Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Škola

Zápis prvňáčků

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 2. 2016. Škola.

Dne 28. ledna 2016 proběhl v Základní škole Rozsochy zápis budoucích prvňáčků. Tentokrát se dostavilo devět dětí, což je na naši školu nezvyklý počet. Děti přišly v doprovodu svých maminek a tatínků, některé psychicky podpořili i sourozenci, kteří již naši školu navštěvují. Všechny děti byly velmi šikovné a dobře připravené, poznávaly tvary, čísla, vyprávěly pohádku, malovaly, povídaly o tom, kde bydlí atd. Jejich výkony se zatajeným dechem sledovali jejich rodiče, kteří byli možná více nervózní než jejich děti. Jediným problémem asi byla klička na tkaničce, ale máme ještě spoustu času to do září dotrénovat a vyměnit tak boty na suchý zip za tkaničky.  Všechny děti si odnesly kromě pěkného zážitku i malý dárek, desky na sešity – mohly si vybrat ze čtyř barev a obrázků. Na všechny budoucí školáčky se moc těšíme a přejeme jim pěkný zbytek bezstarostného „hraní si“ ve školce.

MT

Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015

Autor Josef Smolka, publikováno 27. 8. 2014. Škola.

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou

1. září je slavnostním dnem pro všechny děti školou povinné. Nejinak tomu bylo také ve škole v Rozsochách. Byl to však slavnostní den s velkým S, protože děti přivítala nová paní ředitelka společně s obměněným pedagogickým sborem a panem starostou. Svůj velký den prožili také prvňáčci, pro které bylo přivítání vyhrazeno odděleně. Prohlédli si školu, seznámili se s učiteli a bylo pro ně přichystáno překvapení v podobě dárku od kraje Vysočina.
Věříme, že si všichni svůj první školní den užili.
Do nového školního roku přejeme dětem hodně zdaru při školní práci, rodičům velkou dávku trpělivosti a učitelům, aby se všechny jejich pedagogické představy dařilo naplňovat.

                                                                                                                                                                                       kolektiv ZŠ Rozsochy

 

Rozhovor starosty obce s novou ředitelkou Základní školy Rozsochy.

Autor Josef Smolka, publikováno 31. 7. 2014. Škola.

Mohla byste se prosím krátce představit? Naše čtenáře by jistě zajímaly podstatné věci z Vašeho profesního, případně

Mgr. Renata Pavlačková

 soukromého života.

Svou, nyní již dvacetiletou, učitelskou dráhu učitelky I.stupně základní školy jsem zahájila na Základní škole TGM. Po mateřské dovolené jsem nastoupila na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615, kde jsem pracovala až dosud. Zde jsem zastávala funkci metodika pro I. stupeň ZŠ a čtyři roky jsem pracovala jako statutární zástupce ředitele školy. Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti. Dcera studuje Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a syn bude příští rok maturovat na bystřickém gymnáziu.

31. března letošního roku jste se zúčastnila konkurzu na vedoucí místo ředitelky Základní školy Rozsochy, kde jste byla sedmičlennou komisí vybrána jako nejvhodnější z pěti uchazeček. Vzhledem k tomu, že v současnosti učíte v Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, tak by mne zajímalo, co Vás motivovalo k přestupu na malotřídku?

Jakožto zástupce ředitele a metodik jsem měla přehled o všech okolních školách, které patřily do našeho spádového obvodu. Z některých malotřídních škol k nám přicházely děti do čtvrtých tříd, z jiných až na druhý stupeň. Rozsošskou základní školu jsem začala sledovat více od chvíle, kdy k nám začaly děti nastupovat již do první třídy. I když si rodiče dnes mohou pro své dítě zvolit školu, jakou chtějí, bylo mi jasné, že vaše škola tím začala pociťovat úbytek žáků. Je velkou výhodou mít školu v místě bydliště, o to víc mne to udivilo.

Když byl letos v únoru vypsán konkurz na obsazení místa ředitelky ZŠ v Rozsochách, nerozmýšlela jsem se dlouho. Pedagogické zkušenosti s prací na prvním stupni mám a „úředničina“ mě docela bavila. Navíc jsme sice v naší, bystřické základní škole, měli výborný kolektiv, dobře jsme si rozuměli, ale již tam nebyl další prostor k osobnímu růstu a rozvoji.

Je mi jasné, že práce učitele na malotřídní škole má svá specifika a vyžaduje větší připravenost učitele na výuku. Postupem času jsem si o tom vytvořila vcelku jasný obrázek. Jistě, bude to pro mne změna, ale je to také výzva. Víte, každou školu, ve které jsem pracovala, jsem brala za svou. Bez ohledu na to, na jaké pozici jsem v ní pracovala. Vždy chci, aby škola prosperovala a aby děti, které ji navštěvují, byly spokojené a dobře (v každém ohledu) připravené na vše, co je bude po odchodu ze školních lavic v nejbližší budoucnosti čekat.

(Pokračování textu…)

Zápis dětí do MŠ Rozsochy

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 3. 2014. Škola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 2. 2014. Škola.

Obec Rozsochy vyhlašuje konkurs na místo ředitele Základní školy Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Podrobnosti najdete na Úřední desce

Odpady můžou být i radost

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Hospodaření, Škola.

O tom, že odpady můžou znamenat i radost se už po několik let mají možnost na vlastní kůži přesvědčit žáci Základní školy Rozsochy, kteří se každoročně zapojují do školou pořádaného  sběru starého papíru.

