Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Co s bílými kontejnery?

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Před několika dny se na obci objevily nové bílé zvonové kontejnery se dvěma nápisy. Prví zní: „Bílé sklo“ a ten druhý nás informuje o tom, že: „Tento projekt byl podpořen z Fondu Vysočiny.“

Jak už nás informuje první nápis, jsou kontejnery určeny pro separování bílého, nebo chcete-li čirého, tedy nijak nezabarveného skleněného odpadu. Lze je použít pro odkládání lahví i okenních tabulí a odpadů podobných. Je však třeba zdůraznit, že sem nepatří skla lepené konstrukce, z autovraků. A proč je najednou třeba třídit sklo i podle zabarvení? Jednoduše si to vyžádal zpracovatel tohoto odpadu, aby jej byl schopen efektivněji přeměnit na plnohodnotnou a využitelnou surovinu, která se vrátí v podobě skleněného výrobku zpět k nám, spotřebitelům.

Nákup čtyř nových kontejnerů byl finančně podpořen z Fondu Vysočiny

(Pokračování textu…)

Školní rekord ve sběru starého papíru

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Škola.

V letošním roce, stejně tak jako v několika létech předešlých, naše základní škola zorganizovala sběr starého papíru.Tentokrát to ale byla akce výjimečná. Váha nasbírané suroviny totiž překročila 9,5 tuny, což je nejen pořádná papírová hromada, ale i nový, úctyhodný rekord.

Při nakládání tak velkého množství starého papíru se všichni pořádně zapotili

(Pokračování textu…)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Mezi nejstarší dobrovolné, veřejně prospěšné aktivity našich občanů patří bezesporu práce ve sboru dobrovolných hasičů. V Rozsochách tato organizace vznikla již v roce 1896.

Od doby svého založení sbor několikrát změnil své sídlo. Postupem doby se prostě zvyšovaly nároky na prostory, které skýtaly hasičům nezbytné zázemí a tak se hasička časem stěhovala a modernizovala. K posledním změnám, směřujícím ke zlepšení stavu místní hasičské zbrojnice, však došlo na začátku šedesátých let minulého století, takže je v současnosti opět co zlepšovat. Hlavním argumentem, hovořícím pro stavební úpravy hasičky, je zcela jistě samotný stav členské základny. S potěšením lze konstatovat, že je pro koho stavět. V současné době je v Rozsochách u hasičů celkem 41 občanů, a další, velmi dobrou zprávou je, že 8 z nich ještě nedovršilo věku 18-ti let, takže máme slibnou perspektivu. Ke schůzkám těchto lidí však slouží místnost o rozměrech 4×4 metry, takže se do své klubovny prostě nevejdou. Dalším pádným argumentem je technika. V roce 1998 obec zakoupila hasičské vozidlo CAS 25 a tento starší, ale akceschopný cisternový automobil sice nakonec v prostorách zdejší hasičské zbrojnice našel své místo, ale jeho zaparkování je napínavou jízdou zručnosti i pro ty nejotrlejší šoféry. Garáž je prostě našemu hasičskému vozu malá.

Takto bude po stavebních úpravách vypadat východní pohled na místní hasičskou zbrojnici

(Pokračování textu…)

Společné hraní

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Obecní úřad, Škola, Slavnosti.

„Kdo si hraje, ten nezlobí.“ Kdybychom se mohli zcela spolehnout na pravdivost tohoto rčení, tak bychom museli konstatovat, že jsme měli v sobotu 2. července v Rozsochách ty nejhodnější děti pod sluncem. A vlastně spolu s nimi i mnohé rodiče, učitelky, pana učitele, hasiče, členy spolků, zkrátka v toto datum nějak na zlobení nezbyl čas, protože jsme si v Rozsochách hráli.

Hráli si malí i velcí

(Pokračování textu…)

Od června v provozu veřejné WC

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Hospodaření.

V měsíci září loňského roku zahájila obec realizaci projektu s názvem „Infrastruktura služeb nadobecního charakteru v obci Rozsochy.“ V rámci tohoto projektu, podpořeného z Fondu Vysočiny, grantového programu „Rozvoj mikroregionů 2006,“ bylo provedeno ještě v minulém roce vydláždění chodníků na novém hřbitově a také byla provedena hrubá stavba veřejných záchodů. V letošním roce byla novostavba veřejných záchodů zcela dokončena a 2. května mohlo být vydáno kolaudační rozhodnutí. Celkový rozpočet obou stavebních objektů činil 420 tis. Kč a rovnou polovinu z této částky pokryla dotace. Záměr pořízení veřejného WC byl schválen již v roce 1996 v rámci zpracovaného místního rozvojového dokumentu „Programu obnovy vesnice“ a měl sloužit především starším lidem, kteří sem jezdí udržovat hroby na místní hřbitov nebo navštěvují Bohoslužby v nedalekém kostele sv. Bartoloměje. Zařízení však najde nepochybně využití i ze strany ostatních obyvatel obce i jejích návštěvníků.

Záchod má bezbariérový přístup a je zařízen tak, aby byl využitelný i pro vozíčkáře. Zapínání světel a větrání je řízeno automaticky, aby nedocházelo k plýtvání elektrickou energií. Stejně tak se po určité době automaticky zastaví i puštěná voda. Podlahové topení má za úkol v zimních měsících stavbu termovat, aby se zde udržela alespoň minimální provozní teplota. Záchod začne sloužit veřejnosti od 1. června a bude v provozu denně od šesti do dvaceti hodin

Budova veřejných záchodů o rozměrech 3×4 m je postavena jako pokračování zdi farské zahrady.

S Vodomilem také do Rozsoch

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Památky, Sport.

V úterý1. května byla před turistickým informačním centrem v Bystřici nad Pernštejnem zahájena poznávací akce s téměř pohádkovým názvem „S Vodomilem Zubří zemí.“ Město Bystřice nad Pernštejnem, ve spolupráci se svazkem obcí mikroregionem Bystřicko, chce touto aktivitou přispět k propagaci přírodních i kulturních hodnot, turistických zařízení i různých atraktivit našeho regionu.

Chcete-li se akce zúčastnit, není nic jednoduššího, než si na některém z kontaktních míst zakoupit za symbolickou cenu 2,–Kč turistickou mapku, kde je kromě vyznačení jednotlivých cílů putování i místo na dvanáct razítek se symbolem Vodomila. Tuto pohádkovou bytost, která nás cestou Zubří zemí provází, stvořila dětská fantazie v rámci výtvarné soutěže. Podaří-li se vám získat alespoň jedenáct z dvanácti razítek s Vodomilem, budete odměněni bezplatným hodinovým plaváním v krytém bazénu sportovní haly a v případě, že budete patřit mezi šest vylosovaných výherců, získáte navíc hodnotné dary, jako je například víkendový pobyt ve sportovním areálu Borovinka, penzionu Pohádka, či pohoštění v některém z partnerských restauračních zařízení. A jaké, že vlastně jsou všechny ty cíle putování Zubří zemí? Rozsošský patriot se bude jistě radovat, že mezi kulturními památkami, vyznačenými na mapě jako objekt hodný pozornosti poutníka, je i barokní kostel sv. Bartoloměje v Rozsochách a jedním z kontaktních míst je i pohostinství s tradicí, kterým je bývalý Zájezdní hostinec Antonína Střešňáka, nyní Pohostinství U Střešňáků.

První písemná zmínka o existenci kostela v Rozsochách je z roku 1285.

(Pokračování textu…)

Vítání občánků 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Obecní úřad, Slavnosti, Události.

Neděle 6. května byla významným dnem pro obec Rozsochy i rodiče šesti malých dětí, narozených v roce 2006, které byly slavnostně přivítány do života v obci.

Stalo se již tradicí, že vítání probíhá v prostředí, které nejlépe vyhovuje novým malým občánkům a tak rodiče s dětmi hostí každoročně přívětivé prostory mateřské školy. V letošním roce jsme měli tu čest přivítat do života v obci čtyři chlapce a dvě děvčátka. Po projevu starosty obce všechny přítomné potěšilo vystoupení žáků základní školy, poté rodiče dětí podepsali stránku pamětní knihy, určenou pro letošní rok, kterou nám i letos krásně vymalovala bývalá učitelka místní školy, Petra Tatíčková. Jako upomínku na slavnostní odpoledne dostaly děti pěkné hračky, hoši nákladní auta a děvčátka panenky. Vzhledem k tomu, že všichni noví občánci se narodili v roce 2006, tak jim nečinilo žádné problémy si po oficiální části uvítání vyzkoušet, jaké to bude, až budou do mateřské školy pravidelně docházet a s nadšením se za asistence starších kamarádů a rodičů pustili do vystavených školních hraček

Jediným „mráčkem“ na této radostné události byl samotný počet narozených dětí, který nedosáhl dlouhodobého průměru, takže máme v tomto roce co dohánět.

V letošním roce bylo přivítáno do života v obci 6 dětí.

Miss čarodějnice 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Slavnosti, Události.

V letošním roce proběhlo v Rozsochách opět pálení „čarodějnického ohně“ podle nového scénáře. Původní nekontrolovatelnou skládku, ze které se valíval černý kouř, vystřídala hranice, kterou tvořilo pouze suché dřevo a pro návštěvníky akce bylo zajištěno občerstvení, hudba a fungující toalety. Každý, kdo přišel ve stylovém přestrojení, obdržel zdarma uzený párek a mohl se zúčastnit nevšední soutěže o titul Miss čarodějnice 2007.

Letošní soutěže „Miss čarodějnice“ se zúčastnilo 12 finalistek

(Pokračování textu…)

Pískání pro zdraví

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Škola, Události.

Naše základní škola nechyběla mezi účastníky regionálního kola 9. ročníku celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu, které proběhlo v sobotu 21. dubna v Brně, pod záštitou Jitky Molavcové.

Učitelka hudební výchovy, Lenka Kudrnová, která děti ke hře na flétničky vede, rozdělila malé muzikanty do dvou souborů. Mladšího „Čtyřlístku“ a starší „Violky.“ Přestože se naše škola této soutěže zúčastnila jako jediná z málotřídních škol, děti obstály se ctí. Je sice pravda, že se vzhledem k velmi dobré úrovni soutěžících, a tím pádem i silné konkurenci, našim muzikantům nepodařilo obsadit medailová místa. Odnášeli si však čestná uznání za pěkná umístění ve svých kategoriích a cennou zkušenost z vystupování na soutěži většího formátu.

Na fotografii jsou malí muzikanti, tentokrát při vítání občánků

Základní škola se i letos ujala sběru starého papíru.

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 4. 2007. Hospodaření, Škola.

Ani v letošním roce žáci a učitelé Základní školy Rozsochy neporušili dobrou tradici a organizují sběr starého papíru. Tato prospěšná aktivita má hned dvojí užitek. Jednak jsou děti vedeny k tomu, že třídit odpad je samozřejmá a potřebná věc, a také hned můžou okusit, že každá prospěšná práce má své sladké plody. Výtěžek ze sběru je totiž každoročně použit na částečné financování školního výletu.

V loňském roce se touto formou podařilo ve škole nashromáždit neuvěřitelných, více než 7 tun starého papíru, takže jej musela svozová firma odvážet nadvakrát. Vzhledem k tomu, že děti „neusnuly na vavřínech,“ nejen, že doma pilně starý papír shromažďovaly, ale navíc i působily na své okolí, aby jim lidé tuto cennou surovinu schovávali, lze předpokládat i v letošním roce dobrou bilanci této akce.

Chcete-li spolu s naší základní školou přispět k ochraně životního prostředí, k ekologické výchově našich dětí a také jim trošku pomoci vylepšit příjmovou část rozpočtu školního výletu, přineste prosím svůj starý papír v pondělí 28. května kdykoliv v době od 6 do 19 hodin do budovy školy. Odvoz je naplánován na úterý 29. května mezi 8. a 9. hodinou ráno.

Všem, kdo se do této akce zapojí, za naše žáky předem srdečně děkujeme.

Školní chodba je v době sběru zcela zaplněná starým papírem