Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Slavnosti

Premiéra „Zavírání studánek ve Zvoláku“

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 9. 2012. Slavnosti, Události.

V letošním roce nabídli kundratičtí dobrovolní hasiči svým spoluobčanům novou, velmi pěknou přírodně-společenskou akci s názvem Zavírání studánek ve Zvoláku. A přestože putování za studánkami se z důvodu nepřízně počasí nakonec uskutečnilo až na druhý pokus, setkalo se s velkým zájmem, jak u dospělých, tak i u dětí.

Cesta za lesními studánkami začínala v sobotu 8. září v 9 hodin u kundratické kapličky, kde už měli organizátoři nachystáno pro každého jejího účastníka s sebou na cestu něco dobrého k snědku na průběžné občerstvení, aby jim na 12 km dlouhém putování nedošly síly. Přestože pouť za lesními studánkami vedla spíše „necestou,“ než cestou,  včetně jednoho brodu, nikdo z poutníků svého rozhodnutí, zúčastnit se tohoto netradičního výletu nelitoval, neboť veškerá námaha byla vyvážena krásnou přírodou, pěkným počasím, a hlavně průzračnými vodními prameny, z nichž některé byly velmi pěkně a nápaditě upraveny. Poté, co naši poutníci našli a symbolicky zavřeli celkem pět lesních studánek, zamířili zpět na kundratickou náves. Je pravda, že v samém závěru putování si začali ti úplně nejmladší z účastníků stěžovat na únavu nohou. Nakonec se však, poněkud v rozporu s tímto stěžováním, jali ihned po návratu bravurně využívat trampolínu, umístěnou uprostřed návsi, zatímco jejich starší kolegové příjemný sobotní výlet ještě završili jedním gastronomickým požitkem v podobě špekáčku na ohni.

Organizátorům této pěkné akce, Sboru dobrovolných hasičů Kundratice, je třeba poděkovat za skvělý nápad a jeho výborně zajištěnou realizaci a na jaře příštího roku se budeme těšit na to, že zavřené studánky opět otevřeme.

Další vydařená Cyrilometodějská pouť v Albrechticích

Autor Josef Smolka, publikováno 27. 8. 2012. Slavnosti.

Bývá už téměř tradicí, že účastníky Cyrilometodějské albrechtické pouti vítá na této akci, která každoročně probíhá pod širým nebem, pěkné, slunečné počasí. Ne jinak tomu bylo i letošní neděli 8. června, která se tentokrát v Albrechticích stala nedělí pouťovou.

(Pokračování textu…)

Bartolomějská pouť v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 8. 2012. Slavnosti.

V neděli 26. srpna 2012 v Rozsochách proběhla tradiční Bartolomějská pouť.

Kromě pouťových atrakcí a prodejců byl součástí naší pouti i jarmark s ukázkou lidových řemesel, kterého se v tomto roce zúčastnilo 28 řemeslníků a tak mohli návštěvníci této tradiční a oblíbené slavnosti vidět i zakoupit si ručně vyrobené šperky a bižuterii, perník, výrobky z vosku, šustí, ovčí vlny, pedigu nebo třeba hrábě, drátovanou keramiku, cínové předměty, vizovické pečivo, patchwork, řezbářské výrobky, dřevěné hračky  a další zajímavé věci.

Děkujeme všem trhovcům, které neodradilo z prvu nejistě vypadající počasí a těšíme se na setkání v dalším roce.

 

Setkání občanů v Rozsochách, s mezinárodní účastí.

Autor Josef Smolka, publikováno 13. 7. 2012. Slavnosti.

Šeď posledních červnových dní vystřídal v Rozsochách obzvláště pestrý víkend.V sobotu 30. června a v neděli 1. července 2012 totiž v naší obci proběhla mimořádně zajímavá sportovně společenská akce, které se zúčastnili kromě místních obyvatel i zástupci z partnerské obce Sačurov ze Slovenska a Pisarowce z Polska.

  

 

(Pokračování textu…)

Letošní hody byly plné lidí a sluníčka.

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 11. 2011. Slavnosti.

