Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Mezi nejstarší dobrovolné, veřejně prospěšné aktivity našich občanů patří bezesporu práce ve sboru dobrovolných hasičů. V Rozsochách tato organizace vznikla již v roce 1896.

Od doby svého založení sbor několikrát změnil své sídlo. Postupem doby se prostě zvyšovaly nároky na prostory, které skýtaly hasičům nezbytné zázemí a tak se hasička časem stěhovala a modernizovala. K posledním změnám, směřujícím ke zlepšení stavu místní hasičské zbrojnice, však došlo na začátku šedesátých let minulého století, takže je v současnosti opět co zlepšovat. Hlavním argumentem, hovořícím pro stavební úpravy hasičky, je zcela jistě samotný stav členské základny. S potěšením lze konstatovat, že je pro koho stavět. V současné době je v Rozsochách u hasičů celkem 41 občanů, a další, velmi dobrou zprávou je, že 8 z nich ještě nedovršilo věku 18-ti let, takže máme slibnou perspektivu. Ke schůzkám těchto lidí však slouží místnost o rozměrech 4×4 metry, takže se do své klubovny prostě nevejdou. Dalším pádným argumentem je technika. V roce 1998 obec zakoupila hasičské vozidlo CAS 25 a tento starší, ale akceschopný cisternový automobil sice nakonec v prostorách zdejší hasičské zbrojnice našel své místo, ale jeho zaparkování je napínavou jízdou zručnosti i pro ty nejotrlejší šoféry. Garáž je prostě našemu hasičskému vozu malá.

Takto bude po stavebních úpravách vypadat východní pohled na místní hasičskou zbrojnici

Po zvážení všech pro a proti zastupitelstvo odsouhlasilo provedení rekonstrukce stávající hasičky s tím, že tyto stavební úpravy by měly řešit rozšíření garážovací plochy, vjezdových vrat a vznik nové podkrovní klubovny. Odhad nákladů, potřebných pro realizaci stavby činí asi 450 tisíc korun, s tím, že je počítáno s dobrovolnou brigádnickou činností členů místního hasičského sboru. Ve prospěch stavby bude také vyžito finanční podpory z Programu obnovy venkova, v celkové výši 119 tisíc korun. Podmínkou je ale dokončení stavby ještě v tomto kalendářním roce, což bude vyžadovat velmi intenzivní práci. Stavba bude realizována prostřednictvím Hospodářské činnosti obce Rozsochy, což je organizační složka obce, se živnostenským listem, mimo jiné, i na zednické práce.

Není pochyb o tom, že pokud jde o práci, tak místní hasiči obec nenechají na holičkách, takže lze vzhlížet do budoucnosti s optimismem. Členům i členkám sboru přejme, aby se jim podařilo do doby otevření nové klubovny nashromáždit co nejvíce trofejí ze soutěží, které zde zaujmou čestné místo. Také doufejme, že se jim bude stále dařit naplňovat heslo: „Bližnímu k ochraně a vlasti k obraně,“ které si jejich předchůdci zvolili za krédo při zakládání této organizace a které dnes také zdobí nový hasičský prapor, požehnaný J.E. arcibiskupem Karlem Otčenáškem v srpnu loňského roku.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.