Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Zastupitelstvo schválilo letošní rozpočet obce

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Hospodaření.

11. únor byl datem letošního prvního zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy, jehož hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2008. Návrh rozpočtu, který zastupitelstvu předložila rada obce spolu s finančním výborem byl sestaven jako schodkový, ve výši 6 888 tis. Kč na straně příjmů a 8 898,9 tis. Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 2 010 tis. Kč bude uhrazen z finančních prostředků přebytku z minulých let.

Důvodem schválení schodkového rozpočtu byla nutnost finančního krytí několika plánovaných investičních akcí. Mezi největší z nich patří zateplení budovy mateřské školy které by mělo proběhnout současně se změnou dispozic přízemí. Tam vzniknou nové kanceláře obecního úřadu, knihovna, kadeřnictví a lékařská ordinace. Školní jídelna a mateřská škola v prvním patře zůstanou beze změn. Důvodem těchto změn je stávající nevyužívání přízemí budovy mateřské školy při současném neefektivním využívání poloviny stávající administrativní budovy o kterou se obec dělí se společností Agro. Výsledkem plánovaných změn by měla být značná úspora provozních nákladů. Dle dohody se společností Agro, bude stávající administrativní budova nabídnuta oběma subjekty společně k odprodeji. Náklady na stavební úpravy budovy mateřské školy by měly být 3 520 tis. Kč, s tím, že obec hodlá využít finanční podpory v rámci tzv. osy 3 operačního programu Životní prostředí. Další plánovanou investicí je dokončení rekonstrukce chodníků v Rozsochách a výstavba nového chodníku v místní části Blažejovice u Rozsoch, vše u silnice III/3853. Celkové plánované náklady na tyto investice činí 2 312 tis. Kč, stavba je však prozatím podmíněna přidělením dotace z Státního fondu dopravní infrastruktury a v souladu s podmínkami dotace je v současnosti rozpočtováno pouze 578 tis. Kč, což představuje podíl žadatele. V případě nepřidělení dotace se bude muset zastupitelstvo obce rozhodnout, zda bude akci realizovat v plné míře z rozpočtu obce. K připraveným investicím letošního roku patří také provedení rekonstrukcí části místních komunikací v místní části Albrechtice. Na tuto stavbu je již schválena dotace ve výši 150 tis Kč z Fondu Vysočiny, vzhledem ke způsobu financování je však třeba do rozpočtu uvést celou plánovanou částku ve výši 485 tis. Kč. Snahou zastupitelstva je hledat maximální využití vnějších zdrojů financování a investice plánovat účelně a co možná nejefektivněji. Vzhledem k inflaci a pokračujícímu růstu poptávky ve stavebnictví jsou však stavební práce rok od roku dražší. Kromě větších investic jsou ještě v plánu akce menšího rozsahu a pochopitelně zajištění všech funkcí, ať už v samostatné nebo přenesené působnosti. Podrobný rozpočet je zveřejněn na úřední desce a na webovské stránce obce.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.