Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Poločas dětské hasičské ligy

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Sport.

Celkem 24 družstev mladých hasičů se v letošním roce účastní soutěže Dětská hasičská liga, která byla v letošním roce zahájena 5. května a potrvá až do 8. září. V průběhu této soutěže si změří mladí hasiči své schopnosti a síly celkem v šesti kolech, která proběhnou v šesti hostitelských obcích našeho regionu, ve Stříteži, Pernštejně, Zvoli, Dolních Rozsíčkách, Víru a v Branišově.

Hasiči z Rozsoch mají v této soutěži hned dvě „žhavá želízka v ohni“ v podobě dvou dětských družstev, týmu A a týmu B. Přestože by byli, podobně jako v předchozích ročnících, i v letošním roce rádi hostiteli některého ze soutěžních kol, tak  na ně, vzhledem k velkému množství zúčastněných, v letošním ročníku pořadatelství nevyšlo. Proto chtějí své hasičské kamarády pozvat do Rozsoch dne 23. června  alespoň na přátelské setkání, které proběhne podle počasí, buď v sále orlovny nebo na fotbalovém hřišti a rozhodně zde nebude nouze o zábavu.

(Pokračování textu…)

Další vydařený pohádkový dětský den

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Kultura.

Při  zmínce o 1. červnu se většině lidí automaticky vybaví Den dětí. A protože většina z nás malé či větší děti má nebo alespoň dobře zná, tak přemýšlí, jakou radost jim k jejich svátku nadělit. V Rozsochách probíhá už léta při této příležitosti odpoledne plné společných her, legrace a taky zasloužených pamlsků.

(Pokračování textu…)

Rozsochy letos opět soutěží o titul Vesnice roku.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Události.

Ve středu 6. června jsme v naší obci přivítali vzácnou návštěvu, kterou byla desetičlenná hodnotící komise krajského kola soutěže o titul Vesnice roku 2012.

O podání přihlášky do této soutěže rozhodla v dubnu letošního roku rada obce. Ne, že by trpěla samolibostí nebo přehnanou sebedůvěrou, ale proč nedat občanům této obce signál, že vše kladné co dělají ve prospěch příjemného, aktivního a kvalitního života v naší obci je vidět, je to ceněno a je to hodno úspěšného srovnání s ostatními obcemi?

Soutěž o titul Vesnice roku probíhá již od roku 1995. Jejím vyhlašovatelem je Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství ČR, a to v rámci Programu obnovy venkova. V letošním roce se této soutěže účastní celkem 278 obcí z celé ČR, z čehož je 33 obcí z kraje Vysočina. V rámci soutěže jsou hodnoceny koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

            Vyhodnocení krajského kola by mělo proběhnout koncem června tohoto roku, tak držme Rozsochám palce.

Přivítání dětí do života v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Kultura, Obecní úřad, Události.

Májové nedělní odpoledne dne 6. května se stalo zvláště svátečním časem pro rodiče dětí, narozených v naší obci v roce 2011, stejně tak, jako pro zástupce obce, sboru pro občanské záležitosti, učitele a děti ze základní školy, kteří přišli přivítat malé občánky do života v obci.

(Pokračování textu…)

Nový územní plán obce

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Obecní úřad.

Územní plán je jedním ze základních dlouhodobých plánovacích dokumentů obce. Jeho prostřednictvím je dáno, k jakému účelu bude, či nebude moci být v budoucnu ta, či ona část území využita. Velkému dopadu územního plánu na budoucnost území obce odpovídá i způsob, jakým je pořizován a schvalován a odpovídající pozornost, která je jeho tvorbě a schvalování věnována ze strany obce a dotčených orgánů státní správy. Procesu tvorby a schvalování územního plánu by se však měli účastnit i vlastníci pozemků, občané a podnikatelské subjekty na daném území.

            Proč vlastně pořizovat nový územní plán, když už jej máme jednou pořízený? Tak tahle logická otázka by měla ihned napadnout každého čtenáře tohoto článku. Vzhledem k tomu, že stejně, jako každý rozvojový dokument, je i územní plán obce „živým“ dokumentem, který by měl reagovat na změny v potřebách rozvoje daného území, tak je nezbytné jej pravidelně aktualizovat. Standardně se však nepořizuje celý nový územní plán, ale provádí se pouze změny jeho částí, které bylo nutné aktualizovat. K pořízení nového územního plánu celého území obce nás nutí zákon  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Ten stanovuje všem obcím, které si pořídily územní plán před rokem 2006 povinnost, pořídit jej do roku 2015 nový, v technickém provedení odpovídajícím novým předpisům.

