Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Družstvo žen v okresní hasičské soutěži

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Sport.

Družstvo žen reprezentovalo naši obec dne 13. června v okresním kole soutěže hasičských družstev ve štafetě a požárním útoku, které proběhlo ve Věchnově. Přesto, že dát v dnešní hektické době dohromady devítičlenné ženské družstvo není žádná legrace, tak naše ženy obstály se ctí. Třebaže v konečném pořadí skončily až na třináctém místě, může je hřát krásné třetí místo ve štafetě.

Ženské hasičské družstvo na startovní čáře

Vítání občánků

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2009. Slavnosti, Události.

V neděli 24. května byly prostory mateřské školy poctěny vzácnou návštěvou. Pozvání sem přijali rodiče dětí, narozených v Rozsochách v roce 2008, kteří se i se svými ratolestmi zúčastnili přivítání občánků do života v obci. V roce 2008 se sice v obci narodilo pouze sedm dětí, ale o to bylo svému okolí každé z nich vzácnější. Setkání se, jak už je v Rozsochách zvykem, neslo ve slavnostním, ale neformálním duchu. Stejně tak jako v minulých letech svým malým kamarádům zahrály a zazpívaly děti základní školy, pod vedením učitelky Lenky Kudrnové. Cennou památkou na slavnostní okamžik přivítání dětí do života je velmi pěkně ilustrovaná pamětní kniha, kam se po léta podepisují jejich rodiče. Nechyběly ani tradiční dárky v podobě hraček. V duchu tradice obdržela jako památku na uvítání do života všechna děvčátka krásnou panenku a hoši robustní náklaďák. Všem dětem i jejich rodičům přejeme co nejvíce času, stráveného společně ve svých rodinách ve zdraví a ve štěstí.

Mladí hasiči nás reprezentovali na Šiklově mlýně.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Hospodaření.

Krásné slunečné počasí provázelo soutěžní klání prvního kola ligy mladých hasičů, které proběhlo v neděli 10. května v dopoledních hodinách v atraktivním prostředí Šiklova mlýna. Celkem dvanáct soutěžních družstev se zde utkalo v základní disciplíně „klasickém požárním útoku.“ Pro rozsošskou hasičskou mládež, která už měla možnost poměřit si své dovednosti se svými kolegy z okolních sborů při loňském zápolení „O pohár starosty obce Rozsochy“ to byla velká výzva a příležitost k odvetě, takže věnovali přípravě náležitou péči. K přepravě na závodiště posloužilo nově opravené cisternové auto CAS 25 Liaz, které vezlo také veškeré potřebné vybavení a výstroj. Oproti loňsku se však naši mladí hasiči museli obejít bez sedmi členů, kteří právě v čase konání závodů reprezentovali rodnou vísku ve fotbale. Znamenalo to sice značné oslabení, dokonce bylo nutno oproti loňsku postavit pouze jedno družstvo, ale zdaleka to nebyl důvod pro „házení flinty do žita.“ Naši mladí si byli vědomi toho, že kromě reprezentace rodné obce jsou na turnaji jediní zástupci Bystřického hasičského okrsku a tak se snažili podat co nejlepší výkon. Bohužel nám však v samém závěru požárního útoku přestalo přát štěstí a jediné uklouznutí s proudnicí nás stálo rozhodující sekundy. I přes tuto smůlu však tentokrát Rozsochy obsadily desáté místo, což v těžké konkurenci dvanácti soutěžících znamenalo čestné umístění.

(Pokračování textu…)

Jak jsme slavili Den Země

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Škola, Slavnosti.

V rámci Světového dne vody (22. 3.) a Dne Země (22.4.) a za účelem seznámení se základní problematikou čištění odpadních vod a výroby pitné vody přijala i letos Základní škola Rozsochy pozvání Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Žďár nad Sázavou na Den otevřených dveří, který tato společnost pořádala ve spolupráci s Povodím Moravy Brno, a.s. a E.ON Energie, a.s.

Dětem se v krásném prostředí u Vírské přehrady velmi líbílo

(Pokračování textu…)

Den matek v Mateřské škole

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Kultura, Škola.

