Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Odprodej plynových rozvodů v obci.

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

V listopadu letošního roku byl dokončen převod středotlakých plynových rozvodů z vlastnictví obce Rozsochy do vlastnictví Jihomoravské plynárenské akciové společnosti za cenu 4 miliony korun.

Tento závažný krok byl nejprve předmětem jednání třech zasedání zastupitelstva obce. Nejdříve byl schválen záměr odprodeje jako takový, poté byly schváleny konkrétní podmínky převodu a znění příslušných smluv a do třetice musel být, již novým zastupitelstvem, schválen dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí, kterým tato instituce převod umožnila. Mezi důvody, které hovořily pro prodej, patřilo především to, že obec doposud plynové rozvody Jihomoravské plynárenské pronajímala s minimálním ziskem, který činil okolo 75 tis Kč ročně, s tím, že jako majitel by byla nucena v budoucnu hradit veškeré náklady na případné rekonstrukce. Poměrně nízký zisk z pronájmu plynovodu byl dán relativně malou spotřebou plynu v obci. Ta je zase, pokud jde o domácnosti, způsobena vysokou cenou plynu, která, jak se zdá, už na hodnotu aktuální v době výstavby plynovodu nikdy neklesne. I v případě nulové diskontní sazby by zisk z pronájmu dosáhl výše prodejní ceny za 53 let, což pravděpodobně přesahuje životnost stávajících rozvodů, takže čísla, v případě, že se výrazně nezmění podmínky provozování plynovodu, hovořila jednoznačně pro jeho prodej. Pokud jde o vliv odprodeje plynovodu na cenu dodávky plynu v obci, tak se tímto převodem nic nemění. Provozovatel zůstává stejný a podmínky dodávky plynu jsou stanoveny jeho cenovou politikou s tím, že nad ním bdí regulační úřad. Obec neměla vliv na cenu plynu ani jako majitel plynových rozvodů.

To, jestli zastupitelstvo obce učinilo moudrý krok, ukáže nepochybně budoucnost. V současnosti však nejsou schopni ani ti nejlepší experti určit, jakým směrem se budou podmínky pro provozování plynovodu v budoucnosti v naší obci vyvíjet. Pochopitelně bychom si všichni ze všeho nejvíce přáli, aby cena plynu co nejvíce odpovídala kupní síle obyvatelstva a abychom dýchali i v zimních měsících pokud možno co nejčistší vzduch.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.