Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Další úspěšná divadelní sezóna

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 4. 2012. Kultura.

Za posledních pět let jsme si už v Rozsochách zvykli na to, že nám místní divadelní ochotníci zpestřují každý začátek roku nově nastudovaným divadelním představením a je velmi dobře, že ani letošek nebyl v tomto směru výjimkou.

Od roku 2008 už si mohli příznivci amatérského divadla vychutnat v podání rozsošských ochotníků divadelní hru o narození Ježíška, s názvem Komedie o hvězdě, od Jana Kopeckého, dále také slavnou zpěvohru na motivy  Jaroslava Vrchlického, zpracovanou Zdeňkem Podskalským, kterou její autor nazval Noc na Karlštejně, rok na to neméně slavnou hru na motivy románu Alexandra Dumase,  Tři mušketýři, zpracovanou Janou Galinovou jako velmi vydařenou divadelní komedii a v loňském roce to byla bláznivá komedie s názvem Hledání Julie, aneb, kdo hledá, ten najde. No a protože o smíchu se říká, že je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tak dlouho vydrží, rozhodli se naši ochotníci i v letošním roce své diváky řádně rozesmát. Tentokrát známou komedií Františka Ringo Čecha, která nese název Dívčí válka. V této hře uvádí její autor na „pravou míru,“ všem jistě dobře známý příběh ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska, o vzpouře žen, která vedla až k ozbrojenému konfliktu. František Ringo Čech si však s tímto námětem pohrál po svém a předložil jej divákům jako parodii původního námětu, postavenou na karikatuře vztahů obou pohlaví lidského plémě. A o tom, že se autorovi tato komedie povedla, svědčí mimo jiné i více než 3000 jejich repríz.

Rozsochy čtou dětem – pátý ročník

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 4. 2012. Kultura.

V roce 2006 byla v ČR odstartována kampaň s názvem „Celé česko čte dětem“,  která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb a hodnot v rodině prostřednictvím společného čtení.

Od roku 2008 se pod záštitou Mikroregionu Bystřicko do této akce zapojuje i naše obec. Formou pětidenní akce s názvem „Rozsochy čtou dětem“ se snažíme dětem ( i rodičům) ukázat, že knihy a společná zábava  může být zajímavou a zábavnou alternativou, jak trávit svůj volný čas.

(Pokračování textu…)

Velikonoční tvoření

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 4. 2012. Kultura.

V úterý 3. dubna v odpoledních hodinách vystřídalo dětský jásot a křik v mateřské škole v Rozsochách tiché soustředění dětí a rodičů, kteří se jali v duchu velikonočních tradic vytvářet kraslice a dekorace.

O odborné vedení a materiál pro velikonoční aranžmá se postarala místní zahradnice Markéta Štouračová,  malování kraslic, tradičním voskovým způsobem, se zase mohli zájemci naučit od studentky gymnázia Aleny Novotné. Po nějakém čase pilné a zajímavé práce se na stolcích před tvořícími dětmi a dospěláky začaly objevovat krásné, vlastnoručně vyrobené dekorace, hodné velikonočních svátků, na které mohli být jak účastníci velikonočního tvoření, tak i jejich instruktoři právem hrdi.

Děkujeme všem organizátorům i těm, kdo se na této akci podělili s ostatními o svoje velikonoční umění.

TJ Rozsochy nežije jenom fotbalem

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 4. 2012. Kultura, Sport.

Tak už jsme se všichni dočkali. Po dlouhé téměř pětiměsíční přestávce byla zahájena 24. března jarní část fotbalových soutěží ročníku 2011 – 2012.

Po skončení podzimní části, která byla uzavřena posledním kolem (30.10.2011) měli všichni hráči a funkcionáři do konce kalendářního roku 2011 volno, ve kterém měli čas na zahojení šrámů na těle i na duši. Podzimní část se našim družstvům nevydařila podle jejich představ.

