Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Události

NÁVŠTĚVA NA SLOVENSKU

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 7. 2008. Události.

Víkend 5. a 6. července proběhl ve východoslovenské obci Sačurov ve znamení setkání tří obcí států Visegrádské čtyřky: polských Pisárovců, českých Rozsoch a domácího Sačurova. Mezi členy výprav obou hostujících obcí nechyběli zástupci jejich samospráv ani fotbalová mužstva, takže mohl být bezezbytku naplněn plánovaný program setkání, jehož hlavní částí byl podpis smlouvy o spolupráci a turnaj fotbalových mužstev všech tří zúčastněných obcí.

zástupci partnerských obcí při podpisu pamětní knihy obce Sačurov

(Pokračování textu…)

Vítání občánků do života v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Obecní úřad, Události.

Neděle 25. května se v Rozsochách stala svátečnější o radostnou událost, kterou bylo slavnostní přivítání osmi dětí, narozených v roce 2007 do života v obci. Na rozdíl od předchozího roku byl rok 2007 mnohem štědřejší na holčičky, jejichž počet třikrát převyšoval chlapce.

(Pokračování textu…)

Červen nám letos připravil povodeň

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Události.

Nečekaně silný déšť způsobil, že se stal letošní první červen synonymem náhlých záplav území obce podél říčky Nedvědičky, která neuvěřitelně rychle vystoupila ze svých břehů a zaplavila nejen louky v širokém okolí říčky, ale na několik hodin odřízla místní část Albrechtice od ostatních částí obce, neboť se začala velmi silným proudem přelévat přes silnici, která tuto místní část se zbytkem obce spojuje. Výška hladiny rozvodněné řeky odpovídala stoleté vodě, kterou zde dle slov místních občanů nikdo nepamatuje. Voda podmáčela louky, které bude po řádění živlu velký problém posekat, podemlela část břehu říčky a zatopila dva sklepy. Mnohem hůře však dopadli občané v sousedním Rovném, kde voda způsobila podstatně větší materiální škody.

Hasiči opět skvěle reprezentovali

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Sport, Události.

Neděle 11. května byla datem okrskové hasičské soutěže, která proběhla v Bystřici nad Pernštejnem za účasti dvou ženských a dvaceti mužských družstev. Barvy naší obce zde reprezentovalo SDH Rozsochy, které postavilo ženské i mužské družstvo a SDH Albrechtice s družstvem mužů. Všechna tři družstva odvedla skvělý výkon, zvlášť velkou radost nám svými mimořádně dobrými výsledky udělaly ženy z SDH Rozsochy. Jako v každé lidské činnosti, tak i v hasičské soutěži platí rčení „těžce na cvičišti, lehce na bojišti.“ Tohoto hesla se všechny naše týmy držely a zvláště ženskému družstvu přinesla pravidelná cvičení ovoce. Nejen, že si rozsošské ženy díky skvělému výkonu ze soutěže odvezly zlato v ženské kategorii, ale v celkovém hodnocení by za sebou nechaly i patnáct z dvaceti družstev mužů. V průběhu soutěže se našim hasičkám dostalo poděkování velitele okrsku za výbornou reprezentaci v okresní soutěži v loňském roce, kde získaly trofej za velmi pěkné třetí místo. Motivací ke skvělému výkonu v okrskové soutěži bylo kromě samotných vavřínů i potěšit výhrou dlouhodobě nemocnou strojnici ženského hasičského družstva a tak vedla první cesta vítězného poháru s přáním brzkého uzdravení do novoměstské nemocnice. Všem zúčastněným hasičským družstvům náleží poděkování za vzornou reprezentaci a za to, že jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch obecně prospěšné činnosti.

Karnevalové veselení

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 5. 2008. Škola, Události.

Jednoznačně povedený – i tak lze dvěma slovy charakterizovat dětský maškarní karneval, který pořádala naše Mateřská škola Rozsochy v prostorách místní orlovny, ale to by bylo velmi málo. Pěkně tedy od začátku. Kdo připravoval někdy karneval či jiné radosti pro děti, ví, že to je spousta práce a starostí již několik týdnů předem, ale výsledek stojí vždy za to! Nejdříve se musí sejít skupina lidí, co chtějí něco podniknout a pro děti udělat. Pak nastává kolotoč – shánění sponzorských darů, společné chystání tomboly, pečení cukroví, šití masek…. Já to štěstí mám. Mám kolem sebe správný kolektiv a navíc fajn rodiče, kteří rádi přiloží ruku k dílu.

(Pokračování textu…)

Rozsochy četly dětem 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 2. 2008. Škola, Události.

