Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Archiv úřední desky od r. 2015

ZDE NAJDETE ARCHIV DOKUMENTŮ VYVĚŠENÝCH NA ÚŘEDNÍ DESCE OD ROKU 2015

Název dokumentu vyvěšeno od vyvěšeno do dokument ke stažení
Záměr odprodeje pozemků v k.ú. Rozsochy 10.9.2014 3.10.2014 soubor ke stažení, soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 6.2.2015 22.2.2015 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu DSO MR Bystřicko na rok 2015 6.2.2015 22.2.2015 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání ZO 01-2015 23.2.2015 2.3.2015 soubor ke stažení
Obecně závazná vyhláška obce Rozsochy č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáílních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rozsochy 3.3.2015 18.3.2015 soubor ke stažení
Valná hromada SVK Žďársko – POZVÁNKA  a podklady 6.3.2015 21.3.20115

Pozvánkazávěrečný účetAudit návrh rozpočtu 2015rozpočtový výhled

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce v roce 2014 24.4.2015 11.5.2015 soubor ke stažení
Závěrečný účet obce 24.4.2015 11.5.2015 soubor ke stažení
účetní výkazy za rok 2014 24.4.2015 11.5.2015 FIN_12-2014,Rozvaha_2014,Výkaz zisku a ztrát 2014
Vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočinu o zpřístupnění hrimadných předpisů 29.4.2015 15.5.2015 soubor ke stažení
VAS – vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2014 30.4.2015 16.5.2015 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6.5.2015 13.5.2015 soubor ke stažení
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO MR Bystřicko v r. 2014 20.5.2015 11.6.2015 soubor ke stažení
Závěrečný účet DSO MR Bystřicko r. 2014 20.5.2015 11.6.2015 soubor ke stažení
Zveřejnění záměru odprodat pozemky v k.ú. Rozsochy 2.6.2015 27.7.2015 soubor ke stažení
Oznámení o zahájení územního řízení  – rekonstrukce vedení VVN Bystřice n.P. Žďár n.S. 5.6.2015 27.7.2015 soubor ke stažení
Vyúčtování vodného – Albrechtický vodovod a stočného – Kanalizace Kundratice za r. 2014 5.6.2015 27.7.2015 soubor ke stažení
Záměr věcného břemene k.ú Kundratice u Rozsoch 6.6.2015 27.7.2015 soubor ke stažení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na provedení stavebních prací „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Rozsochy 2015“ 15.6.2015 27.7.2015 soubor ke stažení

Pozvánka na zasedání ZO 03-2015 24.6.2015 2.7.2015 soubor ke stažení
Oznámení záměru obce zatížit pozemky v k.ú. Kundratice u Rozsoch věcným břemenem 27.7.2015 14.8.2015 soubor ke stažení
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod 6.8.2015 24.8.2015 soubor ke stažení
venkovní vedení VVN 110 kV 6.8.2015 24.8.2015 soubor ke stažení
Oznámení o záměru odprodat pozemek 14.9.2015 29.9.2015 soubor ke stažení
V 509 – rekonstrukce el. vedení – veřejná vyhláška 15.9.2015 30.9.2015 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 15.9.2015 22.9.2015 soubor ke stažení

Oznámení o záměru zatížit pozemek věcným břemenem 12.11.1215 16.2.2016 soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi SVAK Žďársko 13.11.2015 16.2.2016 soubor ke stažení
Záměr odprodeje pozemku v k.ú. Rozsochy 1.12.2015 17.12.2015 soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy 10.12.2015 17.12.2015 soubor ke stažení
Dražební vyhláška 29.1.2016 18.2.2016 soubor ke stažení
Zásady územního rozvoje Kraje Vsočina – aktualizace 1.2.2016 7.3.2016 soubor ke stažení
stavba VVN Bystřice n.P. – Žďár nad Sázavou – odvolání 1.2.2016 4.3.2016 soubor ke stažení
Zahájení územního řízení Kundratice stavební úpravy NN 2.2.2016 4.3.2016 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce – příjmy 5.2.2016 4.3.2016 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce – výdaje 5.2.2016 4.3.2016 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu DSO mikroregion Bystřicko 10.2.2016 4.3.2016 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 15.2.2016 4.3.2016 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – uložení písemnosti – V 509 rekonstrukce vedení VVN Bystřice n. P. – Žďár nad Sázavou 16.2.2016 4.3.2016 soubor ke stažení