 Družstvo mužů „A“ získalo v I.B třídě krajských soutěží pouze 11 bodů a umístilo se na 13. místě. Vlivů bylo několik – od zranění klíčových hráčů přes střeleckou impotenci až po chybějící  štěstíčko v rozhodujících okamžicích zápasů kdy se rozhodovalo o výsledku.

Družstvo mužů „B“, které postoupilo z „pralesní“ IV. třídy  do III. třídy okresních soutěží zaplatilo na začátku soutěže nováčkovskou daň, ale ve 2. polovině soutěže vyhrálo několik zápasů a po podzimní části přezimovalo na 9. místě se 17. body.

Družstvo žáků, které v minulém soutěžním ročníku hrálo v kategorii mladších žáků přešlo do kategorie starších, kde jejich nízký věkový průměr neumožňuje rovnocenné zápasy s věkově vyspělejšími týmy. Po podzimní  části skončili na 5. místě se 3 body.

V zimní přestávce se fotbalisté věnovali i jiným činnostem než fotbalu. V lednu se uskutečnila výroční členská schůze, na které byly vyhodnoceny výsledky fotbalové, finanční a organizační za celý rok 2011. Následně byl připravován tradiční Sousedský bál, který je organizačně náročný. Bohatá tombola a oblíbená Zuberská šestka přilákaly přes 200 spokojených návštěvníků, kteří se dobře bavili. V únoru byly připravovány Masopustní ostatky s půlnoční scénou. O oblíbenosti a zájmu široké veřejnosti svědčí návštěva štábu České televize, která z této akce pořizovala reportáž do pořadu Folklorika. V březnu se začalo s přípravou kabin, hřiště, sekačky a dalších věcí spojených se začátkem soutěží.

Za všechnu tuto dobrovolnou  činnost patří všem funkcionářům, hráčům a přátelům fotbalu v Rozsochách poděkování. Bez jejich úsilí, které je časově náročné, by fotbal v Rozsochách nemohl existovat.

                                                                 napsal Josef Smolka

 

Letošní Masopust navštívila Folklorika

Autor Josef Smolka, publikováno 2. 4. 2012. Kultura.

Letošní Masopustní úterý se u nás opět vyvíjelo se vším všudy, podle zaběhnutých rozsošských tradic, na tradičním místě a v tradiční dobu.

V sále orlovny se setkalo a dovádělo spoustu obvyklých i neobvyklých masek, jejichž odmaskování sledovali jedni se spokojeným úsměvem, pochvalujíce si, že opět všechny přestrojené sousedy poznali, jiní zase s překvapeným zvoláním: „Tak tebe bych nepoznal!“ Dokonce i „pochovávání basy“ proběhlo přesně po Rozsošsku, neboť na márách se namísto basy ocitnul opět hnedle celý muzikant a smutečnímu průvodu předcházel rýmovaný výčet, Masopustem spáchaných nepravostí. Přesto všechno, byly ty letošní Masopustní ostatky něčím zvláštní. Nebývá totiž pravidlem, aby byla této lidové veselici přítomna kamera české televize, díky níž jsme z ní mohli v sobotu 10. března shlédnout krátký masopustní záznam v pořadu ČT2 Folklorika.

Na Šmoulím karnevale bylo veselo

Autor Josef Smolka, publikováno 2. 4. 2012. Aktuality.

Kdybychom se měli držet starého dobrého hesla, že „kdo si hraje, nezlobí,“ tak by se dalo říci, že jsme měli v Rozsochách v sobotu 18. února odpoledne plnou orlovnu hodných dětí, ale také hodných dospěláků. V tu dobu zde totiž probíhal tradiční dětský karneval, při kterém si hráli naprosto všichni.

(Pokračování textu…)

Beseda nad albrechtickou kronikou II. část

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 2. 2012. Aktuality.

