Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Pošta partner

Provozní doba v roce 2023: (platí do odvolání)

 • Pondělí 7: 00 – 9:30 a 13:00 – 17:00 
 • Úterý                            13:00 – 15:00 
 • Středa  7:00 – 9:30  a  13:00 – 17:00 
 • Čtvrtek 7:00 – 9 :30 a 13:00 – 15:00 
 • Pátek    7:00 – 11:30

tel. 566 576 210 

Na poště vyřídíte také poplatky – pozor – z důvodu nemoci a zástupu zrušeno do odvolání – vše vyřídíte na OÚ Rozsochy:

 • poplatek za komunální odpad –  vybírán od února do března, nové a mimořádné situace v průběhu roku
 • poplatek za psa – vybírán od února do března, nové a mimořádné situace v průběhu roku
 • vodné albrechtický vodovod – vybíráno po provedených odečtech a vyúčtování
 • poplatek za palivové dříví – vybíráno v průběhu roku, po dodávce dříví

dále si můžete na poště

a vyřídit i:

  • ověření podpisu – legalizace
  • ověření listin – vidimace

 

Informace k legalizaci a vidimace zde: https://www.rozsochy.cz/co-u-nas-vyridite/

 

Dále zde získáte:

 • výpisy z Czech Point

OVĚŘENÉ VÝSTUPY CZECH POINT

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

 • katastru nemovitostí,
 • obchodního rejstříku
 • živnostenského rejstříku
 • rejstříku trestů
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis z insolventního rejstříku
 • autorizované konverze dokumentů.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.
Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?

1. Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:
• 50,-Kč za stránku

Upozornění:
• Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů
• Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká.

Co potřebujete s sebou:
• Musíte předložit platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:
• 100,-Kč

3. Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:
• Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za za stránku

4. Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:
• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• Kč 50,-Kč za stránku

5. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co dostanete:
• Úplný výpis z bodového hodnocení řidiče

Co potřebujete s sebou:
• Platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč

6. Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

Konverze z listinné do elektronické podoby – zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument musí být ve formátu PDF minimální verze 1.3 a vyšší.

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT . Pro tyto potřeby bylo v systému Czech POINT vytvořeno formulářové rozhraní, pomocí něhož provádí obsluha kontaktního místa autorizovanou konverzi. Dokument, který vznikne autorizovanou konverzí má stejné právní účinky jako ověřená kopie, není však ověřenou kopií (neprošel procesem vidimace).

Dokument, který má být převeden do listinné podoby, musí být podepsán platným elektronickým podpisem.

 

 

 

 

1.12.2015 proběhlo informační jednání mezi zástupcem České pošty a starostou obce Rozsochy ohledně nabídky pošty na provozování provozovny České pošty v Rozsochách v rámci projektu Pošta partner. Obec se má do 15.1.2016 rozhodnout, zda bude pobočku provozovat.

Informace o projektu naleznete zde pošta partner smlouva pošta partner zápis z jednání

Projednání provozování pobočky České pošty v Rozsochách obcí Rozsochy bude projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2015.