Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Hurá do nového školního roku!

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 9. 2012. Škola.

V pondělí 3. září nikdo z nás sice v kalendáři nenašel jedničku, ale všem žákům začal první den nového  školního  roku  2012/2013. Nejinak tomu bylo i v Základní škole Rozsochy. Tento slavnostní den byl významný i tím, že za přítomnosti pana starosty a rodičů byli přivítání k povinné školní docházce i noví prvňáčci. Usedli poprvé do lavic trochu ostýchavě, někteří možná i bojácně, ale nedivme se jim, vždyť nevěděli, co je čeká, jaké to ve škole bude a proč se to vlastně děje. No – a to je příležitost pro nás dospělé (učitele, rodiče …) i pro ostatní spolužáky, abychom jim novou cestu životem ulehčili a abychom jim pomohli v novém poznávání, bádání, řešení problémů i v komunikaci nejen v českém jazyce, ale postupně hned od začátku i v angličtině, aby to měli v budoucnu lehčí, než jsme to měli a máme my mnozí, kterým se o takových příležitostech možná ani nezdálo.

Školní budova je sice velmi stará, ale pěkně opravená. V době letních prázdnin se vybudovaly nové odpady, žáci mají nově obložená sociální zařízení a zvenku i zevnitř září novými nátěry všechna okna v učebnách i v tělocvičně.

Finanční prostředky na nákup učebnic, pracovních sešitů a pomůcek jsou sice velmi skromné, přímo nedostačující, což je po celé naší zemi veřejně známé, přesto se škola snaží poskytnout dětem vše základní, co budou k výuce potřebovat. Bez spolupráce s rodiči a jejich finančního přispívání na mnohé během školního roku by situace byla mnohem tíživější. Ale dost pesimismu. Naproti tomu se v duchu vlastního Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ všichni snaží o nadstandardní péči a co nejkvalitnější vzdělávací a výchovný proces, kvůli kterému vlastně žáci školu navštěvují. Pomáhá nám všem vybavení moderní počítačovou technikou s rychlým přístupem na Internet, v obou třídách jsou zabudované keramické tabule, které se pomocí notebooků a dataprojektorů v krátké chvilce promění na tabule interaktivní. Nastavitelné školní lavice a židle jsou již mnoho let samozřejmostí. Vedení školy i zřizovatel školy Obec Rozsochy se po celá dlouhá léta snaží, aby podmínky ke vzdělávání měli žáci v rozsošské málotřídní škole srovnatelné s plně organizovanými školami ve městech. Málotřídní totiž neznamená méně hodnotné, méně kvalitní nebo dokonce podřadné, ale pouze to, že školu na vesnici navštěvuje z objektivních důvodů prostě méně dětí než ve městech, proto se musí spojovat více ročníků do jedné třídy. O to důkladněji a důsledněji se musí hledat a používat jiné metody práce a spolupráce, než je tomu ve třídách s jedním ročníkem. Což se v této škole děje dennodenně.

A záruku kvalitního vzdělávání v ZŠ Rozsochy zaručuje i kvalifikovaní pedagogický sbor včetně třídních učitelů s dlouholetou pedagogickou praxí na málotřídní škole. Pro všechny je celoživotní další vzdělávání a zavádění nejnovějších moderních metod práce i hledání a předávání nejnovějších poznatků „druhým chlebem“.

Z výše uvedeného snad vyplynulo, že se škola nemusí obávat splnění cílů a dosažení klíčových kompetencí, které předepisuje státní Rámcový vzdělávací program, ale ani cílů a kompetencí, které si stanovila ve vlastním Školním vzdělávacím programu, včetně péče o integrované žáky s různými postiženými i o žáky mimořádně nadané.

A závěrem si dovolujeme ocitovat úryvek z vlastního ŠVP:

„Chceme, aby náš vzdělávací program pomohl naplnit zaměření málotřídní školy, a na další cestě naší pedagogické tvořivosti se budeme opírat o čtyři pilíře evropské vzdělanosti – učit se poznávat, učit se jednat, učit se spolupracovat a učit se být sám sebou.“

Mgr. Jarmila Dvořáková, ředitelka ZŠ Rozsochy

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.