Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Karnevalové veselení

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola, Události.

Jednoznačně povedený – i tak lze dvěma slovy charakterizovat dětský maškarní karneval, který pořádala naše Mateřská škola Rozsochy v prostorách místní orlovny, ale to by bylo velmi málo. Pěkně tedy od začátku. Kdo připravoval někdy karneval či jiné radosti pro děti, ví, že to je spousta práce a starostí již několik týdnů předem, ale výsledek stojí vždy za to! Nejdříve se musí sejít skupina lidí, co chtějí něco podniknout a pro děti udělat. Pak nastává kolotoč – shánění sponzorských darů, společné chystání tomboly, pečení cukroví, šití masek…. Já to štěstí mám. Mám kolem sebe správný kolektiv a navíc fajn rodiče, kteří rádi přiloží ruku k dílu.

(Pokračování textu…)

Czech POINT i v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 3. 2008. Obecní úřad.

Naše obec se zařadila mezi 101 obcí kraje Vysočina, kde byl spuštěn projekt Czech POINT. Stalo se tak poté, co se obec k tomuto bezesporu prospěšnému projektu dobrovolně přihlásila a zajistila všechny nezbytné administrativní i technické kroky k jeho zprovoznění v kanceláři obecního úřadu. Co to vlastně ten Czech POINT je a k čemu je nám dobrý? V současné době je definován jako asistované místo pro komunikaci s veřejnou správou, kde lze obdržet ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. Přeloženo do řeči srozumitelné normálnímu člověku, lze říci, že díky Czech POINTU můžete v současnosti namísto obíhání několika úřadů získat potřebné „papíry“ na počkání na jednom místě, které může být navíc i ve vašem bydlišti, jako je tomu v současné době i v Rozsochách. Je to možné díky tomu, že pracovník, obsluhující toto místo, má přístup do elektronického informačního systému veřejné správy, odkud si vámi požadované údaje prostřednictvím sítě internet „stáhne“ do svého počítače. Díky elektronickým podpisům ověří jejich pravost, vytiskne je a přidá k nim doložku, kterou dokládá jejich správnost. V současné době lze prostřednictvím systému Czech POINT získat výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí.

(Pokračování textu…)

Plánované úpravy návsi

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 3. 2008. Hospodaření.

Oprávněné připomínky občanů a samotný skutečný stav některých veřejných ploch, které jsou součástí návsi, letos přiměl obec k tomu, aby do svého rozpočtu začlenila finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace, na základě které by bylo možné uvést náves do stavu, který by vyhovoval většině lidí.

Jedná se o plochu pod novým hřbitovem, kde je v současnosti umístěn velkoobjemový kontejner na hřbitovní odpad a která je také využívána jako provizorní parkoviště, dále o plochu naproti, přes krajskou silnici, součástí projektu bude samozřejmě i plocha pod lipami mezi prodejnou Jednoty a provozovnou Café Bar Francesco, úpravu by měla prodělat i plocha na horním konci, na místě bývalého rybníku a novou tvář by měla dostat i plocha okolo pomníku padlých.

V současné době je zpracován hrubý návrh plánovaných úprav, který je vyvěšen ve vestibulu budovy obecního úřadu a také na webovské stránce obce https://www.rozsochy.cz v menu DOKUMENTY/ PROGRAM ROZVOJE VESNICE. Občané k němu můžou dávat své podněty a návrhy, které budou dále projednány a případně zapracovány do finální verze návrhu. Poté bude teprve zpracována vlastní projektová dokumentace.

Vydařená výstava s velikonoční tématikou

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 3. 2008. Výstavy.

Na období od 25. do 27. února se změnila zasedací místnost Obecního úřadu Rozsochy na výstavní síň, ve které vystavovala již podruhé své vlastnoručně vyrobené exponáty s velikonoční tématikou paní Drahoslava Horká z Pohledce. Také pro letošní rok si autorka výstavy připravila neuvěřitelně pestrou paletu různých druhů všemi možnými způsoby zdobených vajec, mezi kterými nechyběly ani exotické exempláře v podobě pštrosích kraslic. Pozorný návštěvník mohl napočítat bezmála šedesát druhů různých technik zdobení velikonočních vajíček, které paní Horká získává od ostatních výtvarnic nebo je i sama vymýšlí, a postupy zdobení celý život zdokonaluje. Výsledky její práce pak dělají radost na podobných výstavách jako byla ta naše, ale i v domácnostech, v případě, že si nějakou křehkou velikonoční nádheru zakoupíte.

Kdo měl chuť, mohl si pod odborným vedením osobně vyzkoušet přímo ve výstavní síni zdobení vajíček voskovou technikou nebo se ještě pokochat pohledem na množství perníků s velikonoční tématikou či korálkové bonsaje, jejichž tvorbou se paní Horká také zabývá.

Letošní velikonoční výstavu navštívily také děti ze základní školy, pro které si paní Horká připravila zajímavou přednášku na téma zdobení vajíček, spojenou s praktickou ukázkou. Díky této výstavě se děti měly možnost mimo jiné dozvědět, jak zdobívaly velikonoční kraslice jejich prababičky, když ještě neexistovaly plastové nálepky a umělá barviva. A nelze, než si přiznat, že na tom umění tradičních technik zdobení něco je.

Doufejme, že se výstavou nechá inspirovat co nejširší okruh žen a dívek a podobné hezké symboly Velikonoc, jaké vystavovala paní Horká, se objeví i v našich domácnostech.

Rozsochy četly dětem 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Škola, Události.

