Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Škola

Jak jsme slavili Den Země 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola.

V rámci celoškolního projektu zaměřeného na životní prostředí se žáci Základní školy Rozsochy spolu se svými učiteli zúčastnili Dne otevřených dveří v Čistírně odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem.

(Pokračování textu…)

Sběr starého papíru v Základní škole

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Hospodaření, Škola.

Základní škola Rozsochy i v letošním roce navázala na dobrou tradici ve sběru druhotných surovin a opět zorganizovala sběr starého papíru, v rámci kterého bylo v dubnu odevzdáno úctyhodných 8 370 kg této odpadové komodity.

děti základní školy před jednou z fůr starého papíru

(Pokračování textu…)

Policajt ze školky

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola.

Ve čtvrtek 10. dubna proběhla v naší mateřské škole ve spolupráci s policií ČR zajímavá beseda pro předškoláky na téma „bezpečnost našich dětí.“ Každoročně se dozvídáme smutná čísla dětských obětí dopravních nehod či kriminálních činů. Abychom předešli těmto nebezpečným situacím a ochránili naše nejmenší, rozhodla se Mateřská škola Rozsochy, v rámci preventivního působení na děti, využít zkušeností, autority a šarmu mužů zákona a pozvala na besedu pana praporčíka Jiřího Podušku z obvodního oddělení Policie ČR v Bystřici nad Pernštejnem.

(Pokračování textu…)

Karnevalové veselení

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola, Události.

Jednoznačně povedený – i tak lze dvěma slovy charakterizovat dětský maškarní karneval, který pořádala naše Mateřská škola Rozsochy v prostorách místní orlovny, ale to by bylo velmi málo. Pěkně tedy od začátku. Kdo připravoval někdy karneval či jiné radosti pro děti, ví, že to je spousta práce a starostí již několik týdnů předem, ale výsledek stojí vždy za to! Nejdříve se musí sejít skupina lidí, co chtějí něco podniknout a pro děti udělat. Pak nastává kolotoč – shánění sponzorských darů, společné chystání tomboly, pečení cukroví, šití masek…. Já to štěstí mám. Mám kolem sebe správný kolektiv a navíc fajn rodiče, kteří rádi přiloží ruku k dílu.

(Pokračování textu…)

Rozsochy četly dětem 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Škola, Události.

Obec Rozsochy se letos připojila k celostátní akci nazvané „Celé Česko čte dětem,“ kterou již od roku 2006 uvádí do života stejnojmenná obecně prospěšná společnost z Ostravy. Smyslem společných čtení, která se odehrávají v přátelské atmosféře, s doprovodným programem, je ukázat dětem, že kniha může být stejně zajímavým společníkem jako televize nebo osobní počítač. Společně strávené večery nad zajímavými knihami mají přispět k vytvoření návyku pravidelného čtení a tím pak k rozvoji jazykových znalostí, myšlení, paměti a obrazotvornosti. Společná večerní čtení probíhala v Rozsochách, v toho času nevyužitých prostorách přízemí budovy mateřské školy, které pro tento účel zaměstnanci školky vkusně vyzdobili, a tak zde vzniklo velmi příjemné prostředí pro všechny posluchače, čtenáře a baviče, kteří se zde po pět večerů od 28. ledna do 1. února vystřídali.

účinkující večerníčkového čtení ve slušivém úboru

Mgr. Stalmach se svými kouzly

(Pokračování textu…)

Začátek školního roku 2007-2008

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 9. 2007. Škola, Události.

V letošním roce to bylo až pondělí 3. září, kdy děti vyrazily poprvé do školy. Jak se sluší a patří na první školní den, do kroku jim v duchu tradice vyhrával místní rozhlas, aby se jim šlo veseleji. Základní škola v Rozsochách však tentokrát přivítala do prvního ročníku poměrně málo dětí. O to více si jich však považuje a individuální přístup ke svým žákům, což je velké plus málotřídních škol, zde zcela jistě nezůstane jen na papíře. Tento školní rok bude už druhým v pořadí, kdy se škola při výchově dětí řídí vlastním vzdělávacím programem, „ušitým“ na míru místním podmínkám a potřebám dětí. Vzhledem k úbytku počtu žáků hluboko pod limit stanovený pro trojtřídní školu, nezbylo, než letošní školní rok změnit organizaci základní školy na dvojtřídku. Přestože vyučující čeká z tohoto důvodu náročná práce, nevidí reorganizaci jako zásadní problém a očekávají i od letošního školního roku v úrovni vzdělání dětí tradiční dobré výsledky.

