Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Co s bílými kontejnery?

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Před několika dny se na obci objevily nové bílé zvonové kontejnery se dvěma nápisy. Prví zní: „Bílé sklo“ a ten druhý nás informuje o tom, že: „Tento projekt byl podpořen z Fondu Vysočiny.“

Jak už nás informuje první nápis, jsou kontejnery určeny pro separování bílého, nebo chcete-li čirého, tedy nijak nezabarveného skleněného odpadu. Lze je použít pro odkládání lahví i okenních tabulí a odpadů podobných. Je však třeba zdůraznit, že sem nepatří skla lepené konstrukce, z autovraků. A proč je najednou třeba třídit sklo i podle zabarvení? Jednoduše si to vyžádal zpracovatel tohoto odpadu, aby jej byl schopen efektivněji přeměnit na plnohodnotnou a využitelnou surovinu, která se vrátí v podobě skleněného výrobku zpět k nám, spotřebitelům.

Nákup čtyř nových kontejnerů byl finančně podpořen z Fondu Vysočiny

V případě, že se nám bude dařit od sebe čiré a barevné sklo dělit, získáme navíc odměnu od organizace EKO KOM, která má za úkol tímto způsobem separaci odpadu motivovat, a získané finance použijeme ve prospěch zavedeného systému sběru, třídění a likvidace odpadu. Celý kolotoč tedy končí opět u občana, kterému snižuje náklady na likvidaci odpadu. Jinými slovy lze říci: „Milí sousedé, chcete-li ušetřit na odpadech, tak prosím třiďte skleněný odpad i podle barvy.“ Obec, v rámci snahy tento systém zavést, využila možnosti získat šedesátiprocentní dotaci z Fondu Vysočiny, grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2007“ a pořídila celkem čtyři nové kontejnery na čiré sklo, které jsou umístěny po jednom v Rozsochách u prodejny a u hasičky a dále na návsi v Albrechticích a Kundraticích. Věřme, že se nová součást našeho systému třídění odpadů stane samozřejmostí a pomůžeme tak nejen svým peněženkám, ale i účelnému využití něčeho, co by nám jinak zbytečně plnilo skládky.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.