Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Vítání občánků 2013

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 5. 2013. Události.

V neděli 12. května proběhla v prostorách budovy mateřské školy slavnost přivítání dětí narozených v roce 2012 do života. Loňský rok byl v počtu narozených dětí nadprůměrný a tak se u společného stolu sešlo devatero rodičů i s tím nedražším, co jim život daroval, se svými dětmi.

Po slavnostním přivítání starostou obce si mohli všichni přítomní vychutnat kulturní dárek od žáků základní školy, kteří pod vedením paní učitelky Moniky Tomášové svým malým kamarádům i jejich rodičům zazpívali, zahráli i zarecitovali. Poté všichni rodiče připojili své podpisy do pamětní knihy ke svým předchůdcům z minulých let, na stránku, určenou roku 2012, na které již byla pro tyto účely připravena roztomilá kresba. Pamětní knihu pro vítání občánků nám v rámci dlouhodobé spolupráce každoročně ke všeobecné spokojenosti zdobí bývalá učitelka naší základní školy, Petra Tatíčková. Co bychom ale byli za hostitele, kdybychom nechali naše vzácné hosty odejít jen tak, aniž by si odnesli něco na památku? Pochopitelně, že jsme měli pro naše děti nachystáno něco pro radost. Hoši si odnášeli krásnou hračku v podobě nákladního auta, holčičky zase pěknou panenku.

Děkujeme rodičům, že se všichni i s dětmi dostavili na velmi příjemné setkání, všem jim přejeme co nejvíce času, stráveného společně ve zdraví, ve štěstí a těšíme se na nové občánky, narozené v letošním roce.

  

Vesnice roku 2013

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 5. 2013. Události.

I v letošním roce se obec Rozsochy přihlásila do soutěže Vesnice roku. Přihláška, obsahující kromě základních informací i přehled o přidělených dotacích a poměrně obsáhlou charakteristiku obce, byla řádně zaevidována a bylo nám sděleno, že komise, která má na místě obec posoudit, se k nám dostaví ve čtvrtek 30. května.

Účast v soutěži není a ani nemůže být ze strany zastupitelstva výrazem samolibých ambicí, neboť obec není pouze zastupitelstvo, ale jsou to především její občané. Přihláška do soutěže by měla být poděkováním a motivací pro všechny sousedy, kteří v naší obci žijí aktivně, chtějí žít v přátelské atmosféře a záleží jim na svém živém i neživém okolí. Prvotním cílem veškerého počínání v naší obci jistě není honba za získáním ocenění, ale co nejlepší kvalita života a spokojenost lidí. Určitě si nebudeme 30. května půjčovat nové lavičky nebo najímat kompars. Pokud by však naše obec dosáhla na základě skutečného stavu věci na nějaké ocenění, tak by to třeba většinu z vás potěšilo.

Letošní ochotnická divadelní sezóna

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 4. 2013. Kultura.

V březnu si mohli příznivci amatérského divadla v rozsošské orlovně užít společně s místními divadelními ochotníky uvedení bláznivé divadelní komedie z dílny Vlastimila Pešky, s příznačným názvem Babička v trenkách.

            Žánrové zařazení uvedené veselohry spadá do oblasti tzv. vodevillu, což je vlastně předchůdce operety. Jeho počátky se datují již do 17. století. Tehdy si známé lidové popěvky prozpěvovalo publikum společně s účinkujícími a to přispívalo k rozverné, odlehčené náladě. Přestože při produkci Babičky v trenkách ponechalo publikum veškeré hudební projevy na hercích, tak měla hra díky svému bláznivému ději a mnoha ztřeštěným situacím tu správnou vodevillovou atmosféru, kterou si užili nejen diváci, ale i herci na jevišti. Prakticky celý, dokonale zamotaný děj, s překvapivým rozuzlením, provázel upřímný hlasitý smích publika. Pokud jste se u Babičky v trenkách odreagovali, odpočinuli jste si  a zapomněli jste na své všední i nevšední starosti, tak splnila snaha místních divadelních ochotníků svůj účel. 

            Máte-li zájem tuto divadelní komedii ještě shlédnout, tak přijďte v pátek 30. srpna 2013 do amfiteátru na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem, kde bude mít v rámci festivalu Bystřické léto svoji derniéru.

 

početné herecké obsazení nebylo v žádném případě na úkor kvality produkce

Rozsochy četly i letos dětem

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 4. 2013. Kultura.

Ani v letošním roce jsme v Rozsochách v březnu  „nezůstali za kamny“, i když k tomu počasí přímo vybízelo, ale připravili jsme několik akcí pro veřejnost, které měly společné téma – knihy a podpora dětského čtenářství.

 

Autor knihy Dobrodružství kapříka Metlíka čte dětem z vlastní tvorby

 

(Pokračování textu…)

Napsali o nás…“Radní Petr Krčál četl dětem pohádku“

Autor Josef Smolka, publikováno 26. 3. 2013. Kultura.
V rámci celorepublikové akce „Celé Česko čte dětem“ navštívil radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál obec Rozsochy. Přijal pozvání do místní knihovny, aby dětem přečetl svému srdci blízkou knihu. Mezi natěšené posluchače nepřišel sám. Doprovod mu dělali maskoti Rodinných pasů, medvědice Ája a pes Punťa.
Radní kraje přečetl dětem pohádku Jana Drdy Dařbuján a Pandrhola, která patří k jeho nejoblíbenějším. „Pohádky by měly být nejen snivé, ale především poučné, což tato splňuje beze zbytku,“ prozradil na úvod radní Krčál.