Mateřská škola se školní jídelnou přivítala první den nového školního roku 28 dětí, což je dlouhodobě stálý počet. Přestože se, pokud jde o dlouhodobý vývoj populace, snad začíná blýskat na lepší časy, nebylo by prozatím z důvodu vysokých nákladů moudré otevírat druhou třídu. Děti ve věku od 3 do šesti let využívají společně jedny příjemně a nově vybavené prostory a jejich vzdělávací program s logem „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě,“ je postaven tak, aby se díky věkovému rozdílu tří let vzájemně doplňovaly.

Školní jídelna vaří včetně své doplňkové činnosti denně osmdesát jídel a není pochyb o tom, že i v letošním roce si zachová svoji tradiční dobrou úroveň stravování. Z důvodu snížení provozních nákladů zvažuje škola spolu se zřizovatelem celkové zateplení budovy, tak, aby dosáhla standardu nízkoenergetické stavby. Pro stávající zastupitelstvo jsou obě školy důležitou součástí obce, a proto se dlouhodobě zaslouženě těší jeho podpoře.

Budova základní školy

Školní rekord ve sběru starého papíru

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Škola.

V letošním roce, stejně tak jako v několika létech předešlých, naše základní škola zorganizovala sběr starého papíru.Tentokrát to ale byla akce výjimečná. Váha nasbírané suroviny totiž překročila 9,5 tuny, což je nejen pořádná papírová hromada, ale i nový, úctyhodný rekord.

Při nakládání tak velkého množství starého papíru se všichni pořádně zapotili

(Pokračování textu…)

Společné hraní

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Obecní úřad, Škola, Slavnosti.

„Kdo si hraje, ten nezlobí.“ Kdybychom se mohli zcela spolehnout na pravdivost tohoto rčení, tak bychom museli konstatovat, že jsme měli v sobotu 2. července v Rozsochách ty nejhodnější děti pod sluncem. A vlastně spolu s nimi i mnohé rodiče, učitelky, pana učitele, hasiče, členy spolků, zkrátka v toto datum nějak na zlobení nezbyl čas, protože jsme si v Rozsochách hráli.

Hráli si malí i velcí

(Pokračování textu…)

Pískání pro zdraví

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Škola, Události.

Naše základní škola nechyběla mezi účastníky regionálního kola 9. ročníku celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu, které proběhlo v sobotu 21. dubna v Brně, pod záštitou Jitky Molavcové.

Učitelka hudební výchovy, Lenka Kudrnová, která děti ke hře na flétničky vede, rozdělila malé muzikanty do dvou souborů. Mladšího „Čtyřlístku“ a starší „Violky.“ Přestože se naše škola této soutěže zúčastnila jako jediná z málotřídních škol, děti obstály se ctí. Je sice pravda, že se vzhledem k velmi dobré úrovni soutěžících, a tím pádem i silné konkurenci, našim muzikantům nepodařilo obsadit medailová místa. Odnášeli si však čestná uznání za pěkná umístění ve svých kategoriích a cennou zkušenost z vystupování na soutěži většího formátu.

Na fotografii jsou malí muzikanti, tentokrát při vítání občánků

Základní škola se i letos ujala sběru starého papíru.

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 4. 2007. Hospodaření, Škola.

Ani v letošním roce žáci a učitelé Základní školy Rozsochy neporušili dobrou tradici a organizují sběr starého papíru. Tato prospěšná aktivita má hned dvojí užitek. Jednak jsou děti vedeny k tomu, že třídit odpad je samozřejmá a potřebná věc, a také hned můžou okusit, že každá prospěšná práce má své sladké plody. Výtěžek ze sběru je totiž každoročně použit na částečné financování školního výletu.

V loňském roce se touto formou podařilo ve škole nashromáždit neuvěřitelných, více než 7 tun starého papíru, takže jej musela svozová firma odvážet nadvakrát. Vzhledem k tomu, že děti „neusnuly na vavřínech,“ nejen, že doma pilně starý papír shromažďovaly, ale navíc i působily na své okolí, aby jim lidé tuto cennou surovinu schovávali, lze předpokládat i v letošním roce dobrou bilanci této akce.

Chcete-li spolu s naší základní školou přispět k ochraně životního prostředí, k ekologické výchově našich dětí a také jim trošku pomoci vylepšit příjmovou část rozpočtu školního výletu, přineste prosím svůj starý papír v pondělí 28. května kdykoliv v době od 6 do 19 hodin do budovy školy. Odvoz je naplánován na úterý 29. května mezi 8. a 9. hodinou ráno.

Všem, kdo se do této akce zapojí, za naše žáky předem srdečně děkujeme.

Školní chodba je v době sběru zcela zaplněná starým papírem