Děti po celý rok shromažďují starý papír, který ve stanovený den přinesou do školy, kde jej předají oprávněné osobě, která jej nejen ekologicky zpracuje, ale navíc dětem zaplatí předem dohodnutou cenu. Utržené peníze jsou potom vítaným příspěvkem na školní výlet. Je velmi dobře, že rozsošská základní škola nejen vštěpuje dětem základní návyky, pokud jde o třídění odpadu, ale navíc jim prakticky ukazuje, že třídění odpadu se prostě vyplácí.

V letošním roce bylo takto předáno k ekologickému zpracování 5 660 kg starého papíru a škola za něj děkuje nejen dětem, ale i všem, kdo s jeho sběrem dětem pomáhali.

Škole zaslouží díky za svoji prospěšnou aktivitu, dětem přejeme vydařený výlet a těšíme se, že si v některém z příštích čísel Novinek přečteme jejich reportáž a dozvíme se, co zajímavého na svém výletě zažili.

 

Hurá do nového školního roku!

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 9. 2012. Škola.

V pondělí 3. září nikdo z nás sice v kalendáři nenašel jedničku, ale všem žákům začal první den nového  školního  roku  2012/2013. Nejinak tomu bylo i v Základní škole Rozsochy. Tento slavnostní den byl významný i tím, že za přítomnosti pana starosty a rodičů byli přivítání k povinné školní docházce i noví prvňáčci. Usedli poprvé do lavic trochu ostýchavě, někteří možná i bojácně, ale nedivme se jim, vždyť nevěděli, co je čeká, jaké to ve škole bude a proč se to vlastně děje. No – a to je příležitost pro nás dospělé (učitele, rodiče …) i pro ostatní spolužáky, abychom jim novou cestu životem ulehčili a abychom jim pomohli v novém poznávání, bádání, řešení problémů i v komunikaci nejen v českém jazyce, ale postupně hned od začátku i v angličtině, aby to měli v budoucnu lehčí, než jsme to měli a máme my mnozí, kterým se o takových příležitostech možná ani nezdálo.

(Pokračování textu…)

Vánoční tvoření v mateřské škole

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 12. 2011. Kultura, Škola.

V letošním roce si připravila Mateřská škola Rozsochy pro své děti a jejich rodiče zajímavé předvánoční setkání. Všichni si zde mohli pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušet svoji šikovnost při tvorbě přírodních svícnů a dekorací.

O tom, že akce měla velký úspěch svědčí to, že se protáhla do pozdních hodin, neboť v zápalu tvorby se nikomu nechtělo domů a její spokojení účastníci si z ní odnášeli vlastnoručně vyrobené dekorace, které jim ve vánočním období zkrášlí jejich domovy.

Velké díky náleží Markétě Štouračové a paní Buchtové, za veškerý dodaný materiál, ale především za ochotu a  trpělivost se kterou se všem účastníkům vánočního tvoření věnovaly.

Na obrázku předvádí paní Libuše Buchtová ubrus s vánoční dekorací, provedenou ubrouskovou technikou.

Nově vybavená škola přivítala po prázdninách své žáky

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 9. 2011. Škola.

Stejně tak jako pro většinu škol v naší republice, byl čtvrtek prvního září i pro Základní školu Rozsochy slavnostním dnem zahájení nového školního roku. Po prázdninách opět usedli do svých lavic stávající žáci školy, ale své místo zde našli také nesmělí prvňáčci, které sem, pro tuto slavnostní příležitost, přivedli jejich rodiče. Na začátku školního roku jsou jistě všichni, ať už žáci, rodiče nebo učitelé, plni očekávání a přemýšlí o tom, co jim nový školní rok přinese. Přestože o školním roce přemýšlí každý z nich tak trochu jinak, každý ze svého úhlu pohledu, mělo by být jejich společným cílem vzdělávání.

O vzdělávání už se toho napsalo a namluvilo spoustu. Jedná se o činnost, která se týká každého z nás. Dnes se prostě člověk musí, chtě, nechtě, učit celý život a to není možné bez poctivých základů, které by každému člověku měla dát základní škola. Pro vzdělání platí velmi trefné přirovnání o tom, že čím kvalitnější je základ, tím stabilnější je stavba a proto se v Rozsochách snažíme, abychom dětem naší školy připravili co možná nejlepší podmínky pro učení.

  

(Pokračování textu…)

Školní výlet základní školy

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 7. 2011. Škola.

Žáci základní školy nám napsali, jak si užili letošní školní výlet, na který si vydělali prodejem starého papíru.

Letošní školní výlet jsme si vybrali do Olomouce.

Odjeli jsme v 7:15 autobusem z Rozsoch. Asi v půli cesty byla zastávka na svačinu a krátký odpočinek. Přijeli jsme do Olomouce, kde vzhledem k objížďkám nám hledání parkoviště trvalo trochu déle. Nakonec to však dobře dopadlo.

Všichni společně jsme vyrazili na Dolní náměstí, prohlédli si krásné kašny a Mariánský sloup. Potom rychle na Horní náměstí a tam byl sloup Nesvětější trojice, do kterého jsme mohli vstoupit a uvnitř jsme dostali mapu Olomouce a také razítko na ruku. Hned vedle byl krásně opravený orloj, no a my čekali do jedenácté hodiny, až začne vyzvánět. Moc pěkné. Ještě se nám líbil model plánu Olomouce, který byl vyroben z bronzu. Mohli jsme si ho osahat, putovat po něm rukama a vyzkoušet si orientaci ve městě

 

Odpočinek pod portálem katedrály sv. Václava

 

(Pokračování textu…)