(Pokračování textu…)

Nositel tradic Bystřicka.

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 3. 2013. Události.

V úterý 12. března proběhlo vyhodnocení soutěže o udělení regionálního titulu „Nositel tradic Bystřicka.“ Na prvním místě se umístil dětský folklorní soubor GROŠ z Dolní Rožínky, který velmi dobře známe z jeho vystoupení v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách. Druhé místo obsadila TJ Rozsochy za dlouhodobé pořádání tradičních rozsošských Masopustních ostatků.

Všem srdečně gratulujeme a velmi děkujeme za vytrvalou činnost spojenou s udržováním našich tradic.

Florbalový turnaj družstev při příležitosti oslav výročí Orla

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 3. 2013. Sport.

Dne 23. února uspořádala naše jednota Orla Rozsochy turnaj ve florbalu družstev a dovednostní soutěž pro chlapce a děvčata. Akce proběhla v rámci oslav 100. výročí založení jednoty Orla Rozsochy a zúčastnilo se jí osm družstev různých věkových kategorií.

Mladí soutěžící si dali záležet na tom, aby pro své družstvo vybrali ten nejoriginálnější název a tak tu vedle sebe stáli Ja, Fo, Knedlíci, Amatéři, Stíhači, Cucáci, Gumítci a Žárovky. V duchu fair play byla družstva rozdělena do dvou věkových skupin a turnaj mohl začít. Byli jsme svědky napínavé sportovní podívané, v průběhu které bylo na všech hráčích znát, že bojují s chutí a radostí. Nakonec vyšlo z klání v mladší kategorii vítězně družstvo s názvem Žárovky a mezi staršími si vedlo nejlépe družstvo Gumítků.

Po náročném turnaji všichni hráči uvítali skvělé pohoštění, které pro ně připravili organizátoři turnaje a neméně se zaradovali, když shledali, že ani jeden ze zúčastněných týmů neodejde z turnaje s prázdnou.

Srdečné díky právem náleží všem organizátorům akce i všem hráčům, kteří se jí zúčastnili.

 

Pavel Juračka

 

Oslava 100. výročí založení jednoty Orla Rozsochy se vydařila

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 3. 2013. Události.

V neděli 24. února jsme důstojně oslavili výročí 100 let od vzniku naší orelské jednoty.

Slavnost jsme zahájili v kostele sv. Bartoloměje mší svatou, která byla sloužena za všechny živé i zemřelé členy jednoty Orla. Na čestném místě zde vedle sebe stáli praporečníci s  prapory orelských jednot z Bystřice nad Pernštejnem, Srážku a Rozsoch. Po mši jsme se setkali v naší rozsošské orlovně, kde jsme přivítali zástupce orelských jednot z Bystřice nad Pernštejnem, Strážku, Rožné, Rovného, Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Velkou radost jsme měli z toho, že se mezi námi objevil i starosta Orla ČR Ing. Stanislav Juránek, který nám k tomuto významnému výročí osobně pogratuloval.

Po uvítání si naši hosté měli možnost prohlédnout fotografie z dob vzniku jednoty, až po současnost. V odpoledních hodinách nás pak potěšila Bystřická kapela, která nám zahrála nejen spoustu lidových písní, ale i orelský pochod.

Věříme, že žádný z účastníků své přítomnosti na našich oslavách nelitoval. Chtěl bych poděkovat každému, kdo se nějakým způsobem na organizaci oslav 100. výročí založení naší orelské jednoty podílel.

 

                                               Pavel Juračka

 

Investiční plány obce

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 3. 2013. Hospodaření.

Jistě mi dáte za pravdu, že bez plánování se neobejde snad žádná lidská bytost. Dokonce i ten, kdo už rezignoval na veškeré aktivity si naplánuje alespoň to, že se po obědě natáhne nebo si večer zajde na pivo. Plánování zkrátka provází lidstvo od jeho počátku a těžko se mu kdy někdo z lidí vyhne. Pro obce je dokonce plánování povinné. Je to naprosto přirozené a nezbytné. Každá obec by měla vědět kam a jakým způsobem se chce ve svém rozvoji a vývoji dostat.

(Pokračování textu…)

Rozsošský „pirátský karneval se llíbil“

Autor Josef Smolka, publikováno 15. 2. 2013. Kultura, Události.

I přes chřipkové období se v sobotu 9. února zaplnila rozsošské orlovna malými plavčíky, plavčicemi, lodníky, kapitány, princeznami a podobnými malými bytostmi, které si sem v doprovodu svých rodičů přišly užít karnevalové, „pirátské“ veselí.

Pořadatel karnevalu, Ochotnický divadelní spolek při obci Rozsochy, se postaral nejen o pravou karnevalovou výzdobu sálu, ale také o to, aby děti, ani jejich dospělý doprovod, neměly sebemenší čas na nic nedělání. V sále i na jevišti se neustále něco dělo a celé odpoledne bylo protkáno tou správnou zábavou, prostřednictvím které k sobě, mimo jiné, nacházeli malí i velcí cestu.

Za všechny místní i přespolní účastníky karnevalu děkuji všem organizátorům této velmi vydařené akce a přeji ještě hodně podobných, velmi dobrých setkání.