Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Slavnosti

Vítání občánků 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Obecní úřad, Slavnosti, Události.

Neděle 6. května byla významným dnem pro obec Rozsochy i rodiče šesti malých dětí, narozených v roce 2006, které byly slavnostně přivítány do života v obci.

Stalo se již tradicí, že vítání probíhá v prostředí, které nejlépe vyhovuje novým malým občánkům a tak rodiče s dětmi hostí každoročně přívětivé prostory mateřské školy. V letošním roce jsme měli tu čest přivítat do života v obci čtyři chlapce a dvě děvčátka. Po projevu starosty obce všechny přítomné potěšilo vystoupení žáků základní školy, poté rodiče dětí podepsali stránku pamětní knihy, určenou pro letošní rok, kterou nám i letos krásně vymalovala bývalá učitelka místní školy, Petra Tatíčková. Jako upomínku na slavnostní odpoledne dostaly děti pěkné hračky, hoši nákladní auta a děvčátka panenky. Vzhledem k tomu, že všichni noví občánci se narodili v roce 2006, tak jim nečinilo žádné problémy si po oficiální části uvítání vyzkoušet, jaké to bude, až budou do mateřské školy pravidelně docházet a s nadšením se za asistence starších kamarádů a rodičů pustili do vystavených školních hraček

Jediným „mráčkem“ na této radostné události byl samotný počet narozených dětí, který nedosáhl dlouhodobého průměru, takže máme v tomto roce co dohánět.

V letošním roce bylo přivítáno do života v obci 6 dětí.

Miss čarodějnice 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Slavnosti, Události.

V letošním roce proběhlo v Rozsochách opět pálení „čarodějnického ohně“ podle nového scénáře. Původní nekontrolovatelnou skládku, ze které se valíval černý kouř, vystřídala hranice, kterou tvořilo pouze suché dřevo a pro návštěvníky akce bylo zajištěno občerstvení, hudba a fungující toalety. Každý, kdo přišel ve stylovém přestrojení, obdržel zdarma uzený párek a mohl se zúčastnit nevšední soutěže o titul Miss čarodějnice 2007.

Letošní soutěže „Miss čarodějnice“ se zúčastnilo 12 finalistek

(Pokračování textu…)

Nebe na zemi

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 4. 2007. Slavnosti, Události.

Tato divadelní komedie z dílny Jiřího Voskovce a Jana Wericha doslova nadchla všechny příznivce „prken znamenajících svět“, kteří si ji přišli v neděli 15. dubna vychutnat do rozsošské orlovny.

(Pokračování textu…)

Karnevalové veselení 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 4. 2007. Škola, Slavnosti, Události.

Dětský maškarní karneval je již pár roků jednou z nejzdařilejších akcí naší mateřské školy, rodičů a Orla Rozsochy. S jeho přípravou je sice spousta práce a starostí, ale výsledek stojí za to! Již několik týdnů předem s rodiči sháníme sponzorské dary, maminky pečou cukroví, chystáme společně bohatou tombolu. Letošní karneval byl však obzvlášť vydařený. Při vstupu do sálu se zachvělo nejedno dětské srdíčko, když vidělo, že mezi hlavními cenami je panenka Chou–chou, velký modrý slon, či nakladač Manitou. Na toho, kdo si nestačil koupit tzv. velkou tombolu, čekalo ještě asi tisíc drobnějších výher.

Článek napsala Věra Suchá, ředitelka MŠ

(Pokračování textu…)

Tradiční dětský karneval v orlovně letos 25. března

Autor Josef Smolka, publikováno 1. 3. 2007. Škola, Slavnosti, Události.

Tradiční, velmi úspěšný dětský karneval, pořádaný každoročně v Rozsochách, Vás ani letos nezklame a uskuteční se, tentokrát 25. března od 13:30 hodin v obvyklém místě svého konání, kterým je místní orlovna.

V letošním roce nás kromě tradiční živé hudby, každoročně velmi pěkné tomboly, tance a her, budou svým vystoupením bavit TETINY.

