Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Co v letošním roce?

Autor Josef Smolka, publikováno 1. 3. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Do roku 2007 vykročila obec Rozsochy sice na rozdíl od předcházejících let bez schváleného rozpočtu a první měsíc a půl se řídila takzvaným rozpočtovým provizoriem, ale zato se jí kráčelo docela lehce. Po dlouhé době je totiž zcela bez dluhů.

Pohled na obec z východní strany

To, že byl novému zastupitelstvu předložen ke schválení návrh rozpočtu až v únoru, mělo své důvody, jednak v tom, že v listopadových komunálních volbách byl zvolen poměrně velký počet nových zastupitelů a bylo třeba dát jim čas, aby se v nové funkci trochu „rozkoukali,“ a také zde hrála velkou úlohu snaha, naplánovat rozpočet co nejpřesněji, v návaznosti na skutečné příjmy a výdaje loňského roku. Přestože v tomto období obec vynaložila téměř dva miliony korun na nezbytné rekonstrukce vodovodů, výstavbu nové základní technické infrastruktury k novým rodinným domům a výstavbu infrastruktury služeb, skončilo hospodaření s více než třímilionovým přebytkem. Hlavním důvodem této kladné bilance byl odprodej středotlakých plynových rozvodů Jihomoravské plynárenské akciové společnosti.

V současné době má obec na svých účtech uloženo pro budoucí investice zhruba šest milionů korun. Na relativně malou obec se být tato částka slušným balíkem peněz, ale to pouze do té doby, než tyto finance začneme převádět na věci, které se staly nezbytné pro náš život a nedokážeme si představit, že bychom na jejich výstavbu či údržbu neměli finance. Šest milionů korun se může změnit například na necelých šest kilometrů vodovodního potrubí nebo jeden a čtvrt kilometru kanalizace nebo něco přes tři kilometry chodníků nebo na necelé dva a půl kilometry místní komunikace. Uvedené počty můžou vypadat i trochu optimističtěji, v případě, že se nám podaří v příštích letech využít některý z operačních programů, financovaných z evropských fondů, v rámci programovacího období 2007 až 2013. Z roku 2007 jsme už ale ukrojili několik desítek dní a doposud nebyly odsouhlaseny konkrétní podmínky ani jednoho z těchto plánovaných operačních programů. Obec s čerpáním evropských peněz v roce 2007 zatím nepočítá.

Aktivity plánované pro rok 2007 byly dány především schváleným Programem rozvoje obce Rozsochy a rozpočtovým výhledem obce. Z celkových výdajů, které jsou prozatím naplánovány na pět a půl milionu korun činí naplánované investice prozatím necelý milion a půl. Je to z toho důvodu, že u některých akcí je počítáno s dotací a tak nejsou finance v rozpočtu naplánovány v plné výši. Plná výše investice se v rozpočtu projeví, jak doufáme, až po přidělení dotace. Z konkrétních akcí, které by se měly realizovat, lze uvést rekonstrukci požární zbrojnice, dokončení veřejných záchodů, rekonstrukci další části chodníků v Rozsochách, výstavbu nových chodníků v Blažejovicích nebo zateplení a opravu sociálního zařízení v kulturním domě v Albrechticích. Dále by měla proběhnout rekonstrukce části místní komunikace „na palírni,“ a také by v této části mělo být rozšířeno veřejné osvětlení. Rozšíření veřejného osvětlení by se mělo realizovat také v Kundraticích. Pochopitelně budou současně připravovány další akce. Bude třeba připravit projektovou dokumentaci na vybudování sociálního zařízení v hasičce v Kundraticích, nechat udělat energetický audit budovy základní a mateřské školy a v neposlední řadě pořídit jako nezbytný podklad pro umožnění realizace bioplynové stanice změnu územního plánu. Pochopitelně jsou ještě další potřebné a některé dokonce již projektově připravené věci, které by mohly být v případě možnosti využití dotací realizovány. Platí tu jediná zásada – mít na účtě peníze na úhradu vlastního podílu z ceny realizované investice.

Věřme tomu, že se nám v letošním roce podaří nejen přispět k co nejlepšímu vzhledu naší obce a k pořízení či vylepšení další občanské vybavenosti, ale také k dobrým sousedským vztahům a příjemnému lidskému prostředí

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.