Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Jak jsme slavili Den Země 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola.

V rámci celoškolního projektu zaměřeného na životní prostředí se žáci Základní školy Rozsochy spolu se svými učiteli zúčastnili Dne otevřených dveří v Čistírně odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem.

(Pokračování textu…)

Sběr starého papíru v Základní škole

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Hospodaření, Škola.

Základní škola Rozsochy i v letošním roce navázala na dobrou tradici ve sběru druhotných surovin a opět zorganizovala sběr starého papíru, v rámci kterého bylo v dubnu odevzdáno úctyhodných 8 370 kg této odpadové komodity.

děti základní školy před jednou z fůr starého papíru

(Pokračování textu…)

Čarodějnické rejdění 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Slavnosti.

Také letošní třicátý duben dočasně proměnil fotbalové hřiště v Rozsochách na čarodějnické rejdiště. Úderem devatenácté hodiny zde vzplála vysokými plameny připravená hranice suchého dřeva, což bylo znamením pro všechny nadpřirozené bytosti, ale i obyčejné smrtelníky, že letošní čarodějnické rejdění začíná.

Komfortní přistávací plocha přivítala desítku „svátečně“ oděných a naladěných čarodějnic, jejichž dopravní prostředky představovaly přehlídku tradiční proutěné konstrukce, ale i moderních výkonných smetáků. Překvapením letošního ročníku čarodějnického sletu byla účast dvou ježidědků, kteří se letošního reje zúčastnili i přesto, že museli na rozdíl od svých kolegyň, ježibab, přijít po svých. Pravděpodobně je, stejně tak jako dámy na košťatech, přilákala tradiční soutěž o titul MISS čarodějnice, při které byl letošní rok poprvé vyhlášen i MISSák ježidědek

(Pokračování textu…)

Když si vezme rozum dovolenou …..

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Hospodaření.

Jedině nepříčetností si lze vysvětlit hloupý vandalizmus, který se podepsal na dopravním značení a zařízení na místní komunikaci „Hajská“ v době z 19. na 20. března letošního roku.

(Pokračování textu…)

Policajt ze školky

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola.

Ve čtvrtek 10. dubna proběhla v naší mateřské škole ve spolupráci s policií ČR zajímavá beseda pro předškoláky na téma „bezpečnost našich dětí.“ Každoročně se dozvídáme smutná čísla dětských obětí dopravních nehod či kriminálních činů. Abychom předešli těmto nebezpečným situacím a ochránili naše nejmenší, rozhodla se Mateřská škola Rozsochy, v rámci preventivního působení na děti, využít zkušeností, autority a šarmu mužů zákona a pozvala na besedu pana praporčíka Jiřího Podušku z obvodního oddělení Policie ČR v Bystřici nad Pernštejnem.

(Pokračování textu…)

Karnevalové veselení

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola, Události.

Jednoznačně povedený – i tak lze dvěma slovy charakterizovat dětský maškarní karneval, který pořádala naše Mateřská škola Rozsochy v prostorách místní orlovny, ale to by bylo velmi málo. Pěkně tedy od začátku. Kdo připravoval někdy karneval či jiné radosti pro děti, ví, že to je spousta práce a starostí již několik týdnů předem, ale výsledek stojí vždy za to! Nejdříve se musí sejít skupina lidí, co chtějí něco podniknout a pro děti udělat. Pak nastává kolotoč – shánění sponzorských darů, společné chystání tomboly, pečení cukroví, šití masek…. Já to štěstí mám. Mám kolem sebe správný kolektiv a navíc fajn rodiče, kteří rádi přiloží ruku k dílu.

(Pokračování textu…)

Czech POINT i v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 3. 2008. Obecní úřad.

Naše obec se zařadila mezi 101 obcí kraje Vysočina, kde byl spuštěn projekt Czech POINT. Stalo se tak poté, co se obec k tomuto bezesporu prospěšnému projektu dobrovolně přihlásila a zajistila všechny nezbytné administrativní i technické kroky k jeho zprovoznění v kanceláři obecního úřadu. Co to vlastně ten Czech POINT je a k čemu je nám dobrý? V současné době je definován jako asistované místo pro komunikaci s veřejnou správou, kde lze obdržet ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. Přeloženo do řeči srozumitelné normálnímu člověku, lze říci, že díky Czech POINTU můžete v současnosti namísto obíhání několika úřadů získat potřebné „papíry“ na počkání na jednom místě, které může být navíc i ve vašem bydlišti, jako je tomu v současné době i v Rozsochách. Je to možné díky tomu, že pracovník, obsluhující toto místo, má přístup do elektronického informačního systému veřejné správy, odkud si vámi požadované údaje prostřednictvím sítě internet „stáhne“ do svého počítače. Díky elektronickým podpisům ověří jejich pravost, vytiskne je a přidá k nim doložku, kterou dokládá jejich správnost. V současné době lze prostřednictvím systému Czech POINT získat výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí.