Mnozí jsme se zde narodili, mnozí jsme sem následovali svého partnera, mnozí jsme se sem přistěhovali, ale všichni zde máme své domovy. Nejsme první, a doufejme, že ani poslední lidé, kterým se stalo území naší obce domovem. Možná se občas ptáte, jak asi vypadalo místo, ve kterém žijeme, v dobách dávno minulých, jací byli lidé, kteří ho obývali a jak se jim žilo? Pokud vás zajímá historie vašeho bydliště, můžeme se společně pokusit, zodpovědět některé z vašich otázek při besedě nebo při besedách nad albrechtickou kronikou. Přestože se toto setkání bude specializovat na území Albrechtic, tak může být zajímavé i pro obyvatele ostatních částí naší obce, protože poměry, které v minulosti na území i obyvatele Albrechtic působily, byly pro všechny části naší obce podobné.

Beseda nad albrechtickou kronikou se uskuteční v pátek 23. března od 18 hodin v kulturním domě v Albrechticích. Srdečně zváni jsou nejen občané z Albrechtic, ale i všichni ostatní.

K opravdové zimě patří opravdové párkové závody

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 2. 2012. Sport.

Ještě v lednu to vypadalo, že letoší zima bude skoupá na tradiční radovánky, které k tomuto ročnímu období zpravidla patří. A teprve, když už zklamaní lyžaři začali nad letošní sezónou „lámat hole,“ otočila se zima k vyznavačům tohoto sportu svojí vlídnější tváří. Konečně nastaly podmínky, vhodné pro uspořádání tradičních a velmi oblíbených „párkových závodů.“

nejmladší ze závodníků na startu

(Pokračování textu…)

Ohlédnutí za vánočním vystoupením dětí

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 1. 2012. Kultura.

„Co se stalo v Betlémě.“ Tak tohle je název vánočního vystoupení rozsošských dětí, uvedeného v kostele sv. Bartoloměje 25. prosince.

O navození sváteční atmosféry se nejprve malí účinkující postarali uvedením pásma vánočních koled a básniček, které plynule navázalo na vlastní vyprávěný a hraný příběh o narození Ježíška. Své malé kolegy při jejich vystoupení podpořili také členové místního pěveckého sboru, kteří proložili celé vánoční vyprávění svým zpěvem. Spojení vystoupení dvou generací přineslo všem divákům radostný kulturní zážitek a pocit skutečně vánočně prožitého odpoledne.

Velké poděkování patří všem organizátorům této pěkné akce, zvláště těm, kdo s dětmi jejich vystoupení trpělivě nacvičili.

„My jsme malí koledníci,“ je tradiční a velmi přiléhavý název vánočního vystoupení dětského folklorního souboru „Groš“ a „Rožínka,“ jehož členové si už zvykli na to, že o Vánocích každoročně přijedou udělat radost lidem do Rozsoch. A na velmi milou návštěvu malých koledníků si samozřejmě zvykli i místní lidé, kteří si tentokrát přišli děti poslechnout do kostela sv. Bartoloměje 29. prosince.

I v letošním roce děti z Groše předvedly svému publiku velmi milé vystoupení, které bylo doplněno o doprovod zkušených dospělých muzikantů. Všem, kdo neváhali se na představení vypravit, se dostalo pravého vánočního zážitku, za který odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem. Na závěr si stejně tak, jako v minulých létech, účinkující i publikum, všichni společně zanotovali známé koledy a rozcházeli se maje sváteční náladu.

Dětem i vedoucím souboru velmi děkujeme za milou návštěvu a  těšíme se na koledování v příštím roce.

Tříkrálová sbírka v naší obci

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 1. 2012. Charita.

V letošním roce vynesla v naší obci Tříkrálová sbírka 19 490,-Kč, což je asi o tisíc korun více než v loni a všem dárcům i koledníkům patří naše velké díky. Koledníkům a organizátorům akce je třeba poděkovat za to, že pomáhají žít dobré, nekomerční myšlence a všem dárcům je třeba poděkovat nejen za všechny finanční příspěvky, ale i za to, že otevřením dveří svých příbytků dávají navíc koledníkům najevo svoje sympatie k jejich počínání.

(Pokračování textu…)