Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Škola

Poděkování za pomoc se sběrem starého papíru

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 5. 2011. Škola.

Základní škola Rozsochy děkuje všem dobrým lidem, kteří pomohli dětem při sběru starého papíru. V letošním roce bylo výkupovou firmou odvezeno více než 7 tun novin, kartonů, časopisů a dalších druhů starého papíru, který bude recyklován a pomůže šetřit naši přírodu. Finanční výtěžek ze sběru zase pomůže našim žákům uhradit náklady na dopravu školního výletu a v dohledné době, vám děti napíší, kde byly a co zajímavého tam viděly.

Děti a učitelé před u první fůry starého papíru

Zahájení nového školního roku

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 9. 2010. Škola.

Ve středu 1. září přivítala Základní škola Rozsochy, tentokrát v nově vymalované budově, opět své žáčky. Ze všech dětí, které se slavnostního zahájení školního roku zúčastnily, se pochopitelně největší pozornosti těšilo osm prvňáčků, jimž tak chtěli učitelé, rodiče i ostatní žáci jejich první den ve škole co nejvíce zpříjemnit. Letošní zahájení školního roku bylo ještě slavnostnější než ty předchozí, neboť jsme měli vzácnou návštěvu. Zahájení školního roku se zúčastnil Mgr. Petr Krčál, radní kraje Vysočina, promluvil k dětem, rodičům i učitelům a dětem předal dárky. Věříme, že se bude dětem v naší škole, kterou mimochodem při příležitosti letošního setkání rodáků všichni velmi chválili, opravdu líbit a že si z ní odnesou do života kvalitní základy pro své další vzdělávání. Všem učitelům přejeme hodně úspěchů, zdraví, sil a trpělivosti, a to, aby byl nadcházející školní rok rokem úspěšným.

Zdravotnická beseda pro děti

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 7. 2010. Škola.

Víte jak to vypadá uvnitř lidského oka nebo z čeho se skládá lidské srdce? Děti z Mateřské školy Rozsochy by na podobné otázky zcela určitě odpověděly kladně. S velkým zájmem se totiž zapojily do besedy na téma lidský organizmus a zdraví, kterou pro ně připravila zdravotní sestra Zdeňka Burešová.

(Pokračování textu…)

Dětský maškarní karneval

Autor Josef Smolka, publikováno 1. 4. 2010. Kultura, Škola.

Sotva skončila doba plesů, úspěšně zakončená masopustními radovánkami, nadešla příležitost také pro ty nejmenší z nás. Konečně přišla řada i na naše děti, pro které je karneval příležitostí napodobit „dospěláky“. I ony si chtějí zatancovat, pobavit se a alespoň na chvíli se stát svou oblíbenou pohádkovou postavou. Vytoužený „svátek masek“ nastal v Rozsochách dne 6. března, kdy připravili rodiče spolu s Mateřskou školou Rozsochy a ochotnickým spolkem dětský karneval. V nově zrekonstruovaných prostorách místní orlovny se sešlo nespočet statečných hrdinů, krásných princezen, námořních pirátů, drsných korzárek, mocných čarodějů a čarodějek, břišních tanečnic, spidermanů, zvířátek a klaunů a všelijakých různých postaviček.

(Pokračování textu…)

MIKULÁŠ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Autor Josef Smolka, publikováno 10. 12. 2009. Škola, Slavnosti.

Přestože byl teprve pátek, 4. prosince, děti v mateřské škole se nemohly dočkat, až uslyší na schodech budovy školy pověstný zvoneček, který věstí příchod Mikuláše. A skutečně se dočkaly. Mikuláš si přece nemohl nechat ujít příležitost, navštívit děti v jejich školce a tak se za nimi vydal klidně o den dříve, než je jeho obvyklé datum.

(Pokračování textu…)

JAK JSME VE ŠKOLE SLAVILI MIKULÁŠE

Autor Josef Smolka, publikováno 10. 12. 2009. Škola, Slavnosti.

Rok s rokem se sešel a zase je to tu. Čas příprav na oslavu Mikuláše předcházel vlastní oslavě, bez které si to v naší škole už ani neumíme představit. Jen pro prvňáčky bylo vše nové a vše úplně poprvé. A možná právě proto i nejpohádkovější. Přichystání překvapení pro ostatní včetně nadílky se ujali již tradičně páťáci-mazáci. Nespokojili se však s obvyklými maskami, které se již rok co rok dědí, ale s pomocí rodičů si letos obstarali skutečné „anděly“ z nebeské půjčovny.

(Pokračování textu…)

Jak jsme slavili Den Země

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Škola, Slavnosti.

V rámci Světového dne vody (22. 3.) a Dne Země (22.4.) a za účelem seznámení se základní problematikou čištění odpadních vod a výroby pitné vody přijala i letos Základní škola Rozsochy pozvání Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Žďár nad Sázavou na Den otevřených dveří, který tato společnost pořádala ve spolupráci s Povodím Moravy Brno, a.s. a E.ON Energie, a.s.

Dětem se v krásném prostředí u Vírské přehrady velmi líbílo

(Pokračování textu…)

Den matek v Mateřské škole

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Kultura, Škola.

Všechny maminky dětí z Mateřské školy Rozsochy dostaly na úterý 12. května pozvání k účasti na besídce, kterou pro ně učitelky s dětmi připravily na oslavu nedělního maminkovského svátku. V během svátečního setkání děti přítomné maminky obdarovaly více než půlhodinovým vystoupením, v jehož průběhu zazněly známé i méně známé básničky, písně, ale na své si přišli i vyznavači scének a tančení. Každá z maminek si s sebou domů kromě radosti z kulturního projevu svých dětí, odnášela i papírové květiny, které pro ně děti se svými učitelkami vlastnoručně připravily

Poděkování

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 4. 2009. Škola.

Základní škola Rozsochy děkuje všem, kteří se zapojili do sběru starého papíru v naší obci. Odvoz k dalšímu ekologickému zpracování zajistila firma KONTEST Tišnov. Odměna pro žáky školy od této firmy bude použita jako příspěvek na dopravu na školní výlet ve školním roce 2008/2009. Zvláštní poděkování patří zejména žákům školy, kteří se v rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání učí již od školních let třídit odpad a chovat se šetrně k našemu životnímu prostředí. Kéž by jejich počin byl dobrým příkladem pro mnohé dospělé občany, kteří se odpad teprve třídit učí!

Mgr. Jarmila Dvořáková, ředitelka školy

Ředitelka školy Mgr. Jarmila Dvořáková s dětmi přerovnávají starý papír

Bezpečná školka

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 12. 2008. Škola.

Bezpečí dětí musí být vždy na prvním místě. Děti tráví spoustu času samy venku. Jsou spontánní, hravé a mnohdy si nepřipouští, že na ně číhá řada nebezpečí.To si samozřejmě uvědomujeme také v naší Mateřské škole v Rozsochách. Snad každý rodič, učitel pracující s malými dětmi ví, že není opravdu jednoduché uhlídat při procházce skupinku dětí – ať už je to v obci nebo ve městě. Při dnešních počtech dětí na třídách – kdy je povoleno až 28 dětí na třídu, je vyjít s nimi do provozu přímo hazard. Proto jsme se letošní rok zaměřili právě na dopravní výchovu dětí.

pracovnice BESIPu učí děti formou hraní základní pravidla pro bezpečný pohyb po komunikacích

(Pokračování textu…)