Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Dětská hasičská liga – pozvánka do Rozsoch

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 7. 2009. Sport, Události.

Mladí hasiči z Rozsoch se v letošním roce účastní žákovské hasičské soutěže, která probíhá již od 10. května. Jednotlivé závody soutěže jsou pořádány pokaždé v jiné obci, jejíž sbor dobrovolných hasičů je do soutěže zapojen a tak už měli mladí hasiči možnost reprezentovat v Blažkově, Rožné, Branišově, Olešinkách, Rodkově a Bukově.

Původně mělo být součástí soutěže sedm jednotlivých závodů, s tím, že poslední z nich se měl uskutečnit společně se slavnostním vyhlášením vítězů celého klání, 5. září ve Stříteži. Nakonec však vedení ligy odsouhlasilo nabídku SDH Rozsochy na rozšíření soutěže o jeden závod a díky tomuto rozhodnutí nyní zveme všechny příznivce hasičského sportu na žákovský závod v požárním útoku, který proběhne v sobotu 29. srpna od 8:00 hodin na fotbalovém hřišti TJ Rozsochy. Závod je součástí žákovské hasičské soutěže „Dětská hasičská liga“ a současně druhým ročníkem žákovského závodu „O pohár starosty obce Rozsochy.“

Rozsošským mladým hasičům držíme palce, aby se jim podařilo udržet páté místo v celkovém pořadí soutěže a naše díky patří organizaci TJ Rozsochy, za umožnění uspořádání závodů na jejich skvěle udržovaném travnatém hřišti.

Velká voda v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 7. 2009. Obecní úřad.

Ve středu 15. července se, vedle jiných obcí na Bystřicku, ani Rozsochám nevyhnula silná bouřka, která byla doprovázena velmi intenzivním deštěm. Déšť a vítr přišel v odpoledních hodinách a zasáhl území obce ve dvou nezvykle silných vlnách. V důsledku přívalu vody se na několika místech vylila z koryta řeka Nedvědička i Rzsošský potok. Vodou která se valila od lesa Tománek se brzy zaplnil albrechtický rybník a voda začala ve velkém sloupci přepadávat přes hráz. Příval vody od albrechtického rybníka způsobil sesunutí meze, která zavalila příjezdovou komunikaci k požární nádrži v Rozsochách. Velká povodňová vlna, která se přivalila do Albrechtic směrem od Branišova se přehnala přes požární nádrž na horním konci obce a vytrhla tři betonové panely, kterými je nádrž vyložena. Dočasně byly z důvodu zaplavení neprůjezdné komunikace v místní části Vojetín a část místní komunikace Hajská. Obyvatelé dolního konce v Rozsochách si s úlevou oddechli, když voda Nedvědičky začala klesat, poté, co se zastavila pouhých 10 cm pod horní hranou mostu silnice III/3853. V případě, že by průtok pod mostem nestačil příval vody propouštět, znamenalo by to s největší pravděpodobností zaplavení nejníže položených rodinných domů v této části obce.

Letošní ouťové sousedské odpoledne v Albrechticích

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 7. 2009. Slavnosti.

V neděli 5. července, přesně v den svátku slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, proběhla v Albrechticích pouť, která je už od roku 2000 spojena s obnovenou tradicí sousedského odpoledního posezení na návsi.

(Pokračování textu…)

Mladí hasiči si přivezli pohár

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Sport, Události.

Zaslouženou žní bylo pro naše mladé hasiče šesté kolo mládežnické ligy, které se uskutečnilo v sobotu 13. června v Rodkově. Po usilovné přípravě a velmi dobrých umístění v předchozích kolech soutěže, bylo úsilí Rozsošských juniorů odměněno třetím místem a do sbírky Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy přibyl krásný pohár, který zcela jistě najde důstojné místo vedle ocenění, která získalo v minulé sezóně družstvo žen.

(Pokračování textu…)

Svátek Božího Těla

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Kostel, Slavnosti.

Ve čtvrtek 11. června proběhla v Rozsochách slavnost Božího Těla. V duchu tradičních zvyklostí se vydal z kostela sv. Bartoloměje na pochod k oltářům, rozmístěným v okolí kostela průvod, oslavující Tělo a Krev Páně. V početném průvodu věřících, doprovázejících Monstranci na její pouti obcí, nechyběly družičky, uniformovaní členové Sboru dobrovolných hasičů, tradiční korouhvičky, prapory obce, hasičů i orlů, a své místo zde měla i Bystřická kapela.

