Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Hospodaření

Když si vezme rozum dovolenou …..

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Hospodaření.

Jedině nepříčetností si lze vysvětlit hloupý vandalizmus, který se podepsal na dopravním značení a zařízení na místní komunikaci „Hajská“ v době z 19. na 20. března letošního roku.

(Pokračování textu…)

Plánované úpravy návsi

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 3. 2008. Hospodaření.

Oprávněné připomínky občanů a samotný skutečný stav některých veřejných ploch, které jsou součástí návsi, letos přiměl obec k tomu, aby do svého rozpočtu začlenila finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace, na základě které by bylo možné uvést náves do stavu, který by vyhovoval většině lidí.

Jedná se o plochu pod novým hřbitovem, kde je v současnosti umístěn velkoobjemový kontejner na hřbitovní odpad a která je také využívána jako provizorní parkoviště, dále o plochu naproti, přes krajskou silnici, součástí projektu bude samozřejmě i plocha pod lipami mezi prodejnou Jednoty a provozovnou Café Bar Francesco, úpravu by měla prodělat i plocha na horním konci, na místě bývalého rybníku a novou tvář by měla dostat i plocha okolo pomníku padlých.

V současné době je zpracován hrubý návrh plánovaných úprav, který je vyvěšen ve vestibulu budovy obecního úřadu a také na webovské stránce obce https://www.rozsochy.cz v menu DOKUMENTY/ PROGRAM ROZVOJE VESNICE. Občané k němu můžou dávat své podněty a návrhy, které budou dále projednány a případně zapracovány do finální verze návrhu. Poté bude teprve zpracována vlastní projektová dokumentace.

Zastupitelstvo schválilo letošní rozpočet obce

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Hospodaření.

11. únor byl datem letošního prvního zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy, jehož hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2008. Návrh rozpočtu, který zastupitelstvu předložila rada obce spolu s finančním výborem byl sestaven jako schodkový, ve výši 6 888 tis. Kč na straně příjmů a 8 898,9 tis. Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 2 010 tis. Kč bude uhrazen z finančních prostředků přebytku z minulých let.

(Pokračování textu…)

Turnaj v mariáši

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 12. 2007. Hospodaření.

TJ Rozsochy, oddíl kopané, se stal i v letošním roce pořadatelem turnaje v mariáši ve čtyřech. Letos se mariášové klání odehrávalo v pátek 30. listopadu. Původní místo dění tohoto karetního zápolení muselo být z technických důvodů přeloženo do klubovny sportovního areálu TJ, ale ani tato operativní změna turnaji neubrala na jeho každoroční prestiži o čemž svědčí i to, že se o zápis do seznamu hráčů ucházelo tolik zájemců, že pořadatelé bohužel nemohli z kapacitních důvodů všechny přihlášené do turnaje zapsat. Z dramatického karbanického klání, které trvalo téměř čtyři hodiny vyšel nakonec jako vítěz Luboš Blažíček z Veslíčka a domů si odvezl elektrický hoblík. Druhá a třetí cena, kterou představovala akuvrtačka a sada šroubováků, zůstala doma díky Rostislavu Bauerovi a Jiřímu Smolkovi. Nakonec si ale nějaké ocenění odnesl domů každý z dvaceti čtyř hráčů, kteří se turnaje zúčastnili. Pořadatelé touto cestou děkují všem sponzorům turnaje, kterými byli: Radek Padrtka – KOVO ROPÁK, Jiří Prášil – KOVOOBRÁBĚNÍ, Jan Bureš – TRUHLÁŘSTVÍ, Jiří Smolka – ZEDNICTVÍ, Jaroslav Padrtka – TOPENÍ – VODA – PLYN a Jindřich Beneš.

Do nového roku s nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 12. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

V rekordním čase šesti měsíců se podařilo pracovníkům hospodářské činnosti obce provést rekonstrukci hasičské zbrojnice v Rozsochách, spočívající v rozšíření garážovacích prostor a vybudování nové podkrovní klubovny a sociálního zařízení.

(Pokračování textu…)

Proč v obci končí dětská poradna?

