Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Dokončení digitalizace katastrálního operátu v naší obci znamená nové nájemní smlouvy i nová přiznání k dani z nemovitosti

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 12. 2011. Hospodaření.

Jak už bylo vlastníkům půdy sděleno prostřednictvím úřední desky, kabelové televize, místního rozhlasu a České pošty, došlo v naší obci v katastrálním území Rozsochy a Kundratice u Rozsoch k takzvané digitalizaci katastrálního operátu.

Zjednodušeně by se dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných v takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK, byly nově zapsány jako parcely KN. Dále došlo ke zpřesnění katastrálního operátu a k velkému zjednodušení v označení a identifikaci pozemků. Dříve se mohlo stát, že byl jeden pozemek katastru nemovitostí součástí jednoho nebo více pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci a nebo obráceně, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, byl součástí jednoho či více pozemků katastru nemovitostí a toto dělení na části bylo velmi složité. V novém katastrálním operátu už žádný takovou komplikovanou „část“ nenaleznete.

(Pokračování textu…)

Listopadový turnaj v mariáši

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 12. 2011. Události.

V pátek 18.11. se uskutečnil v klubovně fotbalového oddílu TJ Rozsochy již 7. ročník turnaje mariáše ve čtyřech. Přestože byl turnaj organizován na poslední chvíli z důvodu hledání volného termínu, aby nekolidoval s besedou s důchodci nebo kácení máje, podařilo se bez propagace zajistit účast 16-ti hráčů z řad domácích i přespolních. Těm, kteří o turnaji nevěděli a měli by zájem se zúčastnit se omlouváme a slibujeme, že příští ročník budeme s předstihem propagovat, aby se všichni zájemci mohli zúčastnit.

(Pokračování textu…)

Letošní hody byly plné lidí a sluníčka.

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 11. 2011. Slavnosti.

Hody nebo taky posvícení, jsou tradiční lidovou slavností, která vždy bývala na vesnicích pořádána v době výročí vysvěcení místního kostela. Vzhledem k tomu, že rozsošský kostel byl vysvěcen 16. srpna 1768 a je zasvěcen svatému Bartoloměji, jehož svátek nalezneme v kalendáři o pouhý týden později, tak by nám v Rozsochách vycházela pouť a hody pouze s týdenním odstupem. Možná proto se naši předkové rozhodli, slavit hody dle nařízení císaře Josefa II., které od roku 1786 ukládalo lidu, slavit hody na svátek svatého Havla, což je zpravidla třetí neděle v říjnu.

chasa předává panu faráři dary Země

(Pokračování textu…)

Kundratická drakiáda

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 11. 2011. Události.

Až druhý termín, kterým se stala neděle 23. října, poskytl ty správné podmínky pro kundratické pouštění draků, které se, jako už tradičně, i letos, uskutečnilo za hojné účasti domácích i přespolních milovníků dračího létání.

 

(Pokračování textu…)

Setkání seniorů se líbilo i přes výpadek elektřiny

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 11. 2011. Slavnosti.

V letošním roce se, s smírným časovým prodlením, uskutečnilo v rozsošské orlovně tradiční setkání seniorů, které je každoročně pořádáno jako dárek pro naše spoluobčany důchodového věku.

 

(Pokračování textu…)

Dopravní soutěž pro děti

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2011. Obecní úřad.

Ve středu 12 října bylo v Rozsochách před budovou obecního úřadu nezvykle rušno. Probíhala zde akce Policie České republiky a BESIP, určená pro děti předškolního věku a školáky prvního stupně základní školy, směřovaná k větší bezpečnosti dětí v silničním provozu.

  

(Pokračování textu…)

Beseda s policií

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2011. Obecní úřad.

Říká se, že štěstí přeje připraveným a z tohoto důvodu využil Obecní úřad Rozsochy nabídku Policie ČR na uspořádání besedy s názvem  „Trestné činy a podvody páchané na seniorech.“

(Pokračování textu…)

Starým pánům uniklo ve fotbalovém turnaji o vlásek vítězství

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2011. Sport.

V sobotu 17.9. 2011 proběhl na hřišti TJ Rozsochy XXVI. ročník turnaje starých pánů v kopané o putovní pohár TJ Rozsochy  pořádaného jako  XVI. ročník memoriálu Josefa Juračky pod záštitou Hutě Princ.

Turnaj se konal na skvěle připraveném hřišti, za nádherného počasí a ve skvělé přátelské atmosféře zúčastněných mužstev Dolní Rožínky, Moravce, Velkého Meziříčí a domácích Rozsoch. Všechna družstev dorazila včas a kompletní, jejich účast naštěstí neohrozila konkurenční bramborová sezóna, která byla v plném proudu, a tak s úderem poledne mohli vypuknout naplno sportovní boje. Na korektnost soubojů dohlížela hned trojice rozhodčích z řad členů místní TJ. Nutno podotknout, že i když vyhrát chce každý, tak zápasy probíhaly v přátelském duchu a více než dosažených výsledků si zúčastnění užívali radosti ze hry.

 

(Pokračování textu…)

Kundratická svatováclavská pouť měla bohatý program

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 10. 2011. Slavnosti.

Nedělní ráno 25. září, přivítalo krásným, slunečným počasím letošní svatováclavskou pouť v Kundraticích. Na tu letošní oslavu svátku svatého Václava se kundratičtí sousedé zvlášť pečlivě připravili a tak se každý z místních sousedů i každý návštěvník mohl těšit na velmi příjemně strávený den.

 

Letos se mohli návštěvníci pouti těšit na divadlo na návsi

(Pokračování textu…)

Pozvání na hody

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 9. 2011. Slavnosti.

Rozsošská chasa si vám dovoluje oznámit, že v letošním roce se v naší obci opět uskuteční tradiční krojované havelské hody.  V neděli 16. října vás po ranní bohoslužbě přijdeme osobně pozvat na náves pod máj, kam dorazí něco po půl čtvrté slavnostní průvod. V něm nebude chybět nic z jeho tradičních součástí, berana a katy nevyjímaje. I v letošním roce proběhne spravedlivý soudní proces s beranem, kterému „přišijeme“ všechny vaše „povedené“ i nepovedené kousky a poté co uděláme spravedlnosti zadost, se průvodem přesuneme do orlovny, kde se ještě s mírou, Františkem, Josefem …i dalšími, přiměřeně pobavíme.

Chcete-li na vlastní oči vidět krásnou, krojovanou, tradiční slávu a na vlastní uši slyšet všechno, co za vás ten trouba beran zase provedl, a jak dopadne rozsudek, tak se přijďte podívat a nechte se strhnout vírem dění. Třeba vám taky beran něco odporučí.