Stejně tak jako v minulých letech je i letos zajištěno bohaté občerstvení.

Těšíme se na vás a na vaše děti!

Masopust v Rozsochách opět v duchu tradic

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 1. 2007. Památky, Slavnosti, Události.

I v tomto roce dodrží pořadatelé masopustních ostatků v Rozsochách starou tradici a uspořádají tuto nevšední kulturní akci v jejím původním termínu, tedy v úterý před Popeleční středou. V letošním kalendáři tento den připadá na 20. únor a dveře místní orlovny budou pro všechny účastníky masopustních ostatků otevřeny od půl osmé večer.

(Pokračování textu…)

Radost z Groše

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 1. 2007. Kostel, Slavnosti, Události.

K radosti publika, čítajícího více než stovku lidí se ve čtvrtek 28. prosince uskutečnilo v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách velmi zdařilé vystoupení folklórního souboru Groš z Dolní Rožínky.

(Pokračování textu…)

Setkání seniorů 2006

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Slavnosti, Události.

V orlovně v Rozsochách se v pátek 10. listopadu uskutečnilo každoroční setkání seniorů. To letošní setkání bylo jubilejní, neboť bylo již páté v pořadí a zúčastnilo se ho více než sto našich spoluobčanů v důchodovém věku.

I v letošním roce potěšilo všechny přítomné vystoupení žáků základní školy

(Pokračování textu…)

Vzácná návštěva při slavnosti v Rozsochách

Autor spravce, publikováno 22. 8. 2006. Kostel, Slavnosti.

Velkým svátkem se stal pro obec Rozsochy letošní 19. srpen. Důvodů pro slavnostní náladu bylo několik. V tento den byl posvěcen nový zvon s názvem GLORIA DEI, dále bylo požehnáno novému obecnímu praporu a znaku, a praporu Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy a v souvislosti se slavností obec zažila vzácnou návštěvu Jeho Excelence, otce arcibiskupa Karla Otčenáška.

Přesto, že zahájení slavnosti bylo vyhlášeno na čtrnáct hodin třicet minut, začali se místní i přespolní scházet již před čtrnáctou, aby si mohli v klidu prohlédnout vystavený zvon a obecní a hasičské symboly, u kterých drželi čestnou stráž místní i přespolní hasiči a starosta obce. O půl třetí byl prostor mezi školou a kostelem sv. Bartoloměje zaplněn davem několika set místních i přespolních hostů, kteří očekávali příchod otce arcibiskupa. Mezi hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl senátor Ing. Josef Novotný, radní kraje Vysočina Jaroslav Hulák, pozvání přijala také starostka obce Rožné Eva Sýkorová a starosta obce Zvole Mojmír Starý.

(Pokračování textu…)

Slavnostní požehnání novým obecním symbolům a praporu Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy

Autor spravce, publikováno 4. 4. 2006. Obecní úřad, Slavnosti.

Dne 7. dubna 2006 byl udělen obci Rozsochy předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky znak a prapor. Jak už bývá dobrým zvykem, poté, co jsou obecní symboly zhotoveny pro slavnostní účely, je jim obřadně požehnáno.

V Rozsochách tento slavnostní akt proběhne 19. srpna při příležitosti posvěcení nového zvonu kostela sv. Bartoloměje. Současně s obecními symboly bude požehnáno i nově zhotovenému praporu Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy. Slavnostní akt požehnání novým praporům a znaku bude proveden za přítomnosti arcibiskupa ThLic. Msgre Karla Otčenáška a svoji účast na tomto slavnostním obřadu přislíbil i tvůrce našich obecních symbolů plk.v.v. Jiří Louda, PhDr.h.c. z Olomouce, který je mimo jiné i autorem současné podoby našeho státního znaku.

Zhotovení slavnostního praporu a znaku obce Rozsochy bylo po zvážení několika nabídek zadáno firmě Zdena Vítová z Hradce Králové, která se vyšíváním obecních symbolů i symbolů jiných organizací zabývá od roku 1990.

Starosta a účetní obce s novým rozsošským praporem