Obec Rozsochy se letos připojila k celostátní akci nazvané „Celé Česko čte dětem,“ kterou již od roku 2006 uvádí do života stejnojmenná obecně prospěšná společnost z Ostravy. Smyslem společných čtení, která se odehrávají v přátelské atmosféře, s doprovodným programem, je ukázat dětem, že kniha může být stejně zajímavým společníkem jako televize nebo osobní počítač. Společně strávené večery nad zajímavými knihami mají přispět k vytvoření návyku pravidelného čtení a tím pak k rozvoji jazykových znalostí, myšlení, paměti a obrazotvornosti. Společná večerní čtení probíhala v Rozsochách, v toho času nevyužitých prostorách přízemí budovy mateřské školy, které pro tento účel zaměstnanci školky vkusně vyzdobili, a tak zde vzniklo velmi příjemné prostředí pro všechny posluchače, čtenáře a baviče, kteří se zde po pět večerů od 28. ledna do 1. února vystřídali.

účinkující večerníčkového čtení ve slušivém úboru

Mgr. Stalmach se svými kouzly

(Pokračování textu…)

Tříkrálová sbírka 2008

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Charita, Události.

Už se stalo tradicí, že začátkem nového roku vídáme na návsi koledníky, převlečené za tři krále, jejichž prostřednictvím každoročně přispíváme potřebným. Ani letošní rok u nás v tomto směru nebyl výjimkou. Snad jen koledníků bylo o něco více, aby stihli obejít obec v co nejkratším čase. A jak už na vesnici bývá dobrým zvykem, málokteré dveře zůstaly před nimi uzavřené. Díky všem štědrým dárcům bylo v obci Rozsochy prostřednictvím Tří králů vybráno pro Charitu celkem 15 953,–Kč a každý, kdo na potřebné přispěl, si zaslouží upřímné poděkování. Největší díky však patří všem, kdo neváhali obléci královská roucha, chopit se zapečetěných pokladniček, vyrazit do nevlídného počasí, dům od domu prostřednictvím koledy přát štěstí, zdraví, dlouhá léta a při tom vybírat peněžní dary, které skončí ve prospěch potřebných lidí. Popřejme tedy to štěstí, zdraví a dlouhá léta i všem letošním našim Třem králům, a hlavně jejich zkušeným dospěláckým doprovodům, paní Janě Prášilové, Marii Smolkové i Jaroslavu Juračkovi, aby měli i příští rok možnost pomáhat této dobré věci.

Po létech opět místní ochotnické divadlo

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Slavnosti, Události.

Letošní Vánoce nám přinesly bohatou nadílku, pokud jde o kulturu. Hned na První svátek vánoční, 25. prosince, pozvala hrstka ochotníků své sousedy i přespolní ke shlédnutí divadelní hry „Komedie o hvězdě,“ kterou pro ně v předvánočním čase nastudovala. Tuto hru, která nešetří dialektem a popisuje srdečnou lidovou formou narození Krista, sepsal podle starých rukopisů v roce 1967 pan Jan Kopecký. Celý děj je štědře protkán zpěvem, což si vyžádalo nejen „živý“ hudební doprovod se sborem, ale tato skutečnost také prozradila na většinu účinkujících herců slušné hudební vlohy.

Velitel bystřického okrsku ocenil práci ženského družstva SDH Rozsochy.

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Sport, Události.

V neděli 13. ledna ocenil na valné hromadě bystřického hasičského okrsku jeho velitel ženské družstvo Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy za úspěšnou reprezentaci v roce 2007. Ženské družstvo bylo v místním dobrovolném sboru hasičském založeno již v roce 1947 a ženy zde působí až do současnosti. Právě v současné době můžou být místní hasiči na své ženské družstvo právem pyšní. Místní ženy se pravidelně účastní hasičských soutěží a v uplynulém roce se jim podařilo získat několik cenných trofejí. Z okrskové soutěže v Písečném si přivezly stříbrný pohár za krásné druhé místo, okresní kolo v Ostrově nad Oslavou jim přineslo mimořádně cenný vavřín v podobě velmi pěkného třetího místa a v Memoriálu Jaroslav Dřínka ve Žďáře nad Sázavou se umístily na úctyhodném druhém místě. Úspěchy v soutěžích samozřejmě nepřišly jen tak samy s sebou, za všemi těmi pěknými výsledky se skrývá spousta hodin volného času, stráveného při získávání dovedností na cvičišti. Ženské družstvo našich hasičů si právem zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci naší obce. Hasičům přejme hodně úspěchů při jejich další činnosti a také to, aby své dovednosti museli do nejméně uplatňovat při skutečném požáru.

Letos o Vánocích jsme se opět radovali z Groše

Autor Josef Smolka, publikováno 20. 1. 2008. Slavnosti, Události.

Letošní rok nás opět obdaroval krásnou vánoční atmosférou folklórní soubor Groš z Dolní Rožínky, když uvedl v sobotu 29. prosince v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách pásmo koled a písní s názvem: „Ten vánoční čas, dočkali jsme zas.“ Kromě vánočních písní, koled, zvuku houslí, trubky a varhan vytvářel pravou vánoční atmosféru živý Betlém, vytvořený dětmi. V závěru pásma si stejně jako v loňském roce s Grošem všichni s zazpívali známé koledy a poté se rozcházeli do svých domovů naplněni pravou vánoční náladou. Děkujeme folklórnímu souboru Groš za krásný sváteční dárek a těšíme se na setkání v roce 2008.