Obec Rozsochy se letos připojila k celostátní akci nazvané „Celé Česko čte dětem,“ kterou již od roku 2006 uvádí do života stejnojmenná obecně prospěšná společnost z Ostravy. Smyslem společných čtení, která se odehrávají v přátelské atmosféře, s doprovodným programem, je ukázat dětem, že kniha může být stejně zajímavým společníkem jako televize nebo osobní počítač. Společně strávené večery nad zajímavými knihami mají přispět k vytvoření návyku pravidelného čtení a tím pak k rozvoji jazykových znalostí, myšlení, paměti a obrazotvornosti. Společná večerní čtení probíhala v Rozsochách, v toho času nevyužitých prostorách přízemí budovy mateřské školy, které pro tento účel zaměstnanci školky vkusně vyzdobili, a tak zde vzniklo velmi příjemné prostředí pro všechny posluchače, čtenáře a baviče, kteří se zde po pět večerů od 28. ledna do 1. února vystřídali.

účinkující večerníčkového čtení ve slušivém úboru

Mgr. Stalmach se svými kouzly

(Pokračování textu…)

Zastupitelstvo schválilo letošní rozpočet obce

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Hospodaření.

11. únor byl datem letošního prvního zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy, jehož hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2008. Návrh rozpočtu, který zastupitelstvu předložila rada obce spolu s finančním výborem byl sestaven jako schodkový, ve výši 6 888 tis. Kč na straně příjmů a 8 898,9 tis. Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 2 010 tis. Kč bude uhrazen z finančních prostředků přebytku z minulých let.

(Pokračování textu…)

Turnaj tříčlenných družstev ve stolním tenise

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Sport.

V sobotu 26. ledna se stala sokolovna v Rozsochách dějištěm další vydařené amatérské sportovní akce. V půl desáté zde byl zahájen turnaj tříčlenných družstev ve stolním tenise, kterého se tentokrát zúčastnilo celkem jednadvacet hráčů. Původně se mělo jednat pouze o soupeření družstev místních částí, ale nakonec se ukázalo, že svoje týmy dokázali sestavit i chalupáři a tak se na listině účastníků turnaje objevila kromě zástupců Albrechtic, Kundratic a Rozsoch i družstva Bystřice nad Pernštejnem, Žďáru nad Sázavou a Brna.

(Pokračování textu…)

Jak se má naše africká školačka?

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Charita, Výstavy.

V září a říjnu minulého roku jsme se mohli na našich stránkách dovědět, že z výtěžku benefiční akce, „večera s varhanami,“ byla adoptována na dálku devítiletá africká dívenka jménem Aissatou Lory Sylla, jejímž bydlištěm je přímořská vesnice Kenien u města Conakry v africké zemi Guinea. Tehdy jsme přislíbili další informace o tom, jak se našemu společnému adoptivnímu dítěti daří a tímto článkem slib plníme. Lory začala díky adopci na dálku opět chodit do školy, kde se jí dostává kromě vzdělávání i třikrát denně jídlo a oblečení v podobě školní uniformy. Obdrželi jsme od ní dva dopisy ve francouzštině, která je ve škole vyučována jako cizí jazyk. V dopisech píše, že děkuje za to, že jsme ji adoptovali, děkuje za dárky, které jí byly poslány a má nás ráda. Jejím oblíbeným předmětem je kresba, což dokazují i obrázky v obou dopisech. K narozeninám by si přála tužky, křídy, knihy, tašku a gumu. Přílohou posledního dopisu je také vysvědčení, kde jsou kromě dvou dvojek, z diktátů a matematiky, samé jedničky, takže můžeme být na Lory pyšní. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo za relativně malé náklady zlepšit životní podmínky jedné malé školačky. Škoda, že není tak jednoduché zlepšit životní podmínky obyčejných lidí na africkém kontinentu plošně.

Tříkrálová sbírka 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Charita, Události.

Už se stalo tradicí, že začátkem nového roku vídáme na návsi koledníky, převlečené za tři krále, jejichž prostřednictvím každoročně přispíváme potřebným. Ani letošní rok u nás v tomto směru nebyl výjimkou. Snad jen koledníků bylo o něco více, aby stihli obejít obec v co nejkratším čase. A jak už na vesnici bývá dobrým zvykem, málokteré dveře zůstaly před nimi uzavřené. Díky všem štědrým dárcům bylo v obci Rozsochy prostřednictvím Tří králů vybráno pro Charitu celkem 15 953,–Kč a každý, kdo na potřebné přispěl, si zaslouží upřímné poděkování. Největší díky však patří všem, kdo neváhali obléci královská roucha, chopit se zapečetěných pokladniček, vyrazit do nevlídného počasí, dům od domu prostřednictvím koledy přát štěstí, zdraví, dlouhá léta a při tom vybírat peněžní dary, které skončí ve prospěch potřebných lidí. Popřejme tedy to štěstí, zdraví a dlouhá léta i všem letošním našim Třem králům, a hlavně jejich zkušeným dospěláckým doprovodům, paní Janě Prášilové, Marii Smolkové i Jaroslavu Juračkovi, aby měli i příští rok možnost pomáhat této dobré věci.

Po létech opět místní ochotnické divadlo

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Slavnosti, Události.

Letošní Vánoce nám přinesly bohatou nadílku, pokud jde o kulturu. Hned na První svátek vánoční, 25. prosince, pozvala hrstka ochotníků své sousedy i přespolní ke shlédnutí divadelní hry „Komedie o hvězdě,“ kterou pro ně v předvánočním čase nastudovala. Tuto hru, která nešetří dialektem a popisuje srdečnou lidovou formou narození Krista, sepsal podle starých rukopisů v roce 1967 pan Jan Kopecký. Celý děj je štědře protkán zpěvem, což si vyžádalo nejen „živý“ hudební doprovod se sborem, ale tato skutečnost také prozradila na většinu účinkujících herců slušné hudební vlohy.