Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Bezpečná školka

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 12. 2008. Škola.

Bezpečí dětí musí být vždy na prvním místě. Děti tráví spoustu času samy venku. Jsou spontánní, hravé a mnohdy si nepřipouští, že na ně číhá řada nebezpečí.To si samozřejmě uvědomujeme také v naší Mateřské škole v Rozsochách. Snad každý rodič, učitel pracující s malými dětmi ví, že není opravdu jednoduché uhlídat při procházce skupinku dětí – ať už je to v obci nebo ve městě. Při dnešních počtech dětí na třídách – kdy je povoleno až 28 dětí na třídu, je vyjít s nimi do provozu přímo hazard. Proto jsme se letošní rok zaměřili právě na dopravní výchovu dětí.

pracovnice BESIPu učí děti formou hraní základní pravidla pro bezpečný pohyb po komunikacích

(Pokračování textu…)

Setkání seniorů 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 12. 2008. Slavnosti, Události.

I v letošním roce přivítala rozsošská orlovna účastníky seniorského setkání, které zde bývá pravidelně pořádáno Sborem pro občanské záležitosti obce Rozsochy. Přesto, že tentokrát byl termín konání této akce oproti předchozím setkáním posunut až na čtrnáctý listopad, nenaplnily se obavy ze sněhových závějí, či zledovatělých chodníků a v sále se sešla asi stovka sousedů ze všech místních částí obce, kteří projevili zájem popovídat si se svými vrstevníky, vyslechnout si pěknou muziku a společně si zazpívat.

na letošním setkání se sešlo okolo stovky seniorů

dechovka z Lidové školy umění Bystřice nad Pernštejnam udělala důchodcům radost

jako už tradičně přišly se svým programem seniory potěšit děti ze základní školy

(Pokračování textu…)

Od nového roku budou kanceláře obecního úřadu v přízemí budovy Mateřské školy Rozsochy.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 11. 2008. Obecní úřad.

Přestože budova č.p. 145 v Rozsochách, kde mimo jiné sídlí i obecní úřad, není na hlavní ulici, většina místních i přespolních dobře ví, kde ji najít. Jednak proto, že se nachází vedle orlovny, která přitahuje lidi z okolí kulturními akcemi a jednak proto, že se nejedná o chaloupku, kterou by bylo možné přehlédnout, ale o prostornou budovu plně odpovídající stavebnímu slohu sedmdesátých let minulého století.

(Pokračování textu…)

Hasiči vzorně reprezentovali na slavnosti v Bystřici nad Pernštejnem

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 11. 2008. Slavnosti.

Družstvo žen a družstvo juniorů Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy podpořilo své kolegy z Bystřice nad Pernštejnem svojí aktivní účastí v rámci programu při slavnostním žehnání a předání praporu a nového cisternového vozidla Sboru dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem.

(Pokračování textu…)

Kundratický Halloween

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 11. 2008. Slavnosti.

V pátek 31. října ve večerních hodinách ozářila kundratickou náves světla lampionů a jindy poklidné prostranství ožilo nezvyklým ruchem. Místní sousedé se rozhodli, že si letos vyzkouší, jaké to je slavit Halloween.

(Pokračování textu…)

Po více než třiceti letech byly hody zase NAŠE.

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2008. Kostel, Slavnosti, Události.

„Čí jsou hody? Naše!“ Znělo v neděli 12. října halasně po všech návsích, v Rozsochách i všech místních částích. Po třiceti třech letech se k nám zase vrátily tradiční hody a to se vším, co k nim patří.

Krojovaná mládež přinesla do kostela sv. Bartoloměje dary země, jako poděkování za letošní úrodu

K máji byli pozváni všichni, chalupa od chalupy

Slavnostní průvod k máji

Ctihodný soudní tribunál se k máji vezl na bryčce

Kati vedou obžalovaného berana

Čtení ortelu pod májí

K hodům patří roztančená náves

Jodnou z hlavních postav hodů je generál s „pardonem“ na koních

Taneční zábava v orlovně byla zahájena předtančením krojované mládeže

(Pokračování textu…)

Svatováclavská pouť v Kundraticích 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2008. Kostel, Slavnosti, Události.

