Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Po létech opět místní ochotnické divadlo

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Slavnosti, Události.

Letošní Vánoce nám přinesly bohatou nadílku, pokud jde o kulturu. Hned na První svátek vánoční, 25. prosince, pozvala hrstka ochotníků své sousedy i přespolní ke shlédnutí divadelní hry „Komedie o hvězdě,“ kterou pro ně v předvánočním čase nastudovala. Tuto hru, která nešetří dialektem a popisuje srdečnou lidovou formou narození Krista, sepsal podle starých rukopisů v roce 1967 pan Jan Kopecký. Celý děj je štědře protkán zpěvem, což si vyžádalo nejen „živý“ hudební doprovod se sborem, ale tato skutečnost také prozradila na většinu účinkujících herců slušné hudební vlohy.

Velitel bystřického okrsku ocenil práci ženského družstva SDH Rozsochy.

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Sport, Události.

V neděli 13. ledna ocenil na valné hromadě bystřického hasičského okrsku jeho velitel ženské družstvo Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy za úspěšnou reprezentaci v roce 2007. Ženské družstvo bylo v místním dobrovolném sboru hasičském založeno již v roce 1947 a ženy zde působí až do současnosti. Právě v současné době můžou být místní hasiči na své ženské družstvo právem pyšní. Místní ženy se pravidelně účastní hasičských soutěží a v uplynulém roce se jim podařilo získat několik cenných trofejí. Z okrskové soutěže v Písečném si přivezly stříbrný pohár za krásné druhé místo, okresní kolo v Ostrově nad Oslavou jim přineslo mimořádně cenný vavřín v podobě velmi pěkného třetího místa a v Memoriálu Jaroslav Dřínka ve Žďáře nad Sázavou se umístily na úctyhodném druhém místě. Úspěchy v soutěžích samozřejmě nepřišly jen tak samy s sebou, za všemi těmi pěknými výsledky se skrývá spousta hodin volného času, stráveného při získávání dovedností na cvičišti. Ženské družstvo našich hasičů si právem zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci naší obce. Hasičům přejme hodně úspěchů při jejich další činnosti a také to, aby své dovednosti museli do nejméně uplatňovat při skutečném požáru.

Letos o Vánocích jsme se opět radovali z Groše

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Slavnosti, Události.

Letošní rok nás opět obdaroval krásnou vánoční atmosférou folklórní soubor Groš z Dolní Rožínky, když uvedl v sobotu 29. prosince v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách pásmo koled a písní s názvem: „Ten vánoční čas, dočkali jsme zas.“ Kromě vánočních písní, koled, zvuku houslí, trubky a varhan vytvářel pravou vánoční atmosféru živý Betlém, vytvořený dětmi. V závěru pásma si stejně jako v loňském roce s Grošem všichni s zazpívali známé koledy a poté se rozcházeli do svých domovů naplněni pravou vánoční náladou. Děkujeme folklórnímu souboru Groš za krásný sváteční dárek a těšíme se na setkání v roce 2008.

Amatérský turnaj ve stolním tenise „O rozsošského čuníka“

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Sport.

Vzhledem k tomu, že letošní zima byla v době vánočních svátků opět skoupá na podmínky pro zimní sporty, uvítal každý, kdo si chtěl v průběhu volných dní trochu protáhnout tělo, vyhlášení turnaje amatérů ve stolním tenise, který byl podruhé v pořadí vyhlášen o putovní trofej „rozsošského čuníka“.

Vítěz turnaje přebíra trofej – čuníka

(Pokračování textu…)

Turnaj v mariáši

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 12. 2007. Hospodaření.

TJ Rozsochy, oddíl kopané, se stal i v letošním roce pořadatelem turnaje v mariáši ve čtyřech. Letos se mariášové klání odehrávalo v pátek 30. listopadu. Původní místo dění tohoto karetního zápolení muselo být z technických důvodů přeloženo do klubovny sportovního areálu TJ, ale ani tato operativní změna turnaji neubrala na jeho každoroční prestiži o čemž svědčí i to, že se o zápis do seznamu hráčů ucházelo tolik zájemců, že pořadatelé bohužel nemohli z kapacitních důvodů všechny přihlášené do turnaje zapsat. Z dramatického karbanického klání, které trvalo téměř čtyři hodiny vyšel nakonec jako vítěz Luboš Blažíček z Veslíčka a domů si odvezl elektrický hoblík. Druhá a třetí cena, kterou představovala akuvrtačka a sada šroubováků, zůstala doma díky Rostislavu Bauerovi a Jiřímu Smolkovi. Nakonec si ale nějaké ocenění odnesl domů každý z dvaceti čtyř hráčů, kteří se turnaje zúčastnili. Pořadatelé touto cestou děkují všem sponzorům turnaje, kterými byli: Radek Padrtka – KOVO ROPÁK, Jiří Prášil – KOVOOBRÁBĚNÍ, Jan Bureš – TRUHLÁŘSTVÍ, Jiří Smolka – ZEDNICTVÍ, Jaroslav Padrtka – TOPENÍ – VODA – PLYN a Jindřich Beneš.

