Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Dobudování kanalizace v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 1. 2011. Hospodaření.

Na konci listopadu loňského roku bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Rozšíření kanalizace Rozsochy.“ Jedná se o připojení místních částí, vyjma Vojetína, na čističku odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1991 a její plánovaná kapacita počítá s více než tisíci ekvivalentními obyvateli

Projektová dokumentace, schválená v územním řízení, počítá s vybudováním nových kanalizačních stok pro Albrechtice, Kundratice, Blažejovice a část doposud nepřipojeného dolního konce v Rozsochách. Odhad investičních nákladů na realizaci stavby překračuje 30 milionů Kč, takže obec, na jejíž bedrech financování projektu spočívá, se pokouší získat větší část finančních prostředků z některého z možných dotačních zdrojů.

            Načasování stavby je dáno jednak příležitostí získání finančních prostředků z 

fondů Evropské unie, neboť současné programové období končí v roce 2013 a další podpora ze strany Evropy už zcela jistě nebude tak štědrá a jednak také vývojem legislativy, týkající se ochrany vod. Novela zákona o vodách už například nestaví kontrolní orgány do role toho, kdo musí dokazovat, že ten či onen občan nenakládal s odpadní vodou tak, jak stanoví zákon, ale doložení nakládání s odpadní vodou je nově povinnost občana. Zkrátka si budeme moci vybrat. Buďto veřejná kanalizace zakončená čističkou a úhrada stočného nebo pořízení vodotěsné jímky a úhrada vyvážení na čističku, což je bez diskuse podstatě dražší varianta.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.