Zásah v pravou chvíli

Poklidnou atmosféru svátečního odpoledne na malebné kundratické návsi náhle přerušuje kovový zvuk zvonu, linoucí se z věže kapličky sv. Václava. Po chvíli se rozletí dveře jednoho z domů, jimiž je prostorná náves lemována a z nich vyráží muž v bílé hasičské uniformě s červenými límečky, na hlavě lesknoucí se kovovou přílbu s umělou chocholkou, jednou rukou si spěšně dopíná knoflíky blůzy a druhou tiskne ke rtům starodávnou kovovou trumpetku zlaté barvy. Zvuk zvonu z věže kapličky náhle doplňuje známá kvarta tónů, linoucí se z hasičské trumpety. „Hoří,“ napadne hned každého. A další sled událostí na sebe nenechá dlouho čekat. Z domů okolo návsi vybíhají další muži v bílých uniformách, v běhu ještě zapínají opasky a knoflíky, aby neztráceli drahocenné vteřiny. Všichni běží k historické, vzorně udržované, dřevěné ruční stříkačce s loukoťovými koly, naskakují na ni a spěšně vyráží k požáru. Z kozlíku uhánějící stříkačky zní stále zvuky hasičské trumpety, za ní běží hlouček výskajících dětí, z chodníku přihlíží ostatní sousedé.

Hasiči předvedli zásah historickou stříkačkou

Tuto scénku, jako vystřiženou z historického filmu, si připravili členové kundratického sboru dobrovolných hasičů pro zpestření Svatováclavské pouťové slavnosti v Kundraticích. Slavnost začala v dopoledních hodinách sváteční bohoslužbou, slouženou v pěkně udržované a opravené kapličce na návsi, při které byla posvěcena nová soška patrona kapličky, sv. Václava. V odpoledních hodinách se na návsi objevily židle a stoly s občerstvením, samozřejmě nechyběli ani harmonikáři, každý mohl využít skvělé nabídky místních specialit nebo si z plna hrdla zazpívat za doprovodu heligonky, či akordeonu. Příležitosti Svatováclavské pouti využili místní hasiči, kromě představování historické techniky i k slavnostnímu nástupu svých členů a vyznamenání těch nejlepších ze svého středu. Díky aktivitám členů SDH se na ty šťastnější návštěvníky pouti dostala nově vydaná brožurka o dějinách Kundratic i místním dobrovolném hasičském spolku. Ti ostatní se spokojili alespoň s perníkovým srdcem s nápisem: „z kundratické pouti.“ Všem organizátorům letošní Svatováclavské pouti v Kundraticích patří srdečný dík za skvělé, pohodové odpoledne, strávené v srdečné atmosféře, takové, jaká na malou obec patří.

II. benefiční hudební setkání v kostele sv. Bartoloměje

Autor Josef Smolka, publikováno 3. 10. 2008. Slavnosti, Události.

V sobotu 13. září zaplnily prostory kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách téměř dvě stovky místních i přespolních příznivců vážné hudby. Smyslem jejich návštěvy v prostorách tohoto barokního chrámu z poloviny 18. století, bylo vychutnat si hudbu starých mistrů v podání celkem třiceti šesti účinkujících, a v neposlední řadě také přispět na dobrou věc, takzvanou adopci na dálku, na kterou byl, stejně tak jako v loni, určen výtěžek této akce.

(Pokračování textu…)

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ OPĚT NEZKLAMALA

Autor Josef Smolka, publikováno 3. 10. 2008. Slavnosti, Události.

V letošním roce se Bartolomějská pouť v Rozsochách odehrála přesně v den svátku patrona místního kostela, sv. Bartoloměje, který se letos objevil v kalendáři přesně v neděli 24. srpna. Počasí sice z počátku tak trochu zahrozilo deštěm, ale nakonec se umoudřilo a celé pouťové veselení mohlo nerušeně probíhat.

(Pokračování textu…)

Soutěž mladých hasičů

Autor Josef Smolka, publikováno 9. 9. 2008. Sport.

ROZSOCHY „A“

ROZSOCHY „B“

SDH Rozsochy uspořádalo v sobotu 6. září 2008 soutěž mladých hasičů „O POHÁR STAROSTY OBCE“. Na hřišti TJ Rozsochy se utkaly v požárním útoku družstva Olešínek, Rodkova, Bukova, Rozsoch a Stříteže. Soutěžily dohromady skupiny „A“ i „B“, celkem devět soutěžních družstev.

(Pokračování textu…)