Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Nově vybavená škola přivítala po prázdninách své žáky

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 9. 2011. Škola.

Stejně tak jako pro většinu škol v naší republice, byl čtvrtek prvního září i pro Základní školu Rozsochy slavnostním dnem zahájení nového školního roku. Po prázdninách opět usedli do svých lavic stávající žáci školy, ale své místo zde našli také nesmělí prvňáčci, které sem, pro tuto slavnostní příležitost, přivedli jejich rodiče. Na začátku školního roku jsou jistě všichni, ať už žáci, rodiče nebo učitelé, plni očekávání a přemýšlí o tom, co jim nový školní rok přinese. Přestože o školním roce přemýšlí každý z nich tak trochu jinak, každý ze svého úhlu pohledu, mělo by být jejich společným cílem vzdělávání.

O vzdělávání už se toho napsalo a namluvilo spoustu. Jedná se o činnost, která se týká každého z nás. Dnes se prostě člověk musí, chtě, nechtě, učit celý život a to není možné bez poctivých základů, které by každému člověku měla dát základní škola. Pro vzdělání platí velmi trefné přirovnání o tom, že čím kvalitnější je základ, tím stabilnější je stavba a proto se v Rozsochách snažíme, abychom dětem naší školy připravili co možná nejlepší podmínky pro učení.

  

Budova, ve které škola sídlí, byla postavena už v roce 1884 a společně s kostelem sv. Bartoloměje je dominantou obce. Nepochybně je velmi důstojným místem pro výchovu mládeže. Výborný technický stav a vybavenost budovy skýtá veškerý komfort, potřebný pro výuku. Do dvou, ze tří všeobecných učeben, jsou nainstalovány interaktivní tabule a dataprojektory, speciální počítačová učebna je od začátku letošního školního roku vybavena opět novými počítači, takže škola drží krok s velmi rychlým vývojem informačních technologií. Samozřejmostí jsou šatny a odpovídající sociální zařízení. Kromě nich zde však najdete i velmi pěknou tělocvičnu.  O vytápění budovy je postaráno pomocí plynového topení.

I ta sebelepší technická vybavenost by však nebyla k ničemu bez lidí, kteří ji dokážou využívat. O to, aby naše škola sloužila dětem, jako co nejlepší místo pro vzdělávání, se stará pětičlenný pedagogický sbor a paní školnice. Základní škola Rozsochy má, jako jedna z prvních škol, sestavený vlastní vzdělávací program, který byl vytvořen na základě rámcového vzdělávacího programu státu, s využitím více než pětatřicetiletých zkušeností místních učitelů.  Děti se již od první třídy učí základům výpočetní techniky a již od prvního ročníku se mohou učit, coby nepovinný předmět, angličtinu. Přestože počet žáků donutil školu, z důvodu výše přidělených finančních prostředků ze strany státu, organizovat výuku pěti postupných ročníků pouze ve dvou třídách, dohodla se škola s obcí na finančním příspěvku, za účelem rozšíření standardního rozvrhu o deset dělených hodin týdně, což ještě zlepšilo individuální přístup při výuce základních předmětů. V naší škole se však neučí pouze děti. Jak už bylo uvedeno na začátku tohoto článku, člověk se dnes musí učit celý život, což platí dvojnásob pro učitele. V současné době je ve škole realizován projekt „EU peníze školám,“ v rámci kterého již proběhla výměna a doplnění výpočetní techniky a nyní z něj bude financováno také rozšiřování vědomostí pedagogických pracovníků, především v oblasti informačních technologií.

Velmi dobré vybavení školy je nepochybně velkým přínosem pro vyučující i jejich žáky. Tou nejsilnější stránkou malotřídní školy však i nadále zůstává individuální přístup k dětem, umožňující podřídit výuku jejich případným zvláštním potřebám a vytvořit jim to nejlepší prostředí pro to, aby ty jejich základy vzdělávání byly co nejpevnější a dalo se na nich bez obav stavět.

Základní škola v Rozsochách je otevřena každému, kdo má poctivý úmysl a zájem podívat se, v jakém prostředí a jakým způsobem u nás učíme děti.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.