Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

NÁVŠTĚVA NA SLOVENSKU

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 7. 2008. Události.

Víkend 5. a 6. července proběhl ve východoslovenské obci Sačurov ve znamení setkání tří obcí států Visegrádské čtyřky: polských Pisárovců, českých Rozsoch a domácího Sačurova. Mezi členy výprav obou hostujících obcí nechyběli zástupci jejich samospráv ani fotbalová mužstva, takže mohl být bezezbytku naplněn plánovaný program setkání, jehož hlavní částí byl podpis smlouvy o spolupráci a turnaj fotbalových mužstev všech tří zúčastněných obcí.

zástupci partnerských obcí při podpisu pamětní knihy obce Sačurov

(Pokračování textu…)

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny územního plánu

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Obecní úřad.

Zastupitelstvo obce Rozsochy schválilo na svém zasedání dne 17.6.2008 pořízení první změny územního plánu obce. K tomuto rozhodnutí zastupitelstvo dospělo na základě žádostí občanů i na základě potřeb obce. Každý, kdo má zájem o změnu využití některé z ploch na území obce Rozsochy, se může na obec obrátit s žádostí, která bude obsahovat údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě, údaje o navrhované změně využití ploch, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele a důvody pro provedení změny.

Pořizování územního plánu se v minulosti bohužel nesetkalo s velkým zájmem veřejnosti

(Pokračování textu…)

Vítání občánků do života v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Obecní úřad, Události.

Neděle 25. května se v Rozsochách stala svátečnější o radostnou událost, kterou bylo slavnostní přivítání osmi dětí, narozených v roce 2007 do života v obci. Na rozdíl od předchozího roku byl rok 2007 mnohem štědřejší na holčičky, jejichž počet třikrát převyšoval chlapce.

(Pokračování textu…)

Červen nám letos připravil povodeň

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Události.

Nečekaně silný déšť způsobil, že se stal letošní první červen synonymem náhlých záplav území obce podél říčky Nedvědičky, která neuvěřitelně rychle vystoupila ze svých břehů a zaplavila nejen louky v širokém okolí říčky, ale na několik hodin odřízla místní část Albrechtice od ostatních částí obce, neboť se začala velmi silným proudem přelévat přes silnici, která tuto místní část se zbytkem obce spojuje. Výška hladiny rozvodněné řeky odpovídala stoleté vodě, kterou zde dle slov místních občanů nikdo nepamatuje. Voda podmáčela louky, které bude po řádění živlu velký problém posekat, podemlela část břehu říčky a zatopila dva sklepy. Mnohem hůře však dopadli občané v sousedním Rovném, kde voda způsobila podstatně větší materiální škody.

Hasiči opět skvěle reprezentovali

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Sport, Události.

Neděle 11. května byla datem okrskové hasičské soutěže, která proběhla v Bystřici nad Pernštejnem za účasti dvou ženských a dvaceti mužských družstev. Barvy naší obce zde reprezentovalo SDH Rozsochy, které postavilo ženské i mužské družstvo a SDH Albrechtice s družstvem mužů. Všechna tři družstva odvedla skvělý výkon, zvlášť velkou radost nám svými mimořádně dobrými výsledky udělaly ženy z SDH Rozsochy. Jako v každé lidské činnosti, tak i v hasičské soutěži platí rčení „těžce na cvičišti, lehce na bojišti.“ Tohoto hesla se všechny naše týmy držely a zvláště ženskému družstvu přinesla pravidelná cvičení ovoce. Nejen, že si rozsošské ženy díky skvělému výkonu ze soutěže odvezly zlato v ženské kategorii, ale v celkovém hodnocení by za sebou nechaly i patnáct z dvaceti družstev mužů. V průběhu soutěže se našim hasičkám dostalo poděkování velitele okrsku za výbornou reprezentaci v okresní soutěži v loňském roce, kde získaly trofej za velmi pěkné třetí místo. Motivací ke skvělému výkonu v okrskové soutěži bylo kromě samotných vavřínů i potěšit výhrou dlouhodobě nemocnou strojnici ženského hasičského družstva a tak vedla první cesta vítězného poháru s přáním brzkého uzdravení do novoměstské nemocnice. Všem zúčastněným hasičským družstvům náleží poděkování za vzornou reprezentaci a za to, že jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch obecně prospěšné činnosti.

Jak jsme slavili Den Země 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola.

V rámci celoškolního projektu zaměřeného na životní prostředí se žáci Základní školy Rozsochy spolu se svými učiteli zúčastnili Dne otevřených dveří v Čistírně odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem.

(Pokračování textu…)

Sběr starého papíru v Základní škole

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Hospodaření, Škola.

Základní škola Rozsochy i v letošním roce navázala na dobrou tradici ve sběru druhotných surovin a opět zorganizovala sběr starého papíru, v rámci kterého bylo v dubnu odevzdáno úctyhodných 8 370 kg této odpadové komodity.

děti základní školy před jednou z fůr starého papíru

(Pokračování textu…)

Čarodějnické rejdění 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Slavnosti.

Také letošní třicátý duben dočasně proměnil fotbalové hřiště v Rozsochách na čarodějnické rejdiště. Úderem devatenácté hodiny zde vzplála vysokými plameny připravená hranice suchého dřeva, což bylo znamením pro všechny nadpřirozené bytosti, ale i obyčejné smrtelníky, že letošní čarodějnické rejdění začíná.

Komfortní přistávací plocha přivítala desítku „svátečně“ oděných a naladěných čarodějnic, jejichž dopravní prostředky představovaly přehlídku tradiční proutěné konstrukce, ale i moderních výkonných smetáků. Překvapením letošního ročníku čarodějnického sletu byla účast dvou ježidědků, kteří se letošního reje zúčastnili i přesto, že museli na rozdíl od svých kolegyň, ježibab, přijít po svých. Pravděpodobně je, stejně tak jako dámy na košťatech, přilákala tradiční soutěž o titul MISS čarodějnice, při které byl letošní rok poprvé vyhlášen i MISSák ježidědek

(Pokračování textu…)

Když si vezme rozum dovolenou …..

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Hospodaření.

Jedině nepříčetností si lze vysvětlit hloupý vandalizmus, který se podepsal na dopravním značení a zařízení na místní komunikaci „Hajská“ v době z 19. na 20. března letošního roku.

(Pokračování textu…)

Policajt ze školky

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola.

Ve čtvrtek 10. dubna proběhla v naší mateřské škole ve spolupráci s policií ČR zajímavá beseda pro předškoláky na téma „bezpečnost našich dětí.“ Každoročně se dozvídáme smutná čísla dětských obětí dopravních nehod či kriminálních činů. Abychom předešli těmto nebezpečným situacím a ochránili naše nejmenší, rozhodla se Mateřská škola Rozsochy, v rámci preventivního působení na děti, využít zkušeností, autority a šarmu mužů zákona a pozvala na besedu pana praporčíka Jiřího Podušku z obvodního oddělení Policie ČR v Bystřici nad Pernštejnem.

(Pokračování textu…)