(Pokračování textu…)

Za odpadky až tisícovka na hlavu

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Obecní úřad.

V květnu schválili poslanci zvýšení horního limitu poplatku za odvoz odpadů na 1000,. Kč na osobu za rok. Současná horní hranice je 500,- Kč na osobu. Platnost nové hranice mohou obce a města využívat od ledna 2013.

Naše obec jde dlouhodobě jinou cestou. Máme systém, který podporuje třídění odpadů. Platíme skutečně vyvezené množství, které je dáno počtem vyvezených popelnic. Proto náklady pro občany za odvoz jsou proti současným cenám, které platí obyvatelé měst, kde využívají stávající maximální poplatek (500,- Kč/osoba) několikanásobně nižší a spravedlivější.

Pro porovnání několik čísel:

V minulém roce bylo vyvezeno 68 tun odpadů v 1 865 popelnicích.

Průměrná cena vysypané popelnice…………………………………..132,- Kč

Snížená cena o třídění plastů a skla………………………………………93,- Kč

Cena popelnice pro občana po dotaci obcí…………………………..70,- Kč

Počet průměrně vysypaných popelnic na jednu domácnost za rok je 12 ks, což činí 840,- Kč za rok. Počet vysypaných popelnic na domácnost se liší podle počtu osob v domácnosti a je od extrémů –  nula vyvezených popelnic až po 33 popelnic za rok.

Z těchto čísel si každý může spočítat kolik by ho stálo vyvážení odpadů letos nebo příští rok při využití maximální hranice poplatku. Obec chce tento systém zachovat i do budoucna , aby nezatěžovala občany dalším nárůstem  nákladů jejich domácích rozpočtů.

Za třídění odpadů je odpovědný každý z nás, ale stále se objevují nešvary, které s tříděním nemají nic společného. U kontejnerů na sklo je opakovně odkládáno tabulové sklo, které jeho majitel nerozbil na kusy, které se do kontejneru dají vhodit. Podobně jsou odkládány igelitové tašky se směsí skla a je očekáváno, že to někdo uklidí. Ještě horší případ nastane, když je v prostorách kontejnerů odložena zářivka, která patří do nebezpečného odpadu.

 

Co nepatří do tříděných odpadů.

Do skla nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla. Do plastů nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodur, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev. Do kontejneru na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité pleny.

Pokud se k třídění odpadů budeme chovat odpovědně projeví se to v našich peněženkách i ve vztahu k životnímu prostředí.

                                                                                 

Josef  Smolka

Další úspěšná divadelní sezóna

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 4. 2012. Kultura.

Za posledních pět let jsme si už v Rozsochách zvykli na to, že nám místní divadelní ochotníci zpestřují každý začátek roku nově nastudovaným divadelním představením a je velmi dobře, že ani letošek nebyl v tomto směru výjimkou.

Od roku 2008 už si mohli příznivci amatérského divadla vychutnat v podání rozsošských ochotníků divadelní hru o narození Ježíška, s názvem Komedie o hvězdě, od Jana Kopeckého, dále také slavnou zpěvohru na motivy  Jaroslava Vrchlického, zpracovanou Zdeňkem Podskalským, kterou její autor nazval Noc na Karlštejně, rok na to neméně slavnou hru na motivy románu Alexandra Dumase,  Tři mušketýři, zpracovanou Janou Galinovou jako velmi vydařenou divadelní komedii a v loňském roce to byla bláznivá komedie s názvem Hledání Julie, aneb, kdo hledá, ten najde. No a protože o smíchu se říká, že je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tak dlouho vydrží, rozhodli se naši ochotníci i v letošním roce své diváky řádně rozesmát. Tentokrát známou komedií Františka Ringo Čecha, která nese název Dívčí válka. V této hře uvádí její autor na „pravou míru,“ všem jistě dobře známý příběh ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska, o vzpouře žen, která vedla až k ozbrojenému konfliktu. František Ringo Čech si však s tímto námětem pohrál po svém a předložil jej divákům jako parodii původního námětu, postavenou na karikatuře vztahů obou pohlaví lidského plémě. A o tom, že se autorovi tato komedie povedla, svědčí mimo jiné i více než 3000 jejich repríz.

