Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Svatováclavská pouť v Kundraticích 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2008. Kostel, Slavnosti, Události.

Zásah v pravou chvíli

Poklidnou atmosféru svátečního odpoledne na malebné kundratické návsi náhle přerušuje kovový zvuk zvonu, linoucí se z věže kapličky sv. Václava. Po chvíli se rozletí dveře jednoho z domů, jimiž je prostorná náves lemována a z nich vyráží muž v bílé hasičské uniformě s červenými límečky, na hlavě lesknoucí se kovovou přílbu s umělou chocholkou, jednou rukou si spěšně dopíná knoflíky blůzy a druhou tiskne ke rtům starodávnou kovovou trumpetku zlaté barvy. Zvuk zvonu z věže kapličky náhle doplňuje známá kvarta tónů, linoucí se z hasičské trumpety. „Hoří,“ napadne hned každého. A další sled událostí na sebe nenechá dlouho čekat. Z domů okolo návsi vybíhají další muži v bílých uniformách, v běhu ještě zapínají opasky a knoflíky, aby neztráceli drahocenné vteřiny. Všichni běží k historické, vzorně udržované, dřevěné ruční stříkačce s loukoťovými koly, naskakují na ni a spěšně vyráží k požáru. Z kozlíku uhánějící stříkačky zní stále zvuky hasičské trumpety, za ní běží hlouček výskajících dětí, z chodníku přihlíží ostatní sousedé.

Hasiči předvedli zásah historickou stříkačkou

Tuto scénku, jako vystřiženou z historického filmu, si připravili členové kundratického sboru dobrovolných hasičů pro zpestření Svatováclavské pouťové slavnosti v Kundraticích. Slavnost začala v dopoledních hodinách sváteční bohoslužbou, slouženou v pěkně udržované a opravené kapličce na návsi, při které byla posvěcena nová soška patrona kapličky, sv. Václava. V odpoledních hodinách se na návsi objevily židle a stoly s občerstvením, samozřejmě nechyběli ani harmonikáři, každý mohl využít skvělé nabídky místních specialit nebo si z plna hrdla zazpívat za doprovodu heligonky, či akordeonu. Příležitosti Svatováclavské pouti využili místní hasiči, kromě představování historické techniky i k slavnostnímu nástupu svých členů a vyznamenání těch nejlepších ze svého středu. Díky aktivitám členů SDH se na ty šťastnější návštěvníky pouti dostala nově vydaná brožurka o dějinách Kundratic i místním dobrovolném hasičském spolku. Ti ostatní se spokojili alespoň s perníkovým srdcem s nápisem: „z kundratické pouti.“ Všem organizátorům letošní Svatováclavské pouti v Kundraticích patří srdečný dík za skvělé, pohodové odpoledne, strávené v srdečné atmosféře, takové, jaká na malou obec patří.

II. benefiční hudební setkání v kostele sv. Bartoloměje

Autor Josef Smolka, publikováno 3. 10. 2008. Slavnosti, Události.

V sobotu 13. září zaplnily prostory kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách téměř dvě stovky místních i přespolních příznivců vážné hudby. Smyslem jejich návštěvy v prostorách tohoto barokního chrámu z poloviny 18. století, bylo vychutnat si hudbu starých mistrů v podání celkem třiceti šesti účinkujících, a v neposlední řadě také přispět na dobrou věc, takzvanou adopci na dálku, na kterou byl, stejně tak jako v loni, určen výtěžek této akce.

(Pokračování textu…)

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ OPĚT NEZKLAMALA

Autor Josef Smolka, publikováno 3. 10. 2008. Slavnosti, Události.

V letošním roce se Bartolomějská pouť v Rozsochách odehrála přesně v den svátku patrona místního kostela, sv. Bartoloměje, který se letos objevil v kalendáři přesně v neděli 24. srpna. Počasí sice z počátku tak trochu zahrozilo deštěm, ale nakonec se umoudřilo a celé pouťové veselení mohlo nerušeně probíhat.

(Pokračování textu…)

Soutěž mladých hasičů

Autor Josef Smolka, publikováno 9. 9. 2008. Sport.

ROZSOCHY „A“

ROZSOCHY „B“

SDH Rozsochy uspořádalo v sobotu 6. září 2008 soutěž mladých hasičů „O POHÁR STAROSTY OBCE“. Na hřišti TJ Rozsochy se utkaly v požárním útoku družstva Olešínek, Rodkova, Bukova, Rozsoch a Stříteže. Soutěžily dohromady skupiny „A“ i „B“, celkem devět soutěžních družstev.

(Pokračování textu…)

Albrechtické pouťové sousedské odpoledne proběhlo opět za zvuku harmonik.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 7. 2008. Slavnosti.