Do nového roku s nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 12. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

V rekordním čase šesti měsíců se podařilo pracovníkům hospodářské činnosti obce provést rekonstrukci hasičské zbrojnice v Rozsochách, spočívající v rozšíření garážovacích prostor a vybudování nové podkrovní klubovny a sociálního zařízení.

(Pokračování textu…)

Vánoční výstava perníku

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 12. 2007. Výstavy.

Svátek sv. Barbory v kalendáři každoročně značí blížící se vánoční svátky. Svobodné dívky si v tento den dávaly do váz nařezané větvičky třešní a v případě, že jim do štědrého dne rozkvetly, tak se měly do roka vdát. V Rozsochách na nás letos tento den zavoněl vůní vánočního perníku z dílny paní Drahoslavy Horké z Pohledce, která nám přivezla ukázat výsledky své dlouholeté praxe.

(Pokračování textu…)

Mezinárodní fotbalové utkání v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 27. 11. 2007. Sport, Události.

Sokolovna v Rozsochách se stala v pátek 9. listopadu dějištěm významného mezinárodního fotbalového klání. V prostorné tělocvičně tohoto nově zrekonstruovaného sportovního zařízení proti sobě nastoupily starostenský tým malé kopané Vranovského regionu ze Slovenské republiky proti starostenskému týmu mikroregionu Bystřicko.

Proč v obci končí dětská poradna?

Autor Josef Smolka, publikováno 27. 11. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Od šedesátých let minulého století funguje v naší obci dětská poradna. Byla zřízena jako ulehčení rodičům při péči o jejich děti, protože většina jich byla při cestování do sousedního města na polikliniku odkázána na autobusovou dopravu, což bylo třeba s kočárkem dosti komplikované. Ordinace bývala tak hojně využívaná, že slovo čekárna, které označovalo místnost před ní, mělo skutečně svůj původní význam. Ordinující pan doktor, měl na starosti všechny děti ze vsi, protože byly z jemu přiděleného rajónu a nikdo si nemohl zvolit jiného lékaře. Postupem času nastaly okolo nás změny, které význam této dětské ordinace do značné míry posunuly. To, že už rodiče nejsou odkázáni na prostředky hromadné přepravy osob je velmi dobře a především ve vztahu k malým dětem je to velká výhoda. Vzhledem k tomu, že pan doktor už nerozdává léky, ale pouze je předepisuje, nezbývá lidem z obce, než si pro ně zajet do sousední Bystřice. Když už ale stejně musím s předpisem do lékárny, tak je skoro jedno, jestli s sebou vezmu do auta dítě a kromě toho také využiji skutečnosti, že můžu vyrazit téměř kdykoliv a nemusím se omezovat na ordinační hodiny v dětské poradně v obci, které jsou jedenkrát za čtrnáct dní. To, že už si každý pro své dítě může svobodně vybrat lékaře, je také velmi dobře. Bohužel to opět nejde tak docela dohromady s naší dětskou poradnou, protože nelze naplánovat, aby tam seděl právě ten Váš pan doktor. A tak, přestože máte v obci ordinaci, stejně jedete za tím svým lékařem do Bystřice. Postupem času se tedy stalo, že dětská poradna v naší obci ztrácí na významu. Nabízím stručnou a velmi výmluvnou statistiku návštěvnosti dětské poradny v Rozsochách: 1.6.2007 – 1 dítě, 15.6.2007 – 3 děti, červenec a srpen se neordinovalo z důvodu dovolené, 7.9.2007 – 1 dítě, 21.9.2007 – 2 děti, 5.10.2007 – 2 děti, 19.10.2007 – 1 dítě. Když si uvědomíme, že zatímco v Rozsochách čeká pan doktor na děti, tak na poliklinice čekají děti na pana doktora, nemohli bychom mít dobrý pocit z toho, kdybychom trvali na pokračování stávajícího neracionálního stavu. Po zvážení všech okolností se obec rozhodla přistoupit na návrh polikliniky zrušit pravidelné dětské poradny v obci od začátku roku 2007. Maminkám, které byly zvyklé pravidelnou dětskou poradnu využívat se omlouvám. Její zrušení je nepochybně krokem zpátky. Bohužel o něm v podstatě paradoxně rozhodli sami rodiče, když dostali svobodu volby lékaře a místa pro ošetřování svých dětí.

Setkání seniorů 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 27. 11. 2007. Slavnosti, Události.

Sobota 20. října byla dnem konání letošního setkání seniorů v rozsošské orlovně. Tato kulturní akce je v Rozsochách pořádána každoročně místním sborem pro občanské záležitosti a pro seniory je příležitostí strávit příjemný večer se svými vrstevníky.

(Pokračování textu…)