rozsochy na rok 2021 23.2.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Přijatá opatření k odstranění shledaných nedostatků kontrolou samostatné působnosti obce Rozsochy 23.2.2021 12.3.2021 Soubor ke stažení
Návrh – Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2021 23.2.2021 24.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o schválené ceně vodného Albrechtického vodovodu na rok 2021 23.2.2021 31.12.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce pronajmout část pozemku p.č. 163/3 4.3.2021 22.3.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – pozvánka na valnou hromadu 9.3.2021 25.3.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2021 23.3.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2021 23.3.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Aukční vyhláška 29.3.2021 22.4.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočet na rok 2021 30.3.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
SVK  Žďársko – Rozpočtové opatření č. 1/2021 30.3.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2025 30.3.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Závěrečný účet za rok 2020 30.3.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2021 6.4.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Rozsochy a vystavení návrhu změny č.1 ÚP Rozsochy k veřejnému nahlédnutí 19.4.2021 31.5.2021 Soubor ke stažení
Řád veřejného pohřebiště obce Rozsochy 21.4.2021 7.5.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 2/2021 21.4.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Finanční úřad – Veřejná vyhláška 22.4.2021 27.5.2021 Soubor ke stažení
VAS -Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 22.4.2021 24.5.2021 Soubor ke stažení
Obec Rozsochy – Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 22.4.2021 24.5.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/52 27.4.2021 14.5.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/56 27.4.2021 14.5.2021 Soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 27.4.2021 17.5.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 2/2021 3.5.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 2/2021 7.5.2021 18.5.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 3/2021 18.5.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 19.5.2021 31.5.2022 Soubor ke stažení
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko 24.5.2021 17.6.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 3/2021 25.5.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
MZ oznámení o návrzích opatření obecné povahy 1.6.2021 18.6.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 4/2021 2.6.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce uzavřít dodatek č.2 k pachtovní smlouvě 2.6.2021 18.6.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/53 8.6.2021 24.6.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/57 8.6.2021 24.6.2021 Soubor ke stažení
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2020 21.6.2021 30.6.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 466/13 1.7.2021 17.7.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/58 1.7.2021 17.7.2021 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/59 1.7.2021 17.7.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 5/2021 2.7.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 4/2021 2.7.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 3/2021 9.7.2021 19.7.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška o vydání změny č.1 Územního plánu Rozsochy 20.7.2021 5.8.2021 Soubor ke stažení
OZV č. 1/2021  Požární řád 20.7.2021 5.8.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 6/2021 26.7.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy 3.8.2021 19.8.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2021 5.8.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 253/47, p.č. 253/49, p.č. 253/50 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 9.8.2021 31.8.2021 Soubor ke stažení
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 17.8.2021 31.8.2021 Soubor ke stažení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků o volbách do Parlamentu ČR 23.8.2021 11.10.2021 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č. 5/2021 30.8.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 8/2021 2.9.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 7.9.2021 23.9.2021 Soubor ke stažení
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 10.9.2021 20.9.2021 Soubor ke stažení
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí 17.9.2021 30.9.2021 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška MZ opatření obecné povahy 17.9.2021 31.12.2022 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 4/2021 17.9.2021 29.9.2021 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2021 29.9.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Rozpočtové opatření č, 6/2021 4.10.2021 31.3.2022 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2021 14.10.2021 28.2.2022 Soubor ke stažení

Pokud hledáte starší dokumenty, naleznete je v archivu úřední desky.

Pokud hledáte starší dokumenty, od roku 2015, naleznete je v archivu úřední desky od r. 2015

Územní rozhodnutí – sklad nářadí v Blažejovicích u Rozsoch 22.11.2010 8.11.2010 dokument ke stažení