Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Hospodaření

Zdařilá výstava s velikonoční tématikou

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 3. 2007. Hospodaření.

Zasedací místnost Obecního úřadu v Rozsochách se od pátého do devátého března změnila ve výstavní síň. Na své si zde přišli všichni příznivci výrobků s velikonoční tématikou.

(Pokračování textu…)

Letošní rok se dočkáme rekonstrukce přejezdu na Hajské

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 3. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

V tomto roce by se měla značně zlepšit situace na železničním přejezdu na místní komunikaci zvané Hajská. Mělo by dojít k rekonstrukci přejezdu samotného a navíc se jedná o terénních úpravách okolí, které, v případě, že budou uskutečněny, podstatně zlepší rozhledové podmínky na tomto nebezpečném místě.

(Pokračování textu…)

Co v letošním roce?

Autor Josef Smolka, publikováno 1. 3. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Do roku 2007 vykročila obec Rozsochy sice na rozdíl od předcházejících let bez schváleného rozpočtu a první měsíc a půl se řídila takzvaným rozpočtovým provizoriem, ale zato se jí kráčelo docela lehce. Po dlouhé době je totiž zcela bez dluhů.

Pohled na obec z východní strany

(Pokračování textu…)

Mikuláš si opět našel čas i pro školy

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

Příjemným zážitkem byla pro děti základní i mateřské školy návštěva Mikuláše. Zatímco v základní škole žáci shledali, že se Mikuláš, andělé i čerti nápadně podobají starším spolužákům z pátého ročníku, návštěva Mikuláše v mateřské škole, který sem přišel raději bez čertů, zůstala zahalena tajuplností. Ta však nebyla překážkou pro navázání dialogu na téma zlobení, či poslouchání a tak poté, co se některé děti musely zavázat k tomu, že se polepší, obdržely všechny sladkou nadílku a nakonec si všichni společně zazpívali.

V mateřské škole nechal Mikuláš raději čerty venku.

Mikuláš, andělé i čerti se nápadně podobali žákům pátého ročníku.

Budou tuto zimu i Rozsochy rájem běžkařů?

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

V minulé zimě, která nás obzvláště hojně obdařila sněhem, si přišli v blízkém i vzdálenějším okolí naší obce na své především milovníci běžek. Zvláště příjemné svezení bylo po běžecké trati, protažené rolbou po tzv. Staré hraničné k Domanínskému rybníku na Vojtěchov, Rovné a pak si už člověk mohl vybrat, jestli se vydá na Nové Město na Moravě nebo zpátky na Jimramov. Bylo to prostě prvotřídní svezení na běžkách. Jediný nedostatek, který tento zážitek nepatrně kazil, spočíval v problému se na upravenou stopu z naší obce dostat. Na základě četných připomínek byl zvážen záměr, protáhnout lyžařskou stopu do obce. Než mohl ovšem tento původní záměr dostat nějakou konkrétní podobu, přihlásili se zástupci Zvole a Dolní Rožínky s návrhem prodloužení lyžařské trati i přes tyto obce. A tak vznikl návrh na nový, asi 35 km dlouhý běžkařský okruh, který spojuje Rozsochy s tratí na Staré hraničné, vede okolo lesa Borovinka a Šudák na katastrální území Horní Rožínky, Dolní Rožínky, Zvole, Branišova a odtud se opět vrací okolo lesa Zvolák do naší obce, pokračuje pod místní částí Kundratice okolo silnice zvané Alej zpět na Starou hraničnou. Navržená trasa slibuje rozšíření možnosti sportovního vyžití v nových, běžkařům prozatím nezpřístupněných lokalitách, které mají milovníkům tohoto sportu bezpochyby co nabídnout. Obyvatelům zmíněných obcí může uvedený projekt otevřít možnost nastoupit na skvělou stopu, skýtající velmi příjemné zážitky spojené s radostí ze zdravého pohybu uprostřed naší pěkné krajiny. Doufejme, že bude ve věci nového běžkařského okruhu dosaženo shody všech zúčastněných stran a že se nakonec tuto zimu dočkáme i nějaké sněhové nadílky, která je pro zdárné uskutečnění projektu asi tím nejdůležitějším.

Odprodej plynových rozvodů v obci.

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

V listopadu letošního roku byl dokončen převod středotlakých plynových rozvodů z vlastnictví obce Rozsochy do vlastnictví Jihomoravské plynárenské akciové společnosti za cenu 4 miliony korun.

Tento závažný krok byl nejprve předmětem jednání třech zasedání zastupitelstva obce. Nejdříve byl schválen záměr odprodeje jako takový, poté byly schváleny konkrétní podmínky převodu a znění příslušných smluv a do třetice musel být, již novým zastupitelstvem, schválen dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí, kterým tato instituce převod umožnila. Mezi důvody, které hovořily pro prodej, patřilo především to, že obec doposud plynové rozvody Jihomoravské plynárenské pronajímala s minimálním ziskem, který činil okolo 75 tis Kč ročně, s tím, že jako majitel by byla nucena v budoucnu hradit veškeré náklady na případné rekonstrukce. Poměrně nízký zisk z pronájmu plynovodu byl dán relativně malou spotřebou plynu v obci. Ta je zase, pokud jde o domácnosti, způsobena vysokou cenou plynu, která, jak se zdá, už na hodnotu aktuální v době výstavby plynovodu nikdy neklesne. I v případě nulové diskontní sazby by zisk z pronájmu dosáhl výše prodejní ceny za 53 let, což pravděpodobně přesahuje životnost stávajících rozvodů, takže čísla, v případě, že se výrazně nezmění podmínky provozování plynovodu, hovořila jednoznačně pro jeho prodej. Pokud jde o vliv odprodeje plynovodu na cenu dodávky plynu v obci, tak se tímto převodem nic nemění. Provozovatel zůstává stejný a podmínky dodávky plynu jsou stanoveny jeho cenovou politikou s tím, že nad ním bdí regulační úřad. Obec neměla vliv na cenu plynu ani jako majitel plynových rozvodů.

To, jestli zastupitelstvo obce učinilo moudrý krok, ukáže nepochybně budoucnost. V současnosti však nejsou schopni ani ti nejlepší experti určit, jakým směrem se budou podmínky pro provozování plynovodu v budoucnosti v naší obci vyvíjet. Pochopitelně bychom si všichni ze všeho nejvíce přáli, aby cena plynu co nejvíce odpovídala kupní síle obyvatelstva a abychom dýchali i v zimních měsících pokud možno co nejčistší vzduch.