Rozsochy čtou dětem – pátý ročník

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 4. 2012. Kultura.

V roce 2006 byla v ČR odstartována kampaň s názvem „Celé česko čte dětem“,  která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb a hodnot v rodině prostřednictvím společného čtení.

Od roku 2008 se pod záštitou Mikroregionu Bystřicko do této akce zapojuje i naše obec. Formou pětidenní akce s názvem „Rozsochy čtou dětem“ se snažíme dětem ( i rodičům) ukázat, že knihy a společná zábava  může být zajímavou a zábavnou alternativou, jak trávit svůj volný čas.

(Pokračování textu…)

Velikonoční tvoření

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 4. 2012. Kultura.

V úterý 3. dubna v odpoledních hodinách vystřídalo dětský jásot a křik v mateřské škole v Rozsochách tiché soustředění dětí a rodičů, kteří se jali v duchu velikonočních tradic vytvářet kraslice a dekorace.

O odborné vedení a materiál pro velikonoční aranžmá se postarala místní zahradnice Markéta Štouračová,  malování kraslic, tradičním voskovým způsobem, se zase mohli zájemci naučit od studentky gymnázia Aleny Novotné. Po nějakém čase pilné a zajímavé práce se na stolcích před tvořícími dětmi a dospěláky začaly objevovat krásné, vlastnoručně vyrobené dekorace, hodné velikonočních svátků, na které mohli být jak účastníci velikonočního tvoření, tak i jejich instruktoři právem hrdi.

Děkujeme všem organizátorům i těm, kdo se na této akci podělili s ostatními o svoje velikonoční umění.

TJ Rozsochy nežije jenom fotbalem

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 4. 2012. Kultura, Sport.

Tak už jsme se všichni dočkali. Po dlouhé téměř pětiměsíční přestávce byla zahájena 24. března jarní část fotbalových soutěží ročníku 2011 – 2012.

Po skončení podzimní části, která byla uzavřena posledním kolem (30.10.2011) měli všichni hráči a funkcionáři do konce kalendářního roku 2011 volno, ve kterém měli čas na zahojení šrámů na těle i na duši. Podzimní část se našim družstvům nevydařila podle jejich představ.

 Družstvo mužů „A“ získalo v I.B třídě krajských soutěží pouze 11 bodů a umístilo se na 13. místě. Vlivů bylo několik – od zranění klíčových hráčů přes střeleckou impotenci až po chybějící  štěstíčko v rozhodujících okamžicích zápasů kdy se rozhodovalo o výsledku.

Družstvo mužů „B“, které postoupilo z „pralesní“ IV. třídy  do III. třídy okresních soutěží zaplatilo na začátku soutěže nováčkovskou daň, ale ve 2. polovině soutěže vyhrálo několik zápasů a po podzimní části přezimovalo na 9. místě se 17. body.

Družstvo žáků, které v minulém soutěžním ročníku hrálo v kategorii mladších žáků přešlo do kategorie starších, kde jejich nízký věkový průměr neumožňuje rovnocenné zápasy s věkově vyspělejšími týmy. Po podzimní  části skončili na 5. místě se 3 body.

V zimní přestávce se fotbalisté věnovali i jiným činnostem než fotbalu. V lednu se uskutečnila výroční členská schůze, na které byly vyhodnoceny výsledky fotbalové, finanční a organizační za celý rok 2011. Následně byl připravován tradiční Sousedský bál, který je organizačně náročný. Bohatá tombola a oblíbená Zuberská šestka přilákaly přes 200 spokojených návštěvníků, kteří se dobře bavili. V únoru byly připravovány Masopustní ostatky s půlnoční scénou. O oblíbenosti a zájmu široké veřejnosti svědčí návštěva štábu České televize, která z této akce pořizovala reportáž do pořadu Folklorika. V březnu se začalo s přípravou kabin, hřiště, sekačky a dalších věcí spojených se začátkem soutěží.

Za všechnu tuto dobrovolnou  činnost patří všem funkcionářům, hráčům a přátelům fotbalu v Rozsochách poděkování. Bez jejich úsilí, které je časově náročné, by fotbal v Rozsochách nemohl existovat.

                                                                 napsal Josef Smolka