Hody nebo taky posvícení, jsou tradiční lidovou slavností, která vždy bývala na vesnicích pořádána v době výročí vysvěcení místního kostela. Vzhledem k tomu, že rozsošský kostel byl vysvěcen 16. srpna 1768 a je zasvěcen svatému Bartoloměji, jehož svátek nalezneme v kalendáři o pouhý týden později, tak by nám v Rozsochách vycházela pouť a hody pouze s týdenním odstupem. Možná proto se naši předkové rozhodli, slavit hody dle nařízení císaře Josefa II., které od roku 1786 ukládalo lidu, slavit hody na svátek svatého Havla, což je zpravidla třetí neděle v říjnu.

chasa předává panu faráři dary Země

(Pokračování textu…)

Setkání seniorů se líbilo i přes výpadek elektřiny

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 11. 2011. Slavnosti.

V letošním roce se, s smírným časovým prodlením, uskutečnilo v rozsošské orlovně tradiční setkání seniorů, které je každoročně pořádáno jako dárek pro naše spoluobčany důchodového věku.

 

(Pokračování textu…)

Kundratická svatováclavská pouť měla bohatý program

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2011. Slavnosti.

Nedělní ráno 25. září, přivítalo krásným, slunečným počasím letošní svatováclavskou pouť v Kundraticích. Na tu letošní oslavu svátku svatého Václava se kundratičtí sousedé zvlášť pečlivě připravili a tak se každý z místních sousedů i každý návštěvník mohl těšit na velmi příjemně strávený den.

 

Letos se mohli návštěvníci pouti těšit na divadlo na návsi

(Pokračování textu…)

Pozvání na hody

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 9. 2011. Slavnosti.

Rozsošská chasa si vám dovoluje oznámit, že v letošním roce se v naší obci opět uskuteční tradiční krojované havelské hody.  V neděli 16. října vás po ranní bohoslužbě přijdeme osobně pozvat na náves pod máj, kam dorazí něco po půl čtvrté slavnostní průvod. V něm nebude chybět nic z jeho tradičních součástí, berana a katy nevyjímaje. I v letošním roce proběhne spravedlivý soudní proces s beranem, kterému „přišijeme“ všechny vaše „povedené“ i nepovedené kousky a poté co uděláme spravedlnosti zadost, se průvodem přesuneme do orlovny, kde se ještě s mírou, Františkem, Josefem …i dalšími, přiměřeně pobavíme.

Chcete-li na vlastní oči vidět krásnou, krojovanou, tradiční slávu a na vlastní uši slyšet všechno, co za vás ten trouba beran zase provedl, a jak dopadne rozsudek, tak se přijďte podívat a nechte se strhnout vírem dění. Třeba vám taky beran něco odporučí.

 

5. SVATOVÁCLAVSKÉ POSEZENÍ POD LIPAMI

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 9. 2011. Slavnosti.

 

SDH KUNDRATICE Vás srdečně zve 

v neděli 25. září 2011na   

5. SVATOVÁCLAVSKÉ POSEZENÍ POD LIPAMI

 
Program:  
  9:15 Bohoslužba
14:00 Hasičská soutěž JUNIOŘI PROTI SENIORŮM 
15:30 Divadelní představení  „OBUŠKU Z PYTLE VEN“  
 
Po celé odpoledne je zajištěné občerstvení a hudba.

Oslavy 85. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Kundratice

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 8. 2011. Slavnosti.

 

Stejně tak jako v jiných obcích, tak i v obci Kundratice si místní sousedé nejednou „na vlastní kůži“ vyzkoušeli, že dobrý pomocník, kterým byl vždy člověku oheň, se může proměnit ve velmi zlého pána, proti kterému je třeba spojit své síly. Proto založili v roce 1926 Sbor dobrovolných hasičů Kundratice, s cílem pomáhat bližnímu v nouzi.

Ideu solidarity se svými spoluobčany, postiženými živelní pohromou, si místní občané předávali, v rámci působení v hasičském spolku, z pokolení na pokolení, až do dnešní doby. Dnes k této myšlence 22 členů současného Sboru dobrovolných hasičů Kundratice přidalo navíc práci s mládeží, péči o kulturní památku v obci, kterou je kaplička sv. Václava, ale také bohatou kulturní činnost, takže můžou být hrdi nejen na bohatou historii, ale i na aktivní a prospěšnou přítomnost svého spolku.

 

Slavnostní pochod obcí u příležitosti oslav výročí založení SDH Kundratce

(Pokračování textu…)