Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Lidé v Rozsochách letos přispěli Třem králům více než v loňském roce.

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 1. 2011. Charita.

Už jsme si zvykli na to, že s nástupem nového roku obchází naše domovy Tři králové, aby vykoledovali, dům od domu, pro potřebné občany finanční dary. Organizátor této dobročinné akce, Charita, Česká republika, navázala na tradice, kdy děti ve svátek Tří králů obcházely v přestrojení vesnici, aby si vykoledovaly něco na přilepšenou. Všem štědrým dárcům za odměnu napsaly na zárubeň vchodových dveří symbol C+M+B, což bylo vykládáno, jako počáteční písmena jmen Tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku  latinského textu: „Christus mansionem benedicat“ –  Kristus ať obydlí žehná.

Starší koledníci absolvovali svoji trasu samostatně

Navázat, ve prospěch potřebných, na starou tradici, bylo ze strany Charity nepochybně výborným nápadem a ušlechtilou aktivitou. Bez stovky dobrovolníků by však tato myšlenka nemohla být nikdy uvedena v život a tak je třeba poděkovat všem aktérům této sbírky, kteří se neváhali i přes nepřízeň počasí vydat do ulic a bez nároku na odměnu obcházeli v přestrojení s označenými pokladničkami dům od domu, aby získali finance pro pomoc bližním. V neposlední řadě patří díky všem štědrým dárcům, kteří byli ochotni ve prospěch svých bližních, ke kterým se štěstí otočilo zády, přispět finančním darem. V letošním roce vybrali Tři králové v naší obci celkem 18 385,-Kč, což je o 3 775,-Kč více než vloni.

Z peněz, které se v letošní Tříkrálové sbírce vybraly, chce Charita podpořit prázdninové akce pro zdravotně a sociálně znevýhodněné děti, středisko humanitární pomoci, rozvoj terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené, včetně nákupu kompenzačních pomůcek a služby při mimořádných krizových situací, jako jsou například povodně nebo hromadné havárie.

 

Mladší koledníci vyrazili s doprovodem

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.