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko + návrh rozpočtu + audit 4.3.2016 31.3.2016 soubor ke stažení
Podklady pro valnou hromadu SVK Žďársko – členské příspěvky 4.3.2016 31.3.2016 soubor ke stažení
Podklady pro valnou hromadu SVK Žďársko – investice 4.3.2016 31.3.2016 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí Kundratice stavební úpravy NN 20.4.2016 5.5.2016 soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy č.2/2016 26.4.2016 2.4.2016 soubor ke stažení
Porovnání všech položek výpočtu vodného a stočného za r. 2015 pro albrechtický vodovod a kundratickou kanalizaci 26.4.2016 26.5.2016 soubor ke stažení
Informace FÚ o platbě daně z nemovitostí za rok 2015 27.4.2016 1.6.2016 soubor ke staženísoubor ke stažení
veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina – daň z nemovitosti 27.4.2016 30.5.2016 soubor ke stažení
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR Kraje Vysočina 27.4.2016 28.5.2016 soubor ke stažení
Zveřejnění záměru obce směnit pozemek v k.ú. Albrechtice u Rozsoch 12.5.2016 27.5.2016 soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy 12.5.2016 19.5.2016 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – zahájení řízení aktualizace č.2 ZÚR Kraje Vysočina 23.5.2016 15.6.2016 soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby Venkovní vedení VVN Bystřice nad Pernštejnem – Žďár nad Sázavou 24.5.2016 9.6.2016 soubor ke stažení
Porovnání všech položek výpočtu vodného a stočného za r. 2015 VAS Žďár n. S. 30.5.2016

22.8.2016

soubor ke stažení
Závěrečný účet obce Rozsochy za rok 2015 30.5.2016 22.8.2016 soubor ke stažení
Výkaz o plnění rozpočtu obce Rozsochy za rok 2015 30.5.2016 22.8.2016 soubor ke stažení
Výkaz zisku a ztrát obce Rozsochy za rok 2015 30.5.2016 22.8.2016 soubor ke stažení
Rozvaha obce Rozsochy za rok 2015 30.5.2016 22.8.2016 soubor ke stažení
Zpráva o kontrole hospodaření obce Rozsochy za rok 2016 30.5.2016 22.8.2016 soubor ke stažení
veřejnoprávní smlouva – poskytnutí dotace Oblastní charitě Žďár nad Sázavou 9.6.2016 8.6.20119 soubor ke stažení
Opatření obecné povahy o vydání programu  zlepšování kvality ovzduší Jihovýchod – CZ06Z 14.6.2016 30.6.2016 SOUBORY KE STAŽENÍ
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 16.6.2016 23.6.2016 soubor ke stažení

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rozsochy pro volby do zastupitelsev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 22.8.2016 soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy 12.9.2016 soubor ke stažení
Oznámení o době a místě konání voleb do krajského zastupitelstva v obci Rozsochy 22.9.2016 8.10.2016 soubor ke staže
Oznámení o záměru obce odprodat pozemky v k.ú. Blažejovice u Rozsoch 31.10.2016

28.11.2016

soubor ke stažení
oznámení o záměru obce odprodat pozemky v k.ú. Kundratice u Rozsoch 31.10.216 28.11.2016 soubor ke stažení
oznámení o záměru obce odprodat pozemek v k.ú. Rozsochy 31.10.2016 28.11.2016 soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017 – 2019 10.11.2016 28.11.2016 Soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 21.11.2016 28.11.2016 soubor ke stažení
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 5.11.2016 20.12.2016 soubor ke stažení

