Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Dokončení digitalizace katastrálního operátu v naší obci znamená nové nájemní smlouvy i nová přiznání k dani z nemovitosti

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 12. 2011. Hospodaření.

Jak už bylo vlastníkům půdy sděleno prostřednictvím úřední desky, kabelové televize, místního rozhlasu a České pošty, došlo v naší obci v katastrálním území Rozsochy a Kundratice u Rozsoch k takzvané digitalizaci katastrálního operátu.

Zjednodušeně by se dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných v takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK, byly nově zapsány jako parcely KN. Dále došlo ke zpřesnění katastrálního operátu a k velkému zjednodušení v označení a identifikaci pozemků. Dříve se mohlo stát, že byl jeden pozemek katastru nemovitostí součástí jednoho nebo více pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci a nebo obráceně, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, byl součástí jednoho či více pozemků katastru nemovitostí a toto dělení na části bylo velmi složité. V novém katastrálním operátu už žádný takovou komplikovanou „část“ nenaleznete.

Zpřesněním katastrálního operátu došlo pochopitelně v mnoha případech ke změně zaevidované výměry, ať už do plusu nebo do mínusu. Hranice pozemků však pochopitelně nikdo neměnil, pouze došlo ke zpřesnění skutečné výměry pozemků, za pomoci nových technologií. Vzhledem k tomu, že mnoha vlastníkům pozemků v katastrálních územích, na kterých došlo k digitalizaci, se změnily evidované výměry nebo označení parcel, vztahuje se na ně povinnost podat nové daňové přiznání k dani z nemovitosti. Obecní úřad vytiskne každému, kdo si o to požádá, takzvané srovnávací sestavení parcel, ze kterého lze vyčíst, k jakým změnám na jeho listu vlastnictví došlo. Vlastníci půdy, kteří své pozemky pronajímali, dobře vědí, že za pozemky, vedené jako PK, odváděl daň z nemovitosti nájemce a za pozemky vedené jako KN platil daň z nemovitosti pronajímatel (vlastník). Vzhledem  k tomu, že veškeré pozemky  PK byly v digitalizovaných katastrech převedeny do evidence KN, tak bude třeba, aby vlastnici k těmto bývalým PK pozemkům podali přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání je pochopitelně třeba podat i v případě změny evidované výměry pozemků.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti  je třeba podat nejpozději do 31. ledna 2011. Tento termín je třeba dodržet, neboť na zpoždění delší než 5 dní zákon pamatuje finančními sankcemi,

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.