Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 5. 2014. Aktuality.

V pondělí 26. května 2014 se v 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ koná schůze Zastupitelstva obce Rozsochy. Schůze je veřejná a všichni občané jsou srdečně zváni.

Program schůze ZO Rozsochy:

•Zpráva z jednání rady

•Závěrečný účet obce

•Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

•Schválení účetní uzávěrky za rok 2013

•Rozpočtová opatření

•Záměr odprodeje pozemku p.č.164/42 a 165/43 v k.ú. Rozsochy

•Odprodej pozemku p.č. 36/10 a 76/12 v k.ú. Vojetín

•Zatížení pozemku p.č. 165/47 , 163/17 a 163/27 v k.ú. Rozsochy věcným břemenem

•Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni na pozemek p.č. 651/4 v k.ú. Kundratice

•Úhrada za děti z Rozsoch, navštěvující Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem

•Žádost společnosti Agro Rozsochy o odložení likvidace kolny na slámu v areálu Albrechtice

•Směna části pozemku p.č. 808/4 ostatní plocha o výměře 12 m2, zapsaného pro k.ú. a obec Rozsochy, oproti části pozemku p.č. 807/55 ostatní plocha o výměře 29 m2 a části pozemku p.č. 1/1 zahrada o výměře 1 m2, oba zapsané pro obec a k.ú. Rozsochy, dle GP č. 448-28/2014

•Informace a organizační záležitosti

•závěr

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.