Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Digitalizace katastrálního operátu v naší obci znamená pro většinu vlastníků půdy nové přiznání k dani z nemovitosti.

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 1. 2011. Hospodaření.

Jak už bylo vlastníkům půdy sděleno prostřednictvím úřední desky, kabelové televize, místního rozhlasu a České pošty, došlo v naší obci v katastrálním území Albrechtice u Rozsoch, Blažejovice u Rozsoch a Vojetín u Rozsoch dnem 31.10.2011 k takzvané digitalizaci katastrálního operátu.

Tímto procesem byla doplněna doposud platná katastrální mapa uvedených katastrálních území zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, přičemž tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě. Zjednodušeně by se dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných v takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK, byly nově zapsány jako samostatné parcely KN. Ptáte se, proč katastrální úřad sám sobě i vlastníkům půdy komplikuje život a co nám to všechno vlastně přineslo? Především došlo ke zpřesnění katastrálního operátu a k velkému zjednodušení v označení a identifikaci pozemků. Dříve se mohlo stát, že byl jeden pozemek katastru nemovitostí součástí jednoho nebo více pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci a nebo obráceně, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, byl součástí jednoho či více pozemků katastru nemovitostí a toto dělení na části bylo velmi složité. V novém katastrálním operátu už žádný takový komplikovaný „díl“ nenaleznete.

Zpřesněním katastrálního operátu došlo pochopitelně v mnoha případech ke změně zaevidované výměry, ať už do plusu nebo do mínusu. Hranice pozemků pochopitelně nikdo neměnil, pouze došlo ke zpřesnění skutečné výměry pozemků, za pomoci nových technologií. Vzhledem k tomu, že mnoha vlastníkům pozemků v katastrálních územích, na kterých došlo k digitalizaci, se změnily evidované výměry nebo označení parcel, vztahuje se na ně povinnost podat nové daňové přiznání k dani z nemovitosti. Obecní úřad vytiskne každému, kdo si o to požádá, takzvané srovnávací sestavení parcel, ze kterého lze vyčíst, k jakým změnám na jeho listu vlastnictví došlo. Vlastníci půdy, kteří své pozemky pronajímali, dobře vědí, že za pozemky, vedené jako PK, odváděl daň z nemovitosti nájemce a za pozemky vedené jako KN platil daň z nemovitosti pronajímatel (vlastník). Vzhledem  k tomu, že veškeré pozemky  PK byly v digitalizovaných katastrech převedeny do evidence KN, tak bude třeba, aby vlastnici k těmto bývalým PK pozemkům podali přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání je pochopitelně třeba podat i v případě změny evidované výměry pozemků.

Dle sdělení finančního úřadu je třeba podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna 2011. Zpoždění delší než 5 dní bude pokutováno ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně. Minimální výše pokuty však činí 500,-Kč.

Pokud poplatník využije k úhradě daně složenku, nově uhradí České poště částku za převod peněz. Dříve byla tato částka hrazena státem.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.