(Pokračování textu…)

Plánované úpravy návsi

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 3. 2008. Hospodaření.

Oprávněné připomínky občanů a samotný skutečný stav některých veřejných ploch, které jsou součástí návsi, letos přiměl obec k tomu, aby do svého rozpočtu začlenila finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace, na základě které by bylo možné uvést náves do stavu, který by vyhovoval většině lidí.

Jedná se o plochu pod novým hřbitovem, kde je v současnosti umístěn velkoobjemový kontejner na hřbitovní odpad a která je také využívána jako provizorní parkoviště, dále o plochu naproti, přes krajskou silnici, součástí projektu bude samozřejmě i plocha pod lipami mezi prodejnou Jednoty a provozovnou Café Bar Francesco, úpravu by měla prodělat i plocha na horním konci, na místě bývalého rybníku a novou tvář by měla dostat i plocha okolo pomníku padlých.

V současné době je zpracován hrubý návrh plánovaných úprav, který je vyvěšen ve vestibulu budovy obecního úřadu a také na webovské stránce obce https://www.rozsochy.cz v menu DOKUMENTY/ PROGRAM ROZVOJE VESNICE. Občané k němu můžou dávat své podněty a návrhy, které budou dále projednány a případně zapracovány do finální verze návrhu. Poté bude teprve zpracována vlastní projektová dokumentace.

Vydařená výstava s velikonoční tématikou

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 3. 2008. Výstavy.

Na období od 25. do 27. února se změnila zasedací místnost Obecního úřadu Rozsochy na výstavní síň, ve které vystavovala již podruhé své vlastnoručně vyrobené exponáty s velikonoční tématikou paní Drahoslava Horká z Pohledce. Také pro letošní rok si autorka výstavy připravila neuvěřitelně pestrou paletu různých druhů všemi možnými způsoby zdobených vajec, mezi kterými nechyběly ani exotické exempláře v podobě pštrosích kraslic. Pozorný návštěvník mohl napočítat bezmála šedesát druhů různých technik zdobení velikonočních vajíček, které paní Horká získává od ostatních výtvarnic nebo je i sama vymýšlí, a postupy zdobení celý život zdokonaluje. Výsledky její práce pak dělají radost na podobných výstavách jako byla ta naše, ale i v domácnostech, v případě, že si nějakou křehkou velikonoční nádheru zakoupíte.

Kdo měl chuť, mohl si pod odborným vedením osobně vyzkoušet přímo ve výstavní síni zdobení vajíček voskovou technikou nebo se ještě pokochat pohledem na množství perníků s velikonoční tématikou či korálkové bonsaje, jejichž tvorbou se paní Horká také zabývá.

Letošní velikonoční výstavu navštívily také děti ze základní školy, pro které si paní Horká připravila zajímavou přednášku na téma zdobení vajíček, spojenou s praktickou ukázkou. Díky této výstavě se děti měly možnost mimo jiné dozvědět, jak zdobívaly velikonoční kraslice jejich prababičky, když ještě neexistovaly plastové nálepky a umělá barviva. A nelze, než si přiznat, že na tom umění tradičních technik zdobení něco je.

Doufejme, že se výstavou nechá inspirovat co nejširší okruh žen a dívek a podobné hezké symboly Velikonoc, jaké vystavovala paní Horká, se objeví i v našich domácnostech.

Rozsochy četly dětem 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Škola, Události.

Obec Rozsochy se letos připojila k celostátní akci nazvané „Celé Česko čte dětem,“ kterou již od roku 2006 uvádí do života stejnojmenná obecně prospěšná společnost z Ostravy. Smyslem společných čtení, která se odehrávají v přátelské atmosféře, s doprovodným programem, je ukázat dětem, že kniha může být stejně zajímavým společníkem jako televize nebo osobní počítač. Společně strávené večery nad zajímavými knihami mají přispět k vytvoření návyku pravidelného čtení a tím pak k rozvoji jazykových znalostí, myšlení, paměti a obrazotvornosti. Společná večerní čtení probíhala v Rozsochách, v toho času nevyužitých prostorách přízemí budovy mateřské školy, které pro tento účel zaměstnanci školky vkusně vyzdobili, a tak zde vzniklo velmi příjemné prostředí pro všechny posluchače, čtenáře a baviče, kteří se zde po pět večerů od 28. ledna do 1. února vystřídali.

účinkující večerníčkového čtení ve slušivém úboru

Mgr. Stalmach se svými kouzly

(Pokračování textu…)