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 15.12.2016 31.12.2017 Soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy 23.12.2016 31.12.2016 soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 1.2.2017 15.2.2017 soubor ke stažení
Rozpočet obce na rok 2017 27.2.2017 28.2.2018 Soubor ke stažení
Pozvánka na zasedání ZO 1/2017 8.2.2017 15.2.2017 Soubor ke stažení
Rozpočet Mikroregionu Bystřicko 2017 14.2.2017 1.3.2017 Soubor ke stažení
Valná hromada SVK Žďársko 6.3.2017 30.3.2017 soubor ke stažení
Rozpočet mikroregionu Bystřicko na rok 2017 a dokumenty týkající se hospodaření 7.3.2017 soubor ke stažení
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy 15.3.2017 23.3.2017 soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu obce Rozsochy za rok 2016 18.4.2017 9.5.2017 Soubor ke stažení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochy 18.4.2017 9.5.2017 Soubor ke stažení
Porovnání výpočtu ceny vodného a stočného za vodovod Albrechtice a kanalizaci Kundratice – r. 2016 21.4.2017 soubor ke stažení
Zápis z valné hromady SVK Žďársko 21.4.2017 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina 24.4.2017 30.5.2017 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy 2.5.2017 9.5.2017 Soubor ke stažení
Vodárenská a.s. Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 3.5.2017 2.6.2017 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2016 15.5.2017 31.12.2017 Soubor ke stažení
Rozpočet MŠ Rozsochy na r.2017 a střednědobý výhled rozpočtu do r.2019 20.3.2017 28.2.2018 soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 18.4.2017 3.5.2017 Soubor ke stažení
SVaK Žďársko  Rozpočtová opatření č.2 ze dne 27.4.2017 2.5.2017 28.2.2018 Soubor ke stažení
Rozpočet MŠ Rozsochy na rok 2017 a střednědobý výhled 4.5.2017 28.2.2018 Soubor ke stažení
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 15.5.2017 15.5.2018 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2016 15.5.2017 15.5.2018 Soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové opatření č.3 31.5.2017 28.2.2018 soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové opatření č.4 26.6.2017 28.2.2018 Soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové opatření č.5 12.9.2017 28.2.2018 soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové opatření č.6 21.9.2017 28.2.2018 soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové opatření č.7 31.10.2017 28.2.2018 Soubor ke stažení
SVaK Žďársko – zveřejnění informací o rozpočtu 15.11.2017 31.3.2018 Soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové opatření č.8 1.12.2017 28.2.2018 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MŠ Rozsochy na roky 2019 a 2020 1.12.2017 18.12.2017 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rozsochy pro období 2018 až 2020 1.12.2017 18.12.2017 Soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové opatření 9 a 10/2017 18.12.2017 28.2.2018 Soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové provizorium na rok 2018 18.12.2017 28.2.2018 Soubor ke stažení
Rozpočtové provizorium obce Rozsochy na rok 2018 2.1.2018 28.2.2018 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy pro období 2018 – 2020 2.1.2018 31.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce směnit část pozemku p.č 569/1 za část poz. p.č. 165/71 8.1.2018 21.2.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 807/78 8.1.2018 21.2.2018 Soubor ke stažení
SVaK Žďársko Rozpočtové opatření č. 10 26.1.2018 28.2.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce zatížit pozemky věcným břemenem 29.1.2018 21.2.2018 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2018 6.2.2018 21.2.2018 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu MŠ Rozsochy na rok 2018 6.2.2018 21.2.2018 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 1/2018 14.2.2018 21.2.2018 Soubor ke stažení
Rozpočet obce na rok 2018 26.2.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 165/66 a část pozemku p.č. 165/1 26.2.2018 19.5.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 165/15 26.2.2018 19.5.2018 Soubor ke stažení
Rozpočet MŠ na rok 2018 28.2.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko návrh střednědobého výhledu 2.3.2018 28.3.2018 Soubor ke stažení
SVK Žďársko  návrh rozpočtu na rok 2018 2.3.2018 28.3.2018 Soubor ke stažení
SVK Žďársko návrh závěrečného účtu za rok 2017 2.3.2018 28.3.2018 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2018 28.3.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 1 10.4.2018 31.12.2018 Soubor ke stažení
SVK Žďársko schválený rozpočet na rok 2018 17.4.2018 31.3.2018 Soubor ke stažení
SVK Žďársko střednědobý výhled 2019 – 2022 17.4.2018 31.12.2018 Soubor ke stažení
SVK Žďársko schválený záv. účet a hospodaření 17.4.2018 31.12.2018 Soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 20.4.2018 15.5.2018 Soubor ke stažení
Finanční úřad – veřejná vyhláška 27.4.2018 28.5.2018 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.2 2.5.2018 31.12.2018 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 2/2018 3.5.2018 14.5.2018 Soubor ke stažení
Výzva k podání nabídky – Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů 3.5.2018 18.5.2018 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 2/2018 15.5.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017 16.5.2018 20.5.2019 Soubor ke stažení
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017 16.5.2018 16.5.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 16.5.2018 30.11.2018 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení 16.5.2018 31.5.2018 Soubor ke stažení