Neděle 6. července byla v tomto roce nejblíže svátku sv. Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcena místní kaplička v Albrechticích a tak na toto datum letos připadlo konání tradiční albrechtické pouti, která je zde na počest našich dvou slovanským věrozvěstů každoročně pořádána.

sousedské pouťové posezení u kapličky sv. Cyrila a Metoděje

(Pokračování textu…)

NÁVŠTĚVA NA SLOVENSKU

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 7. 2008. Události.

Víkend 5. a 6. července proběhl ve východoslovenské obci Sačurov ve znamení setkání tří obcí států Visegrádské čtyřky: polských Pisárovců, českých Rozsoch a domácího Sačurova. Mezi členy výprav obou hostujících obcí nechyběli zástupci jejich samospráv ani fotbalová mužstva, takže mohl být bezezbytku naplněn plánovaný program setkání, jehož hlavní částí byl podpis smlouvy o spolupráci a turnaj fotbalových mužstev všech tří zúčastněných obcí.

zástupci partnerských obcí při podpisu pamětní knihy obce Sačurov

(Pokračování textu…)

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny územního plánu

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Obecní úřad.

Zastupitelstvo obce Rozsochy schválilo na svém zasedání dne 17.6.2008 pořízení první změny územního plánu obce. K tomuto rozhodnutí zastupitelstvo dospělo na základě žádostí občanů i na základě potřeb obce. Každý, kdo má zájem o změnu využití některé z ploch na území obce Rozsochy, se může na obec obrátit s žádostí, která bude obsahovat údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě, údaje o navrhované změně využití ploch, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele a důvody pro provedení změny.

Pořizování územního plánu se v minulosti bohužel nesetkalo s velkým zájmem veřejnosti

(Pokračování textu…)

Vítání občánků do života v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Obecní úřad, Události.

Neděle 25. května se v Rozsochách stala svátečnější o radostnou událost, kterou bylo slavnostní přivítání osmi dětí, narozených v roce 2007 do života v obci. Na rozdíl od předchozího roku byl rok 2007 mnohem štědřejší na holčičky, jejichž počet třikrát převyšoval chlapce.

(Pokračování textu…)

Červen nám letos připravil povodeň

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Události.

Nečekaně silný déšť způsobil, že se stal letošní první červen synonymem náhlých záplav území obce podél říčky Nedvědičky, která neuvěřitelně rychle vystoupila ze svých břehů a zaplavila nejen louky v širokém okolí říčky, ale na několik hodin odřízla místní část Albrechtice od ostatních částí obce, neboť se začala velmi silným proudem přelévat přes silnici, která tuto místní část se zbytkem obce spojuje. Výška hladiny rozvodněné řeky odpovídala stoleté vodě, kterou zde dle slov místních občanů nikdo nepamatuje. Voda podmáčela louky, které bude po řádění živlu velký problém posekat, podemlela část břehu říčky a zatopila dva sklepy. Mnohem hůře však dopadli občané v sousedním Rovném, kde voda způsobila podstatně větší materiální škody.

Hasiči opět skvěle reprezentovali

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Sport, Události.

Neděle 11. května byla datem okrskové hasičské soutěže, která proběhla v Bystřici nad Pernštejnem za účasti dvou ženských a dvaceti mužských družstev. Barvy naší obce zde reprezentovalo SDH Rozsochy, které postavilo ženské i mužské družstvo a SDH Albrechtice s družstvem mužů. Všechna tři družstva odvedla skvělý výkon, zvlášť velkou radost nám svými mimořádně dobrými výsledky udělaly ženy z SDH Rozsochy. Jako v každé lidské činnosti, tak i v hasičské soutěži platí rčení „těžce na cvičišti, lehce na bojišti.“ Tohoto hesla se všechny naše týmy držely a zvláště ženskému družstvu přinesla pravidelná cvičení ovoce. Nejen, že si rozsošské ženy díky skvělému výkonu ze soutěže odvezly zlato v ženské kategorii, ale v celkovém hodnocení by za sebou nechaly i patnáct z dvaceti družstev mužů. V průběhu soutěže se našim hasičkám dostalo poděkování velitele okrsku za výbornou reprezentaci v okresní soutěži v loňském roce, kde získaly trofej za velmi pěkné třetí místo. Motivací ke skvělému výkonu v okrskové soutěži bylo kromě samotných vavřínů i potěšit výhrou dlouhodobě nemocnou strojnici ženského hasičského družstva a tak vedla první cesta vítězného poháru s přáním brzkého uzdravení do novoměstské nemocnice. Všem zúčastněným hasičským družstvům náleží poděkování za vzornou reprezentaci a za to, že jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch obecně prospěšné činnosti.