Všechny maminky dětí z Mateřské školy Rozsochy dostaly na úterý 12. května pozvání k účasti na besídce, kterou pro ně učitelky s dětmi připravily na oslavu nedělního maminkovského svátku. V během svátečního setkání děti přítomné maminky obdarovaly více než půlhodinovým vystoupením, v jehož průběhu zazněly známé i méně známé básničky, písně, ale na své si přišli i vyznavači scének a tančení. Každá z maminek si s sebou domů kromě radosti z kulturního projevu svých dětí, odnášela i papírové květiny, které pro ně děti se svými učitelkami vlastnoručně připravily

Čarodějnické rejdění 2009

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Kultura.

30. dubna si daly v Rozsochách na fotbalovém hřišti TJ Rozsochy tradiční dostaveníčko pohádkové bytosti z řad čarodějnic, čarodějů, ježibab a ježidědků. Jejich motivací pro účast na tomto setkání bylo jednak datum, ke kterému se váže tradice, ale také vyhlášená soutěž o titul „Miss čarodějnice 2009“ nebo „Missák čaroděj 2009.“

(Pokračování textu…)

Rozsochy zakončily šňůru mikroregionální akce „Bystřicko čte dětem“

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 4. 2009. Kultura.

V týdnu od dvacátého třetího do dvacátého sedmého března proběhlo v Rozsochách letošní čtení dětem. Čtením v Rozsochách byla zakončena pomyslná mikroregionální štafeta, ve které si po týdnu předávalo čtenářské žezlo celkem patnáct obcí mikroregionu Bystřicko, s cílem ukázat mladým generacím knihu, jako velmi poučnou, zábavnou a hodnotnou alternativu k televizi či počítačovým hrám. Stejně tak, jako v ostatních obcích mikroregionu, i v Rozsochách se setkalo čtení s velkým zájmem, nejen mladých posluchačů, ale i jejich rodičů. Podobně jako v minulém ročníku čtení nebyla nouze ani o dobrovolníky, ochotné a schopné přiblížit dětem oblíbenou knihu svého mládí, ale také pro ně připravit další zajímavý program, v průběhu kterého se děti po soustředění nad knihou dosyta vyřádily, nebo se dozvěděly spoustu nových a zajímavých věcí.

PhDr. Vlado Cisár vypráví dětem o životě našich předků

(Pokračování textu…)

Poděkování

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 4. 2009. Škola.

Základní škola Rozsochy děkuje všem, kteří se zapojili do sběru starého papíru v naší obci. Odvoz k dalšímu ekologickému zpracování zajistila firma KONTEST Tišnov. Odměna pro žáky školy od této firmy bude použita jako příspěvek na dopravu na školní výlet ve školním roce 2008/2009. Zvláštní poděkování patří zejména žákům školy, kteří se v rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání učí již od školních let třídit odpad a chovat se šetrně k našemu životnímu prostředí. Kéž by jejich počin byl dobrým příkladem pro mnohé dospělé občany, kteří se odpad teprve třídit učí!

Mgr. Jarmila Dvořáková, ředitelka školy

Ředitelka školy Mgr. Jarmila Dvořáková s dětmi přerovnávají starý papír

NOC NA KARLŠTEJNĚ SE LÍBILA

Autor Josef Smolka, publikováno 2. 4. 2009. Kultura.

V letošním roce připravili rozsošští divadelní ochotníci milé překvapení všem vyznavačům zpěvoher, v podobě uvedení Noci na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Tato hra je velmi známá, především díky svému televiznímu zpracování v režii Zdeňka Podskalského. Mezi možnostmi filmového plátna a prken znamenajících svět je však velký rozdíl a tak diváci shlédli něco, co mělo s filmovým zpracováním pramálo společného. To však nakonec vůbec nevyznělo v neprospěch ochotnického divadla. Amatérští herci dokázali přesvědčit publikum svou upřímnou radostí ze hry, vtipnou improvizací a v mnoha případech i velmi dobrým zpěvem

Dětský maškarní karneval v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 2. 4. 2009. Kultura.

Nadmíru se vydařil dětský maškarní karneval, který v sobotu dne 14. března uspořádala Mateřská škola Rozsochy v místní Orlovně. Děti, v doprovodu rodičů, babiček a dalších dospěláků, zcela zaplnily zdejší sál. A že jich nebylo málo. Přišlo na 150 dospělých a 160 dětí.

(Pokračování textu…)