Porovnání všech složek výpočtu ceny pro vodné a stočné 23.5.2018 25.6.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Obec Rozsochy 23.5.2018 30.6.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů MŠ Rozsochy 23.5.2018 30.6.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o výběru dodavatele 25.5.2018 1.6.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 165/79 a p.č. 165/80 28.5.2018 13.8.2018 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.3 29.5.2018 31.3.2019 Soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko za rok 2017 30.5.2018 19.6.2018 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 3/2018 14.6.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2017 29.6.2018 30.6.2019 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 4/2018 3.7.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.4 4.7.2018 31.3.2019 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška Aktualizace č..4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 9.7.2018 13.8.2018 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 5/2018 1.8.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 3/2018 3.8.2018 13.8.2018 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 6/2018 15.8.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do ZO, konaných ve dnech 5. a 6. 11. 2018 20.8.2018 6.10.2018 soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.5 31.10.2018 31.3.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o době a místu konání voleb 20.9.2018 6.10.2018 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2018 2.10.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 6 4.10.2018 31.3.2019 Soubor ke stažení
Výsledky komunálních voleb 2018 8.10.2018 24.10.2018 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 4/2018 23.10.2018 31.10.2018 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.7 29.10.2018 31.3.2019 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 8/2018 1.11.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 807/78 v k.ú. Rozsochy 22.11.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 304/1 a p.č. 31/10 v k.ú.Albrechtice 22.11.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 801/1 a p.č. 807/43 v k.ú. Rozsochy 22.11.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Rozsochy 22.11.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 65/2 v k,ú. Rozsochy 22.11.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Rozsochy 22.11.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 187/8 v k.ú. Blažejovice u Rozsoch 22.11.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 23.11.2018 14.12.2018 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na období 2020 – 2021 23.11.2018 11.12.2018 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí 29.11.2018 14.12.2018 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2018 29.11.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 8 29.11.2018 31.3.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 494/9 a 68/3 v k.ú. Rozsochy 4.12.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 466/14 a část pozemku p.č. 494//9, 466/13, 494/2, 834/1 v k.ú. Rozsochy 4.12.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Rozsochy na roky 2020 a 2021 4.12.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Rozsochy na roky 2020 a 2021 4.12.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rozsochy na roky 2020 a 2021 4.12.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi OZ 5/2018 11.12.2018 19.12.2018 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce zatížit pozemek věcným břemenem 14.12.2018 2.1.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 9 a č.10 18.12.2018 31.3.2019 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy na roky 2020 a 2021 27.12.2018 31.12.2019 Soubor ke stažení
Rozpočtové provizorium roku 2019 27.12.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2018 27.12.2018 28.2.2019 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 11/2018 3.1.2019 28.2.2019 Soubor ke stažení
Návrh veřejnoprávní smlouvy 16.1.2019 28.1.2019 Soubor ke stažení
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy 18.1.2019 28.1.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 10 5.2.2019 31.3.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 261/1 v k.ú. Albrechtice 7.2.2019 28.2.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Rozsochy 7.2.2019 28.2.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek st. 284 a st. 285 v k.ú. Rozsochy 7.2.2019 28.2.2019 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2019 13.2.2019 1.3.2019 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 1/2019 20.2.2019 1.3.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o veřejném projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Rozsochy v uplynulém období 21.2.2019 22.3.2019 Soubor ke stažení
Oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (uzavírka Kundratice) 21.2.2019 7.3.2019 Soubor ke stažení
Návrh Rozpočtu na rok 2019 Mikroregionu Bystřicko 4.3.2019 21.3.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko návrh rozpočtu na rok 2019 4.3.2019 19.3.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko závěrečný účet hospodaření za rok 2018 4.3.2019 19.3.2019 Soubor ke stažení
Rozpočet obce na rok 2019 5.3.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
Rozpočet MŠ Rozsochy na rok 2019 13.3.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 20.3.2019 4.4.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko schválený rozpočet na rok 2019 26.3.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2019 1.4.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – závěrečný účet a hospodaření za rok 2018 5.4.2019 25.4.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 5.4.2019 25.4.2019 Soubor ke stažení
