Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Obecní úřad

Společné hraní

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Obecní úřad, Škola, Slavnosti.

„Kdo si hraje, ten nezlobí.“ Kdybychom se mohli zcela spolehnout na pravdivost tohoto rčení, tak bychom museli konstatovat, že jsme měli v sobotu 2. července v Rozsochách ty nejhodnější děti pod sluncem. A vlastně spolu s nimi i mnohé rodiče, učitelky, pana učitele, hasiče, členy spolků, zkrátka v toto datum nějak na zlobení nezbyl čas, protože jsme si v Rozsochách hráli.

Hráli si malí i velcí

(Pokračování textu…)

Vítání občánků 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2007. Obecní úřad, Slavnosti, Události.

Neděle 6. května byla významným dnem pro obec Rozsochy i rodiče šesti malých dětí, narozených v roce 2006, které byly slavnostně přivítány do života v obci.

Stalo se již tradicí, že vítání probíhá v prostředí, které nejlépe vyhovuje novým malým občánkům a tak rodiče s dětmi hostí každoročně přívětivé prostory mateřské školy. V letošním roce jsme měli tu čest přivítat do života v obci čtyři chlapce a dvě děvčátka. Po projevu starosty obce všechny přítomné potěšilo vystoupení žáků základní školy, poté rodiče dětí podepsali stránku pamětní knihy, určenou pro letošní rok, kterou nám i letos krásně vymalovala bývalá učitelka místní školy, Petra Tatíčková. Jako upomínku na slavnostní odpoledne dostaly děti pěkné hračky, hoši nákladní auta a děvčátka panenky. Vzhledem k tomu, že všichni noví občánci se narodili v roce 2006, tak jim nečinilo žádné problémy si po oficiální části uvítání vyzkoušet, jaké to bude, až budou do mateřské školy pravidelně docházet a s nadšením se za asistence starších kamarádů a rodičů pustili do vystavených školních hraček

Jediným „mráčkem“ na této radostné události byl samotný počet narozených dětí, který nedosáhl dlouhodobého průměru, takže máme v tomto roce co dohánět.

V letošním roce bylo přivítáno do života v obci 6 dětí.

Letošní rok se dočkáme rekonstrukce přejezdu na Hajské

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 3. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

V tomto roce by se měla značně zlepšit situace na železničním přejezdu na místní komunikaci zvané Hajská. Mělo by dojít k rekonstrukci přejezdu samotného a navíc se jedná o terénních úpravách okolí, které, v případě, že budou uskutečněny, podstatně zlepší rozhledové podmínky na tomto nebezpečném místě.

(Pokračování textu…)

Co v letošním roce?

Autor Josef Smolka, publikováno 1. 3. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Do roku 2007 vykročila obec Rozsochy sice na rozdíl od předcházejících let bez schváleného rozpočtu a první měsíc a půl se řídila takzvaným rozpočtovým provizoriem, ale zato se jí kráčelo docela lehce. Po dlouhé době je totiž zcela bez dluhů.

Pohled na obec z východní strany

(Pokračování textu…)

Tříkrálová sbírka 2007

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 1. 2007. Kostel, Obecní úřad, Události.

I v letošním roce ukázaly výsledky již tradiční Tříkrálové sbírky, že na vesnici jsou lidé ochotni pomoci bližnímu v nouzi. V Rozsochách vybrali tři králové, v průběhu svého putování s koledami, do pokladniček Charity téměř sedmnáct tisíc korun.

Pana Miroslava Svobodu, který každoročně tuto akci v naší obci zaštiťoval, a kterému tuto aktivitu letos znemožnily zdravotní problémy, zastoupila paní Jana Prášilová s paní Marií Smolkovou a tak měli tři mladí koledníci k sobě i letos zodpovědné asistenty. Všem letošním účastníkům Tříkrálové sbírky patří náš dík, protože tato záslužná akce lze pořádat pouze za předpokladu, že se v obci najde někdo, kdo je ochoten se do ní aktivně zapojit a díky těmto lidem lze pomáhat těm, kteří to nutně potřebují. Je dobře, že jsme ochotni pomáhat druhým. Ostatně, nikdo z nás neví, kdy bude právě on tím potřebným.

Informační centrum v místní knihovně má nový počítač.

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Obecní úřad.

Vítanou zprávou pro všechny návštěvníky místní knihovny bylo nepochybně dodání nového počítače pro veřejný přístup k internetu na chodbě administrativní budovy, v níž se knihovna nachází. Původní, dobře míněný záměr, zpřístupnit návštěvníkům veřejného místa pro přístup k internetu tuto bezplatnou službu v co nejširší možné době instalací jednoho počítače na chodbu budovy, měl slabé místo v tom, že počítač původně použitý pro tento účel byl staršího data a serfování po internetové síti se mnohdy stávalo spíše čekanou. Proto obec využila možnosti dotace poskytnuté krajem Vysočina a pořídila pro tento účel počítač nový, podstatně výkonnější, který je však již umístěn v uzamčené a zabezpečené knihovně a na chodbu jsou vyvedeny pouze kabely pro klávesnici, myš a monitor.

(Pokračování textu…)

Ustanovující zasedání zastupitelstva obce

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad, Události.

Ve středu 1. listopadu proběhlo ustanovující zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy. Tohoto zasedání se zúčastnilo všech jeho patnáct nově zvolených členů a jejich hlavním úkolem bylo schválit nový jednací řád, zvolit ze svého středu starostu, místostarostu, radu obce a členy finančního a kontrolního výboru.

(Pokračování textu…)

Co říká studie proveditelnosti bioplynové stanice v Rozsochách?

Autor spravce, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad.

Obec Rozsochy se vážně zabývá otázkou, zda se stát investorem bioplynové stanice nebo alespoň nějakým způsobem iniciovat její vznik. V souvislosti s rozhodovacím procesem bylo schváleno pořízení studie proveditelnosti, která by sloužila jako kvalifikovaný podklad. V současné době je finální verze této studie na stole a je třeba se rozhodnout jak dál postupovat.

V jednom z předchozích čísel Novinek byli čtenáři informování o tom, co to vlastně bioplynová stanice je a k čemu slouží. V krátkosti lze zopakovat, že se jedná o zařízení, které dokáže přeměnit v průběhu takzvaného fermentačního procesu organické látky, obsažené ve zpracovávaném materiálu, na hořlavý plyn, sloužící jako palivo spalovacímu motoru, který roztáčí generátor elektrické energie. Jinými slovy lze říci, že do bioplynové stanice „dodáme“ prasečí kejdu a další vhodný materiál, který zvyšuje obsah sušiny. Výstupem je potom elektrická energie, teplo a takzvaný fugát, což je plnohodnotné tekuté hnojivo, které nezapáchá.

(Pokračování textu…)

Změna územního plánu obce

Autor spravce, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad.

Obec Rozsochy má od 31.12.2004 schválenou závaznou územněplánovací dokumentaci. V tomto dokumentu, je stručně řečeno, stanoveno, k jakému účelu lze, či naopak nelze využít pozemky v jednotlivý částech obce. K pořízení územního plánu obec vedla podmínka jeho existence v případě čerpání investičních dotací, možnost získání pozemků pro rodinnou zástavbu a možnost účinně regulovat využití území. Na jeho pořízení byla čerpána dotace, kterou obec obdržela od Kraje Vysočina.

(Pokračování textu…)

Poděkování zastupitelstvu

Autor spravce, publikováno 25. 9. 2006. Obecní úřad.

V říjnu letošního roku proběhnou komunální volby a tím bude uzavřeno čtyřleté období, kdy spravovalo věci veřejné v obci Rozsochy stávající zastupitelstvo. Jestli tak činilo dobře, či špatně, je věcí hodnocení každého občana obce, a je více než jasné, že hodnocení by se našlo spoustu a některá z nich budou protichůdná. Je to z toho důvodu, že jak praví známé rčení: „Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.“ Důležitou věcí je však to, že všichni členové zastupitelstva na sebe dobrovolně vzali přímou zodpovědnost za naši obec, většina z nich tak učinila na úkor svého volného času, bez nároku na jakoukoliv odměnu a jsem si jist, že nikdo z nich nesledoval své osobní zájmy.

VÁŽENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSOCHY, ČLENOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ, DOVOLTE MI, ABYCH VÁM TOUTO CESTOU ZCELA UPŘÍMNĚ PODĚKOVAL ZA VAŠI PRÁCI V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ A POPŘÁL VÁM DO BUDOUCNA HODNĚ ZDRAVÍ, OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ A STÁLÝ ZÁJEM O SPRÁVU VEŘEJNÝCH VĚCÍ V NAŠÍ OBCI.

Starosta obce