Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

PŘEDNÁŠKA O RODU MITTROWSKÝCH

Autor Josef Smolka, publikováno 15. 2. 2013. Kultura.

Naše srdečné poděkování patří panu Dr. Šmídovi, kronikáři městyse Nedvědice, za velmi dobře připravenou a velmi dobře odprezentovanou přednášku o rodu Mittrowských, která proběhla v sobotu 2. února v zasedací místnosti obce Rozsochy. Přednáška byla spojena s velkým zájmem a ohlasem ze strany místních i přespolních posluchačů, kterým umožnila vytvořit si základní přehled o tomto šlechtickém rodu, jenž se zapsal velmi výrazně do dějin našeho regionu.

 

POZVÁNKA

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 1. 2013. Kultura.

Orel – Jednota Rozsochy vás srdečně zve při příležitosti 100. výročí svého založení na koncert dechové hudby v podání

BYSTŘICKÉ KAPELY,

který proběhne v orlovně v Rozsochách v neděli dne 24. února 2013 ve 14 hodin.

Vstup je zdarma.

 

100 let od založení Jednoty Orla Rozsochy

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 1. 2013. Události.

U zrodu rozsošského Orla byl místní farář, Páter Josef Šťastný, který viděl potřebu podchytit aktivity mládeže i dospělých a dát jim společný směr a základní pravidla. Jako naplnění těchto cílů vznikla již v roce 1913 Jednota Orla Rozsochy, tehdy jako jediná na celém Horácku

 

na obrázku je orelský divadelní spolek, po hře Moravská svatba – dole uprostřed P. Prokop

(Pokračování textu…)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 1. 2013. Charita.

I v naší obci se stalo již tradicí, že v období svátku Tří králů naše domácnosti obchází malí koledníci, převlečeni za bájné mudrce z východu, známé jako Tři králové, kteří s sebou nesou namísto zlata, kadidla a myrhy plastové, zapečetěné pokladničky se znakem České katolické charity a jejichž cílem tentokrát není město Betlém, ale naše domácnosti. Tři králové k nám tentokrát přichází, aby se stali prostředníky projevu naší solidarity a dobré vůle a za to nám dveře našich domovů označili zkratkou C+M+B, tedy Christus mansionem benedicat (Kristus ať žehná tento příbytek).

V letošním roce jsme v naší obci darovali do Tříkrálové sbírky 18 894,-Kč. Jménem všech potřebných, kterým tyto dary pomůžou v nouzi, děkujeme všem vám, kteří jste přispěli i všem vám, kteří jste se podíleli na tom, aby v naší obci i letos Tříkrálová sbírka proběhla

  

Adventní hudební dárek

Autor Josef Smolka, publikováno 12. 12. 2012. Slavnosti.

První prosincová sobota proběhla v Rozsochách ve znamení vstupu do adventního období. Hned v ranních hodinách se objevil nad kostelem sv. Bartoloměje symbol Betlémské hvězdy, coby znamení blížících se Vánoc a na odpoledne si pro místní i přespolní vyznavače vážné hudby připravili naši milí hosté, Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského a pěvecký sbor Alter ego, velmi pěkný hudební dárek.

 

(Pokračování textu…)

Kundratická náves v záři lampionů

Autor Josef Smolka, publikováno 12. 12. 2012. Kultura, Události.

Ani skutečnost, že si letošní vrtkavé počasí vynutilo posunutí termínu tradičního kundratického lampiónového průvodu na náhradní termín, neměla vliv na jeho obvyklé veselí a současně tajuplnou atmosféru.

V sobotu 3. listopadu si především děti naplno užily večerní průvod, ozářený spoustou různobarevných lampiónů, nad kterými se ještě vznášely lampiony štěstí. Poté, co zářící dav prošel stanovenou trasou a jeho barevná světélka rozveselila střed návsi, nastal ten správný čas pro dospěláky. Na návsi vzplál oheň a k němu organizátoři průvodu dopravili velmi příjemné množství toho nejlepšího materiálu na opékání a nezapomněli ani na něco dobrého na „spláchnutí“ i pro zahřátí. Zkrátka, náves se proměnila na to nejlepší místo pro sousedské pobesedování.

 

Dárek pro seniory

Autor Josef Smolka, publikováno 12. 12. 2012. Kultura.

I v letošním roce připravily členky Sboru pro občanské záležitosti obce Rozsochy, společně se základní školou, kundratickými divadelními ochotníky a obecním úřadem, dárek místním seniorům, v podobě kulturně-společenské akce.