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rozsochy pro volby do Evropského parlamentu 9.4.2019 25.5.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.1 11.4.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Rozsochy k volbám do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 12.4.2019 27.5.2019 Soubor ke stažení
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 18.4.2019 21.5.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 25.4.2019 27.5.2019 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška finančního úřadu Kraje Vysočina 26.4.2019 28.5.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 2 2.5.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat pozemek p.č. 474/4 v k.ú. Rozsochy 3.5.2019 21.5.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce prodat část pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Rozsochy 3.5.2019 21.5.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – schválený závěrečný účet hospodaření za rok 2018 7.5.2019 30.4.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019 9.5.2019 25.5.2019 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 2/2019 13.5.2019 21.5.2019 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 1/2019 21.5.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018 21.5.2019 30.5.2020 Soubor ke stažení
Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 21.5.2019 30.5.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 3 28.5.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO  3/2019 3.6.2019 10.6.2019 Soubor ke stažení
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 3.6.2019 20.6.2019 Soubor ke stažení
Rozpočtová opatření č. 2/2019 12.6.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 24.6.2019 30.6.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 3/2019 25.6.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 4 1.7.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 4/2019 29.7.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška – Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 15.8.2019 23.9.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 651/3 v k.ú. Kundratice u Rozsoch 22.8.2019 9.9.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 165/75, 165/76, 165/77, 165/78 v k.ú. Rozsochy 22.8.2019 9.9.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 76/10 v k.ú. Vojetín u Rozsoch 22.8.2019 9.9.2019 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce propachtovat pozemky 22.8.2019 9.9.2019 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 4/2019 30.8.2019 9.9.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.5 4.9.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 5/2019 10.9.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 6/2019 2.10.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 6 3.10.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2019 31.10.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce zatížit pozemek p.č. 210 věcným břemenem 1.11.2019 21.11.2019 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č. 7 5.11.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 8/2019 21.11.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko rozpočtové opatření č.8 22.11.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 a 2022 22.11.2019 10.12.2019 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Rozsochy na roky 2021 a 2022 22.11.2019 10.12.2019 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO  5/2019 29.11.2019 9.12.2019 Soubor ke stažení
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na období 2021 – 2022 3.12.2019 19.12.2019 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 6.12.2019 23.12.2019 Soubor ke stažení
OZV obce Rozsochy č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 10.12.2019 31.12.2019 Soubor ke stažení
OZV obce Rozsochy č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 10.12.2019 31.12.2019 Soubor ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozsochy pro období 2021 a 2022 11.12.2019 31.12.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové provizorium roku 2020 11.12.2019 29.2.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2019 12.12.2019 28.2.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko, Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2019 20.12.2019 31.3.2020 Soubor ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2019 7.1.2020 28.2.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 1/2020 21.1.2020 30.1.2020 Soubor ke stažení
Nařízení státní veterinární správy 21.1.2020 6.2.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat pozemek p.č. 497/3 v k.ú. Rozsochy 30.1.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Oznámení o záměru obce odprodat část pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Rozsochy 30.1.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu obce Rozsochy na rok 2020 3.2.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 6.22020 24.2.2020 Soubor ke stažení
Nařízení státní veterinární správy 11.2.2020 27.2.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.10 11.2.2020 31.3.2020 Soubor ke stažení
Pozvánka na schůzi ZO 2/2020 11.2.2020 20.2.2020 Soubor ke stažení
Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných opatření 21.2.2020 9.3.2020 Soubor ke stažení
Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2020 26.2.2020 30.3.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Návrh rozpočtu na rok 2020 5.3.2020 26.3.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022 5.3.2020 26.3.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko – Návrh závěrečného účtu za rok 2019 5.3.2020 26.3.2020 Soubor ke stažení
SVK Žďársko . Zrušení valné hromady 16.3.2020 27.3.2020 Soubor ke stažení