Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Sběr starého papíru v Základní škole

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Hospodaření, Škola.

Základní škola Rozsochy i v letošním roce navázala na dobrou tradici ve sběru druhotných surovin a opět zorganizovala sběr starého papíru, v rámci kterého bylo v dubnu odevzdáno úctyhodných 8 370 kg této odpadové komodity.

děti základní školy před jednou z fůr starého papíru

Již po několik let je prostřednictvím škol, rodičů, ale i sdělovacích prostředků dětem vštěpováno to, jak je důležité a prospěšné odevzdávat odděleně různé druhy odpadů, které potom mohou být namísto spálení nebo skládkování využity ke zpracování do různých materiálů a výrobků. V Základní škole Rozsochy si jsou vědomi toho, že nejlepší způsob, jak si důležitost separace odpadů uvědomit a zažít, je vyzkoušet si prospěšnost sběru těchto druhotných surovin v praxi. Již několik let probíhá v Rozsochách prostřednictvím základní školy jarní sběr starého papíru. Děti základní školy, a po dohodě s dětmi i jejich rodiče, ale i ostatní „dodavatelé,“ po celý rok shromažďují krabice, noviny, časopisy a všechny jiné možné formy starého papíru, aby je pak mohli ve stanovený den dopravit před školu, kam přijíždí svozové auto oprávněné firmy, která prostřednictvím školy starý papír vykoupí. O tom, že se postupem času podařilo dětem a ředitelství školy do této prospěšné akce zapojit téměř celou obec, včetně místních firem, svědčí i každoroční nemalé množství odevzdaného starého papíru. Už jsme si zvykli na to, že náklaďák se k nám pro sběr otáčí nejméně třikrát. A to už je slušná hromada! A aby si byly děti lépe vědomy toho, že sbírat druhotné suroviny se opravdu vyplatí, tak je pravidelně výtěžek sběru použit na částečnou úhradu nákladů školního výletu, který je každoročně pořádán jako poznávací zájezd. Všem, kdo se do prospěšného projektu zapojili i svozové firmě patří srdečné poděkování za příkladnou spolupráci ve prospěch dětí a životního prostředí, a přání, aby se dařilo tyto aktivity co nejdéle udržet.

Komentáře (3)

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.