 

   

(Pokračování textu…)

Rozsošské Havelské hody v záři sluníčka a dobré nálady

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 10. 2012. Slavnosti.

 

V neděli 21. října, v datum letošních hodů jsme se sice nejprve probudili do  dne zahaleného mlhou, ale poté, co nás po ranní bohoslužbě v našich příbytcích navštívila s veselou muzikou krojovaná chasa a osobně nás pozvala na náves pod máj, se jako zázrakem rozzářilo nebe na obloze se objevilo sluníčko. Celé odpolední hodové dění se slavnostním průvodem, se už odehrávalo za krásného, téměř letního počasí. Stejně tak jako v předchzích létech byla součástí průvodu kapela, krojovaná chasa, generál, Pardon a družička na koních, ctihodný soudní dvůr, a také kati, kteří na místo soudu, pod máj, přivedli provinilce, berana, který se tam opět zodpovídal ze všech „povedených“ kousků, jež mu byly místními občany na bedra naloženy. Po ukončení „spravedlivého“ soudního procesu a poté, co se všichni na návsi pod májí dostatečně vytancovali a posilnili, se průvod odebebral do místní orlovny, kde se všichni ještě veselili při tancovačce.

Letošní hody nás opět obohatily o tradiční, krojovanou slávu, která na naši obec od nepěměti patřila a je velmi dobře, že se nám daří  uchovávat. 

 

 poznámka k textu: fotografie z letošních hodů v sekci „Fotogalerie“

 

Svatováclavská pouť v Kundraticích se opět vydařila

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 10. 2012. Slavnosti, Události.

Krásné, slunečné  počasí přivítalo účastníky Svatováclavské pouti v Kundraticích. Slavnost byla zahájena ráno, po deváté hodině, bohoslužbou v místní kapličce, která byla postavena již v roce 1879 podle plánů mistra Cejnka ze Zvole.

            V odpoledních hodinách se na návsi sešli místní sousedé i přespolní, aby jako za starých časů pobesedovali u dobré muziky a pouťových dobrot a koupili si tradiční srdce z pouti. Největší zájem všech přítomných poutníků byl nepochybně o divadelní představení pod širým nebem, s názvem Anděl Páně, které zahráli, se zápalem sobě vlastním, místní divadelní ochotníci. Pohádková komedie o popleteném andělovi se všem jejím divákům, kterých se na místní poměry sešel opravdu rekordní počet, velmi líbila a upřímný, amatérský herecký výkon ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Potom už se pouze sousedsky besedovalo, až do večerních hodin.

   

          Z pouti si všichni její návštěvníci, kromě perníkových srdcí, odnášeli velmi dobrý pocit z příjemně prožitého dne, naplněného upřímnou tradiční atmosférou akce, pořádané v duchu původních hodnot a sousedské pospolitosti. Všem jejím organizátorům náleží srdečné poděkování, za úsilí, díky kterému se Svatováclavská pouť v Kundraticích mohla odehrát v podobě, na kterou můžou být místní právem hrdi.

  

Pozvánka do knihovny

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 10. 2012. Kultura.

Venku nás čeká nevlídné počasí, ale u nás v knihovně vás vlídně přivítáme i v případě, že si zrovna nepůjdete vypůjčit žádnou knížku.

V knihovně můžete jen tak posedět, popovídat si, prohlédnout si knížky nebo časopisy, děti zde mohou malovat (připraveny jsou pohádkové omalovánky a pastelky), napsat si úkoly, popovídat si s kamarády nebo si zahrát jednu z her, které v knihovně máme – nabízíme třeba klasickou hru „Člověče nezlob se“, společenskou hru „Český film“  nebo hru s písmenky Kriskros.

Od října je v knihovně také připravena stálá expozice starých  knih s názvem  „Knihovnička starých časů“.

Prohlédnout si můžete knihy staré 50 a více let, nejstarší z vystavených má úctyhodných 130 let!

A ani s přibývajícím léty tyto knihy neztratily své kouzlo a půvab – zde to platí spíše naopak.

I když knihy nejsou lesklé a barevné, mají krásnou úpravu, zdobení a některé vazby knih vypadají opravdu jako malé umělecké dílo.

A právě při listování v těchto starých knihách jsem „učinila i další zajímavé objevy“:

 

(Pokračování textu…)