Autor Josef Smolka, publikováno 27. 11. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Od šedesátých let minulého století funguje v naší obci dětská poradna. Byla zřízena jako ulehčení rodičům při péči o jejich děti, protože většina jich byla při cestování do sousedního města na polikliniku odkázána na autobusovou dopravu, což bylo třeba s kočárkem dosti komplikované. Ordinace bývala tak hojně využívaná, že slovo čekárna, které označovalo místnost před ní, mělo skutečně svůj původní význam. Ordinující pan doktor, měl na starosti všechny děti ze vsi, protože byly z jemu přiděleného rajónu a nikdo si nemohl zvolit jiného lékaře. Postupem času nastaly okolo nás změny, které význam této dětské ordinace do značné míry posunuly. To, že už rodiče nejsou odkázáni na prostředky hromadné přepravy osob je velmi dobře a především ve vztahu k malým dětem je to velká výhoda. Vzhledem k tomu, že pan doktor už nerozdává léky, ale pouze je předepisuje, nezbývá lidem z obce, než si pro ně zajet do sousední Bystřice. Když už ale stejně musím s předpisem do lékárny, tak je skoro jedno, jestli s sebou vezmu do auta dítě a kromě toho také využiji skutečnosti, že můžu vyrazit téměř kdykoliv a nemusím se omezovat na ordinační hodiny v dětské poradně v obci, které jsou jedenkrát za čtrnáct dní. To, že už si každý pro své dítě může svobodně vybrat lékaře, je také velmi dobře. Bohužel to opět nejde tak docela dohromady s naší dětskou poradnou, protože nelze naplánovat, aby tam seděl právě ten Váš pan doktor. A tak, přestože máte v obci ordinaci, stejně jedete za tím svým lékařem do Bystřice. Postupem času se tedy stalo, že dětská poradna v naší obci ztrácí na významu. Nabízím stručnou a velmi výmluvnou statistiku návštěvnosti dětské poradny v Rozsochách: 1.6.2007 – 1 dítě, 15.6.2007 – 3 děti, červenec a srpen se neordinovalo z důvodu dovolené, 7.9.2007 – 1 dítě, 21.9.2007 – 2 děti, 5.10.2007 – 2 děti, 19.10.2007 – 1 dítě. Když si uvědomíme, že zatímco v Rozsochách čeká pan doktor na děti, tak na poliklinice čekají děti na pana doktora, nemohli bychom mít dobrý pocit z toho, kdybychom trvali na pokračování stávajícího neracionálního stavu. Po zvážení všech okolností se obec rozhodla přistoupit na návrh polikliniky zrušit pravidelné dětské poradny v obci od začátku roku 2007. Maminkám, které byly zvyklé pravidelnou dětskou poradnu využívat se omlouvám. Její zrušení je nepochybně krokem zpátky. Bohužel o něm v podstatě paradoxně rozhodli sami rodiče, když dostali svobodu volby lékaře a místa pro ošetřování svých dětí.

Co s bílými kontejnery?

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Před několika dny se na obci objevily nové bílé zvonové kontejnery se dvěma nápisy. Prví zní: „Bílé sklo“ a ten druhý nás informuje o tom, že: „Tento projekt byl podpořen z Fondu Vysočiny.“

Jak už nás informuje první nápis, jsou kontejnery určeny pro separování bílého, nebo chcete-li čirého, tedy nijak nezabarveného skleněného odpadu. Lze je použít pro odkládání lahví i okenních tabulí a odpadů podobných. Je však třeba zdůraznit, že sem nepatří skla lepené konstrukce, z autovraků. A proč je najednou třeba třídit sklo i podle zabarvení? Jednoduše si to vyžádal zpracovatel tohoto odpadu, aby jej byl schopen efektivněji přeměnit na plnohodnotnou a využitelnou surovinu, která se vrátí v podobě skleněného výrobku zpět k nám, spotřebitelům.

Nákup čtyř nových kontejnerů byl finančně podpořen z Fondu Vysočiny

(Pokračování textu…)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Mezi nejstarší dobrovolné, veřejně prospěšné aktivity našich občanů patří bezesporu práce ve sboru dobrovolných hasičů. V Rozsochách tato organizace vznikla již v roce 1896.

Od doby svého založení sbor několikrát změnil své sídlo. Postupem doby se prostě zvyšovaly nároky na prostory, které skýtaly hasičům nezbytné zázemí a tak se hasička časem stěhovala a modernizovala. K posledním změnám, směřujícím ke zlepšení stavu místní hasičské zbrojnice, však došlo na začátku šedesátých let minulého století, takže je v současnosti opět co zlepšovat. Hlavním argumentem, hovořícím pro stavební úpravy hasičky, je zcela jistě samotný stav členské základny. S potěšením lze konstatovat, že je pro koho stavět. V současné době je v Rozsochách u hasičů celkem 41 občanů, a další, velmi dobrou zprávou je, že 8 z nich ještě nedovršilo věku 18-ti let, takže máme slibnou perspektivu. Ke schůzkám těchto lidí však slouží místnost o rozměrech 4×4 metry, takže se do své klubovny prostě nevejdou. Dalším pádným argumentem je technika. V roce 1998 obec zakoupila hasičské vozidlo CAS 25 a tento starší, ale akceschopný cisternový automobil sice nakonec v prostorách zdejší hasičské zbrojnice našel své místo, ale jeho zaparkování je napínavou jízdou zručnosti i pro ty nejotrlejší šoféry. Garáž je prostě našemu hasičskému vozu malá.

Takto bude po stavebních úpravách vypadat východní pohled na místní hasičskou zbrojnici

(Pokračování textu…)

Od června v provozu veřejné WC

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Hospodaření.

V měsíci září loňského roku zahájila obec realizaci projektu s názvem „Infrastruktura služeb nadobecního charakteru v obci Rozsochy.“ V rámci tohoto projektu, podpořeného z Fondu Vysočiny, grantového programu „Rozvoj mikroregionů 2006,“ bylo provedeno ještě v minulém roce vydláždění chodníků na novém hřbitově a také byla provedena hrubá stavba veřejných záchodů. V letošním roce byla novostavba veřejných záchodů zcela dokončena a 2. května mohlo být vydáno kolaudační rozhodnutí. Celkový rozpočet obou stavebních objektů činil 420 tis. Kč a rovnou polovinu z této částky pokryla dotace. Záměr pořízení veřejného WC byl schválen již v roce 1996 v rámci zpracovaného místního rozvojového dokumentu „Programu obnovy vesnice“ a měl sloužit především starším lidem, kteří sem jezdí udržovat hroby na místní hřbitov nebo navštěvují Bohoslužby v nedalekém kostele sv. Bartoloměje. Zařízení však najde nepochybně využití i ze strany ostatních obyvatel obce i jejích návštěvníků.

Záchod má bezbariérový přístup a je zařízen tak, aby byl využitelný i pro vozíčkáře. Zapínání světel a větrání je řízeno automaticky, aby nedocházelo k plýtvání elektrickou energií. Stejně tak se po určité době automaticky zastaví i puštěná voda. Podlahové topení má za úkol v zimních měsících stavbu termovat, aby se zde udržela alespoň minimální provozní teplota. Záchod začne sloužit veřejnosti od 1. června a bude v provozu denně od šesti do dvaceti hodin

Budova veřejných záchodů o rozměrech 3×4 m je postavena jako pokračování zdi farské zahrady.

Základní škola se i letos ujala sběru starého papíru.

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 4. 2007. Hospodaření, Škola.

Ani v letošním roce žáci a učitelé Základní školy Rozsochy neporušili dobrou tradici a organizují sběr starého papíru. Tato prospěšná aktivita má hned dvojí užitek. Jednak jsou děti vedeny k tomu, že třídit odpad je samozřejmá a potřebná věc, a také hned můžou okusit, že každá prospěšná práce má své sladké plody. Výtěžek ze sběru je totiž každoročně použit na částečné financování školního výletu.

V loňském roce se touto formou podařilo ve škole nashromáždit neuvěřitelných, více než 7 tun starého papíru, takže jej musela svozová firma odvážet nadvakrát. Vzhledem k tomu, že děti „neusnuly na vavřínech,“ nejen, že doma pilně starý papír shromažďovaly, ale navíc i působily na své okolí, aby jim lidé tuto cennou surovinu schovávali, lze předpokládat i v letošním roce dobrou bilanci této akce.

Chcete-li spolu s naší základní školou přispět k ochraně životního prostředí, k ekologické výchově našich dětí a také jim trošku pomoci vylepšit příjmovou část rozpočtu školního výletu, přineste prosím svůj starý papír v pondělí 28. května kdykoliv v době od 6 do 19 hodin do budovy školy. Odvoz je naplánován na úterý 29. května mezi 8. a 9. hodinou ráno.

Všem, kdo se do této akce zapojí, za naše žáky předem srdečně děkujeme.

Školní chodba je v době sběru zcela zaplněná starým papírem