Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Tříkrálová sbírka 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 1. 2007. Kostel, Obecní úřad, Události.

I v letošním roce ukázaly výsledky již tradiční Tříkrálové sbírky, že na vesnici jsou lidé ochotni pomoci bližnímu v nouzi. V Rozsochách vybrali tři králové, v průběhu svého putování s koledami, do pokladniček Charity téměř sedmnáct tisíc korun.

Pana Miroslava Svobodu, který každoročně tuto akci v naší obci zaštiťoval, a kterému tuto aktivitu letos znemožnily zdravotní problémy, zastoupila paní Jana Prášilová s paní Marií Smolkovou a tak měli tři mladí koledníci k sobě i letos zodpovědné asistenty. Všem letošním účastníkům Tříkrálové sbírky patří náš dík, protože tato záslužná akce lze pořádat pouze za předpokladu, že se v obci najde někdo, kdo je ochoten se do ní aktivně zapojit a díky těmto lidem lze pomáhat těm, kteří to nutně potřebují. Je dobře, že jsme ochotni pomáhat druhým. Ostatně, nikdo z nás neví, kdy bude právě on tím potřebným.

Radost z Groše

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 1. 2007. Kostel, Slavnosti, Události.

K radosti publika, čítajícího více než stovku lidí se ve čtvrtek 28. prosince uskutečnilo v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách velmi zdařilé vystoupení folklórního souboru Groš z Dolní Rožínky.

(Pokračování textu…)

Mikuláš si opět našel čas i pro školy

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

Příjemným zážitkem byla pro děti základní i mateřské školy návštěva Mikuláše. Zatímco v základní škole žáci shledali, že se Mikuláš, andělé i čerti nápadně podobají starším spolužákům z pátého ročníku, návštěva Mikuláše v mateřské škole, který sem přišel raději bez čertů, zůstala zahalena tajuplností. Ta však nebyla překážkou pro navázání dialogu na téma zlobení, či poslouchání a tak poté, co se některé děti musely zavázat k tomu, že se polepší, obdržely všechny sladkou nadílku a nakonec si všichni společně zazpívali.

V mateřské škole nechal Mikuláš raději čerty venku.

Mikuláš, andělé i čerti se nápadně podobali žákům pátého ročníku.

Informační centrum v místní knihovně má nový počítač.

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Obecní úřad.

Vítanou zprávou pro všechny návštěvníky místní knihovny bylo nepochybně dodání nového počítače pro veřejný přístup k internetu na chodbě administrativní budovy, v níž se knihovna nachází. Původní, dobře míněný záměr, zpřístupnit návštěvníkům veřejného místa pro přístup k internetu tuto bezplatnou službu v co nejširší možné době instalací jednoho počítače na chodbu budovy, měl slabé místo v tom, že počítač původně použitý pro tento účel byl staršího data a serfování po internetové síti se mnohdy stávalo spíše čekanou. Proto obec využila možnosti dotace poskytnuté krajem Vysočina a pořídila pro tento účel počítač nový, podstatně výkonnější, který je však již umístěn v uzamčené a zabezpečené knihovně a na chodbu jsou vyvedeny pouze kabely pro klávesnici, myš a monitor.

(Pokračování textu…)

Budou tuto zimu i Rozsochy rájem běžkařů?

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

V minulé zimě, která nás obzvláště hojně obdařila sněhem, si přišli v blízkém i vzdálenějším okolí naší obce na své především milovníci běžek. Zvláště příjemné svezení bylo po běžecké trati, protažené rolbou po tzv. Staré hraničné k Domanínskému rybníku na Vojtěchov, Rovné a pak si už člověk mohl vybrat, jestli se vydá na Nové Město na Moravě nebo zpátky na Jimramov. Bylo to prostě prvotřídní svezení na běžkách. Jediný nedostatek, který tento zážitek nepatrně kazil, spočíval v problému se na upravenou stopu z naší obce dostat. Na základě četných připomínek byl zvážen záměr, protáhnout lyžařskou stopu do obce. Než mohl ovšem tento původní záměr dostat nějakou konkrétní podobu, přihlásili se zástupci Zvole a Dolní Rožínky s návrhem prodloužení lyžařské trati i přes tyto obce. A tak vznikl návrh na nový, asi 35 km dlouhý běžkařský okruh, který spojuje Rozsochy s tratí na Staré hraničné, vede okolo lesa Borovinka a Šudák na katastrální území Horní Rožínky, Dolní Rožínky, Zvole, Branišova a odtud se opět vrací okolo lesa Zvolák do naší obce, pokračuje pod místní částí Kundratice okolo silnice zvané Alej zpět na Starou hraničnou. Navržená trasa slibuje rozšíření možnosti sportovního vyžití v nových, běžkařům prozatím nezpřístupněných lokalitách, které mají milovníkům tohoto sportu bezpochyby co nabídnout. Obyvatelům zmíněných obcí může uvedený projekt otevřít možnost nastoupit na skvělou stopu, skýtající velmi příjemné zážitky spojené s radostí ze zdravého pohybu uprostřed naší pěkné krajiny. Doufejme, že bude ve věci nového běžkařského okruhu dosaženo shody všech zúčastněných stran a že se nakonec tuto zimu dočkáme i nějaké sněhové nadílky, která je pro zdárné uskutečnění projektu asi tím nejdůležitějším.

Odprodej plynových rozvodů v obci.

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

V listopadu letošního roku byl dokončen převod středotlakých plynových rozvodů z vlastnictví obce Rozsochy do vlastnictví Jihomoravské plynárenské akciové společnosti za cenu 4 miliony korun.

Tento závažný krok byl nejprve předmětem jednání třech zasedání zastupitelstva obce. Nejdříve byl schválen záměr odprodeje jako takový, poté byly schváleny konkrétní podmínky převodu a znění příslušných smluv a do třetice musel být, již novým zastupitelstvem, schválen dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí, kterým tato instituce převod umožnila. Mezi důvody, které hovořily pro prodej, patřilo především to, že obec doposud plynové rozvody Jihomoravské plynárenské pronajímala s minimálním ziskem, který činil okolo 75 tis Kč ročně, s tím, že jako majitel by byla nucena v budoucnu hradit veškeré náklady na případné rekonstrukce. Poměrně nízký zisk z pronájmu plynovodu byl dán relativně malou spotřebou plynu v obci. Ta je zase, pokud jde o domácnosti, způsobena vysokou cenou plynu, která, jak se zdá, už na hodnotu aktuální v době výstavby plynovodu nikdy neklesne. I v případě nulové diskontní sazby by zisk z pronájmu dosáhl výše prodejní ceny za 53 let, což pravděpodobně přesahuje životnost stávajících rozvodů, takže čísla, v případě, že se výrazně nezmění podmínky provozování plynovodu, hovořila jednoznačně pro jeho prodej. Pokud jde o vliv odprodeje plynovodu na cenu dodávky plynu v obci, tak se tímto převodem nic nemění. Provozovatel zůstává stejný a podmínky dodávky plynu jsou stanoveny jeho cenovou politikou s tím, že nad ním bdí regulační úřad. Obec neměla vliv na cenu plynu ani jako majitel plynových rozvodů.

To, jestli zastupitelstvo obce učinilo moudrý krok, ukáže nepochybně budoucnost. V současnosti však nejsou schopni ani ti nejlepší experti určit, jakým směrem se budou podmínky pro provozování plynovodu v budoucnosti v naší obci vyvíjet. Pochopitelně bychom si všichni ze všeho nejvíce přáli, aby cena plynu co nejvíce odpovídala kupní síle obyvatelstva a abychom dýchali i v zimních měsících pokud možno co nejčistší vzduch.

Setkání seniorů 2006

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Slavnosti, Události.

V orlovně v Rozsochách se v pátek 10. listopadu uskutečnilo každoroční setkání seniorů. To letošní setkání bylo jubilejní, neboť bylo již páté v pořadí a zúčastnilo se ho více než sto našich spoluobčanů v důchodovém věku.

I v letošním roce potěšilo všechny přítomné vystoupení žáků základní školy

(Pokračování textu…)

Fotbalový mariáš

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Sport, Události.

I v letošním listopadu proběhlo v klubovně oddílu kopané Tělovýchovné jednoty Rozsochy klání ve „fotbalovém mariáši.“ Pátek 10. listopadu byl významným dnem pro všechny milovníky „mariáše ve čtyřech,“ neboť osmnáctá hodina odstartovala místní klání v této oblíbené karetní hře. Akce si díky svým organizátorům vysloužila název „fotbalový mariáš,“ pořadatelem totiž nebyl nikdo jiný, než místní oddíl kopané.

(Pokračování textu…)

Ustanovující zasedání zastupitelstva obce

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad, Události.

Ve středu 1. listopadu proběhlo ustanovující zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy. Tohoto zasedání se zúčastnilo všech jeho patnáct nově zvolených členů a jejich hlavním úkolem bylo schválit nový jednací řád, zvolit ze svého středu starostu, místostarostu, radu obce a členy finančního a kontrolního výboru.

(Pokračování textu…)

Neděle "na draka"

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Události.

Druhá říjnová neděle proběhla v Rozsochách ve znamení pouštění papírových draků. V odpoledních hodinách se sešli děti i dospělí na Střešňákově kopci, kam byli všichni pozváni organizátorem akce, Sborem dobrovolných hasičů Rozsochy. Zde se mohli v průběhu druhého ročníku rozsošské drakiády na vlastní oči přesvědčit, zdali právě ten jejich papírový favorit vyletí nejvýše ze všech, či naopak zůstane potupně na trávníku

Drakiáda se neobejde bez servisu dospěláků

(Pokračování textu…)