Prosluněné dětské odpoledne

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Události.

„Kdo si počká, ten se dočká.“ Tak toto pořekadlo platilo jako ulité na dětské odpoledne, které se konalo na druhý pokus, tentokrát v neděli 14. června. A čeho, že jsme se měli dočkat? No přece krásného slunečného počasí, které je základním předpokladem pro zdravé dovádění. A kdy jindy zdravě dovádět, než na dětském odpoledni v Rozsochách!

(Pokračování textu…)

Družstvo žen v okresní hasičské soutěži

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Sport.

Družstvo žen reprezentovalo naši obec dne 13. června v okresním kole soutěže hasičských družstev ve štafetě a požárním útoku, které proběhlo ve Věchnově. Přesto, že dát v dnešní hektické době dohromady devítičlenné ženské družstvo není žádná legrace, tak naše ženy obstály se ctí. Třebaže v konečném pořadí skončily až na třináctém místě, může je hřát krásné třetí místo ve štafetě.

Ženské hasičské družstvo na startovní čáře

Vítání občánků

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Slavnosti, Události.

V neděli 24. května byly prostory mateřské školy poctěny vzácnou návštěvou. Pozvání sem přijali rodiče dětí, narozených v Rozsochách v roce 2008, kteří se i se svými ratolestmi zúčastnili přivítání občánků do života v obci. V roce 2008 se sice v obci narodilo pouze sedm dětí, ale o to bylo svému okolí každé z nich vzácnější. Setkání se, jak už je v Rozsochách zvykem, neslo ve slavnostním, ale neformálním duchu. Stejně tak jako v minulých letech svým malým kamarádům zahrály a zazpívaly děti základní školy, pod vedením učitelky Lenky Kudrnové. Cennou památkou na slavnostní okamžik přivítání dětí do života je velmi pěkně ilustrovaná pamětní kniha, kam se po léta podepisují jejich rodiče. Nechyběly ani tradiční dárky v podobě hraček. V duchu tradice obdržela jako památku na uvítání do života všechna děvčátka krásnou panenku a hoši robustní náklaďák. Všem dětem i jejich rodičům přejeme co nejvíce času, stráveného společně ve svých rodinách ve zdraví a ve štěstí.

Mladí hasiči nás reprezentovali na Šiklově mlýně.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Hospodaření.

Krásné slunečné počasí provázelo soutěžní klání prvního kola ligy mladých hasičů, které proběhlo v neděli 10. května v dopoledních hodinách v atraktivním prostředí Šiklova mlýna. Celkem dvanáct soutěžních družstev se zde utkalo v základní disciplíně „klasickém požárním útoku.“ Pro rozsošskou hasičskou mládež, která už měla možnost poměřit si své dovednosti se svými kolegy z okolních sborů při loňském zápolení „O pohár starosty obce Rozsochy“ to byla velká výzva a příležitost k odvetě, takže věnovali přípravě náležitou péči. K přepravě na závodiště posloužilo nově opravené cisternové auto CAS 25 Liaz, které vezlo také veškeré potřebné vybavení a výstroj. Oproti loňsku se však naši mladí hasiči museli obejít bez sedmi členů, kteří právě v čase konání závodů reprezentovali rodnou vísku ve fotbale. Znamenalo to sice značné oslabení, dokonce bylo nutno oproti loňsku postavit pouze jedno družstvo, ale zdaleka to nebyl důvod pro „házení flinty do žita.“ Naši mladí si byli vědomi toho, že kromě reprezentace rodné obce jsou na turnaji jediní zástupci Bystřického hasičského okrsku a tak se snažili podat co nejlepší výkon. Bohužel nám však v samém závěru požárního útoku přestalo přát štěstí a jediné uklouznutí s proudnicí nás stálo rozhodující sekundy. I přes tuto smůlu však tentokrát Rozsochy obsadily desáté místo, což v těžké konkurenci dvanácti soutěžících znamenalo čestné umístění.

(Pokračování textu…)

Jak jsme slavili Den Země

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Škola, Slavnosti.

V rámci Světového dne vody (22. 3.) a Dne Země (22.4.) a za účelem seznámení se základní problematikou čištění odpadních vod a výroby pitné vody přijala i letos Základní škola Rozsochy pozvání Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Žďár nad Sázavou na Den otevřených dveří, který tato společnost pořádala ve spolupráci s Povodím Moravy Brno, a.s. a E.ON Energie, a.s.

Dětem se v krásném prostředí u Vírské přehrady velmi líbílo

(Pokračování textu…)