Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Výročí 650 let od první písemné zmínky o Kundraticích

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Památky, Události.

Neděle 28. července přivítala na kundratické návsi zlatými slunečními paprsky místní i přespolní rodáky a hosty, kteří se zde sešli, aby oslavili významné, kulaté výročí, 650 let od první písemné zmínky o této obci.

 

(Pokračování textu…)

Dětská hasičská liga – závod v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Sport, Události.

V sobotu 8. června hostily Rozsochy 26 družstev mladých hasičů, kteří sem přijeli, aby změřili své dovednosti a síly v dalším letošním závodě v rámci soutěže Dětská hasičská liga.

 

(Pokračování textu…)

Noc kostelů proběhla i v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Kostel, Události.

Myšlenka Noci kostelů vznikla před devíti lety ve Vídni a během čtyř let se rozšířila do celého Rakouska. O rok později překročila hranice do České republiky, později se  také dostala na Slovensko a do Estonska. Do té letošní Noci kostelů byl zapojen i náš kostel sv. Bartoloměje.

 

(Pokračování textu…)

Odpady můžou být i radost

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Hospodaření, Škola.

O tom, že odpady můžou znamenat i radost se už po několik let mají možnost na vlastní kůži přesvědčit žáci Základní školy Rozsochy, kteří se každoročně zapojují do školou pořádaného  sběru starého papíru.

Děti po celý rok shromažďují starý papír, který ve stanovený den přinesou do školy, kde jej předají oprávněné osobě, která jej nejen ekologicky zpracuje, ale navíc dětem zaplatí předem dohodnutou cenu. Utržené peníze jsou potom vítaným příspěvkem na školní výlet. Je velmi dobře, že rozsošská základní škola nejen vštěpuje dětem základní návyky, pokud jde o třídění odpadu, ale navíc jim prakticky ukazuje, že třídění odpadu se prostě vyplácí.

V letošním roce bylo takto předáno k ekologickému zpracování 5 660 kg starého papíru a škola za něj děkuje nejen dětem, ale i všem, kdo s jeho sběrem dětem pomáhali.

Škole zaslouží díky za svoji prospěšnou aktivitu, dětem přejeme vydařený výlet a těšíme se, že si v některém z příštích čísel Novinek přečteme jejich reportáž a dozvíme se, co zajímavého na svém výletě zažili.

 

Dárek ke dni dětí.

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Slavnosti.

Přestože se pohádková procházka, pořádaná jako dárek ke dni dětí, nakonec uskutečnila z důvodu nepřízně počasí až o den déle, v neděli 2. června, rozhodně stálo za to se na ni vydat a užít si zastavení na všech připravených osmi pohádkových stanovištích.

Děti se i se svými rodiči měli možnost nejen pobavit, ale také zdravě projít po upravené trase, která byla pochopitelně vhodná i pro kočárky. Pro děti, které celou trasu absolvovaly a donesly si razítka ze všech stanovišť, čekalo v cíli navíc ještě velmi dobré občerstvení v podobě zmrzliny a uzené klobásy.

Za velmi pěkný dárek pro děti zaslouží poděkování nejen všechny pohádkové bytosti, ukteré svojí účastí přispěly k jeho přitažlivosti a dobré náladě, ale i všichni, kdo se podílel na jeho organizaci.

 

SBÍREJTE S NÁMI PRO MATĚJE !!!!

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 6. 2013. Charita.

Pětiletý Matěj Ptáček ze Žďáru nad Sázavou trpí  následky dětské  mozkové  obrny. Jeho pohyb je  bohužel silně omezen, prakticky je možný  jen plazením.

Pro zlepšení stavu je potřeba pravidelného dlouhodobého cvičení a péče odborných pracovišť, jako je například  specializované rehabilitační centrum Adeli Medical Center v Piešťanech. Léčba je finančně nákladná, a proto  je organizována hromadná sbírka uzávěrů od  PET lahví.

Pokud jich nasbíráme 15 tun, může se za prodej sbírky Matěj svěřit  do rukou zmiňovaného rehabilitačního  centra, které  je připraveno po zdravotní stránce  významně pomoci.

Lidské  osudy jsou jak klubíčka plná  křížení a uzlíčků problémů nebo životních  zkoušek. Nemá smysl je  podrobovat předběžným analýzám a pokoušet se je rozmotávat. Nevíme co nás čeká následující den, natož příští jaro. Každou minutu zaujímáme svá stanoviska a vytváříme určitý  životní postoj, gesta. Bylo by krásné, kdyby všechna naše gesta a stanoviska obsahovala jen pocity kamarádství, lásky či přátelství, dobroty a štědrosti.

Realita vypadá ve skutečnosti jinak. Stačí  skrz media přijmout informace o politickém dění a kriminalitě, představit si budoucnost  mnohých starých a nemocných. Nepropadejte skepsi  a depresivitě, uprostřed  zdánlivé tmy je třeba rozsvěcet světla i kdyby to byla jen světla svíček. Pojďme  zapálit naše pochodně  vzájemnosti, zájmu o problémy druhých, sbírejme uzávěry PET lahví pro malého Matěje. Naší sbírkou  Matýsek nebude skákat přes kaluže, jeho  osudové klubíčko je  labyrintem, ze kterého  nenalezneme snadno cestu. Ale  bude to naše ušlechtilé gesto, symbol solidarity a touhy pomoci  druhým, naše světlo v průvodu lidskosti, oprášení  hodnot jejichž krása se v dnešním světě pomalu  ztrácí. Pojďme pomoci Matějovi !!

Svoje nasbírané  uzávěry pet lahví odevzdejte prosím  na sběrném místě, kterým je budova Mateřské školy Rozsochy, případně se obraťte na paní ředitelku Věru Suchou, telefon 566576212. Děkujeme  předem za  vaši podporu.

                                  

                                                                                                                   napsala   Věra Suchá

  

60. výročí od založení TJ Rozsochy

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 5. 2013. Sport.

V letošním roce oslaví Tělovýchovná jednota Rozsochy kulaté, šedesáté výročí od svého založení. Zakladateli této nejmasovější rozsošské organizace byli Josef Prášil a Josef Juračka. Hned od počátku byl hlavním předmětem činnosti TJ Rozsochy fotbal, který zde dominuje dodnes.

 

(Pokračování textu…)

Vítání občánků 2013

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 5. 2013. Události.

V neděli 12. května proběhla v prostorách budovy mateřské školy slavnost přivítání dětí narozených v roce 2012 do života. Loňský rok byl v počtu narozených dětí nadprůměrný a tak se u společného stolu sešlo devatero rodičů i s tím nedražším, co jim život daroval, se svými dětmi.

Po slavnostním přivítání starostou obce si mohli všichni přítomní vychutnat kulturní dárek od žáků základní školy, kteří pod vedením paní učitelky Moniky Tomášové svým malým kamarádům i jejich rodičům zazpívali, zahráli i zarecitovali. Poté všichni rodiče připojili své podpisy do pamětní knihy ke svým předchůdcům z minulých let, na stránku, určenou roku 2012, na které již byla pro tyto účely připravena roztomilá kresba. Pamětní knihu pro vítání občánků nám v rámci dlouhodobé spolupráce každoročně ke všeobecné spokojenosti zdobí bývalá učitelka naší základní školy, Petra Tatíčková. Co bychom ale byli za hostitele, kdybychom nechali naše vzácné hosty odejít jen tak, aniž by si odnesli něco na památku? Pochopitelně, že jsme měli pro naše děti nachystáno něco pro radost. Hoši si odnášeli krásnou hračku v podobě nákladního auta, holčičky zase pěknou panenku.

Děkujeme rodičům, že se všichni i s dětmi dostavili na velmi příjemné setkání, všem jim přejeme co nejvíce času, stráveného společně ve zdraví, ve štěstí a těšíme se na nové občánky, narozené v letošním roce.

  

Vesnice roku 2013

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 5. 2013. Události.

I v letošním roce se obec Rozsochy přihlásila do soutěže Vesnice roku. Přihláška, obsahující kromě základních informací i přehled o přidělených dotacích a poměrně obsáhlou charakteristiku obce, byla řádně zaevidována a bylo nám sděleno, že komise, která má na místě obec posoudit, se k nám dostaví ve čtvrtek 30. května.

Účast v soutěži není a ani nemůže být ze strany zastupitelstva výrazem samolibých ambicí, neboť obec není pouze zastupitelstvo, ale jsou to především její občané. Přihláška do soutěže by měla být poděkováním a motivací pro všechny sousedy, kteří v naší obci žijí aktivně, chtějí žít v přátelské atmosféře a záleží jim na svém živém i neživém okolí. Prvotním cílem veškerého počínání v naší obci jistě není honba za získáním ocenění, ale co nejlepší kvalita života a spokojenost lidí. Určitě si nebudeme 30. května půjčovat nové lavičky nebo najímat kompars. Pokud by však naše obec dosáhla na základě skutečného stavu věci na nějaké ocenění, tak by to třeba většinu z vás potěšilo.

Letošní ochotnická divadelní sezóna

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 4. 2013. Kultura.

V březnu si mohli příznivci amatérského divadla v rozsošské orlovně užít společně s místními divadelními ochotníky uvedení bláznivé divadelní komedie z dílny Vlastimila Pešky, s příznačným názvem Babička v trenkách.

            Žánrové zařazení uvedené veselohry spadá do oblasti tzv. vodevillu, což je vlastně předchůdce operety. Jeho počátky se datují již do 17. století. Tehdy si známé lidové popěvky prozpěvovalo publikum společně s účinkujícími a to přispívalo k rozverné, odlehčené náladě. Přestože při produkci Babičky v trenkách ponechalo publikum veškeré hudební projevy na hercích, tak měla hra díky svému bláznivému ději a mnoha ztřeštěným situacím tu správnou vodevillovou atmosféru, kterou si užili nejen diváci, ale i herci na jevišti. Prakticky celý, dokonale zamotaný děj, s překvapivým rozuzlením, provázel upřímný hlasitý smích publika. Pokud jste se u Babičky v trenkách odreagovali, odpočinuli jste si  a zapomněli jste na své všední i nevšední starosti, tak splnila snaha místních divadelních ochotníků svůj účel. 

            Máte-li zájem tuto divadelní komedii ještě shlédnout, tak přijďte v pátek 30. srpna 2013 do amfiteátru na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem, kde bude mít v rámci festivalu Bystřické léto svoji derniéru.

 

početné herecké obsazení nebylo v žádném případě na úkor kvality produkce