Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

100 let od založení pošty v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 5. 2011. Události.

„Jede, jede, poštovský panáček…“ Tak tuhle písničku už asi každý z nás slyšel nebo si ji dokonce i sám zanotoval, aniž by si uvědomil, že v devatenáctém století to byla standardní znělka poštovního dostavníku, který k nám do Rozsoch, ale i do okolních obcí, vozil už od roku 1836 poštovní zásilky z Nového Města na Moravě a z Tišnova.

Od roku 1841, kdy byla zřízena pošta v Bystřici nad Pernštejnem, se služby poštovního úřadu přiblížily k obci Rozsochy už jen na pouhých pět kilometrů a vzhledem k postupnému vzestupu jejich využívání požádali místní zastupitelé v roce 1908 vídeňské úřady o zřízení rozsošské pošty. Po intervenci JUDr. Vladimíra Cahy, který byl tehdy úředníkem ve službách ministerstva obchodu ve Vídni, bylo výnosem tohoto ministerstva ze dne 14. července 1910 zřízení pošty v Rozsochách povoleno a na začátku roku 1911 byl zahájen její provoz.

Současná budova pošty v Rozsochách

První pošta byla umístěna ve stavení Josefa Černého, č.p. 11. Po požáru, který se v roce 1921 nevyhnul ani tomuto domu, byla na čas přestěhována na statek Antonína Bílka, č.p. 32. Poté, co byl po požáru opraven bývalý panský hostinec ve středu obce, č.p. 51, byla poštovní úřadovna zřízena v jeho zadní části. V roce 1946 byly prostory pošty umístěny do domu č.p. 37 ve vlastnictví Antonína Pazdery a od roku 1962, až do dnešní doby, se pošta nachází, společně s hasičskou zbrojnicí, v budově občanské vybavenosti č.p. 160, ve vlastnictví obce Rozsochy.

Od nepaměti platí, že každý úřad dělají lidé. Ze záznamů, z vyprávění i z vlastní zkušenosti vím, že rozsošská pošta měla na své zaměstnance vždycky štěstí a místním sousedům se dostávalo poštovních služeb na profesionální úrovni, avšak v rámci lidského jednání a porozumění k tomu, že ne každý občan může být úředníkem, znalým všech předpisů a potřebných formalit. Za sto let trvání rozsošské pošty se zde vystřídalo spoustu lidí. Ze záznamů lze vyčíst, že první tzv. expedientkou zde byla slečna Záborská z Jimramova a prvními listonoši Jan Vetešník a Josef Zítka z Rozsoch. Poté se zde vystřídala celá řada poštmistrů. Za 1. republiky to byli pan Stehlík a pan Doležal, po roce 1945 to byl František Toman, Marie Padrtková, pan Minařík, Marie Plánková, a jistě si všichni s vděkem vzpomenou na velmi ochotnou a příjemnou poštmistrovou, bohužel nedávno zesnulou, paní Ludvíkovou, v jejíž práci velmi dobře navázala současná vedoucí pošty Zdeňka Mazourová.

Za tu stovku let, co v Rozsochách pošta úspěšně funguje, si na její služby místní lidé zvykli a těžko si lze představit, že by se mělo na jejím fungování něco měnit. Je pravda, že vlivem sledování efektivity současného státního podniku, je i pobočka v Rozsochách nucena nabízet kromě tradičních poštovních služeb také další produkty, jako například pojištění, spoření, sázky nebo rozličné funkcionality kontaktního místa CZECH Point. Doufejme ale, že nám ta užitečná rozsošské pobočka zůstane zachována i přes nedávné snahy managementu v rámci tzv. optimalizace provozu některé pobočky rušit. Státní podnik Česká pošta má na trhu výsadní postavení a na to konto by měl především sloužit lidem a neměl by se jim vzdalovat. U příležitosti kulatého, stého jubilea přeji naší rozsošské pobočce České pošty co nejvíce spokojených odesílatelů i adresátů, jejím zaměstnancům co nejvíce dobrého pocitu z perspektivní, užitečné a uznávané práce a jejímu vedení jen samá moudrá rozhodnutí.

Komentáře (3)

 • Josef Toman

  Zpráva ke 1OO výročí pošty v Rozsochách uvádí mezi poštmistry Františka Tomana. Správně má být uvedeno Josef Toman. František Toman byl jeho bratranec a byl listonošem.

  Jos. Toman Protivín

  • Libor Toman

   Doplnění pana Tomana z Protivína. Pošmistrem v Rozsochach byl pan Josef Toman (zavřený za protistátní činnost 2 roky, bratr Františka Tomana.
   I když o panu Tomanu z Protivína, jako pošmistrovi jsem zaslechl ve vyprávění také. Je škoda, že se není pomalu koho zeptat (možná kronika obce). Možná by si něco ještě mohla pamatovat paní Milada Tomanová, manželka Františka Tomana nejmladšího, který v roce 2021 bohužel zemřel (synovec pana Josefa Tomana).
   Zdravím pana Josefa Tomana z Protivína, mého vzdáleneho příbuzného.

  • Libor Toman

   Oprava: Celé jméno pana Josefa